Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
В рабочей программе по эконометрике указаны цели и задачи дисциплины, определено её место в структуре ООП. Кроме того, сформулированы требования к ре...полностью>>
'Документ'
Факторы и резервы роста производительности труда. Рентабельность труда. Основные понятия организации труда. Элементы и функции организации труда....полностью>>
'Программа дисциплины'
Курс рассчитан на 68 аудиторных академических часов, включая лекции, семинары и практические занятия. Текущий контроль предусматривает учет итогов ра...полностью>>
'Документ'
Калининградская область остается в лидерах по числу переселенцев в Россию, заявил заместитель министра по региональному развитию Калининградской обла...полностью>>

Попаснянська міська рада шостого скликання друга сесія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№2/6

« 17» листопада 2010 р.

мПопасна

Про умови оплати праці працівників Попаснянської

міської ради та її виконавчого комітету

Керуючись ч.3 ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити схему посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців міської ради та її виконавчого комітету, розміри надбавок за ранги посадових осіб місцевого самоврядування, положення про преміюванні працівників міської ради та її виконавчого комітету згідно додатків 1,2,3.

2. Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці:

2.1. Установлювати:

а) керівникам підрозділів (відділів), спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затвердженою цім рішенням схеми посадових окладів;

б) заступникам керівників підрозділів (відділів), посади яких не передбачені додатком 1, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам відділів та їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам відділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років;

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу та надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників міського голови та керівників відділами) доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим рішенням, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців.

2.2. Здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат (додаток 3).

2.3. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника за два останніх місяця.

2.4. Надавати посадовим особам міської ради та її виконавчого комітету :

а) грошову винагороду за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування та органах державної влади у порядку та розмірах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003р. № 1563.

2.5. Виплачувати надбавку за вислугу років посадовим особам міської ради та її виконавчого комітету у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків.

3. Надавати міському голові, заступникам міського голови, та секретарю ради щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника за два останніх місяця.

4. Здійснювати преміювання міського голови, заступників міського голови, та секретаря ради згідно Положення про преміювання працівників міської ради та її виконавчого комітету (додаток 3).

5. Установити міському голові надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

6. Установити заступникам міського голови, та секретарю ради надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується за відповідним розпорядженням міського голови.

7. Надавати міському голові, заступникам міського голови, та секретарю ради грошову винагороду за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування та органах державної влади у порядку та розмірах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003р. № 1563.

8. Визнати таким, що втратили чинність рішення міської ради від 23 березня 2006 року № 28/3 «Про умови оплати праці працівників Попаснянської міської ради та її виконавчого комітету» зі змінами.

Міський голова Ю.І.Онищенко

/ Додаток 1

до рішення міської ради від”17”листопада 2010р.№2/6

СХЕМА

посадових окладів працівників апарату Попаснянської міської

ради та її виконавчого комітету

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

С 1.11.2010

С 1.12.2010

Міський голова

2390

2390

Заступник міського голови

2219

2219

Секретар ради

2219

2219

Начальник відділу

889-931

889-931

Спеціаліст I категорії

907

922

Спеціаліст II категорії

907

922

Завідувач господарства

907

922

Старший інспектор

907

922

Інспектор

907

922

Секретар керівника

907

922

Секретар – друкарка(Оператор комп’ютерного набору)

907

922

Схема

місячних окладів працівників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

С 1.11.2010

С 1.12.2010

Прибиральниця службових приміщень

907

922

сторож

907

922

водій

907

922

Секретар ради Т.Є.Лисиченко

Додаток 2

до рішення міської ради від”17” листопада 2010р.№2/6

РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за ранги

державних службовців, посадових осіб

місцевого самоврядування

Ранг державного службовця

Розмір надбавки, гривень

1

160

2

150

3

145

4

140

5

130

6

120

7

110

8

100

9

90

10

80

11

70

12

60

13

55

14

50

15

45

Секретар ради Т.Є.Лисиченко

Додаток 3

до рішення сесії міської

ради від “17”листопада № 2/6

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників апарату

міської ради та виконавчого комітету

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Дане Положення передбачає порядок преміювання працівників апарату міської ради та виконавчого комітету за творчу активність та ініціативу в реалізації покладених на них задач, поліпшення якості виконуваних робіт і підвищення виконавчої дисципліни, створення в колективі високої відповідальності за доручену справу.

1.2. Це Положення розроблене на підставі кодексу Законів про працю в Україні, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 02.10.1996 р.

№ 77 “ Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів” зі змінами.

1.3. Облік і контроль за використанням коштів на преміювання здійснює фінансово

- господарський відділ виконкому міської ради.

2. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ ЗА УСПІШНЕ І ЯКІСНЕ ВИКОНАНННЯ ПЛАНІВ, РОБІТ І ЗАВДАНЬ.

2.1. Преміювання працівників проводиться за підсумками роботи за місяць, квартал, півріччя або рік відповідно до їх особистого вкладу у загальні результати роботи в межах річного фонду преміювання, утвореного у розмірі 50 % посадових окладів та економії фонду оплати праці.

2.2. Преміювання до святкових дат працівників може здійснюватися в розмірі до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг при наявності економії фонду оплати праці.

2.3. Преміюванню підлягають всі працівники міської ради та її виконавчого комітету, які не мали порушень трудової дисципліни, сумлінно і з усією відповідальністю відносились до покладених на них обов’язків, виконували роботу згідно посадової інструкції.

2.4. Працівникам, які прийняті на роботу, премія нараховується на загальних підставах, пропорційно відпрацьованому часу .

2.5. При визначенні конкретних розмірів премії працівникам враховується фактично відпрацьований час у звітному періоді (місяці, кварталі, півріччі або році), а також особистий внесок кожного працівника при виконанні завдань. Максимальними розмірами премії, що виплачується працівникам, не обмежуються.

2.6. При визначенні розміру премії враховуються:

 • особливий вклад працівника в загальні результати роботи;

 • оперативність і термін виконання роботи;

 • якість і важливість виконування робіт;

 • ініціативність у діяльності та результативність;

 • стан виконавчої дисципліни;

 • взаємовідносини у колективі;

 • культура та ін.

2.7. Премії, які виплачуються за цим Положенням, враховуються при визначенні середньої заробітної плати працівникам.

2.8. Виплата премії здійснюється на підставі розпорядження міського голови, а у разі відсутності – його заступником.

3. ДЕПРИМІЮВАННЯ.

3.1. Працівники, з вини яких допущене неякісне виконання завдань і доручень у звітному періоді, що мають порушення трудової дисципліни, службової етики можуть бути позбавлені премії цілком, або частково за звітний період.

3.2. Працівники, яким оголошується догана, позбавляються премії протягом року до зняття покарання. Догана може бути знята достроково розпорядженням міського голови по клопотанню керівника відділу та узгодженню з заступником міського голови, що веде цю галузь.

4. ПОРЯДОК ВВЕДЕНЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО НЬОГО.

4.1. Це положення узгоджується з профспілковим комітетом і набирає чинності після його затвердження рішенням міської ради або її виконавчого комітету

4.2.Зміни і доповнення до цього положення вносяться на підставі законодавчих актів, що змінюють порядок матеріального заохочення, оплати праці тощо працівників органів місцевого самоврядування.

Секретар ради Т.Є.ЛисиченкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Попаснянська міська рада шостого скликання сьома сесія рішення

  Документ
  Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 - VI, керуючись пунктом 12.3 статі 12, статтею 267 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.
 2. Рішення (4)

  Кодекс
  Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 - VI, керуючись пунктом 12.3 статі 12, статтею 267 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.
 3. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.
 4. Тема історичні передумови формування української державності Понад одинадцять століть тому східні слов'яни створили свою першу державу

  Документ
  Понад одинадцять століть тому східні слов'яни створили свою першу державу. Літописи та інші пам'ятки давньоруської літератури називають її Руссю, або Руською землею, вчені-історики - Київською, або Давньою Руссю.
 5. Повоєнної відбудови Донбасу стала хрестоматійною у радянській історіографії, яка присвятила їй велику кількість загальних праць І тематичних монографій. У першу чергу досліджувалася роль партійних, комсомольських та профспілкових організацій, соціалістичне змагання, відбудова та розвиток окремих гал

  Документ
  У статті розглядаються міграційно-демографічні процеси в Донецькій області у 1943-1951 рр. Досліджуються деякі аспекти державної міграційно-демографічної політики, співвідношення та роль природного та механічного приросту, їх вплив

Другие похожие документы..