Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Улетова Е.Д., Малиновский О.П. К вопросу о повышении эффективности реализации решений Европейского Суда по правам человека в правовой системе России 3...полностью>>
'Закон'
О Законе Новосибирской области «О Контрольно-счетной палате Новосибирской области» (второе чтение).   Доклад: Канунников Сергей Иванович – заместител...полностью>>
'Документ'
Нікополь, вул. Шевченка, 18 -а/5 1.0 .199 /419 Тихонов М.Ю. 5 Нікопольська міська організація Народного Руху України м....полностью>>
'Урок'
добиться осознания и осмысления учащимися учебного материала по истории открытия периодического закона Д. И. Менделеевым, показать глубину увлеченнос...полностью>>

Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИРЯТИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(одинадцята позачергова сесія шостого скликання)

від 30 грудня 2011 року

Про затвердження Програми

економічного і соціального розвитку

Пирятинського району на 2012 рік

Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік та врахувавши рекомендації постійних комісій районної ради,

районна рада вирішила:

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік (додаток 1), врахувавши зміни та доповнення, внесені на засіданнях постійних комісій районної ради (додаток 2).

 2. Дозволити районній державній адміністрації вносити відповідні зміни до основних показників економічного і соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік, виходячи з уточнень Головного управління економіки обласної державної адміністрації і Головного фінансового управління обласної державної адміністрації з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради.

 3. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль за його виконанням - на постійні комісії районної ради.

Голова

районної ради О. Нечипоренко

Додаток 1 до рішення

11-ї сесії районної ради

шостого скликання

Від 30 грудня 2011 року

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2012 РІК

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1

Вступ

Проект Програми економічного і соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – програма) розроблено відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року № 219 “Про питання організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік”.

В основу програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”, Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” , постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 «Про затвердження основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012-2014 роки».

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки. За кожною галуззю сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Заходи програми реалізуються шляхом застосування економічних і організаційно-правових важелів та повинні закласти основи для стійкого довгострокового економічного зростання і підвищення добробуту населення.

Структура програми складається з 4 частин: 1) Економічний і соціальний розвиток Пирятинського району у 2011 році; 2) Забезпечення умов для соціально-економічного зростання; 3) Результати виконання програми; 4) Додатки.

Програмні завдання по наступних пунктах структури: 2.1.4, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 узгоджені з відповідними обласними управліннями.

Програма є основою для формування та раціонального використання бюджетних фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку району.

Частина 1

1.1 Економічний і соціальний розвиток Пирятинського району у 2011 році

Робота управлінь та відділів районної державної адміністрації, інших підрозділів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування протягом 2011 року була зосереджена на створенні умов для стабілізації , поступового нарощування та збереження позитивних тенденцій розвитку народно-господарського потенціалу району після виходу економіки держави з фази економічної кризи.

Основні  макроекономічні  тенденції  знайшли  своє  відображення  в  структурі та динаміці  валової  доданої  вартості (ВДВ). Виробництво ВДВ у фактичних цінах за 1 півріччя 2011р. становить 86,9 млн. грн., що (із врахуванням індексу інфляції) на 21% менше ніж у 1 півріччі 2010р. ВДВ у розрахунку на душу населення складає 2633 грн. Загальне місце району серед районів області з цього показника – 13.

Відсутність позитивної динаміки пояснюється значним зменшенням фінансового результату суб’єктів господарювання (сальдо), який за 6 місяців 2011р. знизився на 92,8% та інвестиційного ресурсу (амортвідрахування впали на 17,1%). Інші складові у структурі ВДВ зросли – фонд оплати праці (включаючи суми відрахувань на соціальні заходи) на 2,9%, податкові надходження (без податку на доходи фізичних осіб) – на 15,9%.

Середньорічна чисельність наявного населення станом на 01.09.2011 становить 33,0 тис. осіб. Чисельність економічно-активного населення району (віком від 15 до 70 років) становить близько 24,5 тис. осіб, що становить 74,0% від загальної кількості наявного населення, у тому числі осіб працездатного віку 17,9 тис. осіб.

До Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) внесено 653 суб’єкти господарської діяльності району.

За 9 місяців 2011 року від платників податків району до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 41913,5 тис .грн., що на 5907,4 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2010 року. Бюджет району (загальний та спеціальний фонди) виконано в сумі 22811,7 тис. грн., що більше ніж у минулому році на 408,4 тис. грн. або на 1,8%.

Найбільшу частку податкових надходжень до зведеного бюджету району забезпечували підприємства промисловості - 48,3%.

Промисловий комплекс району представлений 5 підгалузями: харчової, борошномельної та круп’яної, виробництва кормів для тварин, машинобудуванням, деревообробної, в якому функціонує 12 статистично великих підприємств. Обсяг реалізації промислової продукції за січень-вересень 2011 року зменшився проти минулого року на 11,4% і склав 452911,5 тис. грн. Основними чинниками погіршення показника були проблеми із збутом продукції ПАТ «Пирятинський сирзавод» на території Росії, а також простої або діяльність на мінімальних потужностях ряду підприємств - ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат», кондитерської фабрики «Слов’янка», ПАТ «Пирятинський ливарно-механічний завод», ПАТ «Ремонтно-тракторне підприємство», ДП «Завод «Прапор».

В натуральному виразі збільшено виробництво сира плавленого на 41,9%, сироватки сухої на 3,5%, ковбасних виробів на 12,2%, консервів плодоовочевих на 53,7% олії на 34,5%, борошна в 2,4 рази, макаронів на 10,3%, паркету на 32,5%, фільтроелементів на 8,0%, меблів в асортименті від 16,3% до 203%, бруса, планки на 11,0%.

Разом з тим, зменшилось виробництво масла вершкового на 62,0%, сира твердого на 17,9%, м’ясних напівфабрикатів на 5,2%, суміші комбікормової на 7,3%, плінтуса на 24,8%, розпиляної дошки на 71,4%, відходів деревини на 85,8%.

У сільському господарстві здійснює діяльність 42 підприємства, 25 фермерських господарства. Загальна площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, включаючи підсобні господарства) складає 64,7 тис. га, з них ріллі - 55,0 тис. га, пасовищ - 4,5 тис. га.

За підсумком січня - вересня 2011 року виробництво валової продукції сільського господарства підвищилось на 8678,6 тис. грн. або на 27,8% в порівнянні з відповідним періодом 2010 року та становить 40766,3 тис. грн. У структурі сільськогосподарського виробництва рослинництву належить 86,2%, тваринництву 13,8 %.

У рослинництві станом на 30.09.2011 зібрано врожай зернових і зернобобових культур 337,1 тис. ц (врожайність з одного га зросла на 8,3 ц), соняшнику на зерно 188,3 тис. ц (врожайність зросла на 4,5 ц ). Посилено елеваторний потенціал за рахунок введених потужностей ТОВ «Баришевська зернова компанія» та ТОВ «Васілко», який становить близько 200,0 тис. тон. У тваринництві не вдалося стабілізувати поголів’я - станом на 01.10.2011 поголів’я ВРХ скоротилось на 749 голів, у тому числі корів на 344 голів, свиней –на 2807 голів, коней на 65 голів. Разом з тим, збільшилось поголів’я овець – на 154 голови. Відповідно скоротились обсяги виробництва м’яса та молока, на 22,9% та на 23,5%. Проте підвищилась продуктивність молочного стада - середній надій від корови склав 3664 кг, що на 322 кг, або на 9,6 % більше відповідного періоду минулого року.

В районі створені сприятливі умови для розвитку підприємництва. Частка мешканців району, які зайняті в малому бізнесі становить 18,2% від кількості населення працездатного віку. Разом з тим, триває процес згортання підприємницької діяльності неефективних суб’єктів малого бізнесу, і, як наслідок, відмічається скорочення кількості як юридичних та фізичних осіб. Станом на 01.01.2011 на 10 тис. осіб населення в середньому припадало 34 малих підприємств проти 45 в 2010 році (зменшення на -24,4 %). Загальна кількість фізичних осіб-підприємців станом на 01.10.2011 становить 1639 осіб, що на 6,5% менше ніж на початку року.

У будівництві протягом 2011 року проводилися планові будівельно – монтажні роботи забудовниками усіх форм власності: введено в експлуатацію споруд нежитлового призначення загальною площею понад 3000 кв. м. Нове житло споруджується в основному за рахунок коштів приватних забудовників – фізичних осіб. Протягом поточного року введено в експлуатацію житлових будинків садибного типу площею 903 м2 .

Транспортний комплекс налічує 13 автобусних маршрутів, у тому числі: міських – 3, приміських – 10. На основних маршрутах задіяне 11 одиниць автотранспорту. Автобусним сполученням охоплено 34 сільських населених пункти району, що становить майже 81,0 % від загальної кількості. За січень-вересень 2011 року кількість перевезених пасажирів становить 170,7 тис. осіб, що менше ніж минулому році на 60,3 %. Одним із факторів зменшення кількості перевезених пасажирів є нестабільна робота головного автотранспортного підприємства ПАТ „Пирятинське АТП-15343“.

У сфері житлово-комунального господарства району працюють 6 підприємств комунальної форми власності, 1 підприємство приватної форми власності та госпрозрахункова дільниця с. Нові Мартиновичі. У цьому році створено комунальне підприємство в с. Харківці. Комунальна інфраструктура району не достатньо розвинута та потребує вдосконалення: з 43 населених пунктів району , лише 35 мають водопостачання, в 4 функціонують системи водовідведення. За 8 місяців 2011р. підприємства галузі нарахували до сплати за житлово-комунальні послуги населенню району 16312,0 тис. грн., оплачено 16987,2 тис. грн. Рівень оплати становив 104,1%. Станом на 01.09.2011 року загальна сума заборгованості населення за житлово–комунальні послуги зменшилась проти початку року на 23,7% (на 2983,4 тис. грн.) і становить 2179,7 тис. грн.

Незважаючи на пожвавлення інвестиційної діяльності у першому півріччі 2011р., їх обсяг явно недостатній для забезпечення завдань структурної перебудови економіки, модернізації та оновлення матеріально-технічної бази, впровадження високоефективних технологічних процесів. За підсумками 6 міс. 2011р. динаміка інвестицій в основний капітал була позитивною, вони зросли в порівнянні з 6 міс. 2010р. на 297,5% і становили 19016,0 тис. грн. Прямі іноземні інвестиції збільшились проти початку року на 110,9% і становили 5,034 млн. дол. США.

За оперативними даними в економіці району зайнято 13,5 осіб, або 75,4% від кількості осіб працездатного віку. Ситуація на фіксованому ринку праці характеризується позитивними тенденціями. Станом на 1 жовтня 2011р. на обліку перебувало 324 осіб, незайнятих трудовою діяльністю, що на 59,2% менше ніж на 1 жовтня 2010 року. Рівень зареєстрованого безробіття знизився з 3,9% станом на 01.10.2010 року до 1,8% станом на 01.10.2011. Рівень охоплення заходами активної політики зайнятості за січень-вересень 2011 року склав 104,3% проти 91,3% в аналогічному періоді попереднього року.

Грошові доходи населення за 2010 рік в середньому за місяць в розрахунку на 1 особу склали 1548,5, що на 33,6% вище ніж за 2009 рік (дані розрахункові). У структурі доходів велику частку займають доходи від трудової діяльності. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (по підприємствах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні - червні 2011 року становила 1655,0 грн., що в 1,7 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати та на 8,5% більше ніж за відповідний період 2010р. Заборгованість із виплати заробітної плати в районі, згідно статистичних даних, скоротилась проти початку року на 382,6 тис. грн. (-74%) і станом на 01.10.2011 складає 134,6 тис. грн.

Посилюється соціальний захист незахищених верств населення. Для вдосконалення системи надання всіх видів соціальної допомоги запроваджено єдину технологію прийому громадян. За січень-вересень 2011 року допомогу за рахунок субвенцій з державного бюджету призначено на загальну суму 15654,4 тис. грн. , що більше показника 2010 року на 1,5%.

Станом на 01.10.2011 чисельність пенсіонерів району складала 10323  особи, що на 89 осіб менше ніж на відповідну дату 2010 року. Виплата пенсій здійснювалася вчасно та в повному обсязі. Середній розмір по трудових пенсіях становить – 1101,22 грн. у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року вони зросли на 18,9 % . Район є дотаційним і на сьогодні виплата пенсій забезпечується власними коштами лише на 39%. Станом на 01.10.2011 загальна сума заборгованості суб’єктів господарювання району із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиного соціального внеску склала 2945,8 тис. грн., що на 20,8 тис. грн. або на 0,7% менше ніж на початок року.

У районі медичне обслуговування населення здійснюють: Пирятинська центральна районна лікарня на 200 ліжок з цілодобовим перебуванням, поліклінічне відділення на 500 відвідувань в зміну, 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 23 фельдшерсько-акушерські пункти. Показники здоров’я населення упродовж 2011 року не мали стійкої позитивної динаміки. Залишається високим показник природного скорочення населення – кількість народжених майже в 2 рази менше кількості померлих. Зафіксований випадок дитячої смертності. Рівень захворюваності у розрахунку на 1 тис. населення збільшився з 323,2 у 2010р. до 461,3 у 2011р.

Сільські медичні заклади облаштовані у 30 населених пунктах (із 42) і , відповідно до Бюджетного кодексу України, передані на баланс райлікарні та фінансуються із районного бюджету.

Протягом 9 місяців 2011 року проведена значна робота по зміцненню матеріально-технічної бази сфери охорони здоров’я району, зокрема відкрито реанімаційне відділення на 6 ліжок (освоєно 299,0 тис. грн.).

Динамічно розвивається освіта Пирятинщини. У районі функціонує 51 заклад освіти (21 загальноосвітній, 23 дошкільні, 3 навчально-виховні комплекси, 4 позашкільні). У школах навчається - 3069 учнів, що на 3 % більше ніж у попередньому році, виховується в дошкільних закладах – 905 дітей (на 4 % більше від минулого року). Охоплено позашкільною освітою 1329 дітей, що складає 43% від загальної кількості дітей. Щорічно більше 80% випускників 11 класів стають студентами вищих навчальних закладів.

У загальноосвітніх навчальних закладах наявно 258 ПК, 11 мультимедійних комплектів, 19 навчальних комп’ютерних комплексів. 13 шкіл підключено до мережі Internet, що становить 54,2% від загальної кількості.

З метою створення умов для впровадження професійної освіти в районі створено 2 освітні округи, до складу яких увійшли усі навчальні заклади району.

Гарячим харчуванням охоплено 2829 учнів, що становить 92,3% відсотка учнів. Стовідсотково забезпечені гарячим харчуванням учні 1-4 класів, діти-сироти, позбавлені батьківської опіки та діти з малозабезпечених сімей.

Відповідно до програми "Шкільний автобус" до місць навчання і додому підвозиться 340 учнів (93,4 %). Потребує підвозу 364 учні.

В галузі культури функціонує районний Будинок культури, 27 сільських закладів, 29 бібліотек, 2 народні краєзнавчі музеї, Пирятинська школа естетичного виховання та 3 її філії в селах В.Круча, Вікторія, Нові Мартиновичі. В клубних закладах району діють 224 аматорських творчих колективи, що об’єднують 1850 учасників, які є активними учасниками та переможцями Всеукраїнських, Міжнародних, обласних конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких заходів у м. Києві. Забезпечено проведення щорічних культурно-масових заходів. Разом з тим, матеріально-технічний стан більшості закладів культури залишається незадовільним, рівень соціального захисту працівників галузі недостатнім.

1.2 Цілі та завдання програми

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Завдання програми :

 • забезпечення умов для соціально-економічного зростання;

 • модернізація виробництва та інфраструктури;

 • підвищення соціальних стандартів життя.

1.3 Фактори соціально-економічного зростання

Факторами забезпечення виконання основної мети програми є:

- в напрямі забезпечення умов для соціально-економічного зростання:

 • податково-бюджетна дисципліна,

 • відновлення кредитування реального сектору економіки та домогосподарств,

 • виважена цінова політика,

 • сприяння розвитку підприємництва,

 • активізація інноваційної діяльності,

 • підвищення інвестиційної привабливості,

 • розвиток торгівлі;

- в напрямі модернізації виробництва та інфраструктури:

 • збереження потенціалу промисловості та забезпечення його розвитку,

 • впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій,

 • розвиток сільського господарства та підвищення його конкурентоспроможності,

 • сприяння житловому будівництву,

 • стабілізація пасажирських перевезень,

 • забезпечення безпеки життєдіяльності громадян;

- в напрямі підвищення соціальних стандартів життя:

 • підтримка сім»ї, дітей та молоді,

 • розвиток трудового потенціалу,

 • посилення соціального захисту вразливих верств населення

 • розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування,

 • розвиток житлово-комунальної сфери,

 • розвиток медичного обслуговування,

 • розвиток системи освіти,

 • розвиток культури,

 • розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери,

 • розвиток фізичної культури і спорту,

 • охорона навколишнього природного середовища.

1.4 Приоритетні напрями економічної і соціальної політики

У сфері соціального розвитку:

 • підвищення соціальних стандартів життя;

 • зростання розмірів реальних доходів громадян та середньої заробітної плати в економіці району;

 • удосконалення системи освіти, підвищення соціальних стандартів для працівників освітньої сфери та осіб, що навчаються;

 • покращення якості і доступності медичного обслуговування;

 • захист законних прав та інтересів громадян, забезпечення внутрішньої безпеки;

 • підтримка ініціатив сільських територіальних громад і програм соціальної спрямованості.

У сфері економічного розвитку:

 • створення сприятливих умов для впровадження підприємницької діяльності;

 • відновлення інвестиційної активності реального сектору економіки;

 • застосування різних форм підтримки для прискорення розвитку галузей, що виконують роль точок економічного зростання та забезпечують збільшення обсягів реалізації товарів, робіт, послуг;

 • забезпечення фінансово-бюджетної стабільності;

 • розвиток економіки сільських територій.

Частина 2

2.1 Забезпечення умов для економічного зростання

2.1.1 Податково-бюджетна політика

Оцінка поточної ситуації

Протягом січня - вересня 2011 року забезпечено виконання комплексу заходів із реалізації положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, спрямованих на добровільну сплату платниками податків належних до бюджету платежів, підвищення рівня контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю їх сплати та виконання плану надходжень платежів до бюджету.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) за 2010 рік склали 30,7 млн. грн.

До бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2011 року мобілізовано 41913,5 тис. грн., що на 5907,4 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2010 року.

Бюджет району (загальний та спеціальний фонди) виконано в сумі 22811,7 тис. грн., що більше ніж у минулому році на 408,4 тис. грн. або на 1,8%.

До загального фонду бюджету району надійшло 17811,7 тис.грн. , рівень виконання плану - 107,4%, перевиконання - 1222,0 тис. грн. У порівнянні з січнем-вереснем 2010 року надходження збільшилися на 2481,6 тис.грн. або на 16,2 %.

В розрізі місцевих бюджетів району планові показники доходів загального фонду не виконано лише по Харківецькому бюджету (92,1%). Причиною невиконання стало значне зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в зв'язку з скороченням штатної чисельності працюючих на ПП «Лукулл» та ДП «Торговий дім «Лукулл».

За галузями економіки найбільший приріст відбувся в:

 • промисловості - на 12,1% (+2178,3 тис.грн.);

 • сільському господарстві – на 46,6% (+1999,6 тис.грн.);

 • транспорті і зв’язку - на 5,7% (+43,7 тис.грн.);

 • фінансовій діяльності - на 15,8% (+31,5 тис.грн.).

Питома вага промисловості у загальних надходженнях до зведеного бюджету склала 48,3%, найбільші суми додаткових надходжень забезпечили підприємства харчової промисловості (+1518,5 тис.грн.).

Проте, за 9 місяців 2011 року відбулось зменшення збору платежів до зведеного бюджету у лісовому господарстві – на 202,6 тис.грн., або на 19,0% та в галузі будівництва - на 119,8 тис.грн., або на 17,3%.

У структурі податкових надходжень до місцевих бюджетів найбільшу частку займають податок з доходів фізичних осіб (72,0%) та надходження по платі за землю (22,2%).

Структура надходжень податків до Загального фонду зведеного бюджету Пирятинського району у січні – вересні 2011 року

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб склали 12817,3 тис.грн. або 102,8 % до плану, збільшення в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 2182,9 тис.грн. (або на 20,5 %). Найбільший приріст надходжень податку зафіксовано до Давидівського (240,6 %), Каплинцівського (222,0 %), Дейманівського (165,2 %) бюджетів. Найменший відсоток виконання - по Білоцерківському - 68,7 % ( скорочення виробництва ТОВ «Пирятинська птахофабрика»), Харківецькому - 64,2 % (ТОВ НВП «Інтерагросервіс») та Олександрівському - 42,9 % (зменшення працівників закладу освіти та вибуття із платників ТОВ «Пирятинська птахофабрика») сільським бюджетам.

Плати за землю надійшло 3954,4 тис.грн. (112,4 % до плану), збільшення проти попереднього року на 1248,8 тис.грн. (або на 46,2%). Найвищий відсоток виконання плану по Сасинівському (149,5 %), Теплівському (153,6 %), та Олександрівському (146,7 %) бюджетам. Невиконання плану спостерігається по Великокручанському сільському бюджету, причиною є податкова заборгованість ТОВ «Клондайк Оіл Сервіс» в сумі 63,2 тис.грн. та ТОВ «Екзотика Сервіс» - 5,1 тис.грн.

З метою розширення бази надходжень у січні – вересні 2011 року узгоджено донарахованих сум податків та застосовано фінансових санкцій на загальну суму – 618,2 тис. грн., в т.ч. при цьому донарахування по податку з доходів фізичних осіб склали 490,0 тис.грн. Фактично до бюджету надійшло 174,9 тис. грн.

Очікуваний показник доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) за 2011 рік планується в обсязі 30,9 млн. грн., що на 0,7% більше відповідного показника 2010 року.

У відповідності до наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» прийняте відповідно розпорядження голови райдержадміністрації від 12.01.2007 №3. За період дії зазначеного розпорядження районною радою затверджено 84 цільові програми, у тому числі по роках: 2007р. – 23, 2008р. – 27, 2009р. – 17, 2010р. – 17. Застосування програмно-цільового методу сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

Проблемні питання до вирішення у 2012 році:

зниження ділової активності або припинення господарської діяльності ПП «Лукулл» та ДП «Торговий дім «Лукулл», ПАТ «Пирятинське АТП – 15343», ВАТ Повстин, ПСП «Довіра» , СВК «Світанок», ТОВ «Пирятинська птахофабрика», ДП «Завод «Прапор», ДП ДАК «Хліб України» Пирятинський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Клондайк Ойл Сервіс» ,ТОВ «Екзотика-Сервіс» та інших підприємств призводить до зниження бюджетних надходжень та виникнення податкового боргу;

наявність не легалізованих та частково легалізованих робочих місць в реальному секторі економіки району;

відсутність дієвого контролю за надходженням податків та платежів до сільських бюджетів з боку окремих сільських рад.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006

  Закон
  Програма економічного та соціального розвитку області на 2007 рік (далі - програма) підготовлена відповідно до завдань та положень Універсалу національної єдності, Послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. Про хід виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води у 2008 році

  Документ
  Протягом 2008 року Мінприроди як державний замовник Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, спільно з іншими заінтересованими центральними (Мінжитлокомунгосп, МНС, Мінпромполітики, Мінвуглепром,
 4. Про затвердження районної Програми "Сприяння розвитку інвестиційної діяльності у Пирятинському районі на 2011-2015 роки"

  Документ
  Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою збалансованого розвитку району підвищення надходжень до місцевих бюджетів,
 5. Верховної Ради України на пленарних засіданнях 12 травня 2011 року. Розглянуто 42 питання порядку денного. За результатами їх розгляду прийнято 16 закон

  Закон
  Шановні народні депутати, надаю вам інформацію про результати роботи Верховної Ради України на пленарних засіданнях 12 травня 2011 року. Розглянуто 42 питання порядку денного.

Другие похожие документы..