Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Обзор'
При необходимости в России будут устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие дополнительных мер по обеспечению безо...полностью>>
'Задача'
Условия задач, входящих в контрольную работу, одинаковы для всех студентов, однако числовые данные задач зависят от номера зачетной книжки студента, в...полностью>>
'Реферат'
Молекулярная генетика представляет собой одну из самых больших частей биологического знания. Продолжая активно развиваться, она привлекает большие объ...полностью>>
'Документ'
Деревня Абагурт (Кулаково) расположена на территории МО «Парзинское», находится в 9 км северо-восточнее от села Парзи и в 2 км западнее от деревни Ко...полностью>>

Анотації дисциплін напряму підготовки "Системна інженерія"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

"Системна інженерія"

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Кількість

годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Філософія

108

3

3

2

Історія української культури

72

2

2

3

Іноземна мова

216

6

1-3

4

4

Історія України

108

3

1

5

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

3-4

5

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної ) підготовки

1

Вища математика

513

14

1-4

2

Фізика

405

11

1,3,4

2

3

Дискретна математика

162

5

1

2

4

Теорія ймовірностей і математична статистика

162

5

3

4

5

Інженерна і комп’ютерна графіка

108

3

4

6

Чисельні методи

135

4

6

7

Екологія

54

2

7

8

Теорія електричних і магнітних кіл

162

5

4

9

Метрологія та вимірювання

108

3

5

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Алгоритмічні мови та програмування

216

6

1

2

2

Об’єктно–орієнтоване програмування

189

5

3

3

Системне програмування і операційні системи

216

6

5

6

4

Організація баз даних та знань

162

6

6

5

Електроніка та мікросхемотехніка

108

3

3

6

Комп’ютерні основи

108

3

2

7

Архітектура комп'ютерних систем

108

3

4

8

Економіка та організація виробництва

108

3

4

9

Менеджмент

81

2

8

10

Вступ до фаху

81

2

1

11

Теорія інформації

108

3

5

12

Обробка графічної та текстової інформації

54

2

2

13

Теорія управління

108

3

5

14

Математичні методи дослідження операцій

144

4

7

15

Фізичне виховання

378

11

2,6,7

16

Безпека життєдіяльності та охорона праці

108

3

4

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Системний аналіз

126

4

5

2

Мікропроцесори та їх застосування

135

4

5

3

Безпека інформації

162

5

8

4

Комп’ютерні мережі

108

3

6

5

Системи штучного інтелекту

162

5

8

6

Пакети прикладного програмування

162

5

2,3

7

Оптоінформатика

72

2

5

8

Спеціалізовані мови програмування

144

4

7

Дисципліни вільного вибору студента

1

Військова підготовка

1044

4

7

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Математичне моделювання складних систем

149

4

7

2

Основи теорії передачі інформації

176

5

6

3

Паралельні системи та обчислення

108

3

8

4

Компоненти складних компיютерних мереж

254

7

6,7

8

5

Системи управління складними компיютерними мережами

243

7

7

8

6

Основи експлуатації складних систем

54

2

7

ФІЗИКА

Викладач: професор Гірка Володимир Олександрович.

Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних закладах.

Мета курсу: Сформувати у студентів науковий погляд на фізичні процеси у світі, закласти у їхній свідомості теоретичні основи класичної механіки та молекулярної фізики. основні методи експериментального дослідження характеристик механічного руху. засвоїти теоретичні основи молекулярної фізики. Навчити студентів основним методам розв’язання задач з класичної механіки та молекулярної фізики з використанням основних методів диференціального та інтегрального числення, а також основним методам експериментального дослідження характеристик механічного руху та процесів у термодинамічних системах. Сформувати у студентів загальну та предметну компетентність в галузях механіки та молекулярної фізики.

.Скачать документ

Похожие документы:

 1. А. Назва й адреса (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. А. Назва й адреса (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. Та методичні рекомендації виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 050102- «комп’ютерна інженерія»

  Методичні рекомендації
  Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломних робіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»
 4. Міністерство освіти І науки України (85)

  Документ
  На факульеті ведеться підготовка студентів за напрямом Системна інженерія та спеціальністью Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (450 студентів).
 5. А. Назва й адреса (5)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..