Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Создать условия для усвоения знаний об особенностях строения пищеварительной системы; раскрыть процессы пищеварения в ротовой полости; роль ферментов...полностью>>
'Документ'
В 4. Раскройте причины высокой концентрации производства в России к концу пореформенного периода. Какие это имело экономические и политические, социал...полностью>>
'Техническое задание'
Работа выполняется на основании решения Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ (протокол от 27.11.2007 г. № 2) в соответствии с результатами конкурса «Учитель-...полностью>>
'Статья'
1. Возникновение «финансовых пузырей» за счет интенсификации работы печатного станка и введение «пустых денег», не обеспеченных золотым запасом, торг...полностью>>

Cx-x стм-дослідження самовпорядкованих моношарів діарилетенів з ефектом фотоперемикання на поверхні Au(111)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Увага!!! Назва файлу тез повинна відповідати імені доповідача латиницею

Cx-X

СТМ-дослідження самовпорядкованих моношарів діарилетенів з ефектом фотоперемикання на поверхні Au(111).

C. В.Снегір 1,2, О. О. Марченко 3*, Pei Yu 4, F. Maurel5, O. Л. Капітанчук 6, S. Mazerat 4, M. Lepeltier 4 , A. Léaustic 4 and Emmanuelle Lacaze 1.

1 Institut des NanoSciences de Paris (INSP), CNRS, Université Pierre et Marie Curie-Paris06, 4 place Jussieu, Париж, Франція

2 Інститут хімії поверхні ім.О.О. Чуйка НАН України, Київ, Україна

3 Інститут фізики НАН України, Київ, Україна

4 Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, UMR 8182, Université Paris Sud 11, Орсе, Франція

5 Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, ITODYS, UMR CNRS 7086, Париж, Франція

6 Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України, Київ, Україна

Одним із перспективних напрямів по створенню запам’ятовувальних пристроїв із надвисоким ступенем інтеграції полягає в поєднанні фоточутливих органічних матеріалів та неорганічних носіїв. Для цього органічний моно шар повинен виявляти схильність до фото- або польового оборотного перемикання і бути термічно стабільним. Серед існуючих фотоактивних органічних молекул (ротаксани, нафталоцеаніни, азобензени, та ін.) діарилетени із властивістю оборотного фото-перемикання між двома ізомерними формами (відкритою та закритою) є одними із найперспективніших.

В даній роботі вперше синтезовані і досліджені функціоналізовані n-гексантіолом діарилетени на основі тіазолу (рис 1а). Наявність в молекулі ланцюга n-гексантіолу забезпечувала можливість хімічної адсорбції молекул на поверхні золота. В розчинах органічних розчинників молекули виявляли оборотне фото перемикання під дією ультрафіолетового (УФ) або видимого світла. Для дослідження фотоперемикання молекул в упорядкованій плівці розчин із концентрацією 10-7 М наносився на атомно-гладку поверхню Au(111). Методом сканувальної тунельної мікроскопії (СТМ) було встановлено, що молекули формують впорядковані моно шари в обох ізомерних формах, а також виявлено ефект оборотного фото-перемикання та перемикання під дією електричного поля, прикладеного між поверхнею та вістрям СТМ.

Рисунок 1. Схематичне зображення двох ізомерних форм діарилетенів: зліва – відкрита форма; з права – закрита – (а). СТМ зображення 423 структури моношарів діарилетену у відкритій (б) та закритій (с) ізомерних формах.

Наявність витравлених на поверхні Au(111) вакансій глибиною ~2.4 Å (характерна для тіолмістких молекул так звана «pit-like structure») свідчила про хімічну активність молекул по відношенню до золота. СТМ виявив впорядковану структуру із чітко визначеними молекулярними рядами, що направлені в двох взаємно перпендикулярних напрямах (Рис.1б,с). З урахуванням періодів гратки золота вздовж кристалографічних напрямків <110> та <112> було встановлено, що структура моношару сумірна з поверхнею Au(111) і відповідає структурі 423. Суттєво, що структура 423 характерна для моношарів кожної з ізомерних форм, але може трансформуватись в суперструктуру в залежності від ізомерного стану молекул в адсорбованому моношарі. Переходи молекул з замкненого в розімкнений стан (і навпаки) під дією тунельного струму або напруги на проміжку супроводжуються сильною чутливістю СТМ контрасту (Рис 1б,с). Зважаючи на суттєву різницю між електронними π-системи відкритої і закритої форми, така чутливість була очікуваною.

В роботі також було продемонстровано ефект перемикання молекул під дією зовнішнього УФ-опромінення та тунельної напруги. На підставі отриманих даних та з урахування DFT-розрахунків запропоновано модель пакування молекул в упорядкованому моношарі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект план-графіка

  Документ
  Методика виявлення несправностей у цифровій мережі та пошук пошкоджень на лініях зв’язку з обладнанням ІКМ та xDSL за допомогою сучасних вимірювальних приладів
 2. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

  Документ
  Згідно положень перспективного плану діяльності Черкаського молодіжного ресурсного центру (далі – Центр) на 2010 рік, з метою виконання директивних документів з реалізації молодіжної та сімейної політики України: Законів України,
 3. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 4. В. М. Антонов інтелектуальна власність І комп'ютерне авторське право

  Документ
  Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського пра­ва в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права;
 5. Гуцуляк Олег Борисович

  Монография
  Аннотация:на УКРАИНСКОМ языке Гуцуляк О.Б. Пошуки Заповітного Царства: Міф - Текст - Реальність / Наук.ред. О.М. Пилип"юк. Післямова Г. Бердник. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007.

Другие похожие документы..