Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Чарльз Тейз Рассел родился в 1852 году в Питтсбурге (Пенсильвания, США). С детства посещал церковь конгрегационалистов, а в 16 лет попал под влияние а...полностью>>
'Документ'
Все предыдущие издания в России переводов сочи- нений Парсонса представляли собой сборники небольших отрывков и отдельных глав из работ разных лет. И...полностью>>
'Доклад'
Этот доклад, посвященный событиям тринадцати-пятнадцатилетней давности, был написан еще «при жизни» Советского Союза, и тогда же впервые частично опуб...полностью>>
'Урок'
- обучающие:развивать у учащихся умение обмена файлами в локальной компьютерной сети.Прививать учащимся основные приемы работы в сети. Формировать на...полностью>>

Кабінет Міністрів України Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Міністерство освіти І науки України Державна екологічна академія післядиплом

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

    

Міжнародний екологічний форум

«ДОВКІЛЛЯ 2010»

Інформаційне повідомлення

Організатори: Кабінет Міністрів України

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Міністерство освіти і науки України

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів

Всеукраїнська екологічна ліга

Шановні колеги!

2628 жовтня 2010 року в м. Києві відбудеться Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010».

Підготовку Міжнародного екологічного форуму розпочато згідно з Дорученням Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 19 липня 2010 р.

Головною метою проведення Міжнародного екологічного форуму «Довкілля 2010» є зміцнення партнерства органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій для поліпшення стану навколишнього середовища; створення еколого-економічних умов для збалансованого (сталого) розвитку держави; гарантування екологічної безпеки, збереження біорізноманіття; узагальнення досвіду міжрегіонального й міжнародного співробітництва та розроблення рекомендацій щодо комплексного розв’язання екологічних проблем.

Програма Форуму передбачає проведення заходів:

26 жовтня 2010 року: Всеукраїнська екологічна конференція «Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики»

Секції конференції:

Секція 1 Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого (сталого) розвитку

Секція 2 Соціальна складова збалансованого (сталого) розвитку України

Секція 3 Структурна перебудова та екологізація економіки – пріоритет переходу України до збалансованого (сталого) розвитку

Секція 4 Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Перехід до збалансованого природокористування та природовідтворення

  • Круглий стіл «Енергозбереження і збалансований розвиток енергетики»

  • Круглий стіл «Освіта в інтересах збалансованого (сталого) розвитку»

Для контактів:

Ганна Гладка: (044) 289-31-42; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com

27 жовтня 2010 року: Міжнародна науково-практична конференція «Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції»

Секції конференції

Секція 1 Транскордонне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем

Секція 2 Інтегроване управління водними ресурсами в контексті Водної директиви ЄС

Секція 3 Досвід впровадження та перспективи Кіотського протоколу: політика та заходи, спрямовані на зменшення викидів парникових газів

Секція 4 Сертифікація лісів: європейський та національний досвід

Секція 5 Система поводження з твердими побутовими відходами:

європейські підходи

  • Круглий стіл «Довкілля та здоров’я: оцінка екологічних ризиків».

Для контактів:

Наталія Матвійчук: (044) 251-13-37; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com

28 жовтня 2010 року: VI Бізнес-форум «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу – необхідна передумова переходу України до збалансованого (сталого) розвитку»

Для контактів:

Олена Пащенко: (099)-055-47-39; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com

26-28 жовтня 2010 року: у рамках Форуму будуть проведені виставки:

  • ІІІ Міжнародна виставка «Довкілля 2010»

  • «Екологічно збалансовані технології»

  • «Продукція без ГМО»

Для контактів:

Ольга Якуш: (044) 576-82-96, e-mail: yakush@

  • «Досягнення в галузі екологічної освіти і науки»

  • «Література природоохоронної тематики»

  • «Екологічний плакат»

Для контактів:

Олена Швець: (044) 289-31-42; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com

У рамках Форуму, враховуючи європейський досвід, будуть проведені паралельні громадські заходи:

25 жовтня 20010 року: VI Всеукраїнська конференція громадських природоохоронних організацій «Участь громадськості у формуванні та реалізації Стратегії національної екологічної політики та Національного плану дій з охорони довкілля»

Для контактів:

Олена Пащенко: (099)-055-47-39; e-mail: dovkillyaUkraine@gmail.com

Маємо надію на Вашу участь та подальшу співпрацю.


З повагою,

Координатор Міжнародного

екологічного форуму «Довкілля 2010»,

Міністр Кабінету Міністрі в України А. В. Толстоухов

Умови участі у заходах Форуму

1. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Міжнародний виставковий центр (МВЦ), сертифікований за міжнародними стандартами виставковий комплекс, з повним циклом організації, проведення та обслуговування міжнародних виставок, конференцій, конгресів та інших заходів.

Адреса: м. Київ, Броварський проспект, 15.

Їхати: до ст. метро «Лівобережна».

2. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ

Детальну інформацію про проведення заходів дивіться на www.group-expo.com у розділі «Програма та заходи».

3. Форми участі у Форумі:

– публікація матеріалів + усна доповідь;

– публікація матеріалів;

– стендова доповідь;

– участь без доповіді та публікації;

– участь у виставках.

4. Публікація доповідей

Кінцевий термін подачі доповідей – 1 жовтня 2010 р.

Вимоги до оформлення

Доповіді приймаються за тематичними напрямами, вказаними в програмі, обсягом не більше 4-х сторінок формату А4, набраних у форматі MS Word. Файли з текстами надсилаються електронною поштою на адресу: dovkillyaUkraine@gmail.com з приміткою «Форум. Доповідь». Ім’я файлу має відповідати імені першого автора латиницею (Petrenko.doc).

Необхідно встановити такі параметри форматування документа:

 • шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль – звичайний (normal);

 • формат сторінки: поля – зверху – 2 см, зліва і справа – 3 см, знизу – 2 см;

 • міжрядковий інтервал одинарний; зверху по центру: назва доповіді (у верхньому регістрі); через інтервал нижче – ініціали і прізвища авторів; через інтервал нижче – вчене звання, науковий ступінь; через інтервал нижче – посада, назва організації і місто; нижче, через інтервал, друкується текст.

Доповіді подаються в остаточній авторській редакції. Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується.

Доповіді, подані з порушеннями зазначених вимог, не будуть включені до видання.

5. Реєстраційний внесок

Реєстраційний внесок № 1 – учасника конференцій, секцій, круглих столів (без доповіді та публікації) становить 300 гривень (з ПДВ).

Реєстраційний внесок № 2 – учасника конференцій, секцій, круглих столів (з публікацією доповіді) становить 420 гривень (з ПДВ).

Реєстраційний внесок № 3 – публікація доповіді без участі становить 120 гривень (з ПДВ).

Реєстраційний внесок № 4 – учасника виставки «Досягнення в галузі екологічної освіти і науки» для Вищих навчальних закладів становить 1000 гривень (з ПДВ), детальніше дивіться на www.group-expo.com у розділі «Реєстрація».

Реєстраційний внесок № 5 – учасника виставок

 • ІІІ міжнародна виставка «Довкілля 2010»;

 • «Екологічно збалансовані технології»;

 • «Продукція без ГМО»;

дивіться на www.group-expo.com у розділі «Реєстрація».

6. ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ

Для участі у заходах Міжнародного екологічного форуму «Довкілля 2010» необхідно заповнити Реєстраційну форму учасника на сайті www.group-expo.com в розділі «Реєстрація» (перед тим, як розпочати заповнення Реєстраційної форми, будь ласка, уважно прочитайте Процедуру проходження он-лайн реєстрації).

Для контактів:

(044) 576-82-96, заступник директора Якуш Ольга Олександрівна

e-mail: yakush@

Кінцевий строк реєстрації 10 жовтня 2010 року.

Для того, щоб стати учасником заходів Форуму, необхідно до 10 жовтня 2010 року, сплатити реєстраційний внесок.

Сума вноситься на розрахунковий рахунок Генерального розпорядника Форуму – ТОВ «Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів»:

ТОВ «Український центр МВКФ»

Україна, Київ, вул. Алма-Атинська, 41А

Тел. (044) 576-82-93; Факс (044) 576-81-05

Р/р 26003191077 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805, код ЄДРПОУ 36698434

Заявник вважається офіційним учасником заходів Міжнародного екологічного форуму «Довкілля 2010» після проходження процедури он-лайн реєстрації та перерахування коштів на розрахунковий рахунок Генерального розпорядника.

реєстраційна форма

учасника

Міжнародного екологічного форуму «ДОВКІЛЛЯ 2010»

Київ, 25-28 жовтня 2010 р.

Міжнародний виставковий центр

Я беру участь у*

 • VI Всеукраїнська конференція громадських природоохоронних організацій «Участь громадськості у формуванні та реалізації Стратегії національної екологічної політики та Національного плану дій з охорони довкілля» (25 жовтня);

 • Всеукраїнська екологічна конференція «Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики» (26 жовтня);

 • Міжнародна науково-практична конференція «Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції» (27 жовтня);

 • VI бізнес-форум «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу – необхідна передумова переходу України до збалансованого (сталого) розвитку» (28 жовтня);

*будь ласка, позначте один із заходів, у якому Ви бажаєте взяти участь

Я беру участь у зазначеному мною заході в якості:

□ Доповідач □ Учасник

Тема доповіді___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Пан Пані

Прізвище __________________ Ім’я _______________________ По батькові ______________________

Місце роботи або навчання _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(повна назва установи, поштова адреса, телефон/факс, Е-mail)

_______________________________________________________________________________________

Посада ________________________________________________________________________________

Науковий ступінь _______________________________ Вчене звання ____________________________

Поштова адреса учасника _________________________________________________________________

(індекс, область, місто, село, вулиця)

_______________________________________________________________________________________

Контактні телефони учасника:

домашній _______________________________ службовий ____________________________

мобільний _____________________________________________________________________

Електронна адреса учасника_______________________________________________________________

Чи необхідне бронювання готелю: □ Так □ Ні

Категорія готелю

Категорія номеру

Одномісний

Двомісний

Напів-люкс

Люкс

Будь ласка, залиште копію цього документу у себеСкачать документ

Похожие документы:

 1. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 3. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..