Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Поступая в том году в ДонГТУ, абитуриенты не могли представить, что совершают прыжок в будущее. Ни один вуз Луганщины не может похвастаться оптико-во...полностью>>
'Документ'
Научно-исследовательский институт неорганических материалов был создан в 1945 году для решения материаловедческих и технологических проблем разработк...полностью>>
'Урок'
Предварительная подготовка начинается за три недели до проведения урока. Определяются темы исследований для рабочих групп «Традиционное общество в Ро...полностью>>
'Документ'
До 1 сентября 2011 года должны быть приведены в порядок все столичные дворы. Кроме того, столичный градоначальник поручил проследить за участием москв...полностью>>

Екзаменаційні білети для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики у м. Києві. Білет №1

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Екзаменаційні білети

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

Білет № 1

1. Основні розділи Конституції України.

2. Право на державну службу.

3. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.

4. Поняття статистичної інформації.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет № 2

1. Форма правління в Україні.

2. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України „Про державну службу”.

3. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Статистичні спостереження.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет № 3

1. Основні риси Української держави за Конституції України.

2. Основні принципи державної служби.

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

4. Джерела статистичної інформації.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет № 4

1. Визнання найвищої соціальної цінності України

2. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

3. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

4. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет № 5

1. Об’єкти права власності Українського народу

2. Основні обов’язки державних службовців

3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

4. Органи державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет № 6

1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

2. Основні права державних службовців

3. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

4. Основні завдання органів державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет № 7

1. Державні символи України

2. Присяга державних службовців

3. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

4. Основні права органів державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет № 8

1. Конституційне право на працю

2. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

3. Фінансовий контроль.

4. Основні обов’язки органів державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет № 9

1. Найважливіші функції держави

2. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців

3. Кодекс поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

4. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет № 10

1. Конституційне право на освіту

2. Класифікація посад та ранги державних службовців

3. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

4. Порядок та умови доступу до статистичної інформації

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет № 11

1. Конституційне право на соціальний захист

2. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою

3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

4. Суб’єкти дії Закону України „Про державну статистику”.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет 12

1. Конституційне право на охорону здоров’я

2. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців

3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

4. Основні права і обов’язки респондентів.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет 13

1. Право громадянина на вибори

2. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

3. Відповідальність за корупційні правопорушення.

4. Право власності на статистичну інформацію

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет 14

1. Система адміністративно – територіального устрою України

2. Підстави припинення державної служби

3. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

4. Статистична методологія

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет 15

1. Повноваження Верховної ради України

2. Етика поведінки державного службовця

3. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичними та юридичними особами внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

4. Основні права і обов’язки користувачів даних статистичних спостережень

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

Білет 16

1. Державний бюджет України.

2. Просування по службі державного службовця.

3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Права і обов'язки працівників органів державної статистики та тимчасових

працівників, які залучаються до проведення статистичних спостережень.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет 17

1. Порядок обрання президента України.

2. Кадровий резерв державної служби.

3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

4. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет 18

1. Склад Кабінету Міністрів України.

2. Оплата праці державного службовця.

3. Фінансовий контроль.

4. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет 19

1. Статус прокуратури України за Конституцією України.

2. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців.

3. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Планування діяльності органів державної статистики.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Білет 20

1. Система судів в Україні.

2. Пенсійне забезпечення державних службовців.

3. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

4. Правова основа державної статистичної діяльності.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

Перелік питань

на перевірку знань, що стосуються

специфіки діяльності структурних підрозділів

Головного управління статистики у м. Києві.

Відділ зведеної інформації та показників національних рахунків

1. Визначення системи національних рахунків (СНР).

2. Визначення наявного доходу та його складові.

3. Розрахунок валової доданої вартості(ВДВ).

4. Поняття “Сайт”.

5. Статистичний графік, основні вимоги до побудови елементів графіка.

6. Статистичні таблиці та їхні види.

7. Абсолютні, відносні та середні величини.

Відділ статистики промисловості

1. Що входить до складу показника "Обсяг реалізованої промислової

продукції"?

2. В яких цінах обліковується реалізована промислова продукція в статистичній

звітності по промисловості?

3. Як обліковується продукція, що поставляється на експорт?

4. Що входить до складу показника "Обсяг виробленої продукції"?

5. Як визначити види промислової продукції, які підлягають обліку в

статистичній звітності про виробництво промислової продукції за видами?

Відділ статистики будівництва та інвестицій

1. Що належить до капітальних інвестицій?

2. Що включається до обсягу будівельних робіт?

3. Як визначається вартість одного квадратного метра загальної площі

введених в дію житлових будівель?

4. Що включається до вартості будівельних робіт і де вона відображається?

5. Які види будівельної діяльності входять до складу будівельних робіт?

Відділ структурної статистики

1. Дати визначення показника "Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)".

2. Що не включається до показника "Обсяг реалізованої продукції (робіт,

послуг)"?

3. Що означає інтегрована діяльність?

4. Що означає Допоміжна діяльність?

5. Які складові включає показник "Операційні витрати з реалізованої продукції

(робіт, послуг)" за ф.№1-підприємництво?

Відділ статистики фінансів

1. Склад фінансової звітності підприємств.

2. Склад звітності зі статистики фінансів та її респонденти.

3. Основні фінансові показники діяльності підприємств.

4. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств.

5. Склад фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва (визнаних

такими відповідно до чинного законодавства України)

Управління статистики послуг

Відділ статистики не фінансових послуг

1. Поняття послуг як економічної категорії.

2. Основні показники, що характеризують діяльність підприємств з перевезення

пасажирів.

3. Основні показники, що характеризують діяльність підприємств з перевезення

вантажів

4. Основні типи підприємств, що надають послуги з тимчасового проживання.

5. Показники, що характеризують діяльність підприємств сфери послуг.

Відділ статистики соціальних послуг

1. Які заклади вважаються закладами культури?

2. За якими освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюють підготовку фахівців

вищі навчальні заклади?

3. Що вважається адміністративним правопорушенням?

4. Що називають стаціонарним джерелом виділення забруднюючих речовин?

5. Що означають викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел

забруднення?

6. Що називається житловим фондом і які приміщення до нього не входять?

7. Як визначається рівень захворюваності?

8. Які діти вважаються позбавленими батьківського піклування?

Відділ статистики науки та інновацій

1. Що розуміють під інноваційною діяльністю?

2. Що таке інновація? Її типи.

3. Що таке фундаментальні дослідження?

4. Що таке прикладні дослідження?

5. Що розуміють під передовими виробничими технологіями?

Управління обстеження домогосподарств

1. Визначення поняття домогосподарства.

2. Яка мета обстеження умов життя домогосподарств?

3. З чого складаються сукупні ресурси?

4. Що таке прожитковий мінімум?

5. Як домогосподарства потрапляє до відбору та яку інформаційну базу

використовують для проведення цього відбору?

Управління статистики торгівлі.

Відділ статистики внутрішньої торгівлі

1. Поняття роздрібного товарообороту.

2. Поняття оптового товарообороту.

3. Види торгової мережі та мережі ресторанного господарства.

4. Вибіркові статистичні спостереження в галузі оптової та роздрібної торгівлі.

5. Розрахунок індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту.

Відділ статистики товарних ринків

1. Структура укладених угод на біржах.

2. Поняття паливно-енергетичних ресурсів.

3. Структура використання паливно-енергетичних ресурсів.

4. Розрахунок фактичних питомих витрат палива, теплоенергії та

електроенергії.

5. Поняття вторинних паливно-енергетичних ресурсів.

Відділ статистики зовнішньоекономічної діяльності

1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2. Поняття іноземних інвестицій.

3. Поняття експорту-імпорту товарів.

4. Момент здійснення процедури експорту-імпорту послуг.

5. Система класифікаторів що використовуються при проведенні статистичних

спостережень стосовно статистики зовнішньоекономічної діяльності.

Управління статистики праці

 1. Облікова кількість працівників.

 2. Середньооблікова кількість штатних працівників.

 3. Середньооблікова кількість усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості.

 4. Рух робочої сили, коефіцієнти обороту робочої сили по прийому та звільненню.

 5. Неповна зайнятість працівників та її види.

 6. Номінальна заробітна плата та її визначення.

 7. Реальна заробітна плата, індекс реальної заробітної плати.

 8. Фонд оплати праці та його складові.

 9. Робочий час та його використання.

 10. Поняття вищої освіти та рівні вищої освіти.

 11. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

 12. Поняття категорії «державні службовці».

Відділ статистики населення

1. Яке населення є постійним, а яке наявним?

2. Як визначити міграційний приріст чи скорочення?

3. Як визначити природний приріст чи скорочення?

4. Як визначається середній вік населення?

5. На основі якої інформації визначається чисельність населення?

Управління статистики цін

Відділ статистики цін виробників

1. Пояснити принципи відбору товарів – представників по ф. №1-ціни (пром).

2. Пояснити порядок збору цінової інформації по ф. №1-ціни (пром).

3. Дати визначення терміну "Базове підприємство промислової продукції".

4. Перелічити документи, на підставі яких відбувається заповнення форми

№1-ціни (буд).

5. Дати визначення терміну "Матеріальні ресурси" у будівництві.

Відділ статистики споживчих цін

1. Що таке індекс споживчих цін (індекс інфляції)?

2. Де застосовується індекс споживчих цін?

3. Що таке реєстрація цін?

4. Що таке середня ціна товару (послуги)?

5. Що таке індивідуальний індекс цін?

Відділ ЄДРПОУ та статистичних реєстрів

1. З якою метою ведеться Єдиний державний реєстр підприємств та організацій

України?

2. Які дані містить інформаційний фонд Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України?

3. Що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру підприємств

та організацій України або виключення з нього даних щодо суб'єктів?

4. В якому вигляді надається інформація з Єдиного державного реєстру та

підприємств організацій України користувачу?

5. Кому надається довідка з Єдиного державного реєстру підприємств

та організацій України?

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Організація та введення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

3. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.

4. Здійснення реєстрації, обліку та виконання фінансових зобов'язань

розпорядниками бюджетних коштів.

5. Облік касових і банківських операцій та відображення їх у регістрах

бухгалтерського обліку.

6. Облік розрахунків із дебіторами, кредиторами та підзвітними особами.

7. Облік основних засобів, інших необоротних активів, малоцінних та

швидкозношуваних предметів у бюджетних установах.

Відділ планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірних відносин

1. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні

2. Класифікація видатків бюджету. Головні принципи формування бюджетних

програм.

3. Основні засади Закону України "Про оренду державного та комунального

майна". Об'єкти оренди та орендодавці.

4. Сфера застосування Закону України „Про здійснення державних закупівель".

5. Види торгів.

Відділ кадрового забезпечення та державної служби

1. Трудовий договір, його строки, необхідні документи для його укладання.

2. Підстави припинення трудового договору.

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого

ним органу.

4. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

5. Право на відпустки, види відпусток, щорічна основна відпустка та її

тривалість.

6. Строки притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

7. Різниця між трудовими договорами та угодами (цивільно-правовий договір).

8. Державна реєстрація відомчих нормативно-правових актів.

Режимно - секретний сектор

1. Основні завдання режимно-секретної служби.

2. Права режимно-секретної служби.

3. Інформація, що відноситься до державної таємниці.

4. Дозвільний порядок , проводження діяльності, пов'язаної з державною

таємницею та режим секретності.

5. Допуск та доступ громадян до державної таємниці.

Сектор документального забезпечення та контролю виконання

1. Порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України.

2. Порядок розгляду звернень, запитів, скарг та пропозицій громадян.

3. Приймання та попередній розгляд документів.

4. Організація контролю за виконанням документів: порядок, строки виконання

та здійснення контролю.

5. Перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодною службою.

6. Функції діловодної служби.

Управління справами

1. Випадки підвищення норми витрат палива.

2. Група допуску, яку повинен мати спеціаліст з обслуговування електроустаткування з напругою до 1000 вольт.

3. Допустимий тиск газопровідних труб.

4. Контрольні строки перевірки дієздатності манометрів, термометрів, тепло-та електролічильників.

5. Види інструктажів з техніки безпеки.

Районні відділи статистики

1. Функції, завдання, права та обов'язки територіальних органів державної

статистики.

2. Поняття заробітної плати.

3. Розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників за місяць.

4. Які форми фінансового звіту подають підприємства згідно з положенням

(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого

підприємства"?

5. Яку адміністративну відповідальність несе посадова особа за порушення

порядку подання даних державних статистичних спостережень?

6. Якими нормативно-правовими документами в своїй роботі керується відділ?

7. Що вважається нефінансовими послугами?

8. Як визначається обсяг реалізованої продукції та що враховується в

обсязі реалізованої продукції.

9. .Що включається до оптового товарообороту.

10. Що включається до складу показника «інші операційні витрати»?

11. Що включається до показника «матеріальні витрати»?

12 Що включається до складу показника «витрати на оплату праці»?

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Право на державну службу.

3. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.

4. Поняття статистичної інформації.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Форма правління в Україні.

2. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України „Про державну службу”.

3. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Статистичні спостереження.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Основні риси Української держави за Конституції України.

2. Основні принципи державної служби.

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

4. Джерела статистичної інформації.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Визнання найвищої соціальної цінності України

2. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

3. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

4. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Об’єкти права власності Українського народу

2. Основні обов’язки державних службовців

3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

4. Органи державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

2. Основні права державних службовців

3. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

4. Основні завдання органів державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Державні символи України

2. Присяга державних службовців

3. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

4. Основні права органів державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Конституційне право на працю

2. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

3. Фінансовий контроль.

4. Основні обов’язки органів державної статистики

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Найважливіші функції держави

2. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців

3. Кодекс поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

4. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Конституційне право на освіту

2. Класифікація посад та ранги державних службовців

3. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

4. Порядок та умови доступу до статистичної інформації

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Конституційне право на соціальний захист

2. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою

3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

4. Суб’єкти дії Закону України „Про державну статистику”.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Конституційне право на охорону здоров’я

2. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців

3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

4. Основні права і обов’язки респондентів.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Право громадянина на вибори

2. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

3. Відповідальність за корупційні правопорушення.

4. Право власності на статистичну інформацію

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Система адміністративно – територіального устрою України

2. Підстави припинення державної служби

3. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

4. Статистична методологія

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Повноваження Верховної ради України

2. Етика поведінки державного службовця

3. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичними та юридичними особами внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

4. Основні права і обов’язки користувачів даних статистичних спостережень

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Державний бюджет України.

2. Просування по службі державного службовця.

3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Права і обов'язки працівників органів державної статистики та тимчасових

працівників, які залучаються до проведення статистичних спостережень.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Порядок обрання президента України.

2. Кадровий резерв державної служби.

3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

4. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Склад Кабінету Міністрів України.

2. Оплата праці державного службовця.

3. Фінансовий контроль.

4. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Статус прокуратури України за Конституцією України.

2. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців.

3. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Планування діяльності органів державної статистики.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

______________ О.І.Настоящий

" ____ " ___________ 20___ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

у Головному управлінні статистики у м. Києві.

1. Система судів в Україні.

2. Пенсійне забезпечення державних службовців.

3. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

4. Правова основа державної статистичної діяльності.

5. Питання щодо діяльності відповідного структурного підрозділу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конкурс на заміщення вакантних посад. ІІ

  Конкурс
  Успіх соціально-економічних і політичних перетворень в Україні залежить насамперед від ефективної роботи органів державної влади всіх рівнів. Комплектування їх висококваліфікованими кадрами, спроможними забезпечити економічний і соціальний
 2. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 3. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 4. Програма навчального модуля 4 Робоча програма 5

  Конспект
  В темі досліджено основні цілі у державній кадровій політиці, завдання, поставлені у Стратегії реформування системи державної служби в Україні. Розглянуті питання мистецтва керування установою, оперативного планування роботи установи,
 5. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року №41

  Документ
  Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 899, НАКАЗУЮ:

Другие похожие документы..