Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Зберігач – Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал» (надалі – ТОВ «Універ Капітал» ), що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на ...полностью>>
'Документ'
Роман очень мудрый. Поэтому он не может быть полностью понят молодым человеком в возрасте 20-30 лет. Потому, что он гораздо ГЛУБЖЕ, чем поверхностное...полностью>>
'Программа'
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и обеспечен...полностью>>
'Документ'
Интернет — это сравнительно новое, динамично развивающееся средство массовой коммуникации. Интернет превратился в «Сеть сетей», которой никто не владе...полностью>>

Положення про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Положення про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим

1. ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ в Автономній Республіці Крим (далі - інспекція державного архітектурно-будівельного контролю) є територіальним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі – Держархбудінспекція України), входить до сфери її управління, підзвітна і підконтрольна їй.

2. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держархбудінспекції України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями інспекції державного архітектурно-будівельного контролю є участь у реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, а саме:

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, стандартів, проектних рішень, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства;

виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури.

4. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє і надає на розгляд керівництва Держархбудінспекції України пропозиції щодо формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, вдосконалення законодавства з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

2) забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

3) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти, видає відповідні сертифікати або у визначених законодавством випадках відмовляє у їх видачі;

4) реєструє повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації або у визначених законодавством випадках відмовляє у реєстрації таких декларацій;

5) у визначених законодавством випадках видає дозволи на виконання будівельних робіт, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;

6) відповідно до законодавства видає суб'єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, анулює зазначені ліцензії, вчиняє інші дії щодо виданих ліцензій, у межах, визначених нормативно-правовими актами;

7) подає Держархбудінспекції України інформацію, необхідну для ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів, виданих ліцензій на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури;

8) здійснює в межах своїх повноважень державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням:

юридичними і фізичними особами вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури;

9) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням:

юридичними і фізичними особами законодавства, стандартів, проектних рішень, нормативів, норм, порядків і правил під час виконання перепланування та реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель громадського призначення, елементів благоустрою територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації систем водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, кількості та якості житлово-комунальних послуг (крім суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);

юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, за винятком контролю у сфері квітково-декоративного насінництва;

органами місцевого самоврядування норм та правил у сфері поховання та похоронної справи;

суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;

суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків;

10) здійснює контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог:

законодавства у сферах містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт;

законодавства, стандартів, проектних рішень, нормативів, норм, порядків і правил під час виконання перепланування та реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель громадського призначення, елементів благоустрою територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

11) проводить перевірки:

відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються при будівництві об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам (рішенням);

своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством та будівельними нормами випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

дотримання суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, за винятком контролю у сфері квітково-декоративного насінництва;

дотримання органами місцевого самоврядування законодавства у сфері поховання та похоронної справи;

дотримання суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;

дотримання суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків;

дотримання виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації системам водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, якості житлово-комунальних послуг (крім суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що проводять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);

дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

дотримання власниками/співвласниками будівель, споруд та інженерних мереж правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд;

12) розглядає справи про правопорушення у сферах містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства з прийняттям відповідних рішень;

13) проводить аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються у будівництві, подає відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;

14) зупиняє підготовчі та будівельні роботи, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

15) виконує функції замовника робіт зі знесення самочинно збудованих об'єктів будівництва;

16) виконує у межах своїх повноважень функції з управління об'єктами державної власності;

17) у межах своєї компетенції реалізовує державну політику стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

18) провадить інформаційну діяльність, забезпечує висвітлення актуальних проблем державного архітектурно-будівельного контролю та житлово-комунального господарства у місцевих засобах масової інформації;

19) надає адміністративні платні послуги відповідно до законодавства;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) залучати до проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що належать до її компетенції, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних та проектних установ;

3) одержувати (безоплатно) в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичні дані для виконання покладених на неї завдань і функцій;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

5) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

6) видавати обов'язкові до виконання приписи щодо:

а) усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил;

б) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

в) усунення порушень вимог законодавства у сфері житлово-комунального господарства;

7) складати акти перевірок у сферах містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства;

8) складати протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства, накладати штрафи відповідно до законодавства.

Від імені інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення має право начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та його заступники;

9) здійснювати контроль за виконанням виданих приписів про усунення порушень;

10) вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення виявлених у результаті здійснення державного архітектурно-будівельного контролю порушень;

11) одержувати від замовників, проектних та будівельних організацій нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій;

12) одержувати від посадових осіб місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, замовників, проектних та будівельних організацій письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства у відповідних сферах;

13) використовувати у своїй діяльності атестовані (акредитовані) лабораторії та контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку;

14) визначати відповідність житлово-комунальних послуг кількісним та якісним показникам, встановленим порядками, правилами, нормами, нормативами та стандартами, у тому числі із застосуванням технічних засобів;

15) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій із розслідування причин і наслідків аварій на будівництві та на об'єктах сфери житлово-комунального господарства;

17) здійснювати претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави з питань державного архітектурно-будівельного контролю та контролю у сфері житлово-комунального господарства;

18) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника інспекції чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію;

19) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки.

Працівники інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у випадках, визначених законодавством, мають право безперешкодного доступу на об'єкти будівництва та житлово-комунального господарства, а також з метою здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, до місць провадження такої господарської діяльності незалежно від форми власності.

6. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіє з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

7. При інспекції державного архітектурно-будівельного контролю можуть утворюватися в установленому порядку групи позаштатних (громадських) інспекторів, положення про які затверджується Головою Держархбудінспекції України.

8. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у межах своїх повноважень, на підставі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

9. Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю очолює начальник, якого призначає на посаду за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та головою місцевої державної адміністрації та звільняє з посади Голова Держархбудінспекції України.

Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:

1) здійснює керівництво діяльністю інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

2) призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;

3) розподіляє обов'язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;

5) підписує накази інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, організовує перевірку їх виконання;

6) затверджує положення про структурні підрозділи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

7) затверджує за погодженням з Держархбудінспекцією України заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

8) затверджує плани роботи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

9) звітує перед Держархбудінспекцією України про виконання плану роботи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок її діяльності, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

10) вносить пропозиції Голові Держархбудінспекції України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

11) подає в установленому порядку пропозиції щодо нагородження Почесною грамотою Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

10. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю має заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника та заступників за поданням начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю призначає на посади за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та звільняє з посад Голова Держархбудінспекції України .

12. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю має право брати участь у засіданнях колегії Держархбудінспекції України із правом дорадчого голосу.

13. Структуру і чисельність працівників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в межах граничної чисельності працівників Держархбудінспекції України, їх штатний розпис і кошторис затверджує Голова Держархбудінспекції України.

14. Положення про інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю затверджує Голова Держархбудінспекції України.

15. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

16. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Затверджено

Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 22 від 02.06. 2011

Голова О.В. РибакСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державна архітектурно будівельна інспекція україни інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у львівській області наказ

  Документ
  На виконання постанови КМУ від 23.05.2011 року №549 «Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції», наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 02.
 2. Державна архітектурно-будівельна інспекція україни наказ

  Документ
  З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням у Державній архітектурно-будівельній інспекції України (далі
 3. Інформаційно-аналітичні матеріали (звіт) про виконання у 2011 році Державною архітектурно-будівельною інспекцією України покладених на неї завдань

  Документ
  Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 № 1085 утворено як центральний орган виконавчої влади Державну архітектурно-будівельну інспекцію України з покладенням на неї
 4. Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Відповідно до п. 9 розділу V «Прикінцеві положення» закон

  Закон
  Відповідно до п. 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України прийнято наказ від 24.
 5. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.

Другие похожие документы..