Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ООО «Хатценбихлер» является официальным эксклюзивным дистрибьютором на территории России Австрийского производителя сельскохозяйственной техники «Hat...полностью>>
'Закон'
8.Знаменитые сказки «Девочка Снегурочка», «Лягушка – путешественница», «Аленький цветочек», «Городок в табакерке», «Серебряное копытце» написали изве...полностью>>
'Документ'
Потерянная Миля, что в Северной Каролине, летом 1972 года была немногим больше нароста на трассе. Главная улица в тени десятка огромных раскидистых ду...полностью>>
'Урок'
Развитие умения называть три большие группы предметов окружающего мира. Описывать объекты живой и неживой природы. Понимать красоту, многообразие связ...полностью>>

Звіт про рух грошових коштів (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт про рух грошових коштів

за 2008 рік

(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 

  

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 

  

136515

86935

Процентні витрати, що сплачені 

  

(95759)

(50468)

Комісійні доходи, що отримані 

  

10810

13053

Комісійні витрати, що сплачені 

  

(1351)

(1314)

Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 

  

2303

5003

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 

  

0

0

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 

  

5874

1904

Інші отримані операційні доходи 

  

1486

759

Виплати на утримання персоналу 

  

(20261)

(18506)

10 

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 

  

(14270)

(14241)

11 

Сплачений податок на прибуток 

  

(8812)

(7831)

12 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань 

  

16535

15294

  

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 

  

7725

(36718)

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

  

0

0

15 

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 

  

(7945)

47645

16 

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 

  

(437303)

(163354)

17 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 

  

4877

1480

18 

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 

  

(2132)

1163

19 

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 

  

135247

(20899)

20 

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 

  

337534

169266

21 

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 

  

0

0

22 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями 

  

374

364

23 

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання 

  

107

73

24 

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 

  

38484

(980)

  

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 

1647

8723

26 

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 

8636

4762

27 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 

 

0

0

28 

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

 

0

0

29 

Придбання основних засобів 

(7278)

(14486)

30 

Дохід від реалізації основних засобів 

9

(31)

58

31 

Дивіденди отримані 

  

0

7

32 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 

0

0

33 

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 

0

0

34 

Придбання асоційованих компаній 

0

0

35 

Дохід від реалізації асоційованих компаній 

0

0

36 

Придбання інвестиційної нерухомості 

0

0

37 

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 

0

0

38 

Придбання нематеріальних активів 

558

(457)

39 

Дохід від вибуття нематеріальних активів 

0

0

40 

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності) 

  

3532

(1393)

  

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 

Отримані інші залучені кошти 

14

0

0

42 

Повернення інших залучених коштів 

14

0

0

43 

Отримання субординованого боргу 

0

0

44 

Погашення субординованого боргу 

0

0

45 

Емісія простих акцій 

18

0

0

46 

Емісія привілейованих акцій 

18

0

0

47 

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 

18, 19 

0

0

48 

Викуп власних акцій 

18

0

0

49 

Продаж власних акцій 

18

0

0

50 

Дивіденди виплачені 

18

0

0

51 

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 

18, 19 

0

0

52 

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) 

  

0

0

53 

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 

  

(6453)

(58)

54 

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 

  

52098

12863

55 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

71860

58997

56 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

1, 4 

123958

71860

" 02 " квітня 2009 року 

В.о. Голови Правління ________________І. А. Демченко
                                 

Бровер Н. О. (048) 711-67-77

Головний бухгалтер ________________Н. В. Мазаратій Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про рух грошових коштів (3)

  Документ
  Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
 2. Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

  Документ
  1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства
 3. Звіт про рух грошових коштів (2)

  Документ
  робіт, послуг)     010  193 ,4 1 30 ,1 Погашення векселів одержаних  015  - Покупців і замовників авансів  0 0  - - Повернення авансів
 4. Звіт про рух грошових коштів (4)

  Документ
  кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,
 5. Звіт про рух грошових коштів звіт про рух грошових коштів

  Документ
  Відповідно до ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” “Звіт про рух грошових коштів” відноситься до форм річної фінансової звітності.

Другие похожие документы..