Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Размещение – санаторий еще советских времен. Находится в лесу, близ города Коврова Владимирской области. 6 часов на машине от Москвы. Условия вполне ...полностью>>
'Документ'
«В переломные моменты истории человечества, в хаотические периоды поворота, когда старые, застывшие формы культуры и цивилизации разрушаются, чтобы пр...полностью>>
'Документ'
Фестиваль проводится в рамках поддержки и развития современных молодёжных субкультур. Фестиваль охватывает все слои формальной и неформальной среды п...полностью>>
'Учебно-тематический план'
Таможенная наука. Современное состояние и перспективы. История таможенного дела и таможенной права Беларуси. Современное содержание и особенности пре...полностью>>

Розгляд проекту обласної програми розвитку малого підприєм­ництва та участь у проведенні аналізу її виконання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Погоджено Схвалено

розпорядження голови протокол № 2 засідання

облдержадміністрації регіональної ради підприємців

від 31.08.2011 № 923 від 02.09.2011

ПОЛОЖЕННЯ


про регіональну раду підприємців
у Київській області


1. Регіональна рада підприємців у Київській області (далі – регіональна рада підприємців) є консультативно–дорадчим органом, який утворюється головою Київської обласної державної адміністрації для залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців до формування державної регуляторної політики та державної політики у сфері підприємництва на обласному рівні.

2. Регіональна рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Положення про регіональну раду підприємців погоджується головою Київської обласної державної адміністрації та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями регіональної ради підприємців є:

3.1. Сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіоні.

3.2. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно – правових актів у сфері підприємництва.

3.3. Розгляд проекту обласної програми розвитку малого підприєм­ництва та участь у проведенні аналізу її виконання.

3.4. Підготовка і подання облдержадміністрації, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

2

створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні;

формування та реалізація в області спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

розв'язання спірних питань у сфері підприємництва.

3.5. Розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.

4. Регіональна рада підприємців має право:

4.1. Утворювати робочі групи із залученням представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

4.2. Отримувати в установленому порядку від облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.3. Отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку.

4.4. Подавати облдержадміністрації, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Регіональна рада підприємців формується за територіальним принципом із числа представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при голові Київської обласної державної адміністрації.

Персональний склад регіональної ради підприємців затверджується розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації, згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

Протягом року до складу регіональної ради підприємців може бути внесено зміни та доповнення у встановленому порядку.

3

6. Формою роботи регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом регіональної ради підприємців, який затверджується на її засіданні.

7. Регіональну раду підприємців очолює голова, який має першого заступника та заступника.

Регіональна рада підприємців на своєму засіданні обирає голову ради, його першого заступника та заступника простою більшістю голосів присутніх членів ради.

8. Голова регіональної ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю.

9. Голова регіональної ради підприємців рекомендується головою Київською обласною державною адміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

10. Для забезпечення діяльності регіональної ради підприємців може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою зазначеної ради.

11. Регіональна рада підприємців на своєму засіданні затверджує положення щодо роботи її секретаріату.

12. Члени регіональної ради підприємців виконують свої обов'язки на громадських засадах.

13. У засіданнях регіональної ради підприємців можуть брати участь представники облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, засобів масової інформації.

14. На своїх засіданнях регіональна рада підприємців схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилається всім членам регіональної ради підприємців, голові Київської обласної державної адміністрації.

Член регіональної ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

15. Регіональна рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації.

16. Регіональна рада підприємців може мати бланк із своїм найменуванням та власний веб-сайт.

17. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців здійснює головне управління економіки Київської обласної державної адміністрації.

-----------------------------------------------------Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва у Київській області на 2009-2010 роки за 2010 рік

  Документ
  Упродовж 2010 року державна політика розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях здійснювалася відповідно до затверджених місцевих програм розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки, Програми розвитку
 2. Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2011-2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Упродовж 2011 року державна політика розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях здійснювалася відповідно до затверджених місцевих програм розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки, Програми розвитку
 3. Програма розвитку малого підприємництва у Кіровоградській області

  Документ
  Програма розвитку малого підприємництва у Кіровоградській області на 2009-2010 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” з урахуванням регіональних особливостей, а
 4. Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад „ужгородський національний університет на правах рукопису кампо георгіна михайлівна

  Документ
  Малий бізнес – найдемократичніший суспільний інститут, завдяки якому мільйони людей реально беруть участь в економічному житті власної країни. Саме через його розвиток утворюється та забезпечується середній клас, укріплюється конкурентне
 5. Програма розвитку малого підприємництва у київській області

  Документ
  У процесі відновлення зростання економіки країни роль малого підприємництва стає все більш вагомою. Формування режиму максимального сприяння малому бізнесу є одним із головних завдань діяльності обласної державної адміністрації, що

Другие похожие документы..