Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
сдвига во времени, частотного сдвига, симметрии Свойства преобразования Фурье: дуальности, изменения временного масштаба, дифференцирования, моментов...полностью>>
'Закон'
В 2011 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) принимались республиканские законы, вносящие изменения в государственный бюджет Республики Саха (Яку...полностью>>
'Документ'
Найперше скажу, що наша тема мало вивчена і недостатньо висвітлена, хоча в науковій літературі давно визнано, що з другої половини ХVІІ століття в мо...полностью>>
'Документ'
гінекології і перинатології Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Сойку Вячеславу Васильовичу доцента кафедри психіатрії...полностью>>

План публікацій кафедри на 2012 р. (табл. №11). Річний тематичний план науково-дослідної роботи кафедри на 2012 р. (табл. №12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

До звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить:

 1. Витяг з протоколу засідання кафедри про показники науково-дослідної роботи за 2011 р.

 2. Загальний звіт про науково-дослідну роботу кафедри (текст) за 2011 р.

 3. Звіт про публікації у 2011 р. (табл. № 1- 5).

 4. Захист кандидатських дисертацій у 2011 р. ( табл. № 6).

 5. Захист докторських дисертацій у 2011 р. (табл. № 7).

 6. Захисти кандидатських дисертацій у керівників по кафедрі за 2011 р. (табл. № 8);

 7. Заявка кафедри на аспірантуру на 2012 р. (табл. № 9).

 8. Заявка кафедри на докторантуру на 2012 р. (табл. № 10).

 9. План публікацій кафедри на 2012 р. (табл. № 11).

 10. Річний тематичний план науково-дослідної роботи кафедри на 2012 р. (табл. № 12).

 11. Конференції кафедри у 2011 р. (табл. № 13).

 12. План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів кафедри на 2012 р. (табл. № 14).

 13. Інформація про наукове співробітництво кафедри за 2011 р. (табл. № 15).

 14. Інформація про наукові досягнення кафедри за 2011 р. (табл. № 16).

 15. Інформація про викладачів, які мають відзнаки та нагороди по кафедрі (табл. № 17).

 16. Участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах у 2011 р. (табл. № 18,19).

 17. Участь студентів у конкурсах (МОНМС України та інших) у 2011 р. (табл. № 20).

 18. Список загальної кількості публікацій студентів за 2011 р. по (табл. № 21).

 19. Участь студентів у конференціях (міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські) у 2011 р. (табл. № 22). Обов’язково додається ксерокопія програми або матеріалів відповідної конференції.

 20. Міжнародна діяльність кафедри у 2011 р. (табл. № 23).

 21. Паспорт кафедри (табл. № 24).

Примітки:

 1. Кожна форма звіту повинна бути підписана завідувачем кафедри та заступником декана факультету з н/д роботи.

 2. До звіту необхідно додати по 1 примірнику кожного видання (з обов’язковим списком літератури, яка передається до розгляду комісії).

 3. Звіт подавати у 2-х примірниках, з обов’язковим наданням електронного носія та по електронній пошті: nauka@hnpu.edu.ua

 4. Адреса розміщення форм для звіту в електронному вигляді: http://nauka.hnpu.edu.ua (у розділі сайту – нормативні документи).

Таблиця № 1

Наукові та навчально-методичні видання кафедри ____________________________________________ за 2011 рік

Загальний обсяг видання

З загального обсягу видання

Моно­графії

Підручники

Навч.-мет. посібники

Збірники наук. праць

Методичні рекомендації

Статті в журн. та н. зб.

Тези

Автореферати

Курси лекцій

Довідники, словники

Друковані роботи

Усього

З них

Усього

З них

Видані в Україні

Видані в країнах СНД

Видані в країнах далекого зарубіжжя

Загаль­на кіль­кість назв

Загаль­ний

обсяг

(в др.арк.)

Для серед­ньої школи

Для вищої школи

Для серед­ньої школи

Для вищої школи

Фахові

Нефахові

Канд.
дис.

Докт.
дис.

Публікації у все­світ­ньо визнаних журналах

Посилання на все­світньо визна­ні журнали (індекс цитування)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Зав. кафедри _____________________

(підпис)

Таблиця № 2

Список опублікованих монографій, підручників та навчально-методичних посібників

кафедри __________________________________________________ за 2011 рік

Прізвище та ініціали авторів (указувати співавторів)

Назва видання /указувати характер видання, мову видання/

Видавництво, обсяг, рік видання

Мова

видання

Кількість друк. арк., які належать авторам кафедри

Указати, які роботи видані з грифом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

(дата та номер листа МОНМС України)

1

2

3

4

5

6

7

Зав. кафедри ___________________

(підпис)

Таблиця № 3

Кількість публікацій викладачів, докторантів та аспірантів

кафедри____________________________________________ за 2011 рік

Прізвище, ім’я та по батькові

Усього

Монографії

Підручники

Науково-методичні посібники

Методичні рекомендації

Статті

Інші видання

фахові зб.

не фахові зб.

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

к-ть

обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Зав. кафедри___________________

(підпис)

Таблиця № 4

Список загальної кількості публікацій за 2011 рік по кафедрі ___________________________________

Прізвище, ініціали авторів

Назва видання

Назва видавництва, журналу, номер, рік

Сторінки

За чий рахунок видано

1

2

3

4

5

6

Зав. кафедри___________________

(підпис)

Таблиця № 5

Список викладачів, які не мають публікацій за 2011 рік

по кафедрі ___________________________________

Назва кафедри

Завідувач кафедри

Викладач

Науковий ступінь, учене звання, посада

1

2

3

4

5

Зав. кафедри _____________________________________________________

(підпис)

Таблиця № 6


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукових праць (2)

  Документ
  До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу середньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.
 2. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 3. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Документ
  Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані

Другие похожие документы..