Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Концепция государственной политики в отношении молодой семьи (далее – Концепция) определяет систему взглядов, исходных положений, принципов, приорите...полностью>>
'Публичный отчет'
Современный образовательно-воспитательный процесс должен быть подчинен цели становления личности ребенка: развитию его компетентности (коммуникативно...полностью>>
'Урок'
Все имеется у нас,На потом и на сейчас:Реки, горы и леса,Океаны, пальмы, снег,И, Земля, одна на всех.Все она отдать нам рада,Только жадничать не надо...полностью>>
'Темы рефератов'
7. Роль гуманитарных, общественных наук в формировании и мировоззрения экономиста и роль фундаментальных экономических наук в подготовке дипломирован...полностью>>

Інформаційний вісник (3)

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформаційний вісник

1 (25) 2008

Київ 2008

ББК 78.37

Б59

Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 1 (25) 2008 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. : [б. в.] 2008. – 72 с.

Редакційна колегія: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова

(відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко

Редактори: С. Чачко, В. Кучерява

©Державна бібліотека України для юнацтва, 2008

ЗМІСТ

Шановні читачі вісника!

4

Нас вітають

7

Громова О.

Откуда берутся нечитающие взрослые и как этому противодействовать: Размышления в контексте национальной программы поддержки и развития чтения

13

Урок толерантності

Кулик Є.

...що поєднує усіх і дає право на індивідуальність

32

З досвіду роботи

Прокопчук Т.

Громадянське виховання молоді в бібліотеках

43

Методичні поради

Тарадименко І.

Інноваційні аспекти громадянського виховання молоді

49

Балацька І.

Оформлення бібліотечних експрес-виставок, присвячених 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років

55

Чи має право?

Паянок В.

Молодіжне житлове кредитування

59

Вісті з регіонів

62

Вимоги до підготовки рукопису до публікації в інформаційному віснику «Бібліосвіт»

69

Шановні читачі вісника!

У 2008 році виповнюється десять років з часу виходу першого випуску інформаційного вісника «Бібліосвіт». За цей період він став не просто наступником бюлетеня «Бібліотеки України – юнацтву: досвід, проблеми, перспективи», а й цікавим, оперативним інформатором про методику та практику роботи мережі бібліотек України для юнацтва, досвід зарубіжних колег, регламентуючі і нормативні документи, методичні поради, консультації, матеріали конкурсів та акцій, результати соціологічних та маркетингових досліджень, художні твори бібліотекарів тощо.

Започаткований «Бібліосвіт» колишнім директором ДБУ для юнацтва В. Бурбаном. У його створенні брали участь також Л. Бейліс, А. Зубар, Р. Ткаченко, В. Кучерява, О. Остистий, Р. Чудновський. Згодом методичне керівництво вісником почали здійснювати Н. Кикоть та Т. Сопова, а з 2004 року до складу редколегії увійшли Т. Якушко, Є. Коршунова, Н. Мельник, К. Тишкевич, С. Чачко. Головою редакційної колегії є директор ДБУ для юнацтва, кандидат педагогічних наук Г. Саприкін.

Першими авторами вісника були В. Бурбан, Т. Прокошева, Ю. Ворона, В. Пашкова, О. Пилипченко, Н. Ракович, фахівці обласних бібліотек для юнацтва: А. Рудик, Л. Мартинюк, О. Ліскова, Г. Буяновська, В. Тарчевська, В. Єфімов. Активно друкувалися у «Бібліосвіті» Г. Саприкін, Т. Сопова, Н. Кикоть, Л. Бейліс, Т. Нікітінська, Н. Паянок, Є. Коршунова, А. Острова, Л. Бердус, Т. Якушко, Н. Мельник, Т. Гончар та ін. Їм належить близько 60 публікацій, присвячених висвітленню актуальних фахових проблем, методичним порадам, консультаціям, оглядам, аналізам, описам досвіду роботи, модельним проектам, регламентаційним документам, інформації про результати соціологічних досліджень, конкурсів, роздумам, коментарям до заходів, подій.

Завдяки праці редакційної колегії вісник перетворився на змістовний і гнучкий інформаційний продукт, що сприяє розповсюдженню корисного досвіду та інновацій, допомагає бібліотекарям, які обслуговують юнацтво, вдосконалювати свою діяльність в умовах загальної комп’ютеризації та інтернетизації книгозбірень. На його сторінках читач знаходить публікації різних жанрів: актуальні, описові, аналітичні, інноваційні та ін. Можна погодитись з оцінкою Л. Бейліса, який вважає «Бібліосвіт» «виданням журнального типу, не дивлячись на скромне поліграфічне оформлення».

Навколо вісника склалася група надійних кореспондентів, які оперативно й систематично надсилають статті про свої досягнення, заходи, проекти. За десять років існування «Бібліосвіту» його дописувачами стали близько 250 осіб. На щиру подяку заслуговують найбільш активні колективи бібліотек для юнацтва: Волинської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської ОЮБ та Київської міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода гвардія». Саме завдяки зусиллям працівників цих книгозбірень були підготовлені спецвипуски вісника, що висвітлювали їх професійні здобутки. Лідером з кількості матеріалів, надісланих у вісник, є Кіровоградська ОЮБ ім. О. Бойченка, фахівцями якої написано 26 статей, трішки поступається Рівненська ОЮБ – 25 публікацій, третє місце посідає Волинська ОЮБ. 1

Багато корисної інформації про досвід роботи ми отримали з публікацій колег із Вінницької, Донецької, Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської ОЮБ та Тернопільської, Дніпропетровської ОМБ. Своїми методичними порадами ділилися спеціалісти із Запорізької, Львівської, Херсонської ОЮБ, Тернопільської ОМБ.

Про екологічну діяльність, у тому числі в рамках огляду-конкурсу з формування екологічної культури молоді, ми змогли довідатися з матеріалів фахівців Тернопільської ОМБ, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Рівненської, Хмельницької ОЮБ.

Цікаві, актуальні, неординарні сценарії регулярно надсилали працівники Житомирської, Кіроворгадської, Волинської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Рівненської обласних бібліотек.

На сторінках вісника бібліотекарі Луганської, Львівської Одеської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької книгозбірень активно ділилися відомостями про свої досягнення в галузі автоматизації бібліотечних процесів та впровадження нових технологій.

Хочемо, щоб і надалі ви, наші колеги-дописувачі, активно співпрацювали з вісником, були «за сумістництвом» чудовими журналістами, полемістами, які вміють надати навіть відносно скромній публікації характер особливої подієвості; щоб у ваших кореспонденціях містилося більше інформації про нові ідеї, навіть дуже сміливі, про реалізовані проекти. Ми готові відкрити спеціальну рубрику про завіральні, безумні, нетривіальні задуми, а також інші рубрики, присвячені актуальним питанням сьогодення.

У подальшій роботі планується налагодити зворотній зв’язок з читачами. Зараз вирішується питання, якими шляхами це краще зробити: вивчати рейтинги статей і навіть цілих випусків вісника і потім публіковувати результати; проводити анкетування, опитування читачів; збирати експертні оцінки? У будь-якому випадку активними учасниками станете ви, наші дописувачі. Прохання до вас надсилати свої пропозиції, зауваження, побажання на адресу редакційної колегії.

На завершення хочемо запевнити наших читачів, що намагатимемося робити все, аби «Бібліосвіт» і надалі залишався джерелом актуальної інформації, інструментом професійної самоосвіти, сприяв розвитку мислення, творчих здібностей і був популярним засобом комунікації, збагачувався новим змістом, дієво сприяв оперативному обміну досвідом, розширенню професійних обріїв, знаходженню цікавих шляхів подальшого розвитку діяльності юнацьких книгозбірень, задавав тон у науково-методичному та професійно-інформаційному забезпеченні мережі бібліотек, що обслуговують юнацтво.

Залишайтеся з нами, з нами набагато цікавіше!

Редколегія.

Нас вітають

Шановні колеги!

Використання друкованого слова в фахових виданнях служить вагомим знаряддям як у розв’язанні поточних професійних проблем, так і у розвитку відповідної галузі. А ще стверджує позитивний імідж установи та колективу, які його готують і видають. Ці слова повною мірою стосуються інформаційного вісника «Бібліосвіт», що святкує десятирічний ювілей.

За цей час видання знайшло свою нішу серед інших фахових видань, набуло вагомого авторитету серед бібліотечної спільноти, його випуски стали загальним творчим здобутком бібліотек, що є небайдужими до акутальних проблем обслуговування юних користувачів, підвищення свого соціального і професійного престижу, покращення функціонування галузі в цілому. Отже, починаючи від свого заснування до сьогодні «Бібліосвіт» є тим своєрідним монітором, що з завзятою наполегливістю відображає життя бібліотек для юнацтва у всій його складності і різноманітності.

Тож бажаємо всім, хто сьогодні причетний до творення «Бібліосвіту», бути свідомими свого покликання, далі проявляти наполегливість, творчість, небайдужість до справи, професіоналізм.

Члени редколегії журналу «Бібліотечна планета»

Л. Бейліс, Ю. Ворона.

* * *

Шановні колеги!

Волинська обласна бібліотека для юнацтва вітає Вас із ювілеєм «Бібліосвіту». Це видання зробило неоціненний внесок до розвитку бібліотечної галузі, і особливо до роботи з юнацтвом. А молодь, як відомо, – це найбільш мобільний і зацікавлений користувач книгозбірень, рушійна сила розвитку нашого суспільства. Тому в роботі з цією категорією не може бути рутинності, пасивності та байдужості. Зламати механізм гальмування, з’ясувати причини недоліків, помилок, відшукати резерви, новизну, цікавинку в роботі, що сприяє активізації читання молоді, розвивати творчий потенціал бібліотекарів у застосуванні інноваційних форм в інформаційно-бібліографічній роботі – ось що було першочерговим в тематичних добірках матеріалів, видрукованих у «Бібліосвіті». Серед іншого, це сприяло розбудові мережі юнацьких бібліотек України.

Бажаємо подальшого успіху вашому виданню, зміцнюйте матеріальну базу, реєструйтеся і виходьте на загальнонаціональний рівень, щоб бути доступними всім бібліотекам.

Директор Волинської ОЮБ М. Мах.

* * *

Віснику «Бібліосвіт»

Особливе, ніким і нічим незамінне місце в бібліотечній періодиці країни займає вісник «Бібліосвіт», присвячений досвіду роботи бібліотек України з молоддю.

Публікації вісника в своїй сукупності – це своєрідний літопис, відбиття розвитку бібліотечного обслуговування юнацтва за десять років – з усіма його надбаннями і втратами, із здобутками і вадами, віддзеркалення нашого культурного життя в його розмаїтті, багатстві форм і могутності внутрішнього змісту.

Культурний потенціал журналу дозволяє бібліотекарям відкривати для себе величезний світ нової інформації. Цікаві статті бібліотекарів-практиків, які діляться своїми здобутками та прагнуть передати найкраще зі свого досвіду іншим, стали неоціненним матеріалом у роботі з молоддю. Сучасні погляди на проблеми обслуговування молоді, висловлені у віснику, жваво обговорюються в колективах юнацьких бібліотек.

Творчий колектив вісника не припиняє пошуку нових тем, авторів, форм подачі матеріалу. Вибагливий читач – бібліотечний працівник завжди знайде у виданні корисні відомості, роздуми над орієнтирами розвитку галузі.

Десять років – добрий привід для укладання нових планів. Саме в рік ювілею доцільно говорити про перспективи. Вісник є, його читають, його знають, його поважають. Сучасний етап висуває на порядок денний нові виклики і проблеми, які вимагають творчого осмислення і обговорення на сторінках видання. Хотілося б побажати вам наснаги і творчого пошуку, подальшої плідної праці та нових звершень творчого зростання, збільшення тиражів цього корисного і цікавого вісника, тісної співпраці з бібліотеками.

Колектив Вінницької ОЮБ.

* * *

Вітаємо нашого друга й товариша, інформаційний вісник «Бібліосвіт», з першим десятирічним ювілеєм!

Завжди чекаємо зустрічі з наступним випуском вісника, сподіваємося на мудру допомогу колег.

«Бібліосвіт» – наше віконце у життя бібліотечних фахівців, що обслуговують молодь. Їхній досвід, пропозиції, інноваційні заходи користуються великим попитом у регіоні.

Ми вдячні редакційній колегії та особисто Тетяні Павлівні Соповій за наполегливість, невтомну працю, творчий підхід, які забезпечують високий професійний рівень видання.

Спасибі. Десята річниця – дитячий вік. До нових ювілеїв!

Директор Донецької ОЮБ В. Нікуліна.

* * *

Шановні колеги!

Колектив Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва надсилає добрі та щирі слова з нагоди 10-річного ювілея вісника «Бібліосвіт».

Кожний випуск «Бібліосвіту» позначений копіткою працею напрочуд творчого, енергійного колективу Державної бібліотеки України для юнацтва.

«Бібліосвіт» вирізняється своїми світлими ідеями, творчими задумами, корисними порадами, ініціативами, допомагає бібліотечним працівникам виховувати гідних молодих українців.

Радіємо вашій працездатності, енергійності, ентузіазму у подоланні труднощів та вирішенні проблем. Так працюють лише люди, сповнені великої любові до бібліотечно-просвітницької справи.

Зичимо вам міцного здоров’я, щастя, святкового настрою, рішучості і творчого натхнення.

Хай зірка «Бібліосвіту» світить довго і яскраво.

Директор Житомирської ОЮБ, заслужений працівник культури України Н. Семенюк.

* * *

Вітаємо шановних колег з нагоди славного 10-літнього ювілею!

Інформаційний вісник «Бібліосвіт» створено зусиллями справжніх фахівців. Він став для бібліотечних працівників навчальним посібником, практичним порадником. Завдяки зусиллям його організаторів та членів редколегії вісник завоював авторитет не тільки серед працівників бібліотек Міністерства культури і туризму, а й серед співробітників навчальних закладів. івробітників навчальних закладів.

Нині видання має сучасний дизайн, зберігає кращі традиції, відкрите для інновацій. Його відзначає доступність викладу. «Бібліосвіт» завжди був і залишається для нас головним консультантом щодо реалізації молодіжної політики.

Висловлюємо дружньому колективу вісника велику подяку за неоціненний внесок у розвиток та вдосконалення бібліотечно-бібліографичного обслуговування юнацтва в Україні. Впевнені у тому, що і в подальшому «Бібліосвіт» не здасть своїх авангардних позицій, не загубить привабливого стилю роботи. Зичимо вам зустрічати ще багато ювілейних дат у колі шанувальників, завжди бути здоровими, молодими душею, творчими і невгамовними. Бажаємо реалізації усього задуманого, благополуччя, творчих успіхів і розширення читацької аудиторії.

З повагою колектив працівників Кіровоградської ОЮБ ім О. М. Бойченка.

* * *

Дорогі колеги! Наші віддані і надійні друзі!

Сердечно вітаємо вас з ювілеєм нашого улюбленого професійного видання «Бібліосвіт», яке вже 10 років надає працівникам бібліотек для юнацтва можливість спілкуватися, обговорювати проблеми, запитувати і отримувати відповіді на наші злободенні питання. За цей час бюлетень став справжнім банком ідей з модернізації бібліотечного обслуговування молоді України, провідником високої місії юнацьких бібліотек.

Бажаємо, щоб статті у «Бібліосвіті» були завжди інноваційні, дописувачі – активні, творчі, професійні, а читачі видання – вдячні та щирі.

Нехай здійсняться всі ваші творчі задуми, і кожен ваш день буде осяяний почуттям любові і взаєморозуміння, а добре здоров’я та гарний настрій стануть запорукою успішної праці.

Директор Миколаївської ОЮБ Н. Іванова.

* * *

Шановні колеги!

Колектив Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. Симоненка та працівники юнацьких структурних підрозділів бібліотек області щиро вітають вас з 10-річним ювілеєм та висловлюють слова вдячності за вагомий внесок в бібліотечно-інформаційне обслуговування молоді України.

Інформаційний вісник «Бібліосвіт» – це каталізатор розвитку юнацьких бібліотек та юнацьких структурних підрозділів, скарбниця думок, синтез нових ідей, творча лабораторія. І, головне, в сфері зацікавлень колективу вісника – новації практиків.

Бібліотечні фахівці області, які працюють з юнацтвом, завжди відчувають з боку «Бібліосвіту» підтримку і методичну допомогу у покращенні професійних навиків, у впровадженні інноваційних методів роботи, маркетингових досліджень.

Щиро радіємо Вашим досягненням. Зичимо здоров’я, нових творчих задумів та проектів, збільшення тиражу вісника «Бібліосвіт», включення його до «Каталогу періодичних видань України». Хай робота приносить вам задоволення, а всі Ваші

починання підтримує держава.

Методика – мистецтво поетичне.

То ж спокій вам нехай лиш сниться.

Благословенна ж будь, творіння мить!

Директор та колектив Черкаської ОЮБ ім. В. Симоненка.

* * *

Дорогі колеги!

Щиро вітаємо «Бібліосвіт» з першим десятиріччям! Бажаємо відкриття нових інформаційних горизонтів, вагомих обсягів і тиражів, поповнення когорти відданих читачів. Сподіваємось, що ваш досвід, професіоналізм, невичерпний творчий потенціал й надалі слугуватимуть розвитку юнацьких бібліотек України.

З повагою колектив Херсонської ОЮБ ім. Б. Лавреньова.

Откуда берутся нечитающие взрослые и как этому противодействовать:

Размышления в контексте национальной программы поддержки и

развития чтения

О. Громова, главный редактор газеты «Библиотека в

школе», г. Москва, Россия

Появление национальной программы поддержки и развития чтения вызвало множество вопросов, главный из которых – с чего начать? Начинать стоит всегда с анализа реальной обстановки и выработки для себя определенных принципов, на основе которых будет строиться реальный план действий в конкретном регионе. Предлагаемый материал – попытка обобщить некоторые данные, известные специалистам, занимающимися теми или иными аспектами пропаганды чтения, и сделать выводы, которые будут способствовать работе по реализации программы в регионах.

Непосредственные влияния на чтение. Однажды, выступая на семинаре, посвященном Национальной программе поддержки и развития чтения, один из ее авторов – Е. И. Кузьмин – сказал: «Начинать пропаганду чтения надо с молодых, работающих взрослых, которые сегодня чрезвычайно мало читают. У нечитающих взрослых вырастают нечитающие дети». «Начинать надо с детей, – возразили ему, – ибо из нечитающих детей и вырастают нечитающие взрослые». Круг замкнулся. Иначе говоря, начинать придется всем сразу: библиотекарям, педагогам, книгораспространителям, издателям, журналистам – и работать надо будет одновременно во всех направлениях: с детьми и взрослыми, старыми и малыми, бедными и богатыми.

Старое, привычное для библиотечного сообщества с советских времен и не слишком знакомое другим специалистам, понятие «руководство чтением» наполняется ныне новым содержанием, но нисколько не теряет актуальности. Вопрос в том, кого же считать сегодня людьми, влияющими на чтение?

Попросив любую профессионально заинтересованную аудиторию ответить на этот вопрос, мы обычно получаем небольшой список, выглядящий (при расстановке позиций по приоритету) примерно так:

 • родители,

 • педагоги,

 • библиотекари,

 • СМИ,

 • издатели,

 • книготорговцы,

 • политики.

При этом позиции, выделенные курсивом, встречаются в списке представлений о руководстве чтением довольно редко. На самом же деле, по многочисленным исследованиям, наблюдениям и опросам картина реального влияния на чтение, например, школьников, выглядит совсем по-другому. Влиятельные группы расставляются примерно так:

 • издатели и книготорговцы,

 • родители,

 • сверстники,

 • система образования,

 • СМИ,

 • библиотекари.

Политики как социальная группа, на мой взгляд, имеют лишь вторичное влияние. Политические деятели того или иного культурного уровня на нас с неба не падают. Они вырастают из среды что-то читающих людей и выбираются этими же людьми, уровень культуры и понимания происходящего которыми определяется потоком массовой литературы и неумением думать, взращенным традициями нашего массового образования (к последнему мы еще вернемся). Соответственно, политика государства – это следствие такого руководства чтением, при котором представления книготорговцев и издателей (далеко не всегда верные!) о том, что хочет читать народ, по сути, диктуют покупателям ассортимент книг и некоторую моду на авторов и жанры.

Не случайно именно книготорговцы и издатели оказались на первом месте в приведенном списке реальных руководителей чтением. Их бизнес связан с риском продать или не продать продукцию, на выпуск (закупку) которой затрачены деньги. И те, и другие не хотят рисковать, а потому издают и продают то, что заведомо проще реализовать, не особенно тратясь на рекламу. Профессиональная подготовка большинства издателей и распространителей нынешнего поколения, или, вернее, отсутствие таковой, не позволяет им понять, что успех книги часто зависит не от темы и уровня сложности текста, а от умения грамотно подать издание. (Пример: успех никому не известной ранее Джоан Роулинг, в чью первую книгу были вложены не только талант автора и большие деньги на рекламу, но и высокопрофессиональные технологии рекламы и продаж).

С родителями и сверстниками все понятно. Их влияние, естественно, велико. При этом важно помнить, что родители непосредственно влияют на выбор книг детьми максимум в 20 % случаев. В остальных случаях влияние родителей косвенно, и дети обычно его не осознают: они просто либо читают, если привыкли видеть читающими родителей, либо – нет, если родителям это занятие не свойственно. Соответственно и качество, и содержание чтения довольно сильно зависят от родительского примера.

Влияние сверстников или иной, столь же значимой среды, референтной группы, если разобраться, сильно среди читателей любого возраста и социального положения. Не только дети реагируют на то, что читают (или не читают) в их среде. Обмениваются дамскими романами бабушки у подъезда; читают модные книги (если это считается хорошим тоном). Список можно продолжать сколь угодно долго.

Система образования, особенно среднего, построена таким образом, что, будучи основанной на действительно великой литературе, она делает все, чтобы отбить у детей охоту ее читать. Об этом можно говорить долго, это отдельная большая и больная тема. Отметим лишь главное. В начальной школе детей учат технике чтения (складыванию слов и предложений) и некоторому обсуждению прочитанного, в основном – небольших художественных текстов. Дальше тексты становятся объемнее и сложнее, а умению работать с этими текстами, как художественными, так и познавательными, детей не учат. Внеклассное чтение заканчивается, уроки литературы превращаются в литературоведение, удовольствие от погружения в текст исчезает. Вот и причина кризиса чтения в возрасте 12-13 лет. Исследователи в один голос утверждают, что тот, кто не стал читателем до 12 лет, не станет им никогда.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформаційний вісник (5)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (28) 2008 / [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; Держ. б-ка України для юнацтва.
 2. Інформаційний вісник (7)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. : Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».
 3. Інформаційний вісник (1)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 4 (24) 2007 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. : [б. в.] 2007. – 74 с.
 4. Інформаційний вісник (4)

  Документ
  Жигалло Л.І., Заставнюк О.О., Іванова Я.Є., Ігнатова А.В., Корень Л.О., Костик Н.М., Колесова Г.В., Лавриченко І.С., Мандровний О.М., Старовойтова А.О.
 5. Інформаційний вісник (6)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 2 (30) 2009 / [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».

Другие похожие документы..