Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методичні рекомендації'
(для студентів заочної форми навчання факультету післядипломної освіти та заочного навчання за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій” спеціа...полностью>>
'Программа'
Главная цель курса – ознакомление с процедурой организации и проведения социально-политических исследований, обучение методам социологических исследо...полностью>>
'Документ'
Работа участника всероссийского интернет-проекта «Педагогический опыт. Инновации, технологии, разработки» всероссийского педагогического портала МЕТОД...полностью>>
'Литература'
Потребность ПОНИМАТЬ - одна из самых главных в человеческой жизни. Что это такое? Что бы это значило? На что это похоже? Как это получилось? В чем см...полностью>>

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

61146, м. Харків, вул. Блюхера, 27-Г, тел./факс (0572) 68-54-90, ruo_mos@kharkivosvita.net.ua

Код ЄДРПОУ 02146334

Від 12.10.2011 № 3538

На № ______ від ________

Надсилається електронною поштою

Директорам загальноосвітніх навчальних закладів

усіх типів і форм власності

Московського району

Шановні керівники!

Управління освіти адміністрації Московського району надсилає наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10. 2011 № 526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області».

Прошу довести Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів до педагогічних працівників (на нарадах під підпис педагогічних працівників) і вжити заходів щодо використання та неухильного дотримання зазначених рекомендацій при оцінюванні навчальних досягнень учнів та оформленні сторінок класних журналів з усіх базових предметів початкової, основної та старшої школи.

Про проведену роботу (з зазначенням дати та № протоколу відповідної наради, засідань ШМО, педради тощо) прошу письмово інформувати районне управління освіти (Савченко А.П.) 24.10.2011 року.

Додаток на 156 арк. в одному примірнику.

Заступник начальника В.І. Попова

Савченко, 68-63-54


Оригінал підписано

Додаток до листа управління освіти адміністрації Московського району

Харківської міської ради

від 12.10.2011 № 3538

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

Харків

05.10.2011 № 526

Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», листа Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 №1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2009 №1\9-353 «Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2009/2010 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 №1/9-580 «Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України від 09.06.2011 №1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році», з метою впорядкування роботи вчителів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів, складених фахівцями комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (додаються).

2. Відділу нормативності та якості освіти (Байназарова О.О.), відділу позашкільної, дошкільної та корекційної освіти (Счастна І.О.) Головного управління освіти і науки, комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) під час проведення експертиз загальноосвітніх навчальних закладів та навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування, методичних виїздів у райони і міста області здійснювати контроль за нормативністю оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до Науково-методичних рекомендацій.

3. Начальникам районних (міських) відділів (управлінь) освіти, керівникам навчальних закладів інтернатного типу::

3.1. Довести Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів до загальноосвітніх навчальних закладів.

До 07.10.2011

3.2. Вжити заходів щодо використання та неухильного дотримання Науково-методичних рекомендацій при оцінюванні навчальних досягнень учнів та оформленні сторінок класних журналів з усіх базових предметів початкової, основної та старшої школи.

Протягом 2011/2012 н.р.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Головного управління освіти і науки Віцько О.В.

Начальник управління Р.В.Шаповал

Покроєва, 731-21-31

Додаток 1

до наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах

Українська мова

Укладач: Березанець І.В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Усі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: «Зошит», «Тематична», «І семестр», «ІІ семестр», «Скоригована», «Річна», «ДПА», «Апеляційна».

Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти, тобто робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учнів.

При цьому оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання й розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне й монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів.

Матеріали для перевірки зазначених вище видів діяльності добираються відповідно до вимог програми для кожного класу, з урахуванням тематики соціокультурної змістової лінії, рівня підготовки, вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної програми.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завданнями є такі: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, установлення зв’язків між ними й засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і фронтальне опитування; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.

Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота, якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми. Проводиться вона лише у формі тестових завдань, складених на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань у тестовій формі й самостійно дібрані приклади.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 до 12 балів.

На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки або «н» у разі відсутності учня.

Окрім контрольної роботи з мовної теми, фронтально оцінюються також аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір.

Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

5

6

7

8

9

10

11

1

II

І

II

І

II

1

II

І

II

І

II

І

II

Перевірка мовної теми*

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Письмо: переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

твір

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

-

Правопис: диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Читання мовчки*

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наголошує (підстава: лист від 09.06.2011 року № 1/9-454), що «у таблиці зазначена мінімальна кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо».

Звертаємо увагу, що зазначена кількість видів контролю в
10–11-х класах стосується рівня стандарту та академічного рівня.

У старших класах профілю «Українська філологія» кількість видів контролю збільшена.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради наказ

  Документ
  Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.01.
 2. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (1)

  Документ
  Відповідно до річного плану роботи управління освіти адміністрації Московської району Харківської міської ради на І семестр 2011-2012 навчального року з метою вивчення стану викладання предметів,
 3. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (4)

  Документ
  На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист
 4. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (5)

  Документ
  Згідно з планом роботи управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради на 2012 рік, з метою вивчення стану відповідності організації та діяльності соціально-психологічної служби вимогам нормативно-правових
 5. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (3)

  Документ
  Керуючись Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України

Другие похожие документы..