Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
-Сегодня на уроке мы с вами сыграем в «Свою игру». Играть будем командой. Для того чтобы игра прошла организованно, выберите в каждой команде капитан...полностью>>
'Документ'
С доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде проце...полностью>>
'Документ'
Предмет, объекты и субъекты анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Пользователи экономической информации. Бухгалтерский учет и отч...полностью>>
'Литература'
В 2002 году Нобелевская премия в области экономики была присуждена двум американским ученым: психологу Даниэлю Канеману и экономисту Вернону Смиту. О...полностью>>

Програма розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма

розвитку малого підприємництва

в Савранському районі

на 2011-2012 роки

САВРАНЬ – 2011

Україна

Савранська районна рада

Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

66200 смт Саврань, вул. Леніна 9, тел. 3-21-74

Про затвердження «Програми розвитку малого підприємництва

в Савранському районі на 2011-2012 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект «Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки» з метою подальшого розвитку малого підприємництва в районі, районна рада

Вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки ( додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, розвитку підприємництва, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.

Голова районної ради М.В. Бадюл

03 лютого 2011 року

№ 36-VI

ЗМІСТ

ЗМІСТ

Вступ

3

І. Стан розвитку малого підприємництва в районі та визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

4

ІІ. Мета Програми

7

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

7

ІV. Завдання та результативні показники Програми

8

V. Напрями діяльності та заходи Програми

8

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

8

Додаток 1. Паспорт Програми розвитку підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

Додаток 2. Характеристика Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

Додаток 3. Заходи Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

ВСТУП

Світова практика свідчить, що в сучасних умовах розвиток малого підприємництва є одним з найважливіших факторів вирішення соціально – економічних проблем, відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови економіки, зміцнення економіки району.

Інструментом реалізації на регіональному рівні державної політики розвитку малого підприємництва є Програма розвитку малого підприємництва в Савранському районі (далі – Програма).

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів (проектів), спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва в районі.

Програма розроблена з урахуванням основних положень Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

Дана Програма розроблена відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва, розроблених Держкомпідприємництвом України, та кореспондується з Програмою соціально-економічного розвитку Савранського району на 2011 рік, і є логічним продовженням Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2009-2010 роки.

Характеристика Програми розвитку малого підприємництва в Савранського району на 2011-2012 роки наведена у додатку 2.

До основних джерел фінансування Програми відносяться: кошти місцевого бюджету, кошти районного центру зайнятості, залучені кошти .

І. Стан розвитку малого підприємництва в районі та визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Основою соціально-економічного розвитку району є всебічний і послідовний розвиток малого підприємництва, яке створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, адже цей сектор економіки зорієнтований, насамперед, на задоволення попиту саме районного ринку.

У цій пріоритетній сфері протягом останніх років з боку держави та районної влади досягнуто певних позитивних зрушень, зокрема в районі створено потужну базу для розвитку малого підприємництва, включаючи правові, інституціональні і фінансові її елементи, зменшено адміністративний тиск на підприємців, спрощуються дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності.

За 2010 рік зареєстровано 91 фізичну особу – підприємець, юридичних осіб – 9. Припинено державну реєстрацію по 121 фізичній особі та 5 юридичним. Для порівняння в 2009 році:

Зареєстровано фізичних осіб – підприємців 101, скасовано 139, юридичних осіб – зареєстровано 17, скасовано- 8 одиниць.

За 2010 рік зареєстровано новостворених 9 юридичних осіб: 3 товариства: ТОВ «Савранське районне бюро технічної інвентаризації», ТОВ «Чорна мітка», ТОВ»Савтрейд», 2 фермерських господарств ФГ «Зоря Савранщини», ФГ «Відродження СВМ», 1 громадська організація : «Добробут-2009», 2 приватних підприємства: приватне підприємство «Олександр Гербенський», ПП»Мега-Транс-Контейнер», 1 соціальний центр: «Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів Савранської райдержадміністрації».

Припинено за рішенням засновників – 2 юридичних осіб, це Громадська організація «Савранська районна лікарняна каса» та ФГ «Зоря Савранщини»; припинено за рішенням Одеського господарського суду ТОВ «Одеса-агро-люкс» (Шевченко С.В.), СВК «Лан», ТОВ» Злагода».

За 2010 рік надійшло коштів в місцевий бюджет за проведення всіх реєстраційних дій 6,646 тис.грн, в тому числі від юридичних осіб – 3,366 тис.грн., від фізичних осіб – 3,280 тис.грн.

Станом на 1 січня поточного року на обліку :

- кількість приватних підприємців становить 810 осіб, з них сплачують податки 801 підприємців, або 99 %.

- кількість юридичних осіб становить
167 одиниці, з них малих підприємств 66

- кількість малих підприємств збільшилася на 6% і становить
66 одиниць;

Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності залишається незмінним, що є об’єктивним, зважаючи на те, що саме в сільському господарстві зосереджена найбільша кількість малих підприємств.

За останні роки відбулися позитивні зрушення у сфері зайнятості та оплати праці на підприємствах малого бізнесу. З урахуванням самозайнятості приватних підприємців загальна кількість працюючих у сфері малого підприємництва у регіоні складає близько 1720 чоловік, що складає 28 % від усього зайнятого населення. Майже кожний четвертий серед всього зайнятого населення регіону працює в малому бізнесі.

Із загальної кількості осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю 48.4 % зареєстровані як підприємці – фізичні особи, що забезпечують себе самостійно, використовують найману працю 110 підприємців, які створили 290 робочих місць, , або 16.9 % від зайнятих у бізнесі. В сільському господарстві працюють 12..8 % та 21.9 % працевлаштовані на малих підприємствах.

Розподіл підприємців – фізичних осіб від загальної кількості підприємців наступний: торгівлі – 57 %, надання різних видів послуг – 168 осіб ( 20 %,) надання послуг транспортними засобами – 11 %, сільське господарство – 5 %, виробнича діяльність – 5 %, інша діяльність 2 %.

Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно центром зайнятості проводиться навчання безробітних за професіями, що дозволяють займатись індивідуальною трудовою діяльністю. Навчання здійснюється на базі районного центру зайнятості та Савранського професійно-технічного аграрного училища. На протязі 2010 року на базі районного центру зайнятості проведено 23 семінари за участю 360 осіб.

В діяльності зі створення сприятливого бізнес-середовища райдержадміністрація, інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування важливе місце приділяють забезпеченню виконання вимог регуляторного законодавства. Основна увага приділяється недопущення необґрунтованого регулювання господарської діяльності, перегляду та удосконалення діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників громадських об’єднань підприємців, забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийняття регуляторних актів.

Для відслідкування прийнятих регуляторних актів всіма органами влади на сайті райдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика» розміщуються всі діючі регуляторні акти та звіти про їх відстеження з відкритим доступом до їх текстів.

Видача дозвільних документів здійснюється адміністратором дозвільного центру. Протягом 2010 року до дозвільного центру звернулися 64 осіб, 60 отримали документи дозвільного та погоджувального характеру, 9 відмов у видачі документів дозвільного характеру та 3 декларації про відповідність матеріально-технічної бази об'єкта вимогам законодавства.

В розрізі дозвільних органів:

Савранським РВ ГУМНС України в Одеській області – 32

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Одеській області – 20

Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини - 8

Райдержадміністрацією – 4

Головне управління Держкомзему - 3

Іншими дозвільними органами - 4

Хочеться відмітити, що за 2009 рік видано через дозвільний центр 236 ДДХ, що в 3, 2 рази більше ніж в 2010 році. Відповідне зменшення кількості виданих ДДХ пояснюється змінами в законодавстві України, яке значно звузило перелік документів, які повинні видаватися в дозвільному центрі. Це і Постанова Кабінету Міністрів України №1420 «Деякі питання реалізації статті 186 Земельного кодексу України», яка змінила порядок погодження проектів відведення земельної ділянки і внесення змін в Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», якими ветеринарні довідки та ветеринарні свідоцтва виключені з переліку ДДХ, які видаються через дозвільний центр.

В цілому проведений аналіз стану розвитку малого підприємництва в Савранському районі свідчить про зростання ділової активності у цій сфері.

Поряд з цим, відповідно до рейтингу країн світу з ведення бізнесу, який проведено Світовим банком спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією Україна на даний час займає 142 місце серед 183 країн світу. Це свідчить про наявність проблем, що заважають прозоро, стабільно вести підприємницьку діяльність, зокрема:

- нестабільність та суперечливість у законах і підзаконних актах, що регламентують підприємницьку діяльність;

- недостатня допомога малому підприємництву з боку держави, незахищеність підприємців та їхнього бізнесу;

- труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів, нерозвиненість фінансового ринку;

- неоднозначність тлумачення податковими органами положень нормативно-правових актів з питань оподаткування, велика кількість контролюючих органів;

- складна схема одержання дозвільних документів, особливо на будівництво об'єктів, оформлення земельних ділянок;

ІІ. Мета Програми

Метою Програми розвитку малого підприємництва в Савранського району на 2011-2012 роки є забезпечення сталого розвитку цілісної та ефективної системи підтримки малого бізнесу, формування сприятливих умов для його подальшого розвитку.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання Програми

Подальший розвиток малого підприємництва, як стратегічного напрямку соціально-економічного розвитку регіону, можливий при реалізації комплексу заходів з удосконалення регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України, за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Районна Програма складена на період 2011-2012 років.

ІV. Завдання та результативні показники Програми

Завданням Програми визначено усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, подальше ресурсне, інформаційне забезпечення підприємницької діяльності, розвиток бізнес-інфраструктури та удосконалення і реалізація нових механізмів фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва.

Пріоритетні галузі розвитку малого бізнесу району

 • розширення сфери послуг населенню

 • виробнича та переробна діяльність

 • розвиток туристичної галузі

 • розвиток високопродуктивного сільськогосподарського виробництва

Очікуваним результатом виконання запланових заходів є нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт регіону, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем регіону.

Це дасть змогу:

- збільшити до кінця 2012 року кількість суб’єктів малого підприємництва, зокрема малих підприємств до 70 од. та приватних підприємців до 1000 осіб;

- підвищити частку малого підприємництва у загальному випуску продукції по району і, як наслідок, збільшити надходження від суб’єктів малого підприємництва до Зведеного бюджету по Савранському району.

- за рахунок самозайнятості населення та збільшення кількості малих підприємств створити нові робочі місця та залучити до роботи у сфері підприємницької діяльності до 2500 осіб на кінець 2012 року;

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Заходи Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки наведені у додатку 3.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальними виконавцями Програми є Савранська районна державна адміністрація в особі відділу економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації які щорічно звітують перед Савранською районною радою про результати виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки здійснює Савранська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює координаційна рада з питань розвитку малого підприємництва в Савранському районі.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми розвитку підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

1.Назва: Програма розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

2. Законодавчі підстави для виконання районної програми: Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва», Укази Президента України від 12 травня 1998 року №456 «Про державну підтримку малого підприємництва», від 28 квітня 2007 року №363 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності».

3.Замовник: Районна державна адміністрація

4.Координатор: Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

5.Мета районної програми: забезпечення сталого розвитку цілісної та ефективної системи підтримки малого бізнесу, формування сприятливих умов для його подальшого розвитку.

6.Обсяг бюджетного призначення – .4.0 тис. грн.

7. Напрями діяльності:

7.1. Удосконалення регулювання підприємницької діяльності.

7.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

7.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

9. Результативні показники, що характеризують виконання регіональної програми:

9.1. Збільшення до кінця 2012 року кількості суб’єктів малого підприємництва, зокрема малих підприємств до 70 од. та приватних підприємців до 1000 осіб.

9.2. Підвищення частки малого підприємництва у загальному випуску продукції по району до 30% і, як наслідок, збільшення надходження від суб’єктів малого бізнесу до Зведеного бюджету по Савранському району до 30%.

9.3. За рахунок самозайнятості населення та збільшення кількості малих підприємств збільшити кількість працюючих у сфері малого бізнесу до 2000
осіб на кінець 2012 року.

Савранська районна державна адміністрація

О.А.Іспанюк

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

(підпис)

Погоджено:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Г.І. Курочка

(підпис)

Додаток 2 до Програми

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого підприємництва

в Савранському районі на 2011-2012 роки

1.

Загальна характеристика регіону

- площа території (км2) – 61,6

 • кількість населення (тис. осіб) – 19989

- специфіка – агропромисловий комплекс, переробка сільськогосподарської продукції

 • відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 3.21 %

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

Рішення сесії районної ради від

3.

Головний розробник Програми

Відділ економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

4.

Мета Програми

Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми ( прогноз)

Очікувані

показники

1. Кількість діючих малих підприємств/ кількість МП на 10 тис.чол. населення, (одиниць)

66

33

70

35

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

1720

1800

3. Кількість підприємців – фізичних осіб

810

1000

4.Кількість фермерських господарств (одиниць),
кількість фермерських угідь (га)

64

2128.7419

70

2150.0

5.Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

38,1

40

6.Надходження від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів (тис. грн.)

5167,3

6717,4

7.Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

 • бізнес-центри

-

 • бізнес-інкубатори

-

 • технопарки

-

 • лізингові центри

-

 • фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-

 • фонди підтримки підприємництва

-

 • інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

 • біржі (діючі)

-

 • страхові компанії (діючі)

-

 • аудиторські фірми

-

6.

Терміни і етапи реалізації Програми

2011-2012 роки

7.

Вартість Програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Всього – тис.грн,

у т.ч. 2011 рік –. 4.0 тис.грн.

2012 рік

9.

Основні джерела фінансування

Районний бюджет, залучені кошти

Додаток 3 до Програми

Заходи Програми розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

Пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

2011 рік

2012 рік

І. Удосконалення регулювання підприємницької діяльності

1.

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарсь-кої діяльності

1.1 Здійснення аналізу стану реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

2011-2012 роки

Юридичний сектор райдержадміністрації

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

-

-

Забезпечення прийняття органами влади ефективних та обґрунтованих рішень

1.2 Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва

2011-2012 роки

Розробники регуляторних актів

Юридичний сектор райдержадміністрації

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

-

-

2.

Реалізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

2.1.Постійне оновлення інформаційних карток (регламентів) дозвільних документів, які видаються місцевими та обласними дозвільними органами

2011-2012 роки

Адміністратор дозвільного центру

Дозвільні органи

Підвищення інформованості підприємців щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

3.

Забезпечення діяльності дорадчих органів

3.1.Проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва в Савранському районі

2011-2012 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

-

-

-

Забезпечення діалогу між органами влади та підприємцями, їх громадськими об’єднаннями

4.

Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання діяльності суб’єктів малого підприємництва

4.1.Фукціонування гарячої телефонної лінії за зверненням підприємців

2011-2012 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

-

-

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

5.

Надання фінансово- кредитної підтримки суб’єктам малого підприємництва

5.1.Надання фінансової допомоги суб’єктам малого підприємництва для реалізації бізнес – планів за пріоритетними сферами

2011-2012

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва в Савранському районі

Відділ економіки та розвитку інфраструктури

4.0

-

Стимулювання розвитку підприємництва в пріоритетних галузях

5.2 Використання понижуючого коефіцієнту при розрахунку орендних ставок для малих підприємств, що працюють за пріоритетними напрямками, та підприємців-початківців

2011-2012 роки

Виконавчі комітети сільських, селищної рад

-

-

-

6.

Надання методично-консультаційної допомоги суб`єктам підприємницької діяльності

6.1. Допомога в розробці бізнес-планів на започаткування підприємницької діяльності та розширення виробництва діючих.

2011-2012

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

-

-

Збільшення кількості підприємців, підвищення ефективності роботи суб`єктів підприємницької діяльності

Всього фінансування

Районний бюджет

4.0

ІІІ. Ресурсне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

7.

Забезпечення суб’єктів малого підприємництва ресурсами

7.1 Утворення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об'єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок

2011-2012 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Селищна та сільські ради

-

-

-

Спрощення доступу підприємців до матеріально-технічних ресурсів

7.2. Передача комунального майна суб`єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

2011-2012

Органи місцевого самоврядування

-

-

-

8.

Стимулювання розвитку підприємницької діяльності

8.1. Проведення конкурсу «Молодий підприємець року»

2011-2012 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Відділ у справах молоді, спорту та охорони здоров`я райдержадміністрації

Районний бюджет

Відзначення кращих підприємців району та надання їм допомоги для реалізації бізнес-планів

9

Спрощення залученню населення до підприємницької діяльності

9.1. Продовження практики залучення безробітних громадян до самостійної зайнятості шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності через районний центр зайнятості

2011-2012 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах виділених коштів

В межах виділених коштів

Збільшення кількості суб`єктів підприємницької діяльності за рахунок безробітних осіб

9.2 Забезпечення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю

2011-2012 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах виділених коштів

В межах виділених коштів

10

Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

10.1 З метою доступу до інформації представникам малого та середнього бізнесу району щодо отримання допомоги на підтримку підприємницької діяльності за рахунок коштів обласного та районного бюджету забезпечити періодичне висвітлення на сторінках районної газети про можливість отримання зазначеної допомоги

2011-2012 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Асоціація підприємців малого і середнього бізнесу

-

-

-

Підвищення обізнаності представників малого та середнього бізнесу, стимулювання розвитку підприємницької діяльності

10.2 Проведення районних семінар-нарад для підприємців району з питань організації та ведення підприємницької діяльності

2011-2012 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Асоціація підприємців малого і середнього бізнесу

Виконавчі комітети селищної та сільських рад

Підвищення обізнаності, кваліфікації суб`єктів підприємницької діяльностіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку савранського району на 2010 рік саврань 2010 рік

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савранського району на 2010 рік (далі – Програма) розроблена районною державною адміністрацією відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
 2. Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савранського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
 3. Інвестиційна стратегія Одеської області на 2011 – 2015 роки

  Документ
  Розробка і впровадження Інвестиційної стратегії Одеської області необхідні як основа для побудови життєздатної і стійкої ринкової економіки. Така стратегія повинна стати сполучною ланкою між ринком інвестиційного капіталу світу та
 4. Закон україни (71)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI,від 17 червня 2010 року N 2354-VI,від 17 червня 2010 року N 2356-VI,
 5. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.

Другие похожие документы..