Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Курсовая работа – одна из важнейших форм самостоятельной работы студента, способствующая углубленному изучению одной из актуальных проблем конституци...полностью>>
'Публичный отчет'
Как муниципальное образование городское поселение Монино существует с 1996 года и все это время суть деятельности органов местного самоуправления ост...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
учебно-методический комплекс составлен на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для специальност...полностью>>
'Конкурс'
- лица, имеющие инвалидность, и инвалиды с детства предоставляют документы о возможности обучения в медицинской академии и индивидуальную программу р...полностью>>

Теми випускних робіт за професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Теми випускних робіт ЗА ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації

державних службовців

V – VII категорій посад

Законодавча влада та законодавчий процес в Україні.

Права людини і громадянина в Україні.

Президент – глава української держави, його конституційно-правовий статус.

Вищі та центральні органи влади.

Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Система органів виконавчої влади.

Місцеві державні адміністрації: правові засади діяльності склад і структура.

Місцеве самоврядування: конституційні засади, становлення і розвиток.

Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.

Регіональна політика на сучасному етапі: суть, основні напрями.

Органи судової влади в Україні, їх правовий статус.

Легалізація об’єднань громадян.

Правове врегулювання земельних відносин.

Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” та практика його застосування.

Поняття та функції державного управління.

Види органів державного управління та їх компетенція.

Культура управління. Етика державних службовців.

Планування роботи державного службовця.

Обов’язки та права державних службовців.

Механізм прийняття управлінських рішень.

Підготовка прийняття та організація виконання рішень в державному управлінні

Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі.

Стратегічне та ситуаційне управління при здійсненні повноважень посадовою особою.

Керівництво і лідерство в управлінні персоналом.

Ділове спілкування та управління конфліктами в колективі.

Принципи державної служби та механізми її реалізації

Процес становлення державної служби в Україні.

Державна служба як фактор удосконалення державного управління

Державний службовець: поняття, статус, компетенція.

Сучасні напрямки кадрової політики.

Роль і місце керівника в організації діяльності відділу (управління) місцевої державної адміністрації (на прикладі Вашого підрозділу адміністрації).

Офіційно-діловий стиль, його найважливіші риси. Основні вимоги до мовлення державного службовця.

Етика ділового та політичного спілкування.

Основні завдання адміністративної реформи в Україні та шляхи її реалізації

Організація аналітичної роботи щодо вивчення суспільно-політичної ситуації в районі (місті).

Порядок ведення особових справ державних службовців.

Основні напрями та функції відділу організаційно-кадрової роботи районної державної адміністрації.

Організація юридичного забезпечення діяльності апаратів районних державних адміністрацій.

Порядок і правила підготовки і прийняття нормативно-правових актів районними державними адміністраціями.

Організація та порядок роботи з розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

Формування резерву кадрів та організація роботи з ним.

Організація планування роботи районної державної адміністрації, її відділів та управлінь.

Державні службовці як суб’єкти корупційних дій.

Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Основні напрями взаємодії райдержадміністрацій з правоохоронними органами.

Самоменеджмент державного службовця.

Законодавство України про забезпечення права громадян на свободу совісті та діяльність релігійних організацій.

Державно-церковні взаємини та релігійна ситуація в області (районі або місті).

Основні напрями та функції відділів з питань внутрішньої політики райдержадміністрацій.

Організація взаємодії з політичними партіями та громадськими об’єднаннями.

Економіка району (міста) в умовах переходу до ринкових відносин.

Соціально – економічний стан на Чернігівщині у останньому десятиріччі ХХ – на початку ХХІ ст.

Інвестиційна діяльність на Чернігівщині та шляхи її удосконалення.

Стан розвитку підприємництва в районі (місті).

Господарські товариства в нових умовах розвитку економіки (на прикладі району або міста).

Конкурентність та антимонопольне регулювання.

Ринки – державне регулювання в сучасних умовах.

Державний бюджет – головний фінансовий план держави.

Реалізація стратегічних напрямків аграрної політики.

Основи Internet (історія, послуги, адресація, апаратура).

Державна система захисту інтелектуальної власності. Вимоги чинного законодавства України щодо охорони авторських та суміжних прав.

Основні напрямки соціальної політики в Україні

Основні напрямки підвищення рівня життя населення (на прикладі району або міста).

Сучасна система соціального страхування та кредитування населення.

Сучасна національна молодіжна політика та хід її виконання в районі (місті).

Практика роботи служби у справах неповнолітніх з питань соціально-правового захисту дітей і підлітків (регіональний аспект).

Основні напрями реалізації в районі (місті) державної політики стосовно сім’ї, жінок та молоді.

Форми, методи та засоби профілактики правопорушень серед неповнолітніх (регіональний аспект).

Демографічна ситуація в регіоні, шляхи її подолання.

Проблема територій забруднених в наслідок аварії на ЧАЄС (на прикладі конкретного району або міста).

Основи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в історії утворення Української соборної незалежної держави.

Сучасний адміністративно-територіальний поділ та історичні регіони України: проблеми адаптації.

Моделі дій державних службовців в умовах кризових ситуацій.

Моделі взаємин і співпраці місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з політичною опозицією району (міста).

Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у державних засобах масової інформації – шляхи підвищення ефективності.

Правове забезпечення взаємин місцевих органів виконавчої влади і державних засобів масової інформації.

Правовий і соціальний захист державних службовців.

Особливості діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у прикордонних районах.

Методи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва районними державними адміністраціями.

Шляхи підвищення ефективності роботи апаратів районних державних адміністрацій.

Шляхи підвищення ефективності організації роботи відділів апаратів районних державних адміністрацій.

Організація діловодства в органах виконавчої влади.

Надходження позабюджетних коштів до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: проблеми правового регулювання.

Гендерна політика в Україні. Регіональний аспект.

Європейський вибір України

Історичні етапи розвитку Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

НАТО: мета, структура, діяльність.

Партнерство України й НАТО.

Євроатлантична інтеграція – стратегічний курс України.

Створення та етапи розвитку Європейського Союзу.

Фундаментальні цінності Європейського Союзу.

Державна політика у сфері європейської інтеграції

Європейські стандарти забезпечення прав людини.

Європейські стандарти економічного розвитку й торговельних відносин;

Європейський Союз: зміцнення демократії та політична консолідація.

Адаптація соціальної політики України до стандартів Європейського Союзу.

Головні засади загальноєвропейської безпеки.

Основні напрями адаптації української економіки до європейських стандартів.

Чернігівщина у складі транскордонного об’єднання Єврорегіону „Дніпро”: стан і перспективи.

Україна і Польща: регіональне співробітництво в рамках європейської інтеграції.

Управління структурними зрушеннями та інноваційним розвитком економіки району (міста).

Безпека в надзвичайних ситуаціях

Сучасна Україна у світовому співтоваристві

Особливості регіональної інноваційної політики (на прикладі району або міста).

Гендерні аспекти державної служби.

Основні засади європейського адміністративного простору.

Підходи та принципи Європейського Союзу у питанні професійної державної служби.

Нормативно-правові акти Ради Європи з питань прав людини.

Нормативно-правові акти Ради Європи з питань меншин.

Нормативно-правові акти Ради Європи з питань демократії і транскордонного співробітництва на місцевому рівні.

Нормативно-правові акти Ради Європи з питань культури, освіти, спорту.

Нормативно-правові акти Ради Європи з питань засобів масової інформації.

Нормативно-правові акти Ради Європи з питань співробітництва у галузі права.

Нормативно-правові акти Ради Європи з питань навколишнього середовища та захисту тварин.

Нормативно-правові акти Ради Європи із соціальних питань.


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

  Документ
  ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальністю

  Диплом
  Програма призначена для підвищення кваліфікації головних технологів, завідувачів лабораторіями, змінних технологів (інженерів-технологів) цукрових заводів.
 4. Державних підприємств, установ І організацій (далі Центр) проводилося навчання кадрів відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації кадрів у 2009 році

  Документ
  про організацію навчання в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
 5. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (1)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.

Другие похожие документы..