Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Согласно документу правительства РФ “Концепция модернизации российского образования” от 29.12.01 и приказу МО РФ от 26.06.03 в период до 2010 года вс...полностью>>
'Программа'
Цель курса: комплексное изучение социальной проблематики управления персоналом с точки зрения активизации и эффективного использования социальных, со...полностью>>
'Документ'
Методи ущільнення каналів. Сигнали в системах багатоканального зв’язку. Призначення БКСП. Основні визначення: лінія, канал, система зв’язку. Канали і ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Программа дисциплины "Полтическая регионалистика" для направления 030200...полностью>>

Програма економічного І соціального розвитку Куп'янського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджена

рішенням Куп'янської районної ради

від ___ _____________ 2012 року

(____сесія____ скликання)

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку

Куп'янського району на 2012 рік

м. Куп'янськ

2012 рік

2

Структура

районної програми економічного і соціального розвитку на 2012 рік

І частина

Вступ

3

І

Пріоритетні завдання та шляхи досягнення мети

3

ІІ

Соціальна політика

4

2.1

Демографічна ситуація

4

2.2

Грошові доходи населення та заробітна плата

5

2.3

Зайнятість населення та ринок праці

6

2.4

Пенсійне забезпечення

7

2.5

Соціальне забезпечення

8

2.6

Соціально-трудові відносини

10

2.7

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

10

2.8

Будівництво

11

ІІІ

Гуманітарна сфера

13

3.1

Освіта

13

3.2

Культура

18

3.3

Фізичне виховання і спорт

20

3.4

Питання сім’ї та молоді

22

ІV

Безпека життєдіяльності людини

24

4.1

Охорона навколишнього природного середовища. Техногенна безпека

24

4.2

Охорона праці

27

V

Розвиток реального сектора економіки

28

5.1

Аграрна політика

28

5.2

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

36

5.3

Транспорт та зв’язок

39

5.4

Інвестиційна та грошово-кредитна політика. Розвиток зовнішньої торгівлі.

40

5.5

Житлово-комунальне господарство

41

Розвиток інформаційного простору

42

VІІ

Розвиток системи державних закупівель

44

VІІІ

Захист прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку

45

ІІ частина.

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Куп’янського району на 2012 рік

47

3

ВСТУП

Районна програма економічного і соціального розвитку на 2012 рік (далі-програма) розроблена управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації, сільськими радами відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року № 1602-III (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” із змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 165 від 11.02.2004 року та програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Основна мета розвитку району у 2012 році:

забезпечення сталого зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на основі інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств району всіх форм власності, справедливої оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян для досягнення головної цілі-підвищення добробуту населення. Досягнення даної мети можливе при тісній співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

I. Пріоритетні завдання та шляхи досягнення мети :

1. Розвиток аграрного сектору шляхом:

- сприяння у наданні фінансово-кредитних та страхових послуг підприємствам агропромислового комплексу;

-впровадження науково-обгрунтованої програми нарощування виробництва сільськогосподарської продукції;

- удосконалення землекористування;

- застосування інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій;

- цільового використання мінеральних добрив;

- впровадження інтегрованої системи захисту рослин;

- використання високоурожайних сортів і гібридів;

- активізація селекційно-племінної роботи в тваринництві, вдосконалення заходів по боротьбі з хворобами тварин, створення необхідних умов для розвитку племінного тваринництва;

- забезпечення збільшення чисельності продуктивної худоби та птиці, а також підвищення їх продуктивності;

- реалізація заходів щодо підвищення рівня доходів та зайнятості сільського населення;

- завершення видачі державних актів на право приватної власності на землю всім власникам земельних сертифікатів.

2. Створення нових робочих місць та стабілізація ринку праці шляхом:

- створення нових робочих місць у кількості 275 одиниць, сприяння підприємництву та самостійній зайнятості населення;

- активізація роботи, спрямованої на розвиток інфраструктури села, зеленого туризму, підтримки підприємницької ініціативи сільських безробітних для організації та започаткування підприємницької діяльності;

- з метою збільшення попиту на робочу силу, розширення можливостей працевлаштування для населення;

-здійснення професійно-освітньої підготовки та перепідготовки кадрів, професійної орієнтації випускників загальноосвітніх шкіл в напрямку підготовки фахівців та кваліфікованих робітників за спеціальностями та професіями, які мають попит на ринку праці району.

3. Поліпшення ділового клімату, стимулювання розвитку підприємництва шляхом:

4

- здійснення організаційних заходів, спрямованих на спрощення дозвільної системи та удосконалення роботи державного адміністратора райдержадміністрації та державного реєстратора райдержадміністрації.

4. Удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів освіти, відродження культурних і просвітницьких традицій шляхом:

- забезпечення гарантованого і безпечного підвозу учнів і вчителів до шкіл та в зворотньому напрямі шляхом реалізації державної, обласної і районної програми “Шкільний автобус”;

- подальшої комп'ютеризації шкіл;

- оптимізації існуючої в районі мережі закладів освіти, культури, підвищення рівня заробітної плати працівників соціальної сфери.

Очікувані результати:

Підвищення рівня життя населення: збільшення порівняно з 2011 роком середньомісячної заробітної плати на 16 %, збереження робочих місць.

Активізація підприємницької діяльності: збереження кількості підприємців-фізичних осіб на рівні 1040 одиниць.

Покращення інвестиційного клімату: збільшення обсягу інвестицій в основний капітал.

Підвищення якості життєзабезпечення: реконструкція системи водопостачання с. Кіндрашівка; виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд с. Грушівка; технічне переоснащення котельні Лісностінківської ЗОШ I-III ступенів; технічне переоснащення котельні Подолянської ЗОШ I-III ступенів; поточний ремонт покрівлі котельні с. Грушівка; капітальний ремонт будівлі котельні с. Лісна Стінка; будівництво блочної топкової Глушківської ЗОШ I-III ступенів; ремонт покрівлі Лісностінківської ЗОШ I-III ступенів; капітальний ремонт покрівлі Кругляківського стаціонарного відділення Куп'янського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); проведення реконструкції Будинку культури в с.Курилівка-1; проведення поточного ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Вишневій с. Грушівка; реконструкція та газифікація дитячого садка с. Глушківка з відновленням системи водозабезпечення, водовідведення та теплопостачання; введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування житла індивідуальним забудовникам 3-х будинків площею 180 м2; розвиток житлово-комунальних підприємств та покращення надання ними послуг населенню.

II. Соціальна політика

2.1. Демографічна ситуація

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності у 2011 році

Район займає територію 1280,3 кв. км або 4,1% від усієї території області. По цьому показнику район знаходиться на 9 місці серед районів області.

За статистичними даними в районі проживає 26,0 тис.чол.

Зміни у віковій структурі населення характеризуються його постарінням. За 2011 рік в районі народилося 205 дітей, померло 455 осіб.

Станом на 01.01.2012 року зареєстровано 88 шлюбів та 27 розлучень.

За адміністративним поділом територія району розподілена на 19 сільських рад та налічує 70 населених пунктів.

Основні проблемні питання для вирішення у 2012 році:

- низький рівень народжуваності;

- перевищення кількості померлих над кількістю народжених;

- продовження збільшення смертності населення, передусім у працездатному віці;

- зростання демографічного навантаження на працюючих.

Завдання районної політики на 2012 рік :

5

- забезпечення повної імунізації дітей та підлітків;

- продовження практики профілактичних оглядів населення;

- вжиття заходів щодо запобігання поширенню таких захворювань, як туберкульоз та ВІЛ/СНІД;

- розроблення комплексу заходів щодо поліпшення умов праці із дотриманням вимог її охорони;

- забезпечення зменшення кількості ДТП та зниження смертності від них через виконання комплексних заходів;

- задоволення населення якісною питною водою;

- налагодження постійного моніторингу демографічних процесів.

Ризики:

- погіршення економічної ситуації;

- соціальна напруга в регіоні.

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань програми:

- підвищення сумарного коефіцієнта народжуваності;

- збільшення тривалості життя населення;

- відсутність смертності серед дітей першого року життя.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.
 2. Соціально-економічний розвиток Дунаєвецького району у 2010-2011 роках

  Документ
  Програму соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік (далі – Програма) розроблено з метою втілення єдиної політики розвитку району у 2012 році.
 3. Програма соціально-економічного розвитку міста Славути на 2012 рік

  Документ
  Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого його соціально-економічного розвитку.
 4. Програма економічного І соціального розвитку Глибоцького району

  Документ
  1. Інформацію начальника управління економіки Микитюк Л.П. щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку Глибоцького району за 2011 рік взяти до відома.
 5. Програма економічного І соціального розвитку Бахмацького району на 2012 рік зміст

  Документ
  Додаток 3. Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевого бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги

Другие похожие документы..