Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда в составе председательствующего Жуковского В.С., судей Леонтьевой И.В. и Шумаковой В....полностью>>
'Методические указания'
формы обучения по дисциплинам «Физикохимия жидких металлов и сплавов» специальности 150701 – Физикохимия процессов и материалов; «Строение и свойства...полностью>>
'Документ'
В умовах ринкової економіки та конкурентних взаємовідносин між суб'єктами господарювання важливим є удосконалення всіх ланок економічної роботи на пі...полностью>>
'Документ'
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 ( ) "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та пра...полностью>>

Законів України Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

6/18/1

Про міську комплексну програму "Молодь" на 2012-2015 роки

Відповідно до Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Указів Президента України „Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”, „Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури, спорту та підготовки до Євро-2012, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську комплексну програму "Молодь" на 2012-2015 роки, згідно з додатком (додається).

2.Визнати такими, що втратили чинність міську комплексну програму „Молодь” на 2009-2012 роки, затверджену рішенням міської ради від 18.12.2008р. № 5/23/16 та Програму розвитку пластового руху в м. Тернопіль на 2010-2012 роки, затверджену рішенням міської ради від 30.03.2010 р. №5/33/10.

3.Виконавчому комітету при розробці річних проектів міського бюджету передбачати кошти на виконання даної програми.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури, спорту та підготовки до Євро-2012.

Додаток
до рішення міської ради
від 05.01.2012 р.

№ 6/18/1

Міська комплексна програма "Молодь"

на 2012-2015 роки

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму Тернопільської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 05.02.1993 року №2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 року №41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України на 2009-2015 роки”

3.

Розробник програми

Управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму Тернопільської міської ради

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальні виконавці програми

Структурні підрозділи Тернопільської міської ради

6.

Учасники програми

Управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму

Управління культури і мистецтв

Управління освіти і науки

Управління стратегоічного розвитку міста

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Відділ обліку та фінансового забезпечення

Відділ кадрового забезпечення

Станиця Тернопіль Пласту Національної Скаутської Організації України

7.

7.1.

Термін реалізації програми

2012 – 2015 роки

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

460,0 тис.грн.

                                    Розділ 1. Загальні положення

Міська комплексна програма „Молодь” на 2012-2015 роки підготовлена на виконання Закону України від 05.02.1993 року №2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 року №41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України на 2009-2015 роки”

Міська комплексна програма "Молодь" на 2012-2015 роки спрямована на реалізацію в місті державної молодіжної політики щодо сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку молоді, реалізацію її конституційних прав та свобод.

Розділ 2. Мета та завдання Програми

Мета Програми – створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем.

Основними завданнями Програми є:

- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики у місті Тернополі щодо розв'язання соціальних проблем молоді;

- координація зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;

- підвищення ефективності державної молодіжної політики на місцевому рівні;

- зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, закладів, організацій, що працюють з молоддю.

Розділ 3. Напрями реалізації, заходи Програми

Основними заходами Програми є:

- Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, організації її змістовного дозвілля;

- Забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді;

- Формування здорового способу життя молоді;

- Розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями;

- Розвиток пластового руху в м. Тернопіль;

- Інформаційна підтримка програми.

Заходи Програми

з/п

Назва напряму реалізації

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяг фінансування по роках, тис.грн.

Очікуваний результат

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, організації їх змістовного дозвілля

Виконання соціального замовлення, спрямованого на задоволення потреб молоді міста Тернополя та проведення молодіжних культурно-мистецьких  заходів, спрямованих  на розвиток інтелектуальних, творчих здібностей молоді, пропаганді здорового способу життя та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі

2012-2015

Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і  спорту, управління освіти і науки, управління культури і мистецтв

Міський бюджет

70,0

88,0

105,0

123,0

Створення умов для творчого самовираження молоді засобом сцени; формування у молодих людей естетичного смаку, розвиток акторської майстерності; залучення молоді до змістовного дозвілля та популяризація активного способу життя

Сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим  місцем, стимулювання  створення роботодавцями додаткових  робочих  місць  для молоді

2012-2015

Міський центр зайнятості, управління економіки міської ради

Фінансування не потребує

-

-

-

-

зайнятість та  підприємницька діяльність молоді

Забезпення молоді міста  достовірною інформацією про можливості працевлаштування та вторинної зайнятості через спеціалізовану соціальну службу міського центру соціальних служб  для сім”ї, дітей та молоді „Молодіжна біржа праці”

2012-2015

Управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і спорту

Фінансування не потребує

-

-

-

-

зайнятість та  підприємницька діяльність молоді

2.

Забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді

Інформаційне та правове     забезпечення молоді, яка  здійснює трудову міграцію за межі України

2012-2015

управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Інформаційне та правове     забезпечення молоді

3.

Формування здорового способу життя молоді

Розробка макетів та забезпечення інформаційними  матеріалами профілактичного            

спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників,

учнів та студентів, представників груп ризику, залучення засобів

масової інформації до цієї діяльності

2012-2015

Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, управління стратегічного розвитку міста, управління освіти і науки,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, громадські організації міста

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Пропаганда серед молоді здорового способу життя

Забезпечення інформаційними  матеріалами профілактичного            

спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників,

учнів та студентів, представників груп ризику, залучення засобів

масової інформації до цієї діяльності

2012-2015

Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, управління освіти і науки,

громадські організації міста

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Пропаганда серед молоді здорового способу життя

4.

Розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями

Забезпечення участі  молодіжних громадських  організацій, спілок у розробці і провадженні міських програм,  що стосуються молодіжної проблематики

2012-2015

управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і спорту

Фінансування не потребує

-

-

-

-

співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями

Підтримка ініціатив молодіжних   і дитячих громадських організацій

2012-2015

Управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і спорту, громадські організації міста

Міський бюджет

7,5

10,0

13,0

25,0

Сприяння у самореалізації
громадських організацій

Координація заходів Всеукраїнської акції „Пам’ятати. Відродити. Зберегти” в м.Тернополі

2012-2015

управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління освіти і науки

управління культури і мистецтв,

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Національно-патріотичне виховання молоді

Підтримка діяльності  ресурсно-інформаційного центру підтримки молодіжних, дитячих громадських організацій

Постійно

управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Сприяння у самореалізації
громадських організацій

Проведення щорічного конкурсу  "ТОП-10 молодіжних лідерів",  "Молодіжна та дитяча громадська організація року"

2013-2015

управління у справах сім’ї, молодіжної політики і  спорту

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Стимулювання громадської активності МГО

Підтримка спільних програм молодіжних громадських  організацій з міською радою, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування, виховання суспільних лідерів

Постійно

управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, відділ кадрового забезпечення

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Стажування молодих людей в органах місцевого самоврядування

Підтримка та сприяння організації молодіжних органів місцевого самоврядування

Постійно

управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, відділ кадрового забезпечення

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Діяльність молодіжної міської ради

Організаційна підтримка програм, спрямованих на співпрацю навчальних закладів з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, розвиток шкільного і студентського самоврядування

управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління освіти і науки,

громадські організації міста

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Розвиток шкільного та студентського самоврядування

5.

Розвиток пластового руху в м. Тернопіль

Підготовка серії публікацій, радіо- і телепередач у місцевих ЗМІ про минуле та сучасне Пласту

Постійно

управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і спорту

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Популяризація пластового руху

Крайові табори, приурочені 100-річчю ПЛАСТу

2012

управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і  спорту

Міський бюджет

8,0

-

-

-

Розвиток пластового руху

Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру»

Постійно

управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і спорту

Міський бюджет

1,5

2,0

2,0

2,0

Популяризація пластового руху

Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912

2012

управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і  спорту

Міський бюджет

1,0

-

-

-

Популяризація пластового руху

Підготовка музейної експозиції про Пласт у Тернополі

2012

управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і спорту

Міський бюджет

1,0

-

-

-

Популяризація пластового руху

Проведення загальноміського відзначення 20-ліття відновлення Пласту у м. Тернополі та 100-ліття Станиці Тернопіль Пласту – НСОУ

2012

управління у справах сім’ї,       молодіжної політики і  спорту

Міський бюджет

1,0

-

-

-

Популяризація пластового руху

6.

Інформаційна підтримка програми

Висвітлення  у друкованих  та  електронних  засобах  масової  інформації, комп” ютерній мережі Інтернет хід реалізації державної молодіжної політики

Постійно

управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Інформаційна підтримка

Проведення опитування серед молоді з питань реалізації молодіжної політики, вивчення її інтересів, запитів, настроїв та уподобань

Постійно

управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Фінансування не потребує

-

-

-

-

Моніторинг пріоритетів молодіжного середовища

Розділ 4. Строки  реалізації ПрограмиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни про соціальну роботу з дітьми та молоддю

  Закон
  соціальна робота з дітьми та молоддю - діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян,
 2. Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2011-2013 роки

  Документ
  На виконання Законів України “Про соціальну роботу з сім»ями, дітьми та молоддю” від 15 січня 2009 року № 878 – VІ; Закон України “Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966 – ІV; постанова КМУ №1126 від 27 серпня 2004 року
 3. Про затвердження спільних заходів, спрямованих на підтримку дітей у зимовий період, профілактику дитячої безпритульності та надання соціального захисту дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

  Документ
  На виконання листа голови Попаснянської районної державної адміністрації, відповідно до Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
 4. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 42, ст. 213 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2353-IV ( 2353-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.191 N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.
 5. Моніторингові схеми в установах Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту як модель Національного превентивного механізму: Науково-практичний посібник

  Документ
  Моніторингові схеми в установах Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту як модель Національного превентивного механізму: Науково-практичний посібник.

Другие похожие документы..