Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Инструмент управления жизнью каждого человека. Это знак, обмен, всеобщий товар, эквивалент, средство платежа, искусственная социальная условность, пр...полностью>>
'Документ'
Львов. Встреча каждого туриста. 09:00 – Подарок от фирмы – Пешеходная экскурсия “Только во Львове…”. Приглашаем на прогулку по средневековому Львову....полностью>>
'Конкурс'
В соответствии с Планом работы Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов при Избирательной комиссии ...полностью>>
'Расписание'
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу на автобусе с посещением современного района Парижа – Ля Дефанс, Марсового поля, Люксембургского сада, Собора И...полностью>>

Методична робота в місті: стан, проблеми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання, які ставить перед собою ЦМСПС у роботі з керівниками навчальних закладів на сучасному етапі - задоволення потреб кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю і управління, у формуванні професійної кар’єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення його педагогічної та управлінської культури. Відповідно до поставлених завдань було сформовано структуру роботи з керівниками навчальних закладів, а саме:

- школа резерву директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи (1-й рік), керівник Чередніченко Н.Ю.;

- школа резерву директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи (2-й рік), керівник Чередніченко Н.Ю.;

- школа резерву завідувачів дошкільних навчальних закладів, керівник Бабіч Н.О.

Науково-методична проблема: «Основи освітнього менеджменту» реалізувалась через вищеназвані форми методичної роботи.

- Школа управлінської майстерності для директорів (керівник Пахолівецька М.В.);

- школа молодого директора (керівник Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю.);

- школа молодого заступника з виховної роботи (керівник Кравцова Т.В.);

- школа молодого заступника директора з навчально-виховної роботи (керівник Чередніченко Н.Ю.).

Через вищеназвані форми роботи реалізувалася науково-методична проблема: «Науково-методичне забезпечення управління процесом встановлення керівника школи».

- Семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за навчально-виховний процес у початковій школі (керівник Пахолівецька М.В.);

- семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за виховну роботу та директорів позашкільних закладів (керівник Кравцова Т.В.);

- семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за методичну роботу (керівник Чередніченко Н.Ю.);

- семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за навчально-виховну роботу (керівник Чередніченко Н.Ю.).

Ці форми методичної роботи з заступниками директорів дали можливість реалізувати науково-методичну проблему: «Управління педколективом з впровадження інновацій в навчально-виховний процес».

- Семінар-практикум для молодих методистів ДНЗ з проблеми: «Організація методичної роботи в дошкільному закладі» (керівник Бабіч Н.О.);

- консультпункт для малодосвідчених директорів та заступників директорів при ЦМСПС (керівники Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Кравцова Т.В.);

- групові консультації з використанням дистанційних форм навчання (керівники Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Кравцова Т.В.);

- індивідуальні консультації для молодих педагогів керівники Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Кравцова Т.В., методисти ЦМСПС);

- семінар-практикум для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Методичний супровід у реалізації вимог Базової програми «Я у світі» (керівник Бабіч Н.О.) ;

- інструктивно-методична наради для директорів;

- інструктивно-методична наради для заступників директорів;

- інструктивно-методична наради заступників директорів, які відповідають за роботу початкових класів.

Під час засідань форм методичної роботи керівники навчальних закладів отримують методичний інструментарій, а саме:

- теоретичні знання і уміння, необхідні для керівництва навчально-виховним процесом;

- знання й уміння, які пов’язані з упровадженням в управлінську діяльність і навчально-виховний процес інноваційних технологій;

- оновлення знань і умінь при запровадженні наукової організації праці в практику роботи адміністрацій, педагогів.

При організації навчання директорів та заступників директорів основна увага приділялася актуальним проблемам реформування освітнього процесу, модернізації внутрішньошкільної методичної роботи:

- корпоративне управління сучасною школою;

- стратегічне прогнозування розвитку навчального закладу;

- піднесення ефективності управління майстерністю на основі впровадження передового педагогічного досвіду;

- шляхи удосконалення внутрішньошкільної методичної роботи;

- зовнішнє незалежне оцінювання – важлива умова забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- використання інформаційних технологій в роботі навчальних закладів;

- моніторинг внутрішньошкільної методичної роботи;

- методи експертних оцінок навчально-виховного процесу та ефективності методичної роботи;

- система вивчення досвіду вчителів на присвоєння звання «вчитель-методист».

Такий зміст роботи із директорами та заступниками директорів забезпечує стабільну та ефективну внутрішкільну методичну роботу навчальних закладів міста, виконання завдань, поставлених перед школою на сучасному етапі розвитку суспільства.

Особливістю роботи школи управлінської майстерності є те, що на кожному засіданні використовувалась електронна презентація роботи керівника навчального закладу. Зокрема, презентувалась концепція розвитку навчального закладу (гімназія №9), інформаційно-комунікаційні технології в організації методичної роботи (НВО „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 20 – дитячий юнацький цент „Сузір’я”), інноваційна діяльність та порядок її здійснення (НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей»), система науково-методичної роботи (НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка»), управління навчальним закладом щодо реалізації проблеми (НВО «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ст. № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей –дошкільний навчальний»), впровадження ідей В.О.Сухомлинського в управління школою (ЗОШ І ст. «Мрія»).

Засобом активізації творчої діяльності директорів на засіданнях Школи управлінської майстерності стали їх творчі звіти з таких аспектів управлінської діяльності:

- моніторинговий супровід управління (Л.Матяшова, директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей»);

- система планування роботи школи (Т.Дадонова, директор ЗОШ І ст. №37).

Слід відмітити, що започаткована ще одна форма роботи з молодими директорами – стажування (Н.Репецька, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №7, на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №22, Н.Кравченко, директор СЗОШ І-ІІІ ст. №6, на базі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25, природничо-математичний ліцей», Л. Смага, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №29, на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №3, С.Колосова, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №33, на базі НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16», заступники директора О. Сокуренко (НВК „Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”) на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №4, М.Крупченко (ЗОШ І-ІІІ ст. №33) на базі навчального закладу, в якому працює, Н.Самусенко ЗОШ І-ІІІ ст. №7) на базі НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.№ 16», І.Кондратенко (ЗОШ І-ІІІ ст. №23) на базі НВО «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей»).

Також організація роботи консультпунктів для малодосвідчених директорів та заступників при досвідчених керівниках на базі НВО «Природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8 – позашкільний центр» з проблеми: «Організація системи роботи школи з обдарованими дітьми», на базі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 34 – економіко – правовий ліцей „Сучасник” – дитячо-юнацький центр» з проблеми: «Організація профільного навчання в старшій школі», на базі НВО – „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання „Контакт” з проблеми: «Створення умов для профілізації навчально-виховного процесу», на базі НВО "Ліцей - школа – дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П” з проблеми: «Комп’ютерні технології в управлінні школою» сприяють кращому засвоєнню фахових знань, виробленню практичних навичок і умінь, особливо у малодосвідчених керівників.

Створено цілісну систему науково-методичної роботи, яка спрямована на формування професійної компетентності молодих керівників навчальних закладів міста.

Зокрема, заняття шкіл молодого директора, заступника директора з навчально-виховної роботи спрямовані на оволодіння знаннями з питань формування професійного керівника, компетентнісного підходу до навчання, підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями та практичного оволодіння вміннями щодо розробки річних планів роботи навчальних закладів.

Організація роботи школи молодого завідувача дошкільного навчального закладу сприяє підвищенню компетентності завідувачів з окремих проблем організації управлінської діяльності в сучасному дошкільному закладі, допомагає знайти відповіді на питання, що цікавлять керівника дошкільної установи.

Молоді керівники дошкільної освітньої ланки постійно отримують ряд важливих організаційно-методичних рекомендацій, пам’яток, необхідних для реалізації завдань розвитку дошкільної освіти, зокрема на етапі ефективного впровадження Базової програми «Я у Світі».

Щомісячні інструктивно-методичні наради, що проводяться спільно з управлінням освіти для директорів і заступників, сприяють підвищенню якості управління навчальним закладом. Така взаємодія допомогає забезпечувати єдині вимоги щодо здійснення модернізаційних змін у структурі та змісті сучасної освіти міста і пошуку нових підходів до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з керівними кадрами.

Заслуговує на увагу актуальність питань, розглянутих на інструктивно-методичних нарадах, а саме: про підсумки проведення Місячника української писемності, міського етапу конкурсу «Вчитель року», стану виконання програми з обдарованою молоддю, проведення міських предметних олімпіад, результативності підвищення фахового рівня шляхом атестації педагогічних працівників в 2011 році та інших.

Приділялася належна увага підготовці резерву керівників навчальних закладів (керівник Н.Чередніченко). Зокрема, діяльність школи підготовки резерву керівних кадрів закладів освіти спрямована на відбір та підготовку талановитих педагогів, спроможних і бажаючих побудувати професійну кар’єру.

Школа підготовки резерву працює уже кілька років поспіль і має свою систему, власні традиції та напрацювання. Навчання здійснюється за принципом модульності. Таким чином, його ефективність забезпечується не окремими фрагментарними заходами, а якісно організованою функціонально-завершеною частиною.

Позитивним є те, що Школа резерву керівників проводилась на базі опорної школи гімназії №9, що дало можливість ознайомитися з досвідом роботи директора Н.Коваленко.

Важливою особливістю роботи з резервом є організація самоосвітньої діяльності між засіданнями. З цією метою практикуються домашні завдання.

Отже, при проведені планових заходів із керівниками раціонально поєднуються теоретичні та практичні питання, що сприяє розвитку їх творчого потенціалу, фахової майстерності.

Під час організації методичної роботи з педагогами міста працівники ЦМСПС націлюють увагу на створення оптимальних умов для розвитку творчої майстерності, ініціативи освітян, на удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, на ефективне використання дистанційних форм навчання, на трансформування наукових ідей у педагогічну практику, на підтримку інноваційної діяльності та здійснення експериментальної роботи тощо.

Методисти ЦМСПС звертають особливу увагу на надання методичної допомоги молодим спеціалістам в організації навчально-виховного процесу, сприяють росту їхньої професійної майстерності, залученню до активної участі в роботі методичних формувань.

У 2010/2011 навчальному році 57 молодих педагогів розпочали свою педагогічну діяльність. Змістом методичної роботи з молодими вчителями є удосконалення системи знань з методики викладання навчальних предметів та освоєння позитивного досвіду.

Використовувалися такі форми методичної роботи: місячник педагога-стажиста, семінари-практикуми, співбесіди, групові консультації, Школа професійної адаптації молодих працівників соціально-психологічної служби, Школа молодого словесника, декада ініціативи і творчості молодих, «майстер-класи» досвідчених вчителів, співбесіди, відкриті уроки, огляди новин психолого-педагогічної та методичної літератури. Особливу увагу працівники ЦМСПС надають пропаганді педагогічної спадщини В.Сухомлинського.

В рамках місячника вчителя-стажиста, присвяченого пам’яті В.Сухомлиського, проводилися майстер-класи досвідчених педагогів різних фахів на базі ЗОШ №3, 4, НВО ЗОШ №20, гімназії ім. Т. Шевченка, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», НВК «Кіровоградський колегіум», НВК «школа-ліцей №34», ЗОШ №26, БДЮТ, ДНЗ №15, 68, 73. Молоді педагоги мали можливість ознайомитися з особливостями організації навчально-виховного процесу з різних предметів, використанням педагогічних ідей В.О.Сухомлинського під час уроків та в позаурочний час, шляхами застосування сучасних форм та методів роботи на різних етапах уроку, отримати відповіді на поставлені запитання від досвідчених педагогів.

Крім цього, у брифінгу «Досвід, проблеми,знахідки» взяли участь майстри педагогічної праці, зокрема Краснова Л.С., заслужений вчитель України, директор ГНТН, Давидченко В.М., завідуюча ДНЗ №73, Медвєдєва Т.М., вчитель англійської мови ЗОШ №23, вчитель-методист, лауреат міської премії імені Василя Сухомлинського, Коломієць Л.А., вчитель фізики СЗОШ №6, лауреат обласної премії імені Василя Сухомлинського, Прокопець Т.М., вчитель початкових класів НВО №20, вчитель-методист.

Вони представляли молодим педагогам-стажистам свої напрацювання, розкривали особливості педагогічної діяльності, ділились секретами професійної майстерності.

Методистами ЦМСПС для молодих соціальних педагогів, практичних психологів, філологів проведено засідання Школи професійної адаптації педагога-стажиста з проблеми: «Піднесення ефективності сучасного уроку на основі творчої реалізації педагогічної спадщини В.Сухомлинського» та групові консультації для педагогів-стажистів різних фахів. Зокрема, були проведені бесіди за змістом навчального предмета, здійснено ознайомлення з методикою викладання навчального предмета, навчальним планом, програмами, з вимогами щодо ведення журналів та оформлення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Саме такий зміст роботи був спрямований на вироблення в молодих вчителів умінь контролювати, обліковувати, оцінювати результати діяльності педагогічної системи.

Протягом Місячника працівники центру методичної та соціально-психологічної служби проводили індивідуальні консультації для молодих педагогів, під час яких обговорювались такі питання:

- шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів;

- робота з учнівськими зошитами як один із шляхів підвищення якості знань, умінь і навичок учнів;

- відповідність методів навчання формам організації уроку;

- організація виховної роботи в класному колективі;

- основні підходи до календарно-тематичного планування.

Велика робота проводилась щодо організації та проведення Місячника в навчальних закладах. Так, в ЗОШ №7,10, 33, СЗОШ №14, 32, НВО-ЗОШ №16, 19, 31, 21, НВК «Школа-ліцей №34, СпецЗОШ №1, 2, школа-інтернат, ЗОШ І ст. «Мрія», гімназії №9, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії ім. Т. Шевченка склалася система роботи з молодими вчителями.

Підсумком методичної роботи з молодими педагогами стала декада «Ініціатива і творчість молодих». Відкриті уроки, виховні заходи, звіти педагогів-стажистів щодо підсумків їх першого року роботи та питань самоосвіти дали можливість визначити рівень зростання фахової майстерності педагогів-стажистів.

Основною формою роботи з вчителями середнього рівня сформованості дидактичних умінь були методичні об’єднання (25 різних фахів) та циклове методичне об’єднання (історія і правознавство), семінари-практикуми, які спрямовані на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми «Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їх творчої ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи».

Напрямками діяльності даних методичних формувань були:

- опрацювання Державних стандартів освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, нормативно-директивних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій, навчальних посібників з питань удосконалення змісту і методики навчально-виховної роботи, методичних вісників КОІППО, посібників, виданих ЦМСПС до початку навчального року;

- забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

- підвищення рівня дидактичної й методичної підготовки педагогів до організації та здійснення навчально-виховного процесу;

- обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

- забезпечення наступності на всіх рівнях шкільного навчання, адаптації дитини до навчання в основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення;

- підвищення ролі самоосвіти в удосконаленні професійної майстерності педагогів;

- вивчення, апробація, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки й перспективного педагогічного досвіду.

Слід відзначити актуальність проблематики семінарів-практикумів:

- «Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи» (для вчителів основ здоров’я, керівник Паращук А.О., методист ЦМСПС);

- «Сучасні підходи до організації профільного навчання» (для вчителів фізики, керівник Головатюк Н.В., методист ЦМСПС);

- «Особливості організації дослідницької роботи в довкіллі як складової процесу формування екологічної культури молодших школярів» (для вчителів 3-х класів, керівник Пахолівецька М.В, директор ЦМСПС);

- «Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземної мови учнів з різними пізнавальними стилями (для вчителів французької мови, керівник Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС).

Належна увага приділялася опрацюванню питань з підготовки та проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання учнями.

Використання семінарів-практикумів дало можливість вдосконалити, оновити, поповнити теоретичні знання педагогів в умовах модернізації освіти, сприяло розвитку умінь творчого мислення, виробленню навичкок аналізу й узагальнення власних напрацювань практичної діяльності

З метою якісного науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в закладах нового типу, спеціалізованих школах з поглибленим вивченням предметів була організована на базі ГНТН опорна школа з проблеми: «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу учнів з високим рівнем навчальних досягнень в навчальних закладах нового типу».

Створено інформаційні банки ресурсів навчальних закладів щодо модернізації навчально-виховного процесу в 5-10-х класах, забезпечено ефективне функціонування координаційної ради з проблеми: «Організація навчання в 10-х класах».

В умовах використання особистісно орієнтованих технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів поряд з традиційними впроваджуються різні методи активного навчання: моделювання та проблемно-діяльнісні ігри, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, тренінги розвитку умінь і навичок, соціально-психологічні, соціально-комунікативні тренінги.

Слід відмітити, що семінари-практикуми окремо проводились для вчителів 1, 2, 3, 4 класів. Це дало можливість ознайомити педагогів з особливостями викладання навчальних предметів, методикою та технологією навчання учнів.

Однією з поширених форм методичної роботи з вчителями-предметниками є групові та індивідуальні консультації з проблем: «Збереження психічного здоров’я школярів», «Психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання», «Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземної мови», «Організація та проведення шкільних змагань «Старти надій», «Впровадження в систему роботи керівників гуртків позашкільних заходів методичних інновацій», «Проектна діяльність на уроках історії та географії» та інші.

Варто зазначити, що при проведенні заходів, методисти не лише надають перевагу активним та інтерактивним методам роботи, а й наповнюють їх творчим змістом, аналізують їх результативність.

Таким чином, методисти виступають фасилітаторами. Надають допомогу в особистісному професійному розвитку вчителів, створюють умови для формування у них здатності набувати новий досвід, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї для вдосконалення освітньої практики.

Значно сприяє розвитку індивідуальної траєкторії педагогів високого рівня сформованості дидактичних умінь різноманітність форм методичної роботи з ними, а саме:

- семінари-практикум для керівників шкільних МО;

- творчі групи;

- майстер – класи;

- авторські семінари;

- опорні школи.

Налагоджена система навчання методичного активу допомагає якісному здійсненню науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти, яка включає: семінари-практикуми для керівників ШМО різних фахів, настановчі тижні та наради, педагогічні інформації, співбесіди, зустрічі з викладачами КДПУ, навчання в обласних методичних формуваннях. Зокрема, семінари-практикуми:

- для керівників ШМО математики, фізики, інформатики з проблеми: “Вплив компетентності педагогів на забезпечення професійного виховання та профільного навчання учнів”, керівник Головатюк Н.О., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО біології та хімії з проблеми: “Актуальні питання реалізації профільного навчання у старшій загальноосвітній школі”, керівник Борщенко О.В., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО біології та хімії з проблеми: “Використання новітніх інновацій на уроках хімії та біології”, керівник Борщенко О.В., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО філологів з проблеми: “Впровадження ІКТ-технологій - як показник компетентності вчителя”, керівник Маранська І.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО філологів з проблеми: “Науково - методичне забезпечення викладання філологічних дисциплін в умовах профільного навчання”, керівник Маранська І.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО англійської мови з проблеми: “Формування в учнів ключових компетенцій через науково – дослідну й проектну діяльність”, керівник Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО англійської мови з проблеми: “Основні напрями профільного навчання іноземних мов у сучасних соціально – економічних умовах людської життєдіяльності”, керівник Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО вчителів початкових класів з проблеми «Впровадження інноваційних форм в організацію методичної роботи»,керівник Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС;

- для вихователів-методистів з проблеми: «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі дошкільників», керівник Бабіч Н.О., методист ЦМСПС;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 2. Й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять І звіти про стан навчально-виховної роботи

  Документ
  Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності
 3. План методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік Завідувач методичним кабінетом відділу освіти І науки

  Документ
  Інтенсивні процеси реформування освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах.
 4. Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи (1)

  Методичні рекомендації
  Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина.
 5. Підсумки методичної роботи в початковій школі за 2010-2011 н р

  Документ
  Професія вчителя початкових класів унікальна тим, що, закладаючи у свідомість дітей першооснови науки, учитель впливає і на подальшу долю своїх вихованців.

Другие похожие документы..