Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Руководитель: Свинобоева Мария Васильевна, учитель начальных классов муниципального образовательного учреждения «Кюсюрская средняя общеобразовательна...полностью>>
'Документ'
«Проблема нравственности и духовности стоит очень остро в нашем обществе», - повторяем мы постоянно и ищем пути решения этой проблемы в правильном во...полностью>>
'Документ'
З метою забезпечення виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Ємільчинського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням п’ятої сес...полностью>>
'Документ'
Когда мы говорим о газоне, то в первую очередь представляем красивый дом, на заднем плане деревья, а перед крыльцом расстилается ярко-зелёная гладь с...полностью>>

Назва реферату: Страхування професійної відповідальності Розділ

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва реферату: Страхування професійної відповідальності
Розділ: Страхування

Страхування професійної відповідальності

Страхування відповідальності - це надання страхового захисту на випадок висунення Страхувальнику третіми особами вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкодування майнової шкоди.

Особливості страхування відповідальності:

Майновий, компенсаційний характер: особа, яка завдала шкоду життю, здоров'ю чи майну третіх осіб, зобов'язана повністю відшкодувати збитки потерпілій стороні. Треті особи - невизначене коло осіб, яким Страхувальник може завдати майнової шкоди. Cтрахова сума встановлюється за згодою сторін і часто називається лімітом відповідальності.

Треті особи - невизначене коло осіб, яким Страхувальник може завдати майнової шкоди.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін і часто називається лімітом відповідальності.

Договором страхування можуть передбачатись субліміти:

на один страховий випадок

за нанесення шкоди життю, здоров'ю третіх осіб

за нанесення шкоди майну третіх осіб

інші

Страхування професійної відповідальності

Будь-яка професійна діяльність пов'язана з ризиком завдання шкоди третім особам. Ненавмисні упущення, помилки, які були допущені під час виконання професійних обов'язків, можуть призвести до завдання майнової шкоди клієнтам, які Вам довіряють і впевнені у Вашому професіоналізмі.
Якщо Ви лікар, бухгалтер, юрист, аудитор, косметолог, реєстратор, чи займаєтесь будь-якою іншою професійною діяльністю, то вимоги третіх осіб, можуть не тільки поставити під сумнів Ваш професіоналізм, а й призвести до значних фінансових труднощів та неприємностей з їх урегулюванням.

Страхування професійної відповідальності покликане захистити майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам під час здійснення професійної діяльності і, водночас, захищає інтереси третіх осіб (Ваших клієнтів).
Договір страхування професійної відповідальності дасть Вам можливість уникнути фінансових проблем та зберегти довіру клієнтів.

Завжди існує ризик завдати комусь шкоду через обставини, що не залежать від нашої волі. Будь-яка необережність або ненавмисна помилка може призвести до завдання шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб. Таких прикладів багато як на побутовому, так і на промисловому рівні. Дехто вважає що страхування відповідальності стосується лише юридичних осіб, і забуває про невимкнені електроприлади, водопровідні крани та інші дрібниці, які можуть завдати шкоди третім особам (сусідам та ін.). Нормами цивільного права передбачено відповідальність за порушення суб'єктних цивільних прав третьої особи, що полягає у зобов'язанні відшкодувати завдану майнову шкоду.

Страхування відповідальності роботодавця.
Розвиток промислового виробництва, ускладнення технологічних процесів стали причиною підвищення виробничого травматизму та професійних захворювань.

Страхування відповідальності роботодавця - це надання страхового захисту на випадок пред'явлення Страхувальнику працівниками вимог про відшкодування майнової шкоди, завданої їх життю, здоров'ю в результаті нещасного випадку чи професійного захворювання. Укладання договору страхування надає можливість захистити майнові інтереси роботодавця, пов'язані з його обов'язком компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю робітників, постраждалих на виробництві та інтереси робітників, яким завдана шкода буде відшкодована.

Страхування відповідальності товаровиробника
Страхування відповідальності товаровиробника - спрямоване на захист інтересів як товаровиробників, які несуть відповідальність за якість реалізованих товарів/послуг, так і споживачів, які можуть постраждати внаслідок їх споживання. Поняття "товаровиробник" містить в собі не тільки безпосереднього виробника товарів, а й постачальників, імпортерів, продавців, які також несуть відповідальність перед споживачами.

Страхування професійної відповідальності.

Будь-яка професійна діяльність пов'язана з ризиком завдання шкоди третім особам. Ненавмисні помилки, недогляд, які були допущені під час виконання професійних обов'язків, можуть призвести до завдання майнової шкоди клієнтам, які Вам довіряють і впевнені у Вашому професіоналізмі.
Якщо Ви лікар, бухгалтер, юрист, аудитор, косметолог, реєстратор, чи займаєтесь будь-якою іншою професійною діяльністю, то вимоги третіх осіб можуть не тільки поставити під сумнів Ваш професіоналізм, а й призвести до значних фінансових труднощів та неприємностей з їх урегулюванням.

Страхування професійної відповідальності покликане захистити майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам в наслідок своєї професійної діяльності і, водночас, захищає інтереси третіх осіб (Ваших клієнтів). Договір страхування професійної відповідальності надасть Вам можливість уникнути фінансових проблем та зберегти довіру клієнтів.

Пропонуємо вашій увазі принципово новий продукт на ринку страхових послуг України по страхуванню професійної відповідальності за якість наданих медичних послуг.
Предметом страхування є ненавмисна помилка лікаря (застрахованої особи) при наданні медичних послуг:
• при встановленні діагнозу захворювання;
• при проведенні курсу лікування;
• при оформленні призначень і рецептів;
• при ненавмисному скороченні термінів стаціонарного або амбулаторного лікування.
Таким чином, страховик бере на себе матеріальну відповідальність у страховому випадку:
• за заподіяну шкоду здоров'ю пацієнта або у разі його смерті;
• відшкодовує витрати по попередньому з'ясуванню обставин і ступеня вини лікаря (послуги експерта);
• витрати по веденню справ по страховому випадку в судових органах.

Завдяки даному страховому продукту, у Вас з'явилася унікальна можливість убезпечити, в матеріальному плані, свою професійну відповідальність перед Вашими пацієнтами.

Щорічний страховий внесок складає 3,2-4% від обраної Вами страхової суми. Мінімальний страховий внесок складає 640 грн., при цьому ми несемо відповідальність у розмірі 20 000 грн.

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа під час виконання професійних обов'язків, базується на законодавчих та нормативних актах, які регламентують зобов'язання сторін в тій чи іншій сфері діяльності. Основу професійної відповідальності становить порушення контракту між професіоналом та клієнтом щодо надання послуг. Будь-яка особа, що придбає послугу, розраховує на компетентність та сумлінність професіонала. Якщо клієнтові завдано шкоди, він має право притягти до відповідальності професіонала в судовому порядку.

Зауважимо, що в європейській практиці відповідальність поширювалася спочатку лише на осіб, котрі перебували з професіоналом у договірних стосунках. Сучасне тлумачення охоплює й відповідальність за шкоду, заподіяну професіоналом третій стороні.

Особливості відповідальності. Головним джерелом претензій до професіоналів є упущення, помилки або хибні дії, які призвели до фінансових збитків клієнтів або третіх осіб. Природа шкоди залежить від характеру професійної діяльності. Відповідальність професіонала полягає в додержанні необхідної обережності та майстерності під час виконання своїх обов'язків. При цьому він не обов'язково має бути компетентним в усіх питаннях. Рівень кваліфікації професійного працівника має бути не нижчим від рівня, якого один професіонал очікує від іншого в тій самій професійній галузі.


Способи захисту професіонала.

Захистом проти висунених претензій може бути доказ, що професіонал не перевищив своїх повноважень, був обережний та що його дії відповідали рівню кваліфікації, яка вимагається від професіоналів у цій галузі. Він повинен переконати суд, що діяв чесно та розумно.
Великі суми позовів, а також відсутність резервів для таких виплат, які професіонал потенційно має бути готовий сплатити, змушують його вдаватись до страхування. Більше того, у деяких країнах страхування професійної відповідальності здійснюється в обов'язковій формі.

Умови страхування. Страховик зобов'язується згідно з договором страхування виплатити страхувальникові компенсацію за будь-яким позовом третьої сторони за шкоду, заподіяну їй страхувальником через недбалість або помилку. Як правило, договір страхування укладається згідно з принципом "заявлених позовів". Позов може бути сплачений страховиками, якщо він пред'явлений під час дії договору страхування, незалежно від часу та місця, де сталася помилка або виникла підозра щодо її наявності.
Професійна діяльність нерідко ґрунтується на засадах партнерства. При цьому партнери можуть бути відповідальні за позови, що виникли з вини співвиконавців. Склад партнерів може змінюватися з часом. Тому постає потреба в захисті від позовів, що виникають через порушення колишніх партнерів.

Відповідальність страхувальника тлумачиться не лише як відповідальність особи, що уклала цей договір страхування, але й як відповідальність за помилки її колишніх партнерів у цьому бізнесі, а також за відповідальність її співробітників.
Договір страхування зобов'язує страхувальника негайно повідомити про будь-який позов або намір притягти його до відповідальності.

Як і в інших видах страхування відповідальності, страховик вимагає від страхувальника не вести переговорів, не давати будь-яких обіцянок про компенсацію без погодження зі страховиком. На прохання страхувальника страховик може взяти на себе врегулювання позову, ведення справи в суді.
Існує, проте, істотна відмінність врегулювання позову щодо професійної відповідальності від інших видів страхування. Страхувальник, очевидно, налаштований на те, щоб страховик прийняв претензію без суду. Судовий процес, розголос можуть відчутно зашкодити професійній діяльності страхувальника, його репутації, іміджу. Проте договір страхування ґрунтується на судовій відповідальності страхувальника. Якщо страховик вважає, що проти цього позову існує захист, то він намагатиметься заперечити його в суді. Тому в договір включається так звана "стаття про Королівську Раду" (положення про розв'язання суперечки між страховиком та страхувальником з приводу судового розгляду позову), що регулює такі суперечності. Якщо страхувальник та страховик не дійшли згоди з приводу конкретного позову, то остаточним є рішення арбітра -- "Королівської Ради".


Винятки з договору страхування.

Як правило, виключається відповідальність, що виникає з таких причин:

через дискредитацію та наклеп, поговір (хоча такий ризик може бути включений за додаткову плату);

через нечесність, шахрайство, кримінальні дії страхувальника. Виключаються позови, які підпадають під дію інших полісів страхування.

Виникнення нових видів професійної діяльності, нових ризиків породжує нові винятки.

У зв'язку з позовами, викликаними екологічним забрудненням, деякі страховики почали виключати ці ризики зі своїх полісів. Наприклад, фахівець з оцінювання земельних ділянок може не врахувати, що раніше на розглядуваній ділянці було звалище, куди часто вивозилися хімічні відходи. Використання цієї ділянки може зашкодити здоров'ю. Сума позову в такому разі може бути значною.
Можуть виключатися позови щодо ліквідації пошкоджень, а також пов'язані з місцевими умовами, трудовим законодавством і т. ін.
Термін страхування. Поліс покриває всі позови, які були подані в період його дії. Не має значення, коли припустилися необережності, що викликала позов, - під час дії цього полісу або раніше. Тому страхувальник має бути дуже уважним, відповідаючи на запитання страховика під час укладання договору страхування.

Це дозволить страховикові надати адекватне страхове покриття. Щоб убезпечити себе від можливої лавини "довгохвостих позовів", страховик може передбачити в договорі ретроспективну дату. Позови, шкоди за якими було завдано до такої дати, страховик не приймає.

Територіальні межі страхування. Договір страхування передбачає покриття робіт, виконуваних у межах країни. Під час виконання робіт за кордоном страхувальник має додатково повідомляти страховика, щоб розширити страхове покриття.
Ліміт відповідальності страховика. Здебільшого встановлюється сукупний ліміт відповідальності за весь період страхування. Ліміт за однією подією, за одним позовом, як правило, не застосовується. Проте договір передбачає поновлення ліміту за додаткову платню.

Судові витрати сплачуються страховиком понад обумовлений ліміт. При оплаті позовів, сума яких перевищує передбачений ліміт, страхувальник компенсує витрати пропорційно. Наприклад, якщо ліміт дорівнює 40000 гр. од., а сума позову - 50000 таких одиниць, то страховик сплатить лише 80% усіх витрат.

Страхування професійної відповідальності передбачає високі ліміти відповідальності. Не завжди страхувальник може сплатити потрібну високу страхову премію, що забезпечує достатню суму покриття. Слід особливо відзначити США, де приватним лікарям висуваються позови на мільйони доларів пацієнтами, які не задоволені лікуванням.
Андеррайтшг.

Оцінювання ризиків та розробка умов страхування залежить від виду професійної діяльності. Наприклад, відповідальність нотаріусів передбачає суми компенсацій менші порівняно з ризиками будівельних підрядчиків, лікарів. Методи андеррайтингу та умови страхування значно різняться між собою.

Страховик ретельно вивчає історію діяльності страхувальника, вік, досвід та кваліфікацію працівників, кількість партнерів та співробітників фірми, якість контролю, клієнтуру. На ступінь ризику впливають масштаби підприємства, наявність діючих офісів за кордоном та особливості національного законодавства в цих країнах. В основу оцінки буде покладено досвід та інтуїції андеррайтера, який визначає основні фактори ризику професіонала.

Розрахунок премії.

Премія розраховується за одним із принципів:

відсотки від річного грошового обігу страхувальника плюс фіксовані суми премій за кожну застраховану особу (тобто службовця);

згідно із сумами компенсацій з додаванням оплати за кожного службовця.

Ліміти відповідальності страховиків на території колишнього СРСР за договорами професійної відповідальності є нижчими від світових. Недостатньо розроблено правову базу з питань виникнення відповідальності та урегулювання позовів. Це позначається на тарифній політиці страховиків. Здебільшого страхові премії становлять від 0,5 до 7% лімітів.

Страхування від наклепу, поговори та дискредитації. У такому покритті мають потребу особи, пов'язані з друком та виданням книжок, журналів, газет, ведучі телевізійних та радіопрограм. Позови можуть висуватися якщо через поговір завдано шкоди репутації інших осіб. Наклепи, поговори можуть викликати до них ненависть, зневагу, насмішки, завдати шкоди роботі. При цьому недостатньо самого лише ущемлення гідності та почуттів постраждалих. Має бути факт завдання шкоди репутації.

Якщо наклепні заяви стають доступними третій стороні і такі заяви прямо або посередньо вказують на постраждалого, то це може стати основою для порушення позову.

Зі страхового покриття виключаються претензії, що виникають внаслідок особистої злоби та недоброзичливості; богохульства; шкоди, яка стосується комп'ютерного програмного забезпечення. Можливість страхування може бути обмежена специфікою публікацій. Виключаються також позови, зроблені іноземними судами або внаслідок наклепу кримінального та міжнародного характеру.

Для фінансової зацікавленості страхувальника договір передбачає його участь у компенсаціях від 10 до 20% у кожному позові.
Оцінюючи ризик, андеррайтер покладатиметься насамперед на історію позовів страхувальника, його репутацію та майбутні плани.
Страхова премія призначається згідно із сумою тиражу, кількістю опублікованого матеріалу та величиною обігу або гонорару страхувальника.
Може виплачуватись єдина премія з додатковими доплатами, наприклад за кожний том публікацій.
Нечесність працівників.

Страхування ризиків відповідальності страхувальника у зв'язку з нечесністю службовців не покриває нечесності партнерів та керівних працівників. Таке страхування не поширюється на шкоду страхувальникові (його грошовим коштам, власності т. ін.) внаслідок нечесності службовців. Шкоду страхувальникові розумніше страхувати у того самого страховика, у якого одержано поліс професійної відповідальності з розширенням на ризики нечесності. На практиці можуть виникнути обставини, що об'єднують обидва покриття. Нечесність з боку особисто страхувальника виключається. Втрата, шкода документам.

Часто професіонали утримують у себе різні документи своїх клієнтів - заповіти, закладні, сертифікати. Договір може передбачати покриття витрат на заміну або відновлення таких документів внаслідок їх часткової втрати або знищення. Покривається і відповідальність перед третіми особами, що постраждали внаслідок такої втрати.

На практиці існують численні ризики, які можуть бути віднесені до полісу страхування професійної відповідальності на особливих умовах та за додаткову премію.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Назва реферату: Страхування в Україні – на прикладі наск „оранта„ Розділ

  Реферат
  У своїй роботі об’єктом дослідження я вибрала найпотужнішу та найвідомішу НаціональнуАкціонерну Страхову Компанію „ОРАНТА”. Вибрана ця компанія тому що, про неї описується у багатьох перілдичних виданнях, вона приймає участь у багатьох
 2. Назва реферату: Лекції по трудовому праву України Розділ

  Реферат
  Однією із найважливіших галузей в нині діючій пра­вовій системі України є трудове право. Сутність і зміст цієї галузі права досить красномовно відображає її назва.
 3. Назва реферату: Страхування, відповідальності роботодавця Розділ

  Реферат
  У середині XIX століття в результаті стрімкого розвитку промисловості, ускладнення технологічних процесів почастішали нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання.
 4. Назва реферату: Управління агрострахуванням Розділ

  Реферат
  Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий
 5. 1. Сутність, принципи І роль страхування Тема Класифікація страхування

  Документ
  2. Основні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні. (цедент, перестраховик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп).

Другие похожие документы..