Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С момента выхода первого издания этой книги прошло шесть лет. За эти годы подростковая психиатрия как особая область получила широкое признание в наш...полностью>>
'Документ'
Для даної траси, я пропоную використати топологію „кільце з захистом 1+1”, тому що вона є простою топологією, проте з 100% резервуванням типу 1+1 доз...полностью>>
'Доклад'
В последние годы по всему миру проводится активный поиск универсальной модели построения системы работы, направленной на профилактику злоупотребления...полностью>>
'Книга'
Г. Ковальчук, зав. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, д. і. н., проф., м. Київ, Україн...полностью>>

Шахтарської міської ради донецької області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВІДДІЛ ОСВІТИ ШАХТАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШАХТАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №11

ШАХТАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

«Інтерактивні технології на уроках української мови»

(Методичні матеріали з досвіду роботи)

Автор

учитель української мови

та літератури

«спеціаліст вищої категорії»,

«Учитель-методист»

Бондарчук Тамара Миколаївна

м. Шахтарськ, 2010

Зміст

1.Пояснювальна записка…………………………………….1

2.Вимоги до інтерактивного уроку, його структура……..2

3. Інтерактивні вправи

3.1 « Мозковий штурм»………………………………………………3

3.2. «Мікрофон»……………………………………………………...4-5

3.3. Метод «Прес»…………………………………………………….6-7

3.4. Гра-естафета «Передай крейду»………………………………..8

3.5. Метод «Істина – хибне»…………………………………………..9

4. Рекомендована література…………………………………10

Пояснювальна записка

Національна доктрина розвитку освіти накреслила коло пріоритетних напрямів державної політики в області освіти, серед яких орієнтація на особистість, постійне підвищення якості освіти, формування національних і загальнолюдських цінностей, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей, естетичне виховання, моніторинг освітнього процесу; визначена також і стратегія мовної освіти в Україні.

Основою нового підходу в навчанні повинна стати концепція мовної особистості, особистісно-діяльне ставлення до навчання.

Мета: допомогти вчителю в організації роботи з інтерактивними технологіями для поглиблення знань з української мови, потрібних для вироблення мовних, мовленнєвих, орфографічних та пунктуаційних умінь і навичок;

навчити учнів користуватися всіма багатствами мовних і мовленнєвих засобів української мови;

сформувати в учнів уміння й навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних ситуаціях;

вчити учнів аналізувати, зіставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища, добирати потрібні приклади, робити висновки, будувати логічно правильні й композиційно завершені висловлювання.

Особливості організації навчально – виховної роботи реалізуються за допомогою таких форм і методів:

контрольно – оцінювальна діяльність;

аналіз життєвих ситуацій;

імітаційні, дійові та рольові ігри;

інтерактивні технології (робота в групах, в парах);

самопрезентація;

тренувальні вправи;

самостійні роботи із довідковою літературою.

Пропоновані методичні розробки містять форми роботи учнів на уроках української мови як засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення, виховання і становлення особистості учня.

Методичні рекомендації можна використовувати на уроках української мови для більш ефективного подання матеріалу й закріплення знань учнів.

Вимоги до інтерактивного уроку, його структура

1. Мотивація. Мета - сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Використати для цього можна запитання, цитати, короткі історії, невеличке завдання тощо. Займає цей етап не більше 5% робочого часу.

2 Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Мета - забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує вчитель, викладач. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття.

(Приблизно 5% часу).

3. Надання необхідної інформації

Мета — дати учням достатньо інформації, для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, ознайомлення з роздатковим матеріалом, презентація виконаного домашнього завдання. Для економії часу на уроці можна подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно—прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.

(Приблизно 10% часу заняття).

4. Інтерактивна вправа центральна частина заняття

Мета — практичне засвоєння матеріалу. Послідовність проведення цього етапу така:

Інструктування — учитель розповідає учасникам про мету вправи, про правила, про послідовність дій і обсяг часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло.

Об'єднання в групи і / або розподіл ролей.

Виконання завдання (учитель виступає організатором, консультантом, ведучим дискусії).

Презентація результатів роботи.

На інтерактивну вправу витрачається, як правило, 60% часу на уроці.

5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

Мета — обговорення задля усвідомлення зробленого на уроці. Слід повернутися до очікуваних результатів, оголошених на початку уроку. Бажано поставити учням такі запитання:

що нового дізналися;

які навички отримали;

як це може бути корисним у житті;

що сподобалося на уроці.

На цей етап слід відвести до 20% часу уроку

МОЗКОВИЙ ШТУРМ

Особливості: розвиває навички творчого, логічного мислення,

дискусії та взаємодії у групі, вміння знаходити оптимальний варіант

вирішення проблеми.

Етапи та методика:

 • формулювання навчальної проблеми, обґрунтування варіантів її вирішення. Визначення умов і правил колективної роботи. Вказується, що за порушення правил з групи знімається від 2 до 4 балів;

 • створення робочих груп по 3-5 осіб, а також експертної групи, що буде оцінювати і відбирати кращі з ідей. Експерти (з числа найбільш підготовлених учнів, що знають проблему з різних боків, здатні аргументувати свою позицію) займають в групах свої місця;

 • експрес-розминка. Швидкий пошук відповідей на питання і завдання тренувального характеру, підготовлені ведучим (або педагогом). Це впливає одночасно на настрій, на активність діяльності та перевірку роботи груп;

 • "штурм" поставленої проблеми. Ще раз ведучим швидко уточнюється завдання, загадується про дотримання оголошених заздалегідь правил.

 • Генерування ідей у групах під спостереженням експертів починається

 • за сигналом педагога у всіх групах одночасно; учасники по черзі висловлюють уголос свої ідеї. Експерти в групах фіксують ідеї, роботу кожного, дотримання ними правил.

 • обговорення експертами підсумків роботи груп, відбір і оцінка найкращих ідей;

 • повідомлення про результати "мозкової атаки" ("штурму");

 • публічний захист найкращих ідей.

7 клас

«Мікрофон»

Тема: Повторення вивченого з теми «Дієслово»

МЕТА: дати змогу кожному учневі висловити думку з вивченої теми та виявити рівень їх знань.

ЗМІСТ ВПРАВИ

Уявіть, що у вас в руках мікрофон і саме вам потрібно висловити думку. Тому інші учні не можуть говорити, вигукувати з місця, оскільки право говорити має тільки той, у кого «символічний» мікрофон. Кожен має право сказати лише одне речення. Після цього право говорити переходить наступному учневі.

Що ви запам’ятали з теми «Дієслово»?

РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ

МЕТА: активізувати пізнавальну діяльність школярів з теми «Дієслово»; дати змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці, стимулювати роботу в команді; розвивати творчі здібності кожного учасника вправи; виховувати в учнів позитивне ставлення до навчання.

ЗМІСТ ВПРАВИ

Учитель об’єднує учнів у малі групи (по 4 – 5 осіб). Ознайомлює їх із ролями, які вони можуть виконувати.

Спікер (керівник групи):

зачитує завдання групи;

організовує порядок виконання;

пропонує учасникам гри висловитися по черзі;

заохочує групу до роботи;

визначає доповідача.

Секретар:

веде записи результатів роботи своєї групи;

записи веде стисло й розбірливо;

як член групи, має бути готовим висловити думку групи під час підбиття підсумків або допомогти доповідачеві.

Посередник:

стежить за часом;

заохочує групу до роботи.

Доповідач:

чітко висловлює думку групи;

доповідає про результати роботи групи.

Завдання для груп:

Скласти 6 -7 запитань до запропонованих тем:

 1. доконаний та недоконаний види дієслова;

 2. часи дієслів;

 3. дієслова І та ІІ дієвідмін;

 4. способи дієслів;

 5. форми дієслова;

 6. орфограми в дієсловах.

Групи по черзі зачитують складені запитання для інших груп. За кожну правильну відповідь група, яка відповідала, одержує бал. Якщо відповідь неправильна – відповідає автор запитання і теж одержує бал для своєї команди. При оцінюванні знань учнів враховуються думки спікерів щодо активності учасників групи при складанні запитань та відповідей на запитання інших груп.

Тема: Не з дієсловами.

Мета: практичне засвоєння матеріалу;

розвиток пам’яті, мислення, діалогічного мовлення.

Метод «Прес»

Використавши метод, довести, як пишеться не з дієсловами.

 • Я думаю …

 • Тому що …

 • Наприклад …

 • Отже …

Робота в групах.

1. Списати, розкрити дужки.

Життя, як терниста нива – (не)пройдеш, щоб ноги (не)поколоти. (Не)хапайся поперед невода рибу ловити. (Не)має чоловіка без влади. (Не)має жаба хвоста, а то б усю траву потолочила. Як овечка: (не)мовить і словечка. Коли не пиріг, то (не)пирожися, коли (не)тямиш, то й (не)берися. (Не)має приповідки без правди. (Нар. тв.)

2. Поясніть правопис дієслів. З двома з них складіть речення.

Недобачати (погано бачити), не добачити (не помітити);

недоїдати (голодувати), не доїдати (залишати їжу);

недолюблювати (відчувати неприязнь), недооцінювати (неповною мірою оцінювати).

3. Дописати слова-синоніми з не або недо до поданих слів. З двома утвореними дієсловами скласти речення.

Турбуватись – непокоїтись; ігнорувати – нехтувати;

ганьбити – неславити; погано бачити – недобачати;

хворіти – нездужати; погано харчуватися – недоїдати.

Рефлексія

Порівняння отриманих результатів з очікуваними, аналіз, висновки.

Висловіть своє враження від уроку, продовживши речення…

 • найбільше труднощів я відчув …

 • на наступних уроках мені хотілося б …

 • я зрозумів, що …

Тема уроку: Написання прислівників разом, через дефіс, окремо.

Етап уроку: закріплення вивченого матеріалу

Методичний прийом: гра-естафета “Передай крейду”.

Клас розбито на 3 групи (можна за рядами), кожен учень отримав картку із прислівниками, які треба написати разом, окремо чи через дефіс. За сигналом учителя учні кожної групи відповідно до отриманого завдання по черзі виходять до дошки, віднаходять і записують потрібні прислівники. Виграє група ,яка швидше і правильно виконає завдання.

Мета: в ігровій формі допомогти учням відтворити набуті знання на практиці.

(В)вечері, (у)шестеро, (по)українському, зроду(віку), (з)дня(на)день, (на)зло, часто(густо), (у)зимку, (в)міру, (по)троє, (по)треть , (до)пізна, честь(честью), (на)справжки, як(небудь), (на)прикінці, (навік)віки, (в)міру, рік(у)рік, пліч(о)пліч, (в)одночас, (будь)хто, (будь)з ким, (ані)трохи, (що)духу, (десь)інде, (в)купі, (по)ночі, казна(де), (один)одинцем.

Етап уроку: ”Підбиття підсумків уроку”

Методичній прийом: самоцінювання.

Завдання: заповнити таблицю

Мета: виробляти в учнів уміння самостійно аналізувати набуті знання і вміння та ставити індивідуальні завдання на найближчу перспективу.

Знаю все

Знаю майже все

Знаю мало

Нічого не знаю

Треба розібратися

Хочу знати

6 клас

Тема: Узагальнення знань з теми «Лексикологія»

Метод: “істина - хибне”

Мета: актуалізувати знання учнів 6 класу з теми “Лексологія” (узагальнення знань).

Учні одержують картки з твердженнями.

Якщо вони згодні з запропонованими висловлюваннями, ставлять (+), якщо не згодні (-).

 1. У «Словнику української мови» розрізняють групи лексики за походженням (+).

 2. Незазначена лексика – це власне українські слова та слова іншомовного походження (+).

 3. Запозичена лексика – це слова іншомовного походження (+).

 4. До власне української лексики належать іменники із суфіксом –ій (+).

 5. Слова з префіксом екс-, ре-, де-, є запозиченими з грецької мови (-).

 6. Звук джа, звукосполучення –инг (-інг) характеризують запозичення з англійської мови (+).

 7. До активної лексики належать слова, зрозумілі всім мовцям і широко вживані в сучасній мові терміни з різних галузей науки (+)

 8. Неологізми – це давні назви предметів, понять, яким у сучасній мові відповідають загальновживані слова (-).

 9. До пасивної лексики належать діалектизми, жаргонізми, професійні слова (-).

 10. Загальновживана лексика використовується в усіх стилях мовлення (+)

 11. Діалект – це мова, характерна для певної місцевості (+).

 12. Слова, що використовуються в діловому спілкуванні, належать до офіційно-ділової лексики (+).

Література

1. Антоненко – Давидович Б. Як ми говоримо – К.: Наукова думка, 1994.

2. Ботвина Н. Ділова українська мова. – К.: Наукова думка, 2001.

3. Головащук С. Українське літературне слововживання. – Київ: Либідь, 1995.

4. Зарицька І.М. Українське ділове мовлення. – Донецьк, Центр підготовки абітурієнтів, 1997.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Либідь, 1975.

6. Могила Н.М. Орфографія для кожного. – Донецьк: Сталкер,1996.

7. Орфографічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 1994.

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Наукова думка, 1996.

9. Плющ М.Л., Грипас Н.М. Українська мова. Довідник. – К.: Радянська школа, 1990.

10. Токарська А.С. Ділова українська мова. – Львів: Наукова думка, 1995.

11. Український правопис – К.: Наукова думка, 1994.

12. Чак Е.Д. Складні випадки вживання слів. – К.: Либідь, 1984.

13. Шевелева Л.А. Український правопис у таблицях. – Харків: Основа, 1996.

14. Ющук І.Ф. Практикум з правопису української мови. – К.: Наукова думка, 1989.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку «Інтерактивні технології на уроках української мови» учителя Бондарчук Тамари Миколаївни, яка претендує на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «Учитель-методист»

Головна мета української освіти - створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Творча діяльність дозволяє повною мірою розкрити природні здібності, знайти своє місце в житті, ставити значимі цілі та досягати їх .Запропоновані методичні розробки доводять свою актуальність, яка визначається соціальним замовленням, оскільки розвиток і удосконалення творчого мислення дозволить школярам виробити навички знаходити ефективні рішення будь-яких проблем та можливість особистості самореалізуватися.

Розробки дають можливість вчителям

 • широко впроваджувати інтерактивні технології;

 • поглибити основні теоретичні відомості з української мови, потрібні для вироблення мовних, мовленнєвих, орфографічних та пунктуаційних умінь і навичок;

 • навчити користуватися всіма багатствами мовних і мовленнєвих засобів української мови;

 • сформувати в учнів уміння й навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних ситуаціях;

 • вчити учнів аналізувати, зіставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища, добирати потрібні приклади, робити висновки, будувати логічно правильні й композиційно завершені висловлювання.

У цілому методичні розробки свідчать про достатній науковий рівень та відзначаються новизною. Вони відповідають Державному Стандарту та діючим регіональним програмам. На основі матеріалів дано рекомендації педагогам.

Зміст методичної розробки має практичне спрямування. Робота Бондарчук. Т.М. відповідає основним вимогам написання та оформлення методичних розробок і рекомендовано використовувати у практиці.

Заступник директора з НВР Л.В.АндросоваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Садилко Олена Борисівна, учитель російської мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії 2008 рік структура учебной программы пояснительная записка

  Пояснительная записка
  Интеграция Украины в мировой и, в частности, европейский образовательный простор обусловила реформу общеобразовательной школы. Новые подходы в организации образования заключаются в создании благоприятных условий для развития личности
 2. Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society (1)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем історії. Секції конференції працювали у Донецьку і Краснодарі.
 3. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 4. Довідка про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2011 рік

  Документ
  Реалізація завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік дозволила забезпечити стабільне зростання в реальному секторі економіки, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що сприяло
 5. Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010 рік

  Документ
  Реалізація Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік (далі - Програма), яка затверджена рішенням обласної ради від 14.

Другие похожие документы..