Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Висвітлено основи управління бюджетним процесом на місцевому рівні, зокрема підходи до формування доходної та видаткової частин місцевих бюджетів, су...полностью>>
'Программа дисциплины'
Учебная дисциплина «История философии стран Востока» имеет целью ознакомление студентов с особенностями трех основных философских традиций — индийской...полностью>>
'Программа'
«РУДОНОСНЫЕ ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ УРОВНИ НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА, ИХ ЛИТОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ И МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМ...полностью>>
'Конкурс'
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів у разі, коли Замовник дозволяє подати п...полностью>>

Кабінету Міністрів України проекту закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної екологічної

інспекції України

25 червня 2011р. № 35

.

ПЛАН

заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію України завдань на III квартал 2011 року

п/п

Назва заходу

Рішення, на підставі яких виконується захід

Виконавець

Строк виконання

Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект

ІІ

Державне регулювання та вдосконалення його механізмів

ІІ.1

Погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подання на розгляд до Кабінету Міністрів України проекту закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства»

Закон України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік»

Юридичний відділ

Упродовж кварталу

Забезпечення належного правового регулювання адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства

ІІ.2

Погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних органів Державної екологічної інспекції України», якою будуть затверджені положення про територіальні органи Державної екологічної інспекції України

Указ Президента України
від 09.12.2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Юридичний відділ

Упродовж кварталу

Забезпечення здійснення повноважень новоствореного центрального органу виконавчої влади через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, морські екологічні інспекції

ІІ.3

Погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку продукції, яка підлягає екологічному та радіологічному контролю в митницях призначення та відправлення»

ст. 27 Митного кодексу України

Відділ екологічного та радіологічного контролю на митній території

Упродовж кварталу

Підвищення ефективності проведення радіаційного та радіологічного видів контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України

ІІ.4

Погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту наказу Мінприроди України «Про затвердження Переліку основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Юридичний відділ

Упродовж кварталу

Підвищення ефективності здійснення державного контролю (нагляду) у сфері природоохоронного законодавства

V

Практичні заходи щодо реалізації державної політики

V.1

Надання методичної та практичної допомоги територіальним органам Держекоінспекції України в частині здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Структурні підрозділи Держекоінспекції України

Упродовж року

Підвищення професійного рівня інспекторського складу територіальних органів Держекоінспекції України

V. 2

Участь у судових засіданнях, за розглядом справ, де стороною є Державна екологічна інспекція України

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Юридичний відділ

Упродовж року

Забезпечення накладення відповідальності на порушників законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища

V.3

Узагальнення та аналіз інформації Рескомприроди Криму та територіальних органів Держекоінспекції про результати здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів, крім того про результати здійснення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів та вантажів, а також про стан претензійно-позовної роботи і стягнення адміністративних штрафів за півріччя 2011 року

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Відділ
аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю;

відділ екологічного та радіологічного контролю на митній території; юридичний відділ

Липень

Оцінка ефективності інспекційної діяльності

VІІ

Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю

VІІ.1

Забезпечення регулярного інформування ЗМІ про діяльність Держекоінспекції України (підготовка статей за матеріалами інспекційних перевірок, висвітлення на веб-порталі Мінприроди інформаційних матеріалів, співпраця із журналістами різних видань під час проведення акцій, семінарів, робочих нарад тощо)

Закони України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»;

Оргуська конвенція;

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Відділ аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю

Упродовж року

Підвищення інформованості населення про діяльність Держекоінспекції України

VІІ.2

Участь у семінарських заняттях для державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, що організовуються спільно з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Структурні підрозділи Держекоінспекції України

Відповідно до Плану-графіку на 2011 рік

Підвищення кваліфікації посадових осіб інспекторського складу та ефективного використання набутих ними знань при здійсненні державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

VІIІ

Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики

VІIІ.1

Організація та проведення первинних та періодичних атестацій на право виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного контролю та нагляду підрозділів:

- інструментально-лабораторного контролю державних екологічних інспекцій в Закарпатській та Львівській областях;

- екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні Державної екологічної інспекції в Житомирській області

Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність;

наказ Мінприроди
від 12.12.2006 № 539

Відділ інструментально- лабораторного контролю

Упродовж кварталу

Атестація відповідних підрозділів на право проведення вимірювань

VІIІ.2

Організація та проведення перевірок дотримання умов проведення метрологічних робіт атестованим відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Житомирській області

Закон України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Відділ інструментально- лабораторного контролю

Протягом кварталу

Перевірки дотримання умов проведення метрологічних робіт атестованими підрозділами

Х

Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Х.1

Проведення комплексних перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища:

- ДТГО «Південно-Західна залізниця»;

- ПАТ «Укрнафта» (Полтавська область);

- ВАТ «Подільський цемент» (Хмельницька область);

- ВАТ «Юг-Цемент» (Миколаївська область);

- ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» (Кіровоградська область)

Крижопільська філія ТОВ «Інтерфуд» (Вінницька область);

- Тульчинська філія ТОВ «Інтерфуд»
(Вінницька область);

- Вапнярська філія ТОВ «Інтерфуд»
(Вінницька область);

- ТОВ «Могілів-Подільський молокозавод» (Вінницька область);

- ВАТ «Звенигородський сироробний комбінат» (Черкаська область):

- ВАТ «Запоріжсталь» (Запорізька область)

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Відділ екологічного контролю земельних ресурсів, поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами;

відділ екологічного контролю атмосферного повітря та водних ресурсів;

Упродовж кварталу

Здійснення державного контролю та забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

Х.2

Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з вирубкою лісу та веденням мисливського господарства:

- Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства;

- ДП «Осмолодське лісомисливське господарство» (Івано-Франківська область);

- ДП «Болехівське лісомисливське господарство» (Івано-Франківська область);

- ДП «Вигодське лісомисливське
господарство» (
Івано-Франківська область)

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду рослинного та тваринного світу

Упродовж кварталу

Здійснення державного контролю та забезпечення додержання вимог законодавства в сфері лісогосподарської діяльності

Х.3

Проведення перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктом господарювання, діяльність якого пов’язана із збереженням природно-заповідного фонду

- Карпатській національний природний парк (Івано-Франківська область);

- Карпатський біосферний заповідник Закарпатської області

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Положення про Державну екологічну інспекцію України

Відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду рослинного та тваринного світу

Упродовж кварталу

Здійснення державного контролю та забезпечення додержання вимог законодавства на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

Х.4

Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана із використанням водних живих ресурсів:

- Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод
ім. академіка С.Т. Артющика
(Херсонська область);

- ТОВ РП «Бриз» (Запорізька область)

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну екологічну інспекцію України

Відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду рослинного та тваринного світу

Упродовж кварталу

Здійснення державного контролю та забезпечення додержання вимог законодавства в сфері охорони, раціонального використання та відтворення об’єктів тваринного світу в тому числі водних живих ресурсів

Перший заступник Голови

Державної екологічної інспекції України І.І. КошелєвСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України проект закон

  Закон
  Відповідно до пункту 172.11 статті 172 Податкового кодексу України на період до законодавчого врегулювання питання щодо визначення органу, уповноваженого проводити оцінку нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва,
 2. Кабінет Міністрів України Цей закон

  Закон
  2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів.
 3. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Програми розвитку фондового ринку на 2011- 2015 роки»

  Документ
  Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Програми розвитку фондового ринку на 2011- 2015 роки», схвалений рішенням Комісії від 21.
 4. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 5. Кабінету Міністрів України, іншими актами закон (3)

  Закон
  1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Другие похожие документы..