Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальност...полностью>>
'Доклад'
Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Звездочка» муниципального образо...полностью>>
'Документ'
Валютна політика кожної країни визначається політикою держав­ного регулювання економіки загалом, ступенем втручання орга­нів державної влади у валютн...полностью>>
'Документ'
В этом девятиэтажном доме сложились довольно странные обычаи. По неписанным местным законам комнаты распределялись приезжим по этажам в зависимости от...полностью>>

Інформаційний вісник (3)

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Громадянське виховання молоді

в бібліотеках

Т. Прокопчук, директор Дунаєвецької ЦБС Хмельницької області

Процес розбудови й утвердження суверенної, правової, демократичної держави в Україні пов’язаний із становленням громадянського суспільства, що, в свою чергу, передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій та самосвідомості народу. Цей процес потребує формування громадянської культури підростаючого покоління.

Програмні орієнтири виховання громадянина України визначені в Законі України «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта України XXI століття», Національній доктрині розвитку освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інших документах. У них наголошується, що визначальним чинником розвитку українського суспільства є виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування в неї потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, економічної культури.

Мета бібліотеки – сприяти формуванню в користувачів комплексу громадянських якостей, глибокого розуміння ними належності до українського народу, своєї Батьківщини – України, внутрішньої потреби й готовності обстоювати та захищати її інтереси, реалізовувати особистісний потенціал на благо зміцнення Української держави.

У Дунаєвецький ЦРБ та бібліотеках-філіях, що працюють з юнацтвом, проводиться багатоаспектне інформаційне обслуговування молоді. У практику роботи ввійшли дні інформації, дні періодики, дні нової книги, дні професії. Бібліотечно-бібліографічне обслуговування юнацтва здійснюється ЦРБ (юнацьким абонементом, читальним залом, краєзнавчим сектором, кімнатою-бібліотекою Ф. П. Шевченка), а також 47 бібліотеками-філіями та двома бібліотеками-клубами.

Систематично оформляються цикли книжкових виставок: «Ми – будівничі України, ми незалежності сини», «З Україною у серці» тощо.

Наші користувачі добре запам’ятали круглий стіл для молоді міста «Незалежність України і виклики сьогодення», під час якого йшлося про свободу і незалежність, про будівництво держави, про українську демократію, про політичну культуру, про утвердження правової держави.

Традиційно Дню Конституції присвячуються уроки громадянства, обговорення книг, усні журнали. Великий інтерес у наших користувачів викликали: урок громадянства «Велична і трагічна історія пісні-гімну «Ще не вмерла України і слава, і воля» та читацька конференція за книгою «Українська нація: шлях до самовизначення» (автори М. Вівчарик, П. Панченко, В. Чмихова).

Дунаєвецька ЦРБ і всі філії проводять чималу роботу з висвітлення історії українського козацтва. Влаштовуються цикли книжкових виставок «Козацтво у документальних джерелах та історичній літературі», «Гетьмани України». Проведено читацькі конференції до річниці Пилявецької битви, ювілею останнього гетьмана Лівобережної України Кирила Розумовського.

Веління часу – плекати національну гордість українців. Життя та творчість Т. Шевченка благодатний матеріал для виховання справжніх громадян незалежної держави. Тому всі бібліотеки району проводять систематичну роботу з пропаганди творчості лицаря національного духу – Шевченківські дні, зустрічі з письменниками, вечори поезії, конкурси.

У читальному залі оформлений тематичний куточок про великого Кобзаря. Тут можна побачити портрет поета, яскраво оформлений вірш «Заповіт», доріжку «Сумні та радісні дороги безсмертного Тараса», вишиту Г. В. Чернецькою, книжкову виставку «Шевченкове слово – рясна весна у дні осінні».

Бібліотеки провели з різними групами читачів цикл заходів: тиждень юнацької книги «Думи Тарасові, слово народне», зустрічі з лауреатами обласної Шевченківської премії М. Магерою, А. Сваричевським, праправнучатим племінником Т. Шевченка О. Відоменком, який презентував свою нову книгу «Оплаканий і зраджений». Під час цих заходів дунаєвчани дізналися про мешканців міста, в чиїх жилах тече кров Шевченкового роду. У цьому ж руслі проводиться популяризація творчості інших класиків української і світової літератури та сучасних українських письменників. Запам’яталися нашим користувачам зустрічі у ЦРБ з Д. Білоусом, Г. Чубач, В. Чемерисом, Є. Дударем та іншими відомими письменниками України.

Виховання в сучасної молоді патріотизму, любові до рідного краю – важливий напрямок громадянського виховання. А тому краєзнавство – пріоритет у діяльності Дунаєвецької ЦБС, яку здійснює й координує краєзнавчий сектор районної бібліотеки. Ця робота проводиться за такими напрямками:

– дослідження та вивчення історії рідного краю;

– популяризація традицій, звичаїв та обрядів Дунаєвеччини;

– вивчення та пропаганда краєзнавчої літератури.

Немало зроблено бібліотеками системи у плані дослідження історії рідного краю. Насамперед, зібрані спогади учасників Великої Вітчизняної війни, оформлені альбоми «Говорять учасники Великої Вітчизняної війни», проведено молодіжні пошукові експедиції «Бойовий орден та медаль у твоєму домі», «Солдатський трикутник – жива історія війни», «Збережемо пам’ять про подвиг», організовано конкурси серед читачів-старшоклас-ників та студентів «Мій прадідусь на фронтах Великої Вітчизняної війни», «Пам’ять, увічнена у бронзі та граніті», в яких взяли участь понад 150 юнаків та дівчат з різних куточків району. Переможців відзначено призами. Кращі роботи опубліковано в газеті «Дунаєвецький вісник», а один із переможців цього конкурсу, учень Дунаєвецької ЗОШ № 3 Костянтин Омелянчук, узяв участь у Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 60-річчю Великої Перемоги, в м. Київ.

Значну увагу бібліотека приділяє знайомству молоді з життям героїв національно-визвольних змагань. Багатим на такі заходи був 2007 рік. Бібліотека провела цикл уроків історичної правди до ювілею Р. Шухевича, 90-річчя Української революції 1917 – 1922 рр., 70-річчя утворення Хмельницької області, 75-річчя Голодомору в Україні. Цікавими для молоді були: читацька конференція за книгою П. Слободянюка «Нескорені» (про діяльність ОУН-УПА на Поділлі), презентація книги Н. Мизака та В. Горбатюка «За тебе, свята Україно», історико-літературні студії «Духовні пророки нації».

Районна бібліотека була безпосереднім організатором і учасником чотирьох науково-краєзнавчих конференцій «Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій», що проходили у Дунаївцях. Поряд з науковцями та краєзнавцями у конференції брали участь наші користувачі – студентська та учнівська молодь.

За результатами фольклорної експедиції видано дві збірки колядок, щедрівок, гаївок. У першій – «Стелися, зелений кудрявцю» – із 127 фольклорних творів 28 записано читачами-учнями, у другій – «Ой радуйся, земле» – 17 із 87 записано також учнями.

Бібліотеки системи активно популяризують краєзнавчу літературу. Усі видання про місцеве краєзнавство презентуються як у ЦРБ, так і в бібліотеках-філіях. Бібліотека й сама видала цілий ряд краєзнавчих матеріалів: «Просвітителі з Поділля», «Дунаєвеччина в роки Великої Вітчизняної війни», біобібліографічний довідник «Дунаєвеччина в іменах» та ін.

Правове виховання як один із напрямів громадянського виховання передбачає формування в молоді правової культури, поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, засвоєння нею основних положень Декларації прав людини, вироблення у молоді потреби у дотриманні законів своєї держави.

Тому в процесі правового виховання значну увагу ми приділяємо ознайомленню юнацтва з засадами права, основними положеннями Конституції, правами людини. Систематично для молоді проводяться тижні та декади книги, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, уроки права. Досить ефективними були: тиждень книги «Його величність Закон», урок права «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», обговорення книги С. А. Лавренюка «Стратити не можна, помилувати».

При ЦБС працює правовий університет для молоді, в якому читають лекції юристи, працівники міліції та прокуратури, вчителі права, бібліотекарі. А на практичних заняттях слухачі університету розглядають і вирішують різні проблемні ситуації в рамках статей закону.

Дуже важлива ділянка в роботі бібліотек сьогодні – виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею світоглядних позицій. Великий інтерес викликали у наших читачів: книжкова виставка «Ісус Христос – історична особа чи син Божий», уроки християнської моралі за «Біблією», просвітницькі читання «Я прийшов для спасіння й добра», обговорення книг митрополита Іларіона (І. Огієнка) «Жертва вечірня», «Князь Володимир прийняв православіє», а також уроки народознавства «Різдвяний калейдоскоп», «Великодні дзвони дзвонять», «На Великдень сонце красується» та ін.

Шлях до громадянської зрілості проходить через збагачення естетичного досвіду і розвиток естетичної культури особистості, її художніх здібностей, надання їй знань у галузі вітчизняного і світового мистецтва, формування в неї здатності розуміти й цінувати твори мистецтва, розвиток у користувачів здібностей до різноманітних видів творчої діяльності. Тому поряд із пропагандою кращих зразків української і світової літератури у бібліотеках системи популяризується живопис, музика, декоративно-ужиткове мистецтво.

Неабиякий інтерес у наших читачів викликали літературно-мистецьке свято «Пісні Марусі Чурай», вечір поезії «Золотий романс», цикл уроків мистецтва «Прекрасні, величні і вічні» (про художників Італії, Іспанії, Голландії) та «Мадонни Рафаеля».

У ЦРБ систематично експонуються картини як відомих художників України, так і художників-аматорів. У читальній залі ЦРБ постійно діє виставка майстра декоративно-ужиткового мистецтва Віри Спірякіної. Час від часу організовуються виставки вишивальниць. Видано альбом «Дунаєвецькі майстрині – берегині Подільської вишивки». Викликає захоплення наших користувачів виставка-вернісаж «Малюнок, наповнений чуттям, як веселка літня кольорами». Більше 20 років для молоді у ЦРБ працює літературно-музична вітальня. Тут можна поспілкуватися з письменниками, науковцями, артистами, художниками, музикантами.

Сприяють змістовному дозвіллю наших користувачів клуби за інтересами. У бібліотеці діють 11 таких клубів. Це «Орієнтир», «Краєзнавець», «Україночка», «Сам собі директор», «Я – громадянин України», «Афродіта», «Лілея» та інші.

Для юних користувачів ми розробили пам’ятку «Що ти можеш зробити для того, щоб стати активним громадянином?», серед пунктів якої «розвиток вміння вести дискусію та організаторських здібностей, інтерес до політичної системи України, отримання інформації про поточні події в Україні, світі, зміни в уряді, діяльність народних обранців».

Вести дискусію, обстоювати свою позицію вчилися користувачі юнацького абонементу під час круглого столу «Осередки політичних партій в регіоні. Їх програмні цілі та завдання», в якому взяли участь керівники десяти найчисельніших партій в регіоні, учнівська та студентська молодь, представники засобів масової інформації.

У пам’ятці також зазначено: «Відвідуй громадські заходи, зустрічі, прес-конференції, цікався державним бюджетом, соціально-економічним розвитком свого району, міста, села».

Проаналізувавши участь молодих користувачів, у великих заходах, що проводила ЦРБ, ми з’ясували, що 80 % присутніх – це молодь.

Для інформаційного обслуговування читачів активно використовуються бібліодайджести обласної бібліотеки для юнацтва.

У бібліотеках району поступово впроваджуються інформаційні технології. Автоматизовані процеси обробки нових надходжень, формується електронний каталог ЦБC, бібліотека має доступ до мережі Інтернет.

Таким чином, громадянське виховання молоді в бібліотеках Дунаєвецької централізованої системи – пріоритетний напрямок роботи. Ми постійно шукаємо нових форм спілкування з юним читачем, ефективних у сприянні становленню громадянина України.

Методичні поради

Інноваційні аспекти громадянського

виховання молоді

І. Тарадименко, завідувач науково-методичного відділу Херсонської ОЮБ ім. Б. Лавреньова

Громадянське виховання молодої людини – одна з умов повноцінного розвитку її особистості. Для успішного вирішення проблем, пов’язаних з вихованням у молоді громадянськості, потрібний комплексний підхід до роботи, співпраця зацікавлених організацій, що опікуються молоддю. Посередниками між такими організаціями – шкільними та позашкільними закладами, державними установами, громадськими інституціями тощо – стають бібліотеки, які обслуговують молодь.

Виховні заходи громадянського спрямування можна класифікувати за різними параметрами й ознаками:

 • за метою (поглиблення знань);

 • за формою (навчальні, ігрові, змагальні художні, індивідуальні, групові, клубні та ін.);

 • за методом (роз’яснювально-ілюстративні: бесіди, диспути, конференції; дослідно-пошукові: експедиції, екскурсії, вивчення історичних джерел );

 • за місцем проведення (школа, бібліотека, громадські місця та ін.)

Громадські заходи, участь у діяльності клубів, груп за інтересами надають можливість молодим людям разом досягати спільних цілей, вимагають від них вибору лідерів та прийняття важливих рішень. Безпосередня участь у житті суспільства дозволяє майбутнім активним громадянам набувати навичок співпраці в громадському житті, не втрачаючи при цьому власної індивідуальності; розвивати організаторські вміння та збагачувати досвід самоорганізації і самоуправління; ознайомлюватися з різними способами вирішення питань; оцінювати власну діяльність під кутом зору не лише особистих принципів та інтересів, а й потреб громади та країни; на практиці вивчати основи суспільного устрою.

Для сприяння прийняттю рішень, що стосуються особистого життя, соціальній адаптації та ефективній самореалізації молоді дуже важливим є забезпечення доступу до соціально значущої інформації. У зв’язку з цим виникає необхідність створення в бібліотеках, що обслуговують юнацтво, Центрів правової інформації, функціями яких є збір та аналіз відповідних відомостей, інформування про них користувачів. Діяльність таких центрів спрямовується на правову освіту молоді та профілактику правопорушень. Основними їх завданнями є:

 • формування активної громадянської позиції, правової та політичної культури молоді;

 • надання інформаційної підтримки тим, хто потрапив у зону юридичного, соціального та особистісного конфлікту;

 • формування у молоді нетерпимості до протиправних вчинків;

 • надання необхідної правової підтримки допризовній молоді.

Обслуговування в Центрах правової інформації здійснюється комплексно, що дозволяє як використовувати в них традиційні бібліотечні методи так і залучати новітні, застосовуючи документи на електронних носіях інформації.

Правова інформація, у широкому значенні, – це перелік повідомлень, за допомогою яких можна вирішити те або інше завдання чи принаймні сприяти цьому. Отже, відповідь навіть на окреме запитання повинна як спиратися на нормативно-правові документи, так і вміщувати адресну інформацію (координати державних структур, громадських організацій, які можуть сприяти вирішенню проблеми), а головне – інформацію про можливі шляхи реалізації законних прав. Тобто потрібна не тільки законодавча та довідкова інформація, але й продукти аналітичної переробки документів з різних галузей життєдіяльності молоді – пояснювальні та методичні матеріали. До підготовки таких матеріалів слід залучати професіоналів-юристів громадських молодіжних організацій.

Центр виконує індивідуальні довідки; готує прес-досьє «Твої права», буклети, закладки, пам’ятки, рекомендаційні бібліографічні списки на актуальні теми, аналітичні огляди, дайджести; створює повнотекстові електронні бази даних «Молодь і право», путівники по Інтернет-ресурсам, моніторинги ЗМІ тощо.

Доречним та цікавим може бути засідання круглого столу «Молодь у правовому суспільстві», до участі в якому можна запросити представників організацій, які займаються правовою освітою та інформуванням молоді, а саме:

 • бібліотечні фахівці, які працюють за цільовими програмами, спираючись на можливості інформаційних центрів своїх бібліотек;

 • керівників та бібліотечних фахівців ПТНЗ та середніх спеціальних навчальних закладів;

 • представників громадських організацій.

На засіданні круглого столу доцільно розглянути такі питання:

– сучасний стан правової культури молоді;

– інформаційні ресурси молодіжних бібліотек у галузі права;

– бібліотечні програми і проекти з правової освіти молоді;

– організація та проведення спільних акцій;

– залучення волонтерських служб до роботи в бібліотеках.

Для підготовки до круглого столу залучають спеціалістів районних та міських управлінь юстиції, розробляючи інформаційні матеріали спільно з ними.

У рамках діяльності Інформаційного центру можна започаткувати комплексну програму «Шляхи, які ми обираємо», мета якої – формування позитивного ставлення до життя, зокрема, у важких підлітків та молоді з обмеженими можливостями. Пріоритетним напрямком програми повинна стати інтеграція молодих людей, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, у життя суспільства.

Цікавим може бути такий захід, як «Тиждень повноцінного життя»:

– День життєрадісного читання;

– День здоров’я;

– День спорту;

 • День здивування радістю;

 • День гарного настрою;

 • День сильних духом;

 • День надії.

Форми і методи проведення зазначеного заходу можуть бути різними: молодіжні ток-шоу, соціальні тренінги, валеологічні ігри, слайд-бесіди, віртуальні подорожі, медіа-презентації, години релаксації, зустрічі із цікавими людьми, вечори-подиву, техно-екскурсії, вечори-демонстрації людських можливостей.

Як відомо, проблемою є аполітичність сучасної молоді та її пасивність під час виборів до органів влади. Якщо бібліотека для молоді позиціонує себе як центр вирішення проблем молоді, то природно запровадити в ній програму «Зроби свій вибір», метою якої є забезпечення інформаційно-бібліографічної та просвітницької діяльності з питань виборчого права. Основне завдання такої роботи – сприяння формуванню правової культури молодих виборців, виховання молоді з активною життєвою позицією. Реалізація програми складається з трьох етапів:

1. Дослідницький (вивчення проблеми) – проведення соціологічного дослідження з метою виявлення рівня поінформованості молоді з питань виборчого процесу, створення електронні бази даних, поповнення картотеки «Твої права».

2. Організаційний – створення ініціативної групи з реалізації програми, до якої входять члени виборчкомів, педагоги, молодь, волонтери з юридичних навчальних закладів, представники молодіжних громадських організацій

3. Активний – реалізація програми. На цьому етапі рекомендуємо здійснювати такі заходи:

– цикли бібліотечних виставок про політичні партії, рухи, їх лідерів «Навчись застосовувати закон»;

 • правові брейн-ринги «Чи знаєш ти виборче право?»;

 • відкриті мікрофони «Співвітчизники», «Маю право»;

 • індивідуальне консультування педагогів, які працюють з юнацтвом;

 • круглі столи «Роль бібліотек у підвищенні правової культури молодих виборців»;

 • видання буклетів, пам’яток, словників молодого виборця.

Найбільш ефективними є такі форми громадянського виховання, які, виводячи учнів за межі школи та сім’ї, прилучають їх до співробітництва з громадськими організаціями, а також до вияву ініціативи у самостійних корисних суспільних справах. Особливо актуальні в цьому плані ігрові методики, проектувальні технології, що забезпечують розширення позитивного соціокультурного досвіду учнів. Виправдовують себе своєрідні ігри, в яких старшокласники виконують ролі організаторів, керівників, розпорядників, членів органів самоврядування, створених на виборній основі, тощо.

Як своєрідну ілюстрацію зазначеного вище, пропонуємо увазі читачів ділову гру «Вчимося обирати», яка проводиться у три етапи:

1. Висунення кандидатури на пост президента (наприклад, професійного ліцею);

2. Підготовка передвиборчої програми;

3. Представлення програми виборцям.

Для проведення «виборів» створюється виборча комісія із представників бібліотеки та педагогів. На грі присутні також «незалежні спостерігачі». Така ділова гра знайомить з процедурою виборів, зацікавлює молодь можливостями участі у державних справах, сприяє виникненню бажання взяти участь у реальних виборах.

Бібліотекам для молоді не можна забувати про таку непросту категорію, як молодь з обмеженими можливостями. Доречним буде проведення спільно з об’єднанням молодих інвалідів і за допомоги волонтерів акції «Душу зцілює добро» або «Ми все зможемо разом». Для таких користувачів проводяться екскурсії до бібліотеки, складаються плани пільгового та пріоритетного обслуговування. Зазначені заходи допомагають молодим людям з обмеженими можливостями адаптуватися до конкретних умов бібліотеки, відчути себе рівноправними користувачами.

Не втрачає актуальності для громадянського виховання молоді і така випробувана часом форма роботи, як молодіжні клуби.

Живе обговорення нагальних питань робить більш активною громадянську позицію молоді, вчить її масштабно мислити, сприяє подоланню байдужості та пасивності.

До спілкування з молоддю в клубах запрошуються представники органів місцевого самоврядування, установ, які займаються реалізацією молодіжної політики в регіоні, громадських організацій, журналісти, молоді бізнесмени, спортсмени, політики.

Вдалими ідеями для формування активної життєвої позиції молоді можуть стати інформаційно-дискусійні клуби: «Громадянська думка», «Молодь і час», «Відкриті двері», «Відкритий мікрофон», клуб цікавих зустрічей «Півгодини з...».

Одним із завдань громадянського виховання є підготовка особистості до життя в динамічному, взаємозалежному світі, що постійно змінюється під впливом інтеграційних процесів, що відбуваються в державі. Адже основною стратегією розвитку України в поточному десятилітті є підвищення її економічного потенціалу, залучення до європейських структур на рівні повноправного партнерства і, головне, вступ до Європейського Союзу.

Для реалізації цієї мети потрібно формувати позитивну думку щодо європейського вибору України, що ставить перед освітою, а значить і перед бібліотеками таке завдання, як поширення знань про європейські держави, їх культуру, історію, економіку.

Без сумніву, у цьому зв’язку молодь зацікавлять наступні заходи:

фотоконкурс «Європа і Я» (10 – 20 тематичних фотографій, що можуть розповісти про те, якою молодь бачить і відчуває Європу та майбутнє України в Європі);

відеоконкурс «Україна – Європа». Можна запропонувати молодим людям відзняти на мобільний телефон чи відеокамеру невеличкі ролики (на 45 – 50 сек.). Що буде в кадрі і поза ним, вирішувати учасникам. Головне, щоб була чітко висловлена певна ідея – бачення Європи в Україні або України в Європі.

Сподіваємося, що діяльність бібліотек з громадянського виховання молоді носитиме комплексний характер, а впровадження програм бібліотечного обслуговування, пов’язаних з формуванням громадянської позиції , сприятиме розповсюдженню уявлень про роль громадянського суспільства та толерантності у житті молоді.

Методичні порадиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інформаційний вісник (5)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (28) 2008 / [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; Держ. б-ка України для юнацтва.
 2. Інформаційний вісник (7)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. : Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».
 3. Інформаційний вісник (1)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 4 (24) 2007 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. : [б. в.] 2007. – 74 с.
 4. Інформаційний вісник (4)

  Документ
  Жигалло Л.І., Заставнюк О.О., Іванова Я.Є., Ігнатова А.В., Корень Л.О., Костик Н.М., Колесова Г.В., Лавриченко І.С., Мандровний О.М., Старовойтова А.О.
 5. Інформаційний вісник (6)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 2 (30) 2009 / [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».

Другие похожие документы..