Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ООО «Совтрансавто-Смоленск», именуемое в дальнейшем Перевозчик, в лице директора Ананьева Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ОО...полностью>>
'Документ'
Знайомство з математикою, її поняттями здійснюється за допомогою ігрової діяльності, весело і ненав'язливо, не руйнуючи природного життя дітей. "...полностью>>
'Сказка'
ВЫЕЗД ИЗ КИЕВА АВТОБУСОМ В 12:00 с южного терминала центрального ж/д вокзала. Присоединение туристов В ЛЬВОВЕ ориентировочно в 20:00 на Стрийском авто...полностью>>
'Документ'
Оллпорт провозгласил «благородные цели исследования психологических закономерностей развития личности». Реально, эти исследование носили абстрактно-со...полностью>>

Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2010 рік Харків 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В. Г. КОРОЛЕНКА”

АСОЦІАЦІЯ СУЧАСНИХ

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ХАРКІВСЬКЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ТОВАРИСТВО

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Зведений каталог нових надходжень

до провідних бібліотек Харкова

за 2010 рік

Харків 2011

УДК 020+01

ББК Ч73я1+Ч75я1

Б 59

Б59

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2010 р. / Держ. закл. “Харк. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка”, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл. т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х., 2011. – 110 с.

Укладач Людмила Володимирівна Глазунова

© Державний заклад “Харківська державна

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка”, 2011

ПЕРЕДМОВА

Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова “Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство” видається науково-методичним відділом ХДНБ ім. В. Г. Короленка з 1996 р.

Річний випуск зведеного каталогу кумулює інформацію із щоквартальних випусків, які видаються протягом року. Він містить бібліографічну інформацію про документи з соціальних комунікацій, бібліотекознавства, бібліографознавства, інформатики, документології, книгознавства, музейної та архівної справи, що надійшли до провідних бібліотек Харкова у 2010 р.

У посібнику відображені друковані видання, електронні ресурси та неопубліковані документи (дисертації, автореферати дисертацій, машинописні матеріали) українською, російською та англійською мовами. Загалом представлено 506 записів.

В основу систематизації матеріалу покладено таблиці ББК для наукових бібліотек. У межах розділів описи розміщено за алфавітом. Використовується система посилань. Бібліографічний опис документів здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Відомості щодо наявності електронного аналогу друкованого видання подаються у примітках.

Посібник має список бібліотек-учасниць зведеного каталогу та їх реквізити. Укладачі висловлюють щиру подяку працівникам харківських бібліотек за надану інформацію.

Починаючи з 2010 р., у додатку укладачі надають також відомості про віддалені електронні ресурси, доступні у вільному режимі в мережі Інтернет.

З 2007 р. науково-методичним відділом ХДНБ ім. В. Г. Короленка розпочато ведення бази даних “Бібліотечна справа. Бібліотекознавство : зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова”.

Видання призначене науковцям та фахівцям бібліотечно-інформаційної справи, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів документально-інформаційного профілю.

Зауваження та пропозиції щодо структури каталогу, його наповнення тощо просимо надсилати на адресу:

61003, Харків-3, пров. Короленка, 18,

ХДНБ ім. В. Г.Короленка, науково-методичний відділ.

Телефон для довідок: (057) 731–32–27

Факс: (057) 731–11–01

E-mail: nmo@.ua.

Інформацію про надходження до бібліотек Харкова бібліотекознавчої літератури за 2004–2010 рр. також можна отримати на сайті віртуальної методичної служби ХДНБ ім. В. Г. Короленка за адресою: /metod/met11.php.

СПИСОК БІБЛІОТЕК-УЧАСНИЦЬ ЗВЕДЕНОГО КАТАЛОГУ

Назва бібліотеки

Умовне позначення

бібліотеки

Адреса, телефон,

електронна адреса,

електронна пошта

Державний заклад “Харківська державна

наукова бібліотека

ім. В. Г. Короленка”

1

61003, м. Харків,

пров. Короленка, 18

731–32–27

/

e-mail: nmo@.ua

Центральна наукова

бібліотека

Харківського

національного

університету

ім. В. Н. Каразіна

2

61077, м. Харків,

майдан Свободи, 4

707–52–24

http://www-library.univer.kharkov.ua/

e-mail:metodist@library. univer.kharkov.ua

Харківська обласна

універсальна наукова

бібліотека

3

61003, м. Харків, МСП,

вул. Кооперативна, 13

731–31–32

http://www.library.kharkov.ua/

e-mail: nmo@library.kharkov.ua

Харківська обласна

бібліотека для

юнацтва

4

61120, м. Харків,

пр-т 50-річчя ВЛКСМ,

буд. 49/8

62–60–79

/

e-mail: h_libra@

Харківська обласна

бібліотека для дітей

5

61002, м. Харків,

вул. Артема, 43

700–42–19

.ua

e-mail: hobd_bibl@

Бібліотека

Харківської

державної академії

культури

6

61003, м. Харків,

Бурсацький спуск, 4

731–24–40

http://www.ic.ac.kharkov.ua/

e-mail: biblio@ic.ac.kharkov.ua

Харківська державна

наукова медична

бібліотека

7

61057, м. Харків,

майдан Поезії, 5

731–25–21

Фундаментальна

бібліотека

Харківського

національного

аграрного

університету

ім. В. В. Докучаєва

8

62483, Харківська обл.,

Харківський р-н, п/в “Комуніст-1”,

Навч. містечко ХДАУ

99–71–23

e-mail: library@agrouniver.kharkov. com

Бібліотека комунального вищого навчального закладу «Хар-ківська академія

неперервної

освіти»

9

61052, м. Харків,

вул. Пушкінська, 24

731–27–76

8–097–619–84–08

http://edu-post-diploma.kharkov.ua

Центральна міська

бібліотека

ім. В. Г. Бєлінського

10

61058, м. Харків,

вул. Данилевського, 34

705–19–90

/

e-mail: librcity@vk.kharkov.ua

Центр науково-

гуманітарної

інформації

Харківського

гуманітарного

університету

“Народна

українська академія”

11

61000, м. Харків, МСП,

вул. Лермонтовська, 27

716–44–14

http://www.nua.kharkov.ua/CNGI/cngi_right.asp

e-mail: kniga@nua.kharkov.ua

Обласний навчально-

методичний центр

підвищення

кваліфікації

працівників

культурно-

освітніх закладів

12

61024, Харків, МСП-1,

вул. Студентська, 5/6

715–61–29

Науково-технічна

бібліотека

Національного

технічного

університету

“Харківський

політехнічний

інститут”

13

61000, Харків,

вул. Червонопрапорна, 16

707–63–61

http://department.kpi.kharkov.ua/library/

e-mail: bibl@kpi.kharkov.ua

Бібліотека

Національної

юридичної академії

України

ім. Ярослава

Мудрого

14

61024, Харків,

вул. Пушкінська, 77

704–11–58

704–92–53

e-mail: library_1@

Наукова бібліотека Харківського

національного університету радіоелектроніки

15

61166, Харків, пр. Леніна, 14

702–14–88

http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail:library@kture.kharkov.ua

1 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 1. БАРМАТОВА, С. П. Политика, информация, коммуникация: пространство взаимодействия / С. П. Барматова ; Аналит. центр изучения о-ва. – К. : ГАРККиИ, 2009. – 281 с. : ил., табл.

1

 1. БОЛОТОВА, А. К. Социальные коммуникации : учеб. пособие /
  А К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. – М. : Гардарики, 2008. – 279 c. – (Disciplinae).

6

 1. ВИСОЦЬКА, О. Є. Комунікація як основа соціальних перетворень (у контексті становлення постмодерного суспільства) : монографія /
  О. Є. Висоцька. – Д. : Інновація, 2009. – 316 с.

1, 14

 1. ВИХОДЕЦЬ, О. М. Соціальні комунікації в культурі української організації : (монографія) / О. М. Виходець. – О. : ОЛТЕХ, 2010. – 285 с. : ілюстр.

1

 1. ГОРОВИЙ, В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України
  ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2010. – 356 с.

1, 14

 1. ЗОТОВ, В. В. Становление информационно-коммуникативной среды современного общества: социологический анализ институциональ-ных трансформаций : монография / В. В. Зотов. – Курск : Курс. гос. техн. ун-т, 2007. – 233 с.

14

 1. КАПТЕРЕВ, А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен : учеб. пособие / А. И. Каптерев. – М. : Профиздат, 2002. – 224 с. – (Современная библиотека ; вып. 20).

1, 2, 14

 1. КВІТ, С. Масові комунікації : підручник / С. Квіт. – К. : Вид. дім “Києво-Могилян. акад.”, 2008. – 206 с.

14

 1. КОММУНИКАТИВНЫЕ стратегии современного общества [Электронный ресурс] : тр. 2-й Междунар. науч.-теорет. конф. /
  С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 387 с. – Электрон. аналог печат. изд.

14

 1. КОЦЦОЛИНО, М. Невербальная коммуникация: теории, функции, язык и знак : [пер. с итал.] / М. Коццолино. – Харьков : Гуманитар. Центр, 2009. – 246 с.

6

 1. НАУКОВІ записки : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т “Остроз. Акад.” ; [за заг. ред. Л. В. Квасюк]. – Острог : Остроз. Акад., 2005 – . – (Культура і соціальні комунікації).

Вип. 2. – 2010. – 264 с. – Електронний аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nznuoa/kisk/2010_2/zmist.html. – Із змісту: Єрко, Г. Г. Витоки, ознаки та перспективи розвитку інформаційного суспільства / Г. Г. Єрко. – С. 36–43 ; Жалко, Т. Й. Комунікативні моделі маніпуляцій як способи керування поведінкою людей та впливу на їх індивідуальну і масову свідомість / Т. Й. Жалко. – С. 43–53 ; Іовхімчук, Н. В. Інформаційне забезпечення в управлінні персоналом / Н. В. Іовхімчук. – С. 66–75 ; Петрушкевич, М. С. Католицька комунікативна система / М. С. Петрушкевич. – С. 106–115 ; Бабій, Р. О. Використання методів соціологічного дослідження у вимірюванні ефективності ПР-діяльності / Р. О. Бабій. – С. 167–175 ; Костюченко, О. М. Журналістська творчість як один із важливих елементів формування соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій / О. М. Костюченко. – С. 194–201.

1

 1. ОСАДЧА, Л. В. Соціальна комунікація як об'єкт філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Л. В. Осадча ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. , 2010. – 20 c. – Електрон. аналог : режим доступу : ttp://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10olvofa.zip.

1, 2

 1. СИНОРУБ, Г. П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Г. П. Синоруб ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2009. – 16 с. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09sgpfpa.zip.

1, 2

 1. СКРИПКА, А. О. Шоу-технології як форма соціальної комунікації : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / А. О. Скрипка ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 20 с. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10saofsk.zip.

1, 2

 1. СОЦИАЛЬНЫЕ коммуникации: (теория, методология, деятель-ность) : слов.-справ. / [авт.-сост. В. А. Ильганаева]. – Харьков : Гор. тип., 2009. – 391 с.

1, 6, 14

 1. СОЦІАЛЬНІ комунікації та інмутація культури : колект. моногр. / [О. М. Холод, В. М. Субота, О. О. Шевченко та ін. ; за ред. О. М. Холод] ; Київ. міжнар. ун-т, Укр. асоц. психолінгвістів. – К. : Київ. міжнар. ун-т, 2010. – 231 с.

1

 1. ТРІЩУК, О. В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / О. В. Тріщук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2009. – 32 с. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09tovssk.zip.

1, 2

 1. ФИЛОСОФИЯ социальных коммуникаций : науч.-теорет. журн. / Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования “Волгоград. ин-т экономики, социологии и права” ; гл. ред. В. А. Юсупов. – Волгоград, 2007. – № 3.

6

 1. ЩЕРБИНА, А. М. Соціокультурні регулятиви людської діяль-ності в технологіях масової комунікації : автореф. дис. ... канд. фiлос. наук : 09.00.04 / А. М. Щербина ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2010. – 19 с. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10camtmk.zip.

2

Див. також №№ 65, 67, 68, 87, 134, 405.

2 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

2.1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

2.1.1 Керівні та законодавчі матеріали
з бібліотечної справи

 1. БИБЛИОТЕКА и закон : юрид. журн.-справ. : [док., коммент., консультации, юрид. советы на каждый день] / отв. ред.-сост. О. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 1996– .

Вып. 27. – 2009. – 384 c.

6

Див. також №№ 53, 152, 177.

2.1.2 Загальні питання

 1. БИБЛИОСФЕРА : журн. по библиотековедению, библиографо-ведению, книговедению и информатике / ГПНТБ СО РАН ; гл. ред.
  Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2009. – № 4 ; 2010. – №№ 1–3.

6, 15

 1. БИБЛИОТЕКА : массовый проф. ил. журн. / гл. ред. С. Самсонов. – М. : Либерея, 2009. – №№ 7–12.

2, 3, 5, 6, 10

2010, №№ 1–8.

2, 5, 6

 1. БИБЛИОТЕКА в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : дайджест / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура ; [редкол.: Т. И. Лаптева (отв. ред.) и др.]. – Вып. 1 (1999). – М. : Изд. РГБ, 1999– . – Электрон. аналог : режим доступа : /NIKLib/default.asp.

Вып. 4. – 2009. – 120 с.

3, 6

Вып. 1 : Образовательная деятельность учреждений культуры. – 2010. – 124 с.

Вып. 2 : Наука и общество. – 2010. – 132 с.

Вып. 3 : Туризм. Досуг. Культура. – 2010. – 148 с.

6

 1. БИБЛИОТЕКИ учебных заведений : науч.-метод. журн. для б-к учеб. заведений системы проф. образования. – М. : ООО “Рейнир”, 2009. – №№ 4–6.

15

2010, №№ 32–37.

2, 6

 1. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ : науч.-практ. журн. / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка” ; редкол.: А. И. Вислый (пред. ред. совета) и др. – М., 2009. – №№ 5, 6.

2, 3, 6, 13

2010, №№ 1–4.

2, 6, 13

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело и библиография : библиогр. информ. / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура, Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Центр междунар. библиотековедения ; [редкол.: Л. М. Степачев (науч. ред.) и др.]. – Вып. 1 (1974). – М., 2009. – Вып. 5, 6. – Электрон. аналог : режим доступа : /NIKLib/default.asp.

3, 6

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело – XXI век : науч.-практ. сб. / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”. – М., 2002– . – (Приложение к журналу “Библиотековедение”).

Вып. 1 (19). – 2010. – 269 с.

6

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дъло : журнал / ООО “Агентство Информ-Планета” ; гл. ред. Т. Филиппова. – СПб., 2009. – №№ 18–24 ; 2010. – №№ 14–19. – Электрон. аналог : режим доступа : .

2, 5, 6, 15

 1. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО і бібліографія України : бібліогр. покажч. / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”. – К., 1971– . – Електрон. аналог : режим доступу : /download.php?lng=uk.

Вип. 79 : за II півріччя 2009 року / [упоряд. О. М. Піхур]. – 2010. – 99 с.

1

 1. БІБЛІОСВІТ : інформ. вісн. / Держ. закл. “Держ. б-ка України для юнацтва” ; [редкол. Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К., 2009. – № 4 ; 2010. – Вип. 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/index.htm.

4

 1. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. ; [редкол.:
  М. С. Слободяник (голов. ред.) та ін.]. – К., 2009. – № 4 ; 2010. – №№ 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bdil/texts.html.

1, 6

 1. БІБЛІОТЕЧНА планета : щокварт. наук.-вироб. журн. / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України” ; [голов. ред. Т. Вилегжаніна]. – К., 2009. – № 4 ; 2010. – №№ 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : /file/lp-47.pdf.

1, 2, 4–6, 12–14

 1. БІБЛІОТЕЧНА справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова / Держ. закл. “Харк. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка”, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл. т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х., 1996– .

Вип. 4 (липень–вересень). – 2009. – 45 с.

Вип. 1 (січень–березень). – 2010. – 46 с.

Вип. 2 (квітень–червень). – 2010. – 42 с.

Вип. 3 (лип.–верес.). – 2010. – 47 с.

1–15

 1. БІБЛІОТЕЧНА справа і бібліотекознавство України (2001–2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: О. А. Політова, за участю О. П. Куніч, Л. В. Глазунової]. – К. : НПБУ, 2008. – 235 с. – Імен. покажч., покажч. б-к та ін. установ : с. 209–231. – Електрон. аналог : режим доступу : /download.php?lng=uk.

1–3, 6

 1. БІБЛІОТЕЧНА тема на сторінках періодичних видань : (анот. темат.-бібліогр. список за матеріалами преси за … / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Н. Ю. Казанцева]. – Х., 2009–2010.

…ІІІ квартал 2009 р. – 2009. – [13] с.

…ІV квартал 2009 р. – 2010. – [6] с.

…І кв. 2010 р. – 2010. – [11] с.

…ІІ кв. 2010 р. – 2010. – [12] с.

1, 3, 5

 1. БІБЛІОТЕЧНИЙ вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. О. С. Они-щенко]. – К., 2009. – №№ 5, 6. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/texts.html.

1–4, 6, 8, 13–15

2010, №№ 1–5.

1, 2, 4, 6, 13–15

 1. БІБЛІОТЕЧНИЙ форум України : інформ. щокв. журн. / Т-во з обмеж. відповідальністю “Наук.-вироб. п-во “Ідея” ; голов. ред. І. Якобсон. – Донецьк, 2009. – № 4.

1–7, 12–15

2010, №№ 1–3.

1, 2, 4–6, 13–15

 1. ВІСНИК Книжкової палати : наук.-практ. журн. / Держ. наук. установа “Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [голов. ред. М. І. Сенченко]. – К., 2009. – №№ 10–12. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/texts.html.

1–3, 5, 6, 8, 14, 15

2010, №№ 1–10.

1, 2, 6, 14, 15

 1. КУЛЬТУРА: управление, экономика, право : науч.-практ. и информ. изд. / ЗАО “Изд. группа “Юрист”. – М., 2009. – № 4 ; 2010. – №№ 1–3.

6

 1. МОЛОДЫЕ в библиотечном деле : ежемес. проф. журн. – М., 2004–2005.

№№ 5/6, спецвып.: Омская область. – 2004. – 180 с.

№№ 9/10, спецвып.: Пермская область. – 2005. – 200 с.

4

 1. НА ПРОФЕСІЙНІЙ орбіті : дайджест за матеріалами період. вид. / Харк. обл. універс. наук. б-ка ; [ред.-уклад. Г. В. Бакаєва]. – Х. : ХОУНБ, 2009. – Вип. 4. – 12 с. ; 2010. – Вип. 2, 3.

3, 5

 1. НАУЧНЫЕ и технические библиотеки : ежемес. сб. по вопр. теории и практики библ. дела / Гос. публ. науч-техн. б-ка России ; [редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. – М., 2009. – №№ 11, 12.

2, 3, 6, 8, 13

2010, №№ 1–11.

2, 6, 15

 1. ОБСЕРВАТОРИЯ культуры : журн.-обозрение / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура. – М., 2009. – Вып. 4–6 ; 2010. – Вып. 1, 2.

6

 1. ОПЕРАТИВНА інформація : робота закл. культури та мистец. Харк. обл. на сторінках період. вид. / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; матеріал підгот.
  Я. В. Стародубцева. – Х., 2010. – Вип. 1/2–42. – (Диференційне забезпечення керівництва).

1, 3, 5

 1. САВЕЛЬЕВА, Н. Ю. Настольная книга библиотекаря /
  Н. Ю. Савельева. – изд. 3-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 380 с.

14

 1. СЕРГЕЕВА, Ю. С. Библиотечное дело и библиотековедение : пособие для подготовки к экзаменам / Ю. С. Сергеева. – М. : Приор-издат, 2009. – 171 с. – (Конспект лекций в помощь студенту).

6

 1. СОВРЕМЕННАЯ библиотека = Modern Library Magazin : науч.-практ. журн. о б-ках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества “ЛИТЕРА” ; [гл. ред. Л. Казаченкова]. – М., 2009. – №№ 1–6.

6

 1. СТАНДАРТЫ по библиографии, библиотечному и издатель-скому делу : справочник : документы, практика применения / [сост. А. Н. Данилкина]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 591 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 114).

5, 6

 1. УКРАЇНСЬКА культура : щоміс. культ.-освіт. та літ.-мистец. ілюстр. журн. / голов. ред. А. Яремчук. – К., 2009. – № 12.

1–6

 1. ХРОНІКА культурного життя України : (огляд. довідка за матеріалами преси та неопубл. док. за ... ) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Ю. М. Наймушина] – К., 2008. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/.

… верес. 2008 р. – 19 с. – (ДЗК ; вип. 10/2).

… жовт. 2008 р. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 11/2).

… листоп. 2008 р. – 15 с. – (ДЗК ; вип. 12/2).

1, 3

 1. ХРОНІКА культурного життя Харківської області : огляд. довідка за повідомл. закл. культури та мистец. та матеріалами період. вид. Харк. обл. / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; матеріал підгот. Я. В. Стародубцева. – Х., 2009. – Вип. 9–12 ; 2010. – Вип. 1–9. – (Диференційне забезпечення керівництва).

1, 3, 5

Див. також №№ 60-65, 71, 102, 128, 183-84.Скачать документ

Похожие документы:

 1. А справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 2-3 (квітень-вересень) Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 2-3 (квіт.–верес.) / Держ. закл.
 2. Асоціації бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2011 рік Харків 2012

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознав-ство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2011 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.
 3. Ечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 4 (жовтень-грудень) Харків 2012

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 4 (жовт.–груд.) / Держ. закл. «Харк.
 4. Ечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 1 (січень-березень) Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 1 (січ.–берез.) / Держ. закл. “Харк.
 5. Зведений план науково-методичної та науково-дослідної діяльності бібліотек головних методичних центрів та громадських бібліотечних об'єднань м. Харкова

  Документ
  Зведений план науково-методичної та науково - дослідної діяльності бібліотек – головних методичних центрів та громадських бібліотечних об’єднань Харкова 2011 рік / ДЗ "Харк.

Другие похожие документы..