Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (филиал ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил...полностью>>
'Сочинение'
Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. С самых первых минут нашей жизни мы окружены ее теплом и заботой, ей, становясь...полностью>>
'Документ'
плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения нового образовательного стандарта (внутришкольное повышение квалификации педаго...полностью>>
'Экзаменационные вопросы'
религии и философии в средневековой философии Спор о природе универсалий: реализм и номинализм Философские взгляды Фомы Аквинского. Доказательства бы...полностью>>

Методична робота в місті: стан, проблеми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У 2010/2011 навчальному році здійснювалась апробація 20 найменувань підручників на базі 31 навчального закладу, в якій взяли участь 1453 учнів та 36 вчителів. У процесі проведення апробації навчальної літератури вчителі під керівництвом методистів ЦМСПС протягом року вивчили та дослідили якість навчальної літератури, її відповідність вимогам державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.

Порівняно з минулими роками збільшилась кількість підручників, які підлягали апробації:

- в 2008/2009 н. р. - 15 підручників на базі 21 навчального закладу;

- в 2009/2010 н. р. – 18 підручників на базі 27 навчальних закладів;

- в 2010/2011 н.р. – 20 підручників на базі 31 навчального закладу.

Система роботи з даного питання протягом 2010/2011 навчального року включала поповнення електронного банку даних вчителів, які здійснювали апробацію навчальної літератури, проведення методичних заходів щодо правильного і якісного проведення апробації:

- консультації: групові, індивіуальні, метою яких було надання допомоги у роботі над апробацієї літератури та самоосвітньої діяльності;

наради та засідання семінарів-практикумів, під час яких вивчалася нормативна база, обговорювались питання щодо вимог до сучасного підручника, сучасної програми, вивчалися науково-методичні засади апробації навчальної літератури;

виступи з досвіду роботи щодо апробації підручників з математики та української мови на засіданнях фахових методичних обєднань.

Підвищенню ефективності методичної роботи з педагогами, які здійснюють апробацію підручників, сприяло відвідування та аналіз уроків вчителів-апробаторів методистами ЦМСПС та залучення вчительського потенціалу опорних навчальних закладів з даного питання: СЗОШ №32 та НВОЛШДНЗ «Вікторія – П», (у грудні 2010 р. на базі СЗОШ №32 був проведений семінар-практикум з проблеми “Проблеми сучасного підручника: дидактико-методичні аспекти”).

З метою підвищення ефективності методичної роботи в навчальних закладах міста працівниками ЦМСПС були проведені вивчення стану роботи з таких напрямків:

- вивчення стану методичної роботи та її впливу на організацію педагогічними працівниками самостійної діяльності вихованців в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ № 2, 4, 15, 21, 28, 42, 47, 62, 67, 70);

- вплив методичної роботи на стан викладання фізики, математики та інформатики в умовах профілізації старшої школи (НВО № 18, 19, 26, 31, СЗОШ №32, НВО «школа-ліцей №25», ЗОШ №23, 35);

- вплив методичної роботи на стан морально-правового виховання в групах продовженого дня (ЗОШ № 2, 3, 4, СЗОШ № 6, 14, НВО №15, 17, 20, 31, гімназія ім. Т. Шевченка);

- вплив методичної роботи на стан національного виховання в навчальних закладах міста на уроках української мови та літератури і в позаурочний час (гімназія ім. Т. Шевченка, НВО «школа-ліцей №8», НВК «школа-ліцей №25» НВО №15, 16, 18, ЗОШ №7, 22, СЗОШ №32);

- вивчення стану результативності роботи із педагогами-стажистами в навчальних закладах (ДНЗ № 61, 62, 63, 16, 42, 14, 27, 3, 16, 29, 73, ЗОШ І ст. №37, «Мрія», НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №34-ліцей», СЗОШ №32, НВО «школа-інтернат», НВО «Ор-Авнер», НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №26-ДНЗ-ЦДЮТ», НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №17-ЦДЮТ», НВО «ЗОШ І-ІІ ст. № 19-ліцей», НВО «ЗНЗ І-ІІІ ст. №24-ЦДЮТ», НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №31-ЦДЮТ», ЗОШ №7, 10, 29, 30, 33, НВО «СпецЗОШ №1-ДНЗ», СЮТ, гімназія імені Тараса Шевченка, НВК «Кіровоградський колегіум»);

- вивчення впливу методичної роботи на професійне зростання педагогів та стан викладання предметів (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 7, 10, 22, 29, СЗОШ І-ІІІ ст. №6, 14, 32, НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-ДНЗ-ЦДЮТ», НВО «ЗНЗ І-ІІІ ст. №16-ЦДЮТ», НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №17-ЦДЮТ», НВО «ЗОШ І-ІІ ст. № 19-ліцей», НВО «ЗОШ І-ІІ ст. № 21-ліцей», НВО «ЗНЗ І-ІІІ ст. №24-ЦДЮТ», гімназії ім. Т. Шевченка).

В ході вивчення аналізувалася ділова документація, проведені співбесіди з завідуючими та директорами навчальних закладів, заступниками директорів, керівниками форм методичної роботи, педагогами, відвідувалися уроки вчителів та заняття вихователів ДНЗ.

Результати вивчень показали, що методична робота у вищеназваних навчальних закладах в цілому сприяє постійному удосконаленню фахової майстерності педагогів та підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

Відвідані уроки у вчителів навчальних закладів міста (СЗОШ №6,32, НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №18 - ДНЗ-ДЮЦ, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. №15-ДЮЦ, НВК школа-ліцей №25) показали, що у навчально-виховному процесі вони реалізують такі методичні принципи, як здійснення диференціації та індивідуалізації навчання, принцип наочності та систематичності. Педагоги визначають і чітко формулюють навчальну, розвивальну, виховну мету уроку, доцільно добирають навчальний матеріал, базують ознайомлення з новим на вивченому раніше, на життєвому досвіді учнів.

В процесі уроку більшість педагогів враховують індивідуальні нахили, здібності та інтереси учнів, активізують роботу учнів шляхом впровадження інтерактивних форм та методів, мотивують навчальну діяльність учнів на уроці.

Значної уваги працівники ЦМСПС приділяють роботі з обдарованими дітьми.

З цією метою розроблена система заходів, яка включає:

- виконання Програми розвитку освіти міста Кіровограда на 2011-2015 роки;

- групові, індивідуальні консультації для членів оргкомітетів, журі (шкільних, міських) предметних олімпіад, учнів щодо проведення предметних олімпіад;

- семінари-практикуми для заступників директорів з навчально-виховної роботи, на яких розглядалися питання удосконалення роботи з обдарованими дітьми; контроль і управління щодо організації проведення предметних олімпіад;

- наради-консультації для членів оргкомітетів, членів журі різноманітних конкурсів та змагань;

- спільна робота з педагогами навчальних закладів міста, науковцями з педагогічного ліцею по підготовці школярів до участі в міських та обласних олімпіадах;

- семінари-практикуми та тренінги для директорів, педагогів різних фахів;

- моніторинг участі учнів в олімпіадах різних рівнів;

- постійне поновлення міського банку даних «Обдарованість» та створення банку різноманітних тестових та корекційних програм.

Особливістю проведення предметних олімпіад в 2010/2011 навчальному році стало те, що вперше відбулися олімпіади з педагогіки та психології, астрономії, екології, російської мови та літератури. Всього проведено 20 олімпіад, участь в яких взяли 1387 учнів навчальних закладів міста. Призерами олімпіад стали 378 школярів.

Аналіз результати міських (ІІ етапу Всеукраїнських) предметних олімпіад показав, що в більшості навчальних закладах міста ефективно функціонує система роботи з обдарованими дітьми, а саме: щорічно поновлюються шкільні банки даних «Обдарованість», приділяється належна увага викладанню основ наук, поглибленому вивченню базових дисциплін, створюються умови для розвитку здібностей школярів.

Індикатором результативності роботи з обдарованими дітьми є призові місця учнів навчальних закладів міста в міських, обласних та всеукраїнських предметних олімпіадах.

Гарним стимулом для педагогів, які підготували переможців олімпіад Всеукраїнського рівня, є здійснення щомісячної доплати у розмірі 15 відсотків до посадового окладу протягом одного навчального року.

Порівняльна таблиця переможців міського етапу предметних олімпіад за 2009/2010 та 2010/2011 н. р.

І місця

ІІ місця

ІІІ місця

Всього

2009/

2010

2010/

2011

2009/

2010

2010/

2011

2009/

2010

2010/2011

2009/

2010

2010/

2011

77

74

112

122

182

182

371

378

Безумовними лідерами міських олімпіад є учні навчальних закладів нового типу, які посіли 67 відсотків призових місць.

Кількість призових місць закладів нового типу в 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 н.р.

Назва навчального закладу

Кількість призових місць у міських олімпіадах

2008/2009

2009/2010

2010/2011

1

Гімназія імені Т.Шевченка

17

18

20

2

СЗОШ №6

29

34

36

3

НВО «школа-ліцей» №8

39

40

44

4

Гімназія№9

28

31

30

5

НВК «Кіровоградський колегіум»

22

21

26

6

НВК №25

25

20

21

7

НВК №34

4

5

5

8

ГНТН

9

15

19

9

НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П»

25

30

28

10

КТК

1

6

3

11

Педагогічний ліцей

15

13

19

Всього:

214

233

251

Слід відмітити, що протягом п’яти останніх років, педагогічний колектив НВО «школа-ліцей №8» готує найбільшу кількість переможців міських олімпіад, в цьому навчальному році їх - 44. Стабільно високі результати демонструють команди гімназії №9 (30 переможців), НВК «Кіровоградський колегіум» (26 переможців), СЗОШ №6 (36 переможців), НВК №25 (21 переможець). Приємно відзначити результативність виступів школярів НВО ЛШДНЗ «Вікторія - П», ГНТН, Педагогічного ліцею.

Успішні виступи учнів цих навчальних закладів є результатом впровадження профільного навчання в поєднанні з ефективною системою роботи з обдарованими дітьми.

Переможці міських олімпіад підтверджують свої результати на обласному рівні.

Порівняльна таблиця перемог на обласних олімпіадах

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 н.р.

№ п/п

Предмет

Кількість переможців у 2008/2009 н.р.

Кількість переможців у

2009/2010 н.р.

Кількість переможців у

2010/2011 н.р.

1

Географія

5

6

5

2

Українська мова та література

7

6

8

3

Математика

6

5

5

4

Фізика

3

2

4

5

Інформатика

2

0

1

6

Історія

12

9

6

7

Інформаційні технології

4

2

7

8

Біологія

9

10

11

9

Правознавство

6

5

7

10

Англійська мова

10

9

13

11

Німецька мова

4

2

7

12

Французька мова

8

4

9

13

Економіка

4

6

2

14

Хімія

10

11

11

15

Трудове навчання

7

5

5

16

Російська мова та літератури

Олімпіада не проводилась

Олімпіада не проводилась

2

17

Педагогіка та психологія

Олімпіада не проводилась

Олімпіада не проводилась

3

18

Астрономія

Олімпіада не проводилась

Олімпіада не проводилась

1

19

екологія

Олімпіада не проводилась

Олімпіада не проводилась

1

Всього:

97

81

108Скачать документ

Похожие документы:

 1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 2. Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально-виховної роботи

  Документ
  Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності
 3. План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти І науки

  Документ
  Інтенсивні процеси реформування освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах.
 4. Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи (1)

  Методичні рекомендації
  Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина.
 5. Підсумки методичної роботи в початковій школі за 2010-2011 н р

  Документ
  Професія вчителя початкових класів унікальна тим, що, закладаючи у свідомість дітей першооснови науки, учитель впливає і на подальшу долю своїх вихованців.

Другие похожие документы..