Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных ...полностью>>
'Курс лекций'
1. Теория Общей части международного уголовного права как наука о понятии, принципах, источниках международного уголовного права; действии последних ...полностью>>
'Программа'
восточные сладости и напитки , кальян ( кальян заказывается дополнительно) Мастер-класс по изучению танцев народов Мира : волнующий и зажигающий эмоц...полностью>>
'Закон'
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательств...полностью>>

Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ISBN 978-966-2364-06-4

САМАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

КОНСАЛТИНГОВО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

МАТЕРІАЛИ ІV МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

21-23 жовтня 2010 р.

Ялта

ISBN 978-966-2364-06-4

Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с.

Редакційна колегія:

 1. Задорожний А.Л. – ректор Самарського інституту бізнесу та управління, доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної академії корпоративного управління.

 2. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 3. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІV міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності»

Розглянуті теоретичні та практичні аспекти вдосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів, управління міжнародною конкурентоспроможністю на етапі системної глобалізації, визначені шляхи посилення самодостатності регіонів. Запропоновані шляхи вдосконалення процесів менеджменту та маркетингу на вітчизняних підприємствах, особливу увагу приділено проблемам та перспективам запровадження менеджменту якості.

Матеріали збірника призначені для широкого використання вченими, викладачами, аспірантами, студентами, фахівцями, а також всіми, хто цікавиться питаннями управління процесами економічного розвитку.

Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен и других сведений несут авторы.

Автори статей, 2010

ВіТроПринт, 2010

ЗМІСТ

Вдосконалення механізмів державного регулювання економіки

Андрусів Роксолана Романівна

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

11

Баєвська Руслана Олександрівна

використання інструменту концепцій регіонального розвитку на шляху до створення гнучкого механізму державного управління

15

Великий Юрій Володимирович

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МАШИНОБУДІВНОМУ КОМПЛЕКСІ

19

Журавська Катерина Іванівна

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

23

Казак Олена Олександрівна

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПЕНСІЙНОЮ СИСТЕМОЮ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

27

Краплина Віктор Володимирович

ПРІОРИТЕТНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

30

Макара Оксана Василівна

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

34

Мудра Ольга Валеріївна, Боднар Тетяна Володимирівна, Кучеренко Вікторія Олегівна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В РАМКАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

38

Орленко Олена Владиславівна

ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

43

Свердан Михайло Михайлович

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ СУСПІЛЬСТВА

46

Сорока Лариса Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

50

Травіна Ольга Олегівна

ПОДАТКИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

54

Третяк Ганна Миколаївна, Мамченко Катерина Юріївна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

55

Федоронько Наталія Ігорівна

РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

59

Яремко Ірина Ігорівна

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

62

Конкурентоспроможність та самодостатність регіонів

Волосатых Елена Анатольевна

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ - ПУТЬ К

САМОДОСТАТОЧНОСТИ РЕГИОНА

65

Гавура Віктор Олександрович

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ

69

Динька Марта Олегівна

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

71

Дронь Юлія Петрівна

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

74

Захарченко Сергій Володимирович

СТРАТЕГІЇ ТА механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів

78

Ігнатова Олена Анатоліївна

ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

82

Андрій Вікторович Круглянко, Оксана Миколаївна Бранчик

Вплив фінансово-економічної кризи на стан регіонів України

86

Мамченко Катерина Юріївна, Шевчук Аліна Юріївна

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

88

Носова Катерина Альтбертівна, Мамченко Катерина Юріївна

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

92

Остроушко Наталія Євгенівна

ВВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

96

Федоренко Єлизавета

THE COMPETITIVENESS OF THE DNEPROPETROVSK REGION

100

Флегантова Анна Леонідівна

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

102

Вдосконалення процесів менеджменту та маркетингу на підприємствах: світовий та вітчизняний досвід

Alekseev Artem Sergiyovich, Maznichuk Olexandr Mikolayovich

OUTSOURSING IN BUSINESS MANAGEMENT ON THE DECLINE CONDITION IN BRANCH

108

Goryachko Anna Mykolayivna

EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT

110

Алексєєв Артем Сергійович, Помазанова Оксана Володимирівна

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕДАЧІ БІЗНЕС ПРОЦЕССІВ НА АУТСОРСИНГ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

112

Андрюхіна Євгенія Валеріївна

СВІТОВІ СИСТЕМИ БРЕНДИНГУ ТА БРЕНДИ-ЛІДЕРИ

114

Васюк Інна Володимирівна

ЗАХІДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ЛОГІСТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

118

Волосковець Наталія Юріївна

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РЯДУ ІЗ КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНИМ МАРКЕТИНГОМ В СУЧАСНІЙ СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

121

Головко Анна Сергіївна

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

124

Граніш Світлана Анатоліївна

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГУ

НА ПІДПРИЄМСТВІ В АСПЕКТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

128

Гросу Дмитро Андрійович

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

132

Іваненко Лілія Вікторівна

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЗНОШЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

135

Іщенко Ірина Олександрівна

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВИБОРУ КОНТРАГЕНТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

137

Колесніков Євген Олександрович, Алексєєв Артем Сергійович

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНІ

142

Костюченко Анна Миколаївна

СЕГМЕНТАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПОСЛУГАМИ

145

Кривов’язюк Ігор Володимирович

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

148

Кундря – Висоцька О.П., Вагнер І.М.

МОДЕЛЬ PIMS ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

153

Кудря Ярослав Валерійович

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ У МОДЕЛЯХ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

156

Мирошниченко Ю.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

160

Олефір Євгенія Анатоліївна

BLUETOOTH MARKETING AS А NECESSARY PART ОF A PRESENT SOCIETY

164

Петрова Інна Олександрівна

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

166

Степанов Віктор Юрійович

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ У ВДОСКОНАЛЕННІ МАРКЕТИНГУ

169

Трещов Мирослав Миколайович

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

173

Школяренко Ольга Олександрівна, Мартищенко Анжеліка Олександрівна

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

177

Чередниченко Наталія Вікторівна

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

180

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в епоху глобалізації

Михайлів Галина Василівна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОТИ РУЙНІВНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

186

Омельченко Валерія Юріївна

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОСНОВНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

190

Яресько Рената Сергіївна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ: ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ ОЦІНКИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

193

Менеджмент якості: проблеми та перспективи запровадження

на вітчизняних підприємствах

Борецька Зореслава Петрівна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА РИНКУ

198

Демко Ірина Іванівна

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

200

Джур Ольга Євгенівна

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ – СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

204

Управління в соціальній сфері:

особливості та механізми вдосконалення

Куторжевська Любов Іванівна

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ – ДО УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ В УМОВАХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

209

Куторжевська Оксана Анатоліївна

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

217

Управління науково-технологічним розвитком

Чечель Олег Миколайович

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

225

Додатки

228

Вдосконалення механізмів

державного регулювання економіки

Андрусів Роксолана Романівна

Львівська комерційна академія, м. Львів

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ

В сучасних умовах суттєво зростає значення кредитних відносин в економічному житті суспільства. Кредитні відносини опосередковують рух суспільного капіталу, а також систему виробництва та споживання та охоплюють усі рівні економіки. Державні запозичення стали основним інструментом розв’язання фінансових проблем та пожвавлення економічної кон’юнктури у країнах з посттрансформаційною економікою. Проте останнім часом обсяги державних боргів досягли загрозливих обсягів, та ще й світова фінансова криза зумовила необхідність наступних запозичень для підтримання стабільності економік держав. Саме тому зростання державного боргу у більшості країн світу залишає актуальним питання розробки підходів до регулювання державної заборгованості з урахуванням її позитивного та негативного впливу на економіку.

У вітчизняній науці питанням регулювання заборгованості країни займається Т. Вахненко, А. Гриценко, А. Гальчинський, Н. Кравчук, А. Мокій, О.Рогач, А. Філіпенко, С.Юрій, та інші. Зокрема, І. Луніна стверджує, що фінансово-економічна криза виявила значні диспропорції в системі державних фінансів. Основною помилкою боргової політики докризового періоду, на думку науковця, є спрямування запозичених коштів на фінансування поточних проблем. Загальновідомо, що видатки з повернення боргів перекладаються на майбутні покоління, до того ж це відбувається в умовах негативних змін у віковій структурі населення [1, с. 3]. В. Козюк погоджується з такою думкою і зазначає, що кредитний елемент є невід’ємною складовою фінансово-економічних криз і потребує розроблення нової та ефективної системи регулювання процесів міжнародного кредитування. [2, с. 55]. В. Дудченко розглядає зарубіжний досвід регулювання державного боргу, зокрема Великобританії, Росії, Японії, США та інших високорозвинутих країн [3]. Дослідженню канадського досвіду управління державним боргом, з акцентом на розвиток ринку державних цінних паперів, присвячені дослідження Е. Гасанова [4, с. 31]. Дослідженню польського досвіду управління державним боргом присвячені роботи Н. Чуби, в яких автор основний акцент робить на законодавче обмеження максимального розміру державного боргу [5, с. 355].

В умовах посилення глобалізаційних процесів підвищуються вимоги до якості заходів регулювання національних економік. Оскільки державні запозичення для посттрансформаційних економік є одним із основних джерел фінансування програм орієнтованих на здійснення структурних реформ, актуальним питанням в даному контексті залишається ефективне управління процесом запозичення та обслуговування боргу.

У деяких економічно розвинутих країнах державний борг сягнув рекордно великих обсягів. На кінець 2009 року, за оцінками МВФ, у Японії він становив 219% від ВВП, в Італії – 115%, у Греції – 112%, у Великобританії – 85% від ВВП, у Німеччині – 63%, у Франції – 77%, в Україні – 34,7% [6, с. 20]. Проте наслідки надмірної заборгованості для країн з різним рівнем розвитку не завжди одинакові. Якщо Японія, державний борг якої дорівнює 219% від ВВП, застосувавши інструменти регулювання, уникнула кризи заборгованості, то Греція стикнулась з дефолтом (відмова від обслуговування зовнішнього боргу) та посиленням розбалансованості державних фінансів. Згідно з базовим сценарієм МВФ відношення державного боргу щодо ВВП у країнах Великої двадцятки збільшиться з 63% у 2007 році до 85% у 2014-му. А в розвинутих країнах Великої сімки зростання цього показника буде ще вищим – із 78% до 114% від ВВП [6, с. 21]. Тож як бачимо проблема державної заборгованості є головною загрозою відновлення світової економіки після кризи.

Збільшення дефіциту бюджету і нарощування державного боргу позитивно впливають на економічну динаміку лише в короткостроковому періоді, а в довгостроковому – фундаментальні показники країни погіршуються. Основними каналами негативного впливу експансійної фіскальної політики є підвищення рівня реальних відсоткових ставок і збільшення обсягів податкових вилучень, що деформує економічні пропорції та знижує динаміку економічного розвитку [6,с.20].

Отже, експансія боргового фінансування має для світової фінансової системи такі негативні наслідки:

 1. Витіснення корпорацій реального сектору економіки зі світових кредитних ринків, що обмежує можливості світової економіки після фінансової кризи.

 2. Підвищення відсоткових ставок на міжнародному ринку капіталів гальмує темпи нагромадження капіталу та спричиняє дефіцит кредитних ресурсів довгострокового характеру в країнах з посттрансформаційною економікою.

Отже, проблема державної заборгованості потребує ефективної системи регулювання, в даному контексті доцільно виділити три етапи формування фінансово-економічного механізму регулювання державного боргу:

 1. Кризовий етап – формування елементів механізму регулювання боргу. На даному етапі боргова політика спрямована на здійснення та обслуговування позик міжнародних фінансових організацій.

 2. Етап становлення та розвитку – формування та розвиток зв’язків між елементам механізму регулювання боргу. Функціонування елементів механізму регулювання підпорядковано поточним потребам у сфері державних витрат. Боргова політика орієнтована на короткострокову перспективу, вирішення поточних проблем дефіцитності державного бюджету. Початок становлення інфраструктури та розробка стратегічного підходу у сфері державних запозичень.

 3. Етап вдосконалення, що передбачає становлення зв’язків між елементами механізму регулювання державного боргу та складовими фінансової системи; координацію операцій на ринках внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань, а також вироблення процедур управління ринками, пов’язаними із обслуговуванням зовнішнього боргу в майбутньому [3].

Варто також розглянути досвід Польщі, як країни з посттрансформаційною економікою, щодо створення системи регулювання державного боргу, зокрема у процесі інтеграції в ЄС.

Отже, до базових положень у сфері управління державним боргом у Польщі можна віднести наступні:

 1. адаптація у сфері цілей боргової політики (макроекономічна адаптація);

 2. адаптація у сфері оперативного управління державним боргом:

  • зміна організаційної форми управління боргом казначейства, зокрема створення агенції управління державним боргом. Подібні агенції успішно діють у Португалії та Великобританії;

  • зміни у сфері інструментарію управління боргом;

  • зміни у сфері правових та організаційних інструментів;

  • активне впровадження операцій із складовими боргу;

  • підтримка ринкових механізмів залучення боргових джерел самоврядними одиницями.

У деяких країнах до заходів регулювання державного боргу відносять законодавче встановлення лімітів заборгованості. Так, у США у 1917 році було започатковано практику обмеження зростання боргу. Серед постсоціалістичних країн, законодавчо встановлені ліміти не лише державної, а й місцевої заборгованості наявні у республіці Казахстан та Білорусії. В інших країнах (Франція, Великобританія, Німеччина) відсутні обмеження на абсолютний розмір державного боргу, але підконтрольним є показник приросту його за рік, тобто різниця між сумою випущених і погашення в даному році позик.

Одним із способів регулювання проблем із державним боргом є реструктуризація боргових зобов’язань, що націлена на мінімізацію втрат кредиторів та забезпечення виконання зобов’язань позичальником за рахунок зменшення тягаря боргу. Параметри реструктуризації є індивідуальними для кожної країни, з деякими спільними особливостями чи закономірностями. Реструктуризації підлягають як внутрішні так і зовнішні запозичення.

Поширеною практикою в процесі обслуговування боргу є використання приватизаційних програм. Так, суттєве зменшення зовнішнього державного боргу Словаччини, на 0,5 млрд. дол. США, пов’язане з проведенням ефективної політики приватизації.

Отже, вивчення світового досвіду регулювання державної заборгованості є важливим при розробленні методів ефективного управління державним боргом України з метою досягнення економічної стабілізації.

Література:

  1. Луніна І.О. Проблеми і перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні / І.О. Луніна // Фінанси України.- 2010.- № 2.- С. 3-12.

  2. Козюк В.В. Експансія кредиту в системі макрофінансових дисбалансів / В.В. Козюк // Фінанси України .- 2010.- № 1.- С. 54-65.

  3. Дудченко В.Ю. Зарубіжна практика регулювання державного боргу / В.Ю. Дудченко: [Електронний ресурс].- Режим доступу: my.ua.

  4. Гасанова Е. Канадский опыт государственного управления государственным долгом / Е. Гасанова // Управление риском.- 2006.- № 3.- С. 30-33.

  5. Чуба Н. Польський досвід управління державним боргом / Н. Чуба // Вісник Львів. НУ-ТУ.- Серія екон.- 2008.- Вип. 40.- С. 354-359.

  6. Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи / Т. Богдан // Вісник НБУ.- 2010.- № 8.- С. 18-24.

Баєвська Руслана Олександрівна

Донецький університет економіки та права (м. Донецьк)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 2. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 3. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 4. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 5. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.

Другие похожие документы..