Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Анализ норм законодательства по вопросу о перечне государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, показывает, что в этой сф...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе примерной программы, ориентированной на федеральный компонент государственного ста...полностью>>
'Реферат'
Троцишин І.В., Любчик В.Р., Войтюк О.П., Полікаровський О.І., Горященко К.Л., Троцишина Л.В., зав. кафедрою ПКРЕЗ; доцент каф. ПКРЕЗ; доцент каф. ПКР...полностью>>
'Диссертация'
Диссертация выполнена на кафедре реставрации и реконструкции архитектурного наследия Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного...полностью>>

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн грн

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання і заходи

з виконання Загальнодержавної цільової економічної

програми проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2008 - 2013 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних

коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн.. грн..

У тому числі за роками

усього

За роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Створення матеріально-технічної бази для виконання Планів державного моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі

Нові види прила

дів

378

378

1) придбання обладнання, приладів, згідно з міжнародними вимогами

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

45,21

45,21

Референт-матеріали

10

10

2) придбання сертифікованих референт-матеріалів згідно з міжнародними вимогами

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

1,95

1,95

Підтвердження професійного рівня спеціалістів, що залученні до виконання Планів державного моніторингу

60

10

10

10

10

10

10

1) організація участі в міждержав

них лабораторних раундах професійного тестування спеціалістів уповноваже

них державних лабораторій ветеринарної медицини

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

0,84

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

РАЗОМ за завданням 1

48

0,14

47,3

0,14

0,14

0,14

0,14

2. Створення підтверджуючих методик визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у необроблених продуктах тваринного походження та кормах

Науково – дослідні роботи

58

20

10

10

10

8

Розроблення та валідація підтверджуючих методик визначення речовин групи А , В1, В2, В3 згідно з Планом державного моніторингу

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

2,32

-

0,8

0,4

0,4

0,4

0,32

Разом за завданням 2

2,32

-

0,8

0,4

0,4

0,4

0,32

3. Виконання щорічного державного плану моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у продукції тваринного походження і кормах

Лабораторні дослідження

35238

5873

5873

5873

5873

5873

5873

проведення моніторингових досліджень на визначення речовин групи А, В1, В2, В3

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Разом за завданням 3

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

4. Розроблення науково - методичного забезпечення виконання Планів державного моніторингу

Науково дослідні роботи

2

2

1) розроблення Положення про референс - лабораторії

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

0,010

0,010

1

1

2) розроблення Положення про уповноважені лабораторії

0,010

0,010

1

1

3) розроблення програм підвищення професійного рівня спеціалістів виконавців Плану державного моніторингу

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

0,010

0,010

1

1

4) розроблення програм підвищення професійного рівня державних інспекторів з питань відбору зразків та проведення розслідування при виявленні позитивних випадків

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

0,010

0,010

Разом за завданням 4

0,04

0,04

5. Розроблення механізму вилучення з обігу продуктів тваринного походження і кормів, а також харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, в яких виявлено перевищення максимально-допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин.

Технічний регламент

1

1

1) розроблення Порядку дій у разі отримання позитивних результатів дослідження.

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

0,040

0,040

Разом за завданням 5

0,040

0,040

6. Узагальнення одержаних результатів досліджень, проведення їх статистичного аналізу

Науково-дослідна робота з використанням

технології світового рівня

6

1

1

1

1

1

1

Розроблення програмного забезпечення узагальнення результатів досліджень згідно з Планами державного моніторингу

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

0,24

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Разом за завданням 6

0,24

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

7. Створення та впровадження системи інформаційного забезпечення заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також споживачів виробництва екологічно безпечних та конкурентоспроможних продуктів тваринного походження і кормів, а також харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі

Науково-дослідна робота з використанням

технології світового рівня

30

30

30

30

30

30

30

Розроблення програмного забезпечення для оприлюднення результатів Планів державного моніторингу

Міні

стерство аграрної політики України

держав-ний бюджет

0,09

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Разом за завданням 7

0,09

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Р А З О М

110,73

10,3

58,15

10,59

10,59

10,59

10,51Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року"

  Документ
  Затвердити Державну програму „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.
 2. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 3. У землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул

  Документ
  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.
 4. Р І шенн явід № м. Єнакієве Про затвердження міської програми „Розвитку фізичної культури та спорту" в м. Єнакієве на 2012-2016 роки" Керуючись ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою забезпечення умов для укріплення здоров’я населення, популяризації масового спорту та залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом,
 5. Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства Здолбунівського району на 2010-2014 роки Вступ

  Документ
  Ця Програма включає основні завдання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, затвердженої Законом України від 11 червня 2009 року № 1511 – VІ

Другие похожие документы..