Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Лечение. При подозрении на Н.к. врач обязан срочно госпитализировать больного в хирургическое отделение. С появлением признаков Н.к. питье и еда запре...полностью>>
'Литература'
Теория слога в современной фонетике Творчество А.С.Грибоедова. Идейно-художественное своеобразие комедии «Горе от ума». «Слово о полку Игореве» – выд...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 18 октября 2007 года в 14 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета К 14.20.10 по защите диссертаций на соискание ученой сте...полностью>>
'Документ'
1.1. Правила проживания и внутреннего распорядка (далее Правила) разработаны в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Уставом ТСЖ «ВИД» и другими нормат...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Філологічний факультет

Министерство образования и науки, молодёжи и спорта Украины

Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова

Филологический факультет

65058, м.Одеса, Французький бульвар, 24/26 65058, г.Одесса, Французский бульвар, 24/26

кафедра російської мови, ауд. 111/113 кафедра русского языка, ауд. 111/113

Тел.: +38(048)776-22-77; +38(048)746-56-97; факс: +38(048)746-51-14

ЗАПРОШЕННЯ
до участі в Наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у II Наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка, які відбудуться 13-14 жовтня 2011 р. на філологічному факультеті Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова та за участю Українського комітету славістів НАН України.

Тематика читань – широка (загальномовознавча, ономастична, славістична). За бажанням учасника публікація у фаховому збірнику «Мова» (остання перереєстрація у ВАК України Постановою президії № 1-05/8 від 22.12.2010 року).

Згоду на участь у читаннях просимо надсилати до 5 вересня 2011 р. за наведеною нижче формою, теми доповіді можна надсилати до 3 жовтня 2011 р.

Повідомлення про організаційні умови роботи цієї наукової зустрічі буде розіслано до 1 вересня 2011 р.

Адреса для заявок: Україна, 65058,

Французький бульвар, 24/26, ауд. 111, ОНУ ім. І. І. Мечникова, філологічний факультет, кафедра російської мови

Тел.: +38(048) 776-22-77

e-mail: nlla@mail.ru (Петрова Луїза Олександрівна, зав. кафедри російської мови)

Оргкомітет наукових читань

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в Научных чтениях памяти члена-корреспондента НАН Украины Юрия Александровича Карпенко

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие во II Научных чтениях памяти члена-корреспондента НАН Украины Юрия Александровича Карпенко, которые состоятся 13-14 октября 2011 г. на филологическом факультете Одесского национального университета им.И.И.Мечни-кова и при участии Украинского комитета славистов НАН Украины.

Тематика чтений – широкая (общеязыковедческая, ономастическая, славистическая). По желанию участника публикация в специализированном сборнике «Мова» (последняя перерегистрация в ВАК Украины Постановлением президиума № 1-05/8 от 22.12.2010 г.).

Согласие на участие в чтениях просим высылать до 5 сентября 2011 г. по представленной ниже форме, темы докладов можно присылать до 3 октября 2011 г.

Сообщение об организационных условиях работы этой научной встречи будут разосланы до 1 сентября 2011 г.

Адрес для заявок: Украина, 65058,

Французский бульвар, 24/26, ауд. 111, ОНУ им. И. И. Мечникова, филологический факультет, кафедра русского языка

Тел.: +38(048) 776-22-77

e-mail: nlla@mail.ru (Петрова Луиза Алек-сандровна, зав. кафедрой русского языка)

Оргкомитет научных чтений

Заявка на участь в

Наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України

Юрія Олександровича Карпенка,

які відбудуться 13-14 жовтня 2011 р. (13 14. X. 2011 р.) в Одесі

 1. Прізвище, ім’я, по батькові:

 1. Тема доповіді:

 1. Наукове звання, вчений ступінь:

 1. Місце роботи (установа, підрозділ, посада):

 1. Контактна адреса, телефон,

e-mail:

 1. День приїзду:

 1. Проживання (указати потрібне):

студентський гуртожиток

готель чи пансіонат (1-,2-, люкс)

самостійне

заочна участь з публікацією

Заявка на участие в

Научных чтениях памяти члена-корреспондента НАН Украины Юрия Александровича Карпенко,

которые состоятся 13-14 октября 2011 г. (13 14. X. 2011 г.) в Одессе

 1. Фамилия, имя, отчество:

 1. Тема доклада:

 1. Научное звание, учёная степень:

 1. Место работы (учреждение, подразделение, должность):

 1. Контактный адрес, телефон,

e-mail:

 1. День приезда:

 1. Проживание (нужное указать):

студенческое общежитие

гостиница или пансионат (1-, 2-, люкс)

самостоятельное

заочное участие с публикациейСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (2)

  Конкурс
  Відповідно до вимог Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами
 2. Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет радіоелектроніки

  Документ
  На засіданні комітету з конкурсних торгів 05.07.2011р. було вирішено на підставі ч.2. ст.23 Закону України «Про здійснення державних закупівель»(надалі Закон) внести наступні зміни у документацію конкурсних торгів на закупівлю устаткування
 3. Україна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

  Документ
  49050, м. Дніпропетровськ-50, пр. Гагаріна, 72, телефон (056) 374-98-00, (056) 374-98-01, факс (056) 776-58-33, 373-67-81, E-mail: cdep@mail.dnu.dp.ua
 4. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 08. 12

  Закон
  Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.
 5. Відповідно до листа Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 12. 2011 р. №4

  Диплом
  Відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1.12.2011 р. № 1.4./18-3853 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.
 6. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..