Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В современном мире человек окружен техникой. Он зависит от неё. Компьютеры, телефоны, машины – уже мало кто может прожить хотя бы день без этой техни...полностью>>
'Программа курса'
Предназначена для студентов заочного и очно-заочного отделения Юридического инятитута Сибирского федерального университета, обучающихся по специально...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
формирование у будущих специалистов фундаментальных знании в области теории ценообразования, необходимость регулирования и корректировки цен, их стру...полностью>>
'Семинар'
обществе и Земле. Навстречу 115-летию со дня рождения МОСКВА Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова - 010 - Уважаемый (ая) ! Приглашаем Вас...полностью>>

Методична робота в місті: стан, проблеми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

- для керівників позашкільних навчальних закладів та завідуючих ЦЕВ з проблеми: «Інноваційні виховні технології в практику роботи позашкільного навчального закладу», керівник Кравцова Т.В., заступник директора ЦМСПС;

- для керівників ШМО класних керівників 9-11 класів з проблеми: «Сучасні технології у виховній системі школи», керівник Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО вихователів ГПД з проблеми: «Життєдіяльність об’єднання гри: самоврядування в початковій школі», керівник Федорченко Т.І., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО вчителів історії та правознавства з проблеми: «Інноваційна діяльність учасників навчально-виховного процесу на уроках історії та правознавства»,керівник Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО класних керівників 5-8 класів з проблеми: «Роль класного керівника в активізації творчих здібностей учнів», керівник Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС.

У центрі уваги на семінарах-практикумах такі актуальні питання:

 • Готовність вчителя до роботи в умовах профільного навчання.

 • Впровадження ІКТ-технології як показник професійної майстерності вчителя.

 • Актуальні питання реорганізації профільного навчання у старшій загальноосвітній школі.

 • Використання новітніх інновацій на уроках хімії та біології.

 • Інноваційна діяльність учасників навчально-виховного процесу на уроках географії.

 • Роль класного керівника в активізації творчих здібностей учнів.

 • Сучасні технології у виховній системі школи.

 • Формування в учнів ключових компетенцій через науково-дослідницьку й проектну діяльність.

 • Основні напрями профільного навчання іноземних мов у сучасних соціально-економічних умовах людської життєдіяльності.

 • Вивчення математичних дисциплін в умовах профільної освіти та інше.

Члени методичного активу підвищують професійний рівень, беручи участь у роботі 19 творчих груп з впровадження результатів наукових досліджень та накопичення досвіду, який вже склався. Зокрема, з таких проблем: «Моніторингові дослідження в навчально-виховному процесі», «Гуманно-особистісний підхід до навчання і виховання молодших школярів», «Іншомовна освіта в умовах профільного навчання», «Формування міжпредметних компетентностей в контексті організації роботи з обдарованими дітьми», «Роль методичних формувань у здійсненні трансформування наукових ідей у педагогічну практику», підготовлені методичні посібники, рекомендації, пам’ятки щодо впровадження в практику роботи досвіду вчителів міста.

Працівники центру методичної та соціально-психологічної служби великого значення надають використанню інформаційних технологій для удосконалення методичної роботи, навчально-виховного процесу та для підвищення кваліфікаційного рівня вчителів.

Пріоритетними напрямками застосування інформаційних технологій в діяльності центру методичної та соціально-психологічної служби є:

- впорядкування обліку та обробки, вдосконалення системи ведення документації;

- підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі;

- організація дистанційного навчання педагогів;

- проміжний та підсумковий контроль знань учнів та їх ідентифікація сучасним вимогам;

- створення інформаційних баз даних;

- інтеграція в міжнародний освітній простір.

З метою формування у педагогічних працівників навичок ефективного використання інформаційних технологій Центр проводить тренінги з питань створення та впровадження в практичну діяльність навчальних проектів, розроблено методичні рекомендації, організовано дистанційне навчання педагогів (групові консультації для педагогів міста з використанням веб-камери), забезпечено обмін інформацією через сайт управління освіти.

Значне підвищення ефективності співпраці Центру з педагогічними колективами навчальних закладів міста щодо обміну інформацією стало можливим завдяки використанню електронної пошти.

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради №83/0 від 13.02 2008 року розпочато навчання педагогів міста за програмою «Партнерство в навчанні». За 2006-2011 роки 149 педагогів пройшли навчання за програмою «Intel.® Навчання для майбутнього». В 2010/2011н.р. відбулося тестування директорів загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення мультимедійної презентації та завідуючих дошкільними навчальними закладами, вихователів-методистів щодо володіння навичками роботи з текстовим редактором Word, пошуку інформації в мережі Інтернет.

Особлива роль у системі методичної роботи ЦМСПС з педагогічними кадрами належить опорним школам, які є центрами впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду, підвищення професійної майстерності педагогів. Творчий потенціал опорних навчальних закладів широко використовується при проведенні міських методичних заходів, педагогічних практикумів для слухачів курсів при КОІППО, педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

Так, під час Всеукраїнської науково-практичній конференції з проблеми: «Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті» відбулася презентація досвіду роботи директорів опорних закладів з проблеми “Трансформація ідей В.О.Сухомлинського в сучасній школі” (ЗОШ І ст. “Мрія”, ДНЗ №24).

З досвідом роботи опорних шкіл з проблем “Сучасні підходи до екологічного виховання школярів” (виступала Паращук А.О., методист ЦМСПС) та «Основи управління та освітнього менеджменту» (виступала Коваленко Н.М., директор гімназія №9) ознайомились учасники обласної науково-практичної конференції з проблеми: «Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування, перспективи підвищення кваліфікації». Слід відмітити, що матеріали з досвіду роботи всіх міських опорних шкіл були представлені на виставці під час вищеназваної конференції.

Всього працювало 139 форм методичної роботи. Проведено 899 засідань, а саме: 313 різних форм методичної роботи та 66 групових консультацій (24 – із використання веб-камери), 520 індивідуальних консультацій.

Створення ефективної, координованої системи роботи з педагогічними кадрами з питань вивчення, впровадження досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду (далі ППД) – одне з головних завдань центру методичної та соціально-психологічної служби.

Працівники центру належну увагу приділяють моделюванню, вивченню, узагальненню ППД педагогічних працівників. У міському банку ППД налічується близько 200 їх адрес. В цьому навчальному році узагальнено 13 досвідів роботи (педагогів, опорної міської школи, шкільних методичних об’єднань).

Зокрема:

- Яковлєва І.В., директора НВО №8, з проблеми: «Управлінська діяльність директора навчального закладу в організації роботи з обдарованими дітьми;

- Зінзури Г.М., заступника директора з навчально-виховної роботи НВО №8, з проблеми: «Організація методичної роботи в закладі нового типу»;

- ШМО вчителів української мови гімназії імені Т.Шевченка з проблеми: “Діагностика рівня навченості роботи вчителів української мови та літератури”;

- Ліщименко В.К., вчителя географії ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, з проблеми: «Використання елементів ІКТ, інтерактивних та проектних технологій на уроках географії»;

- Чухряєвої В.І., вчителя української мови та літератури НВО ЗНЗ №31, з проблеми: “Сучасні інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури” ;

- Аніскевич С.В., вчителя англійської мови, з проблеми: “Групова форма роботи як один із шляхів до індивідуалізації навчання в іншомовному спілкуванні”;

- ШМО вчителів математики, фізики, інформатики СЗОШ №6 з проблеми: «Інноваційна діяльність в організації»;

- Пелешанко Л.О., заступника директора НВК “школа-ліцей №21”, з проблеми: “Вплив курсів підвищення кваліфікації на професійний рівень педагогічних працівників»;

- Гімназії №9, ЗОШ І ступеня “Мрія”, НВО ЗОШ №15, НВО ЗОШ №20 з проблеми: “Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування перспективи підвищення ефективності”;

- Прокопець Н.О., вчителя хімії та біології НВО ЛШДНЗ “Вікторія-П”, з проблеми: “Валеологічна освіта на уроках хімії та біології”;

- Бабенко Л.А., бібліотекаря СЗОШ №32, з проблеми: “Виховання в учнів культури читання засобами авторської поезії”;

- Харченко Р.Ю., вихователя-методиста ДНЗ №43, з проблеми: “Сучасні технології реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” в умовах дошкільного закладу”;

- Рибалко І.В., керівника гуртка інтелектуальних ігор НВО ЗНЗ № 16, з проблеми: «Використання нетрадиційних інтелектуальних ігор в роботі керівника інтелектуального гуртка».

Узагальнений досвід учителів висвітлюється у методичних посібниках, методичних розробках, відеофільмах, тематичних папках тощо.

Пропаганда і поширення перспективного педагогічного досвіду працівниками центру здійснюється через:

- засідання методичних об’єднань, педагогічних рад, інформаційно-методичні наради, семінари, на яких заслуховуються повідомлення про наслідки впровадження досвіду того чи іншого педагога;

- відвідування навчальних занять у носіїв досвіду, проведення проблемних семінарів-практикумів, майстер-класів, стажування;

- випуск методичних бюлетенів, буклетів, посібників, статей відповідного змісту в періодичній пресі, всеукраїнських фахових педагогічних виданнях, газеті «Освітянське слово»);

- проведення педагогічних виставок, творчих звітів, презентацій, Днів відкритих дверей, методичних фестивалів, ярмарків педагогічних ідей тощо.

З метою створення сприятливих умов для оновлення змісту освіти та впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів сучасних навчально-методичних комплектів методисти здійснюють науково-методичний супровід апробації навчальної літератури, електронних програмних засобів, вивчають якісний склад учителів відповідних фахів для здійснення апробації.

Атестація педагогічних кадрів – одне з важливих питань методичної роботи в центрі методичної та соціально-психологічної служби.

Особлива увага приділяється своєчасному проходженню курсів підвищення кваліфікації педагогами міста, розроблений електронний варіант перспективного плану на 10 років. У 2010/2011 навчальному році підвищили професійний рівень шляхом проходження курсів при КОІППО 723 педагоги (з них: 21 особа за власний рахунок).

Одним із аспектів роботи центру методичної та соціально-психологічної служби є здійснення комплексної оцінки професійної діяльності педагогів, визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

Для якісного проведення атестації, об’єктивного оцінювання діяльності педагога, його загальнокультурного рівня при атестаційній комісії створюються експертні комісії кожного фаху, до яких залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію та звання “вчитель-методист”. Позитивним в роботі експертних груп є те, що кваліфікаційний рівень педагогів, які атестуються, вивчається разом із членами атестаційної комісії. Члени експертних комісій дотримуються основних принципів атестації: відкритості, колегіальності, індивідуалізації, диференціації. Вони оцінюють роботу педагогів на основі аналізу відвіданих уроків, виховних заходів, проведених тестів, вивчення шкільної документації (класних журналів, учнівських зошитів, матеріалів тематичних та підсумкових атестацій, календарних та поурочних планів), враховують думку шкільних та міських методичних об’єднань, вивчають професійні якості учителя.

Особливістю роботи із педагогами, яким встановлюють звання “вчитель-методист”, є те, що працівники центру методичної та соціально-психологічної служби в міжатестаційний період виявляють методичні знахідки, які під керівництвом методиста, керівника навчального закладу доопрацьовуються педагогом і оформляються як методична розробка, що апробується до початку атестації.

Варто зазначити, що за останні роки педагоги, які атестуються на встановлення звання “вчитель-методист”, проводять активну методичну роботу в міжатестаційний період, а саме:

- виступають на шкільних, міських та обласних методичних заходах;

- є активними методистами-кореспондентами при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

- беруть активну участь у міських конференціях;

- проводять відкриті уроки та заняття для слухачів курсів при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та під час проведення міських заходів;

- беруть участь в роботі міжнародних фондів та програм, конкурсах підвищення фахової майстерності;

- діляться досвідом роботи на методичних заходах різних рівнів;

- читають лекції та проводять практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації при ОІППО.

Слід зазначити, що 226 педагогів міста взяли участь у 110 обласних семінарах.

Аналіз атестації педагогічних працівників міста свідчить що у 2010/2011 навчальному році пройшли атестацію 643 педагогічних працівники, що на 104 особи більше, ніж у минулому навчальному році (2009/2010 н.р. – 539 педагогічних працівників). Атестаційною комісією управління освіти у 2010/2011 навчальному році атестовано 282 особи.

Зокрема:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 90 особам;

- присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 54 особам;

- присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» - 2 особам;

- присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист» - 1 особі;

- присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» -22 особам;

- присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 особі;

- присвоєно педагогічне звання «старший викладач» - 2 особам;

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 187 особам.

Показником результативності методичної роботи є участь творчо працюючих педагогів у конкурсах фахової майстерності.

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» (номінації: «Початкові класи», «Світова література», «Історія», «Іноземна мова (німецька)», «Образотворче мистецтво») взяли участь 16 творчо працюючих педагогів з таких навчальних закладів: НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», ЗОШ №17, 24, НВК «школа-ліцей №34», НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №31, СЗОШ №14, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії №9, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст №15, НВО «школа-ліцей» №8, НВО «школа-ліцей №25».

Аналіз матеріалів, поданих учасниками заочного туру конкурсу, показав, що всі вони відповідали Умовам проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011». Слід відмітити, що проблеми, продемонстровані вчителями в розробках циклу уроків та творчих роботах були актуальними, розкривали індивідуальні особливості роботи кожного конкурсанта.

Особливої увагу заслуговували матеріали вчителів початкових класів Мельник Т.О. (НВО «школа-ліцей №25»), Стукаленко О.П. (НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №31), німецької мови Реви А.М. (СЗОШ №14) та Нетус В.М. (НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №31), вчителів історії Алейнікова І.А. (НВК школи-ліцею № 34), Білоброва Р.О. (НВО ЗНЗ № 17), вчителів світової літератури Тихоненко С.О. (гімназія №9), Руденко Л. В., (НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. №17), Брезмана Л.О., (НВО ЗНЗ №15), вчителя образотворчого мистецтва Шлєєнкової Т. М., (ЗОШ№24).

Матеріали вищеназваних педагогів містили обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення, висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються, розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових, аналіз результатів професійної діяльності, динаміки змін якості навчальних досягнень знань учнів, розвиток інтересу до предмета тощо.

Переможці заочного туру на високому рівні продемонстрували використання своїх творчих знахідок під час проведення уроків, показали знання з педагогіки та психології та презентували свій досвід роботи з використанням мультимедійних технологій.

За підсумками заочного та практичного турів перемогли в міському етапі конкурсу «Вчитель року-2011»: Мельник Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів «НВО школа-ліцей №25», Рева Алла Миколаївна, вчитель німецької мови СЗОШ №14, Алейніков Ігор Анатолійович, вчитель історії НВК «школа-ліцей № 34», Шлеєнкова Тетяна Миколаївна, вчитель образотворчого мистецтва НВО №24, Тіхоненко Світлана Олегівна, вчитель світової літератури гімназії №9.

Успішній участі переможців міського конкурсу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2011» сприяла глибока підготовча робота, яка проходила під керівництвом працівників ЦМСПС. Свідченням високого професійного рівня конкурсантів з міста Кіровоград стали звання лауреатів (Тіхоненко С.О., Алейніков І.А., Мельник Т.О.) та переможця обласного етапу конкурсу (Шлеєнкова Т.М., вчителя образотворчого мистецтва НВО №24).

Особливістю проведення ІУ етапу конкурсу «Вчитель року-2011» в номінації «образотворче мистецтво» було те, що він проходив у м. Кіровограді. Слід відмітити велику роботу адміністрацій НВО №8, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», СЗОШ №6, на базі яких проходили конкурсні уроки.

Високий рівень фахової майстерності, креативність та індивідуальність Шлеєнкової Т.М., вчителя образотворчого мистецтва НВО №24, не залишились поза увагою журі Всеукраїнського конкурсу, і вона здобула перше місце.

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!» та з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти, виявлення та підтримки ініціативних бібліотекарів, творчо працюючих педагогічних і методичних працівників, з 15 грудня по 8 квітня 2011 року проводився міський етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» в номінаціях: «Майстер бібліотечної справи», «Методист – порадник».

Аналіз матеріалів, поданих учасниками до заочного туру конкурсу, показав їх відповідність Положенню про проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека».

Особливої уваги заслуговували матеріали Майбороди С.В., завідуючої бібліотекою НВК СЗНЗ І-ІІІ ступенів №26, з проблеми «Бібліотечні засоби задоволення особистих інформаційних потреб і читацьких інтересів користувачів».

Відрадно, що у номінації «Методист-порадник» стала переможцем обласного етапу конкурсу «Шкільна бібліотека» Волощук Т.С., методист ЦМСПС. В описі її досвіду роботи розкрито системний підхід щодо організації методичної роботи з бібліотекарями навчальних закладів, що сприяє підвищенню фахового рівня бібліотекаря та активному залученні їх до участі в навчально-виховному процесі.

Каліновська Л.І., вчитель математики СЗОШ №6, стала переможцем Всеукраїнського конкурсу авторських програм, і як результат, її програма курсу за вибором для 9-го класу «Геометричний практикум» увійшла до збірника програм для допрофільної підготовки та профільного навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Сертифікованими фасилітаторами програми «Інтел. Шлях до успіху» стали вчителі Мердак Н.А., Романов М.В. (НВК «школа-ліцей №25), Федорова О.Б. (НВО №31), Прядун В.О. (ЗОШ №22), Заніздра І.В. (СЗОШ №32).

Слід відмітити результативність виступу заступника директора НВО №8 Черепій О.М. на обласній педагогічній олімпіаді «Обдарований педагог-обдаровані діти».

На високому організаційному та методичному рівнях пройшов міський етап обласного конкурсу програм інформатизації навчальних закладів «Школа інформаційного суспільства».

Одним з першочергових завдань ЦМСПС та адміністрацій навчальних закладів є постійне підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Важливим елементом цієї діяльності є одержання об’єктивної інформації про стан освіти міста засобом проведення моніторингових досліджень якості освіти.

ЦМСПС планово здійснює роботу в даному напрямку, тісно співпрацює з Центром сучасних технологій оцінювання якості освіти Кіровоградського ОІППО.

Зусиллями методистів складено бази даних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, забезпечено методичний супровід моніторингових досліджень. Систематично надається методична допомога відповідальним за моніторингове дослідження в навчальних закладах. З метою підвищення якості роботи щодо організації та проведення моніторингів та моніторингових досліджень в навчальних закладах проводились інструктивні наради та методичні заходи з проблем:

- «Організація та проведення першого та другого етапів моніторингового дослідження стану впровадження профільного навчання» (нарада для керівників навчальних закладів);

- «Організація роботи в навчальних закладах щодо інформування батьківської громадськості про основні етапи проведення ЗНО» (нарада для заступників директорів з навчально-виховної роботи);

- «Моніторингові дослідження якості шкільної, позашкільної та дошкільної освіти» (загальні засідання педагогів різних фахів);

- «Про роботу творчої групи з проблеми «Організація та проведення моніторингів з різних предметів» (виступ заст. директора гімназії ім. Тараса Шевченка на засіданні семінару-практикуму заст. директорів з методичної роботи).

Протягом 2010/2011 навчального року ЦМСПС забезпечував участь дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської міської ради у Всеукраїнських, регіональних, міських моніторингових дослідженнях:

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 року №535 «Про проведення моніторингового дослідження якості художньо-естетичної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» проведено моніторингове дослідження методом анкетування музичних керівників, вчителів музики та образотворчого мистецтва.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 року №533 «Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в ЗНЗ» проведено моніторингове дослідження методом інтерв’ювання громадської думки вчителів початкової школи, батьків учнів початкових класів та 5-9 класів щодо готовності суспільства до роботи з окремим категоріями дітей.

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 01.03.2010 року №73 в вересні 2010 року та травні 2011 року проведено моніторингове дослідження стану впровадження профільного навчання у 24-х загальноосвітніх навчальних закладах міста, яке здійснювалося шляхом проведення контрольних робіт в 10-х класах та анкетування вчителів, учнів 10-х класів і батьків учнів.

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 11.08.2009 №329 «Про організацію роботи щодо запровадження та викладання в навчальних закладах області предметів «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» у 2009-2013 р.р.» протягом травня 2011 року проведено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 3-9 класів з основ здоров’я.

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 30.11.201 року №552 «Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку» проведено анкетування вихователів старших груп ДНЗ, вчителів 1-х класів, батьків вихованців старших груп та першокласників.

Узагальнені матеріали моніторингових досліджень своєчасно надсилалися до Центру моніторингу.

На жаль, є значна розбіжність між балами річного та І етапу моніторингового дослідження стану впровадження профільного навчання, що свідчить про недостатнє повторення раніше пройденого матеріалу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 2. Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально-виховної роботи

  Документ
  Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності
 3. План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти І науки

  Документ
  Інтенсивні процеси реформування освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах.
 4. Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи (1)

  Методичні рекомендації
  Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина.
 5. Підсумки методичної роботи в початковій школі за 2010-2011 н р

  Документ
  Професія вчителя початкових класів унікальна тим, що, закладаючи у свідомість дітей першооснови науки, учитель впливає і на подальшу долю своїх вихованців.

Другие похожие документы..