Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии со статьей 9 Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОС...полностью>>
'Документ'
Защита организма от инфекционных агентов главное назначение иммунной системы. В недрах учения об инфекционных процессах зародилась научная иммунология...полностью>>
'Конкурс'
4. Конкурсне завдання полягає в написанні есе (реферату) українською мовою на тему: Україна в Євросоюзі. Реальна перспектива чи політична фантазія? Ма...полностью>>
'Реферат'
С древних времён люди эмпирически накапливали сведения о влиянии погоды и климата на здоровье человека. Уже в сочинениях Гиппократа (5—4 вв. до н. э....полностью>>

Міська Програма розвитку земельних відносин на 2011-2015 роки Загальні положення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до рішення Южноукраїнської міської ради №114

від «_24__» _02______ 2011

Міська Програма розвитку земельних відносин

на 2011-2015 роки

1. Загальні положення

Міська Програма розвитку земельних відносин на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

Заходи Програми будуть реалізовуватися шляхом розробки проектів та документацій з землеустрою. Замовником проектних документацій, які будуть розроблятися за бюджетні кошти,  визначено виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради в особі відділу земельних відносин та екології виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (далі - відділ земельних відносин та екології). Відбір організацій, установ і підприємств для виконання програмних заходів проводяться відповідно до діючого законодавства.

 Всі інші  проектні документації із землеустрою будуть виконуватися на замовлення юридичних та фізичних осіб за власні кошти.

 Реалізація Програми здійснюватиметься на основі укладення договорів між замовником і виконавцем заходів.

2. Сучасний стан та проблеми розвитку земельних відносин

Земельний фонд міста Южноукраїнська Миколаївської області у відповідності до постанови Верховної Ради України від 03.02.1993 № 2986 ХІІ ХП «Про встановлення меж міста Южноукраїнська Миколаївської області» складає 2437,9га, основна частина яких – землі промисловості та землі житлової та громадської забудови.

Основним землекористувачем на території міста є відокремлений підрозділ «Южно-Українська атомна електростанція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», у користуванні якої знаходиться 70% всіх земель міста. Це землі державної власності.

Так :

під житловою забудовою - 152,1018 га;

землі промисловості - 21,2866 га;

землі громадського призначення - 48,3732 га;

землі комерційного використання - 32,3270 га;

землі транспорту та зв’язку - 27,4360 га;

землі технічної інфраструктури - 697,4791га;

землі змішаного використання - 1,0155 га;

землі, які використовуються, для

відпочинку та інші відкриті землі - 121,2429 га;

присадибні ділянки надані громадянам

для особистого підсобного господарства - 31,7579 га;

інші землі - 27,900 га;

сільськогосподарські землі - 99,4002 га;

ліси та інші лісо вкриті площі - 61,4796 га;

відкриті землі без рослинного покриву -133,8002 га;

внутрішні води - 982,300 га

Відділ земельних відносин та екології виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради забезпечує проведення в місті реформування та розвиток земельних відносин. Потребують вирішення ще багато невідкладних і  складних завдань.

Основні проблемні питання:

незавершеність розробки нормативно-правових актів, передбачених Земельним кодексом України;

не завершена інвентаризація земель; не проведено розмежування земель державної та комунальної власності;

відсутність оновлених планово-картографічних матеріалів на території адміністративно-територіального утворення;

ускладнена процедура надання (продажу) земельних ділянок для підприємницької діяльності, а також механізм приватизації земельних ділянок місцевими органами влади;

не виконується процес формування електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться у власності і користуванні громадян, бази даних договорів оренди та автоматизованої бази даних державного земельного реєстру.

Проведення значних обсягів вищезазначених  землевпорядних робіт потребують відповідного фінансування.

 Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України «Про землеустрій» передбачені шляхи фінансування вищевказаних завдань розвитку земельних відносин.

Згідно з п. 2 статті 209  Земельного кодексу України кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок державних бюджетів та коштів землекористувачів і землевласників.

3. Мета Програми

Стратегічною метою Програми є остаточне розв’язання проблем розвитку відносин власності на землю, формування цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищення ефективної діяльності відділу земельних відносин та екології виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради у сфері земельних відносин, поліпшення організації державного контролю за використанням і охороною земель.  

4. Завдання Програми

Основні завдання Програми:

- формування системи землевласників та землекористувачів;

- запровадження єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень і створення автоматизованої бази державного земельного кадастру;

- формування ринку земель, інвентаризація земель, розмежування земель державної та комунальної власності, охорона земель;

- оновлення планово-картографічного матеріалу, проведення землеустрою територій.

4.1. Формування ринку земель.

Оборот землі та концентрація її в ефективних господарів - неминучий процес. Він розпочатий без належної правової бази та відповідної інфраструктури,  після прийняття Земельного кодексу   України отримав законодавчу підтримку .

 З початку проведення аукціонів з продажу оренди земельних ділянок в місті проведено 2 аукціони, на яких продано право оренди на 7 земельних ділянок на суму 667700 грн.

Для забезпечення розвитку ринку землі, дев’ять  земельних ділянок  або право їх оренди прогнозується  продати на земельних аукціонах.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат  сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання, раціонального використання та охорони земель.

Нормативно грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення населеного пункту проведена на площу 2437,9 га, що складає 100 % від  загальної площі.

4.2. Інвентаризація земель.

Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб.

Протягом наступних 5 років в місті передбачено про інвентаризувати 108 га  земель. Обсяги фінансування робіт по інвентаризації земель населених пунктів складають  457970 грн.

За результатами інвентаризації буде створена достовірна інформаційна база для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин, вирішення земельних спорів.

Очікується, що за період здійснення Програми, надходження від плати за землю за рахунок уточнення бази оподаткування, збільшиться на 10-15 відсотків.

4.3. Розмежування земель державної та комунальної власності.

 

Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності. Для забезпечення проведення робіт в місті визначається площа земель, які підлягають розмежуванню, відбувається підготовка планово-картографічних матеріалів та необхідно створити комісію по розмежуванню земель державної та комунальної власності, провести підготовчі роботи по формуванню списків земельних ділянок державної та комунальної власності. Фінансування буде здійснюватись за рахунок державного та міського бюджетів.

4.4. Оновлення планово-картографічного матеріалу.

Оновлення планово-картографічного матеріалу територій адміністративно-територіальних формувань планується провести в 2012 році на всю територію міста за рахунок державного бюджету.

4.5. Проведення землеустрою територій.

Метою землеустрою є забезпечення раціонального використання й охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

5. Напрями діяльності, заходи щодо реалізації завдань

Програми та фінансове забезпечення.

№ з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконан-ня

Джерела фінансу-вання

1.

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства земельних відносин з землекористува-

чами

Переоформлення права постійного користування земельними ділянками на право власності або оренди

Відділ земельних відносин та екології, фахівці Відділу Держкомзему в м. Южноукраїнську

2011-2015

Кошти замовни-ків

2.

Здійснення конт-ролю за своєчас-ною повнотою надходжень до міського бюджету орендної плати за землю

2.1.Здійснення аналізу виконання орендарями умов договору оренди земельної ділянки

Южноукраїнська об’єднана державна податкова інспекція, відділ земельних відносин та екології

2011-2015

не потребує

2.2.Робота з землекористувачами,

орендарями, які не виконують умови договору землекористування чи оренди земельної ділянки на комісії по розгляду питань землекористування в межах міста при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради.

Відділ земельних відносин та екології, фахівці Відділу Держкомзему в м. Южноукраїнську

2011-2015

не потребує

2.3.Ведення претензійно-позовної роботи з землекористувачами, орендарями які не виконують умови договору землекористування чи оренди земельної ділянки

Відділ земельних відносин та екології

2011-2015

Кошти міського бюджету

2.4.Внесення про-позицій контро-люючим службам міста, відділам Южноукраїнської міської ради щодо надання погоджень (дозволів) на здійс-нення господарської діяльності суб’єктам, які мають заборгованість по сплаті орендної плати за земельні ділянки або яким необхідно відвести земельні ділянки

Відділ земельних відносин та екології, фахівці Відділу Держкомзему в м. Южноукраїнську

2011-2015

не потребує

2.5.Інформування населення через газету Южноукра-їнської міської ради «Контакт» про по-рушників земельного законодавства та схем реформування земельних відносин.

Відділ земельних відносин та екології, фахівці Відділу Держкомзему в м. Южноукраїнську

2011-2015

Кошти міського бюджету

3.

Проведення інвентаризації земель міста

3.1. Виготовлення правоустановчих документів на земельні ділянки під об’єктами підприємницької діяльності

Відділ земельних відносин та екології, суб’єкти господарювання, організації, які мають дозвіл (ліцензію) на виконання робіт по виготовленню проектів відведення земельних ділянок

2011-2015

Кошти міського бюджету,

суб’єктів підприємницької діяльнос-ті

3.2. Виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під:

- бюджетні установи,

- об’єкти комуналь-ної власності

Відділ земельних відносин та екології, бюджетні установи, комунальні підприємства, організації, які мають дозвіл (ліцензію) на виконання робіт по виготовленню проектів відведення земельних ділянок

2011-2015

Кошти міського бюджету, підприємців, підприємств ко-муналь-ної влас-ності

4.

Розмежування земель державної та комунальної власності

Проведення розмежування земель державної та комунальної власності

Відділ земельних відносин та екології , організації, які мають дозвіл (ліцензію) на виконання землевпорядних робіт

2011-2015

Кошти міського бюджету

5.

Проведення земельних торгів на набуття права оренди на земельні ділянки

Підготовка документації із землеустрою на земельні ділянки передбачені для проведення земельних торгів

Відділ земельних відносин та екології, організації, які мають дозвіл, (ліцензію) на виконання робіт по виготовленню проектів відведення земельних ділянок

2011-2015

Кошти міського бюджету

6.

Оновлення планово - картографічного матеріалу

Оновлення планово - картографічного матеріалу

Відділ земельних відносин та екології

2011-2015

Кошти міського бюджету

7.

Створення електронного реєстру земельних ділянок

Створення електронного реєстру земельних ділянок

Відділ земельних відносин та екології

2011-2015

Кошти міського бюджету

8.

Розробка картографічного матеріалу по розташуванню малих архітектурних форм для підприємницької діяльності

Розробка картографічного матеріалу по розташуванню малих архітектурних форм для підприємницької діяльності

Відділ земельних відносин та екології

2011-2015

Кошти міського бюджету

9.

Створення

геоінформацій-ної системи міста

Створення

геоінформаційної системи міста, єдиної цифрової картографічної основи

Відділ земельних відносин та екології

2011-2015

Кошти міського бюджету

Крім цього, для забезпечення ефективного виконання Програми необхідно провести роботу за такими напрямами :

підвищення кваліфікації спеціалістів з питань регулювання земельних відносин, придбання спеціалізованої літератури;

інформування суб’єктів земельних відносин, щодо виконання Програми, проведення роз’яснювальної роботи про зміни в чинному законодавстві.

6. Фінансове забезпечення:

- кошти міського бюджету;

- кошти цільового фонду Южноукраїнської міської ради, для вирішення питань розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська;

- кошти державного бюджету;

- кошти комунальних підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності інших джерел, передбачених діючим законодавством.

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Відділ земельних відносин та екології виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради здійснює:

- координацію і контроль  за ходом виконання Програми;

- обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

 Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальний виконавець Програми складає заключний звіт  про результати  виконання Програми та виносить його на розгляд Южноукраїнської міської ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми  не пізніше  ніж у двомісячний термін після закінчення строку дії Програми.

8. Очікувані результати

 

Реалізація напрямів, передбачених Програмою, дасть змогу конкретизувати їх, що дозволить:

- забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку території міста та ефективного господарювання на землі;

- створити дієву систему захисту прав власності на землю;

- підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів;

- здійснити раціоналізацію землекористування та створити інвестиційне привабливе і стале землекористування;

- запровадити повноцінний ринок земель;

- збільшити надходження від платежів за землю в бюджети всіх рівнів;

- упровадити дієву систему інформування населення та підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання й охорони земель, функціонування ринку земель.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради І.С. ШевчукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про затвердження міської Програми розвитку земельних відносин на 2011-2015 роки

  Документ
  Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 12.
 2. Р І шенн явід 30. 12. 2010 м. Ромни Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2011 рік Відповідно до ст. 26 Закон

  Закон
  Програма економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2011 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.
 3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 4. Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік

  Документ
  Розглянувши та обговоривши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік, відповідно до п.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 5. Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік

  Документ
  економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік за підсумками першого півріччя та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Другие похожие документы..