Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В данном дипломном проекте рассматривается такая проблема современной нефтяной промышленности, как бурение боковых стволов малого диаметра. Разработан...полностью>>
'Документ'
Дисципліна “Історична геологія з основами палеонтології” є базовою нормативною дисципліною, при підготовці фахівців за ОКР бакалавр геології, що викла...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Рік 2011 є знаковим для всіх, хто причетний до хімічної освіти. Визнаючи провідну роль хімії у розв’язанні таких проблем, як гло­бальна зміна клімату...полностью>>
'Документ'
В холодных квартирах вместе с маленькими детьми, под аккомпанемент информационных помоев, миллионы украинцев с ужасом дожидаются нового курса доллара ...полностью>>

Кафедра економіки підприємств реферати ндр за результатами щорічного конкурсу студентських науково-дослідних робіт Випуск 4

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВРеферати НДР

за результатами щорічного конкурсу

студентських науково-дослідних робіт

Випуск 4   • Економічні та соціально-економічні науки

   • Науково-методичні проблеми освіти

Шостка 2010


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ


Наукове спрямування:

"Дослідження соціально-економічних, історичних,

політичних і психологічних чинників

розвитку суспільства і регіонів"

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ:

СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ,

ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник рефератів

студентських науково-дослідних робіт (НДР)

Випуск 4

Шостка - 2010

Науково-інформаційне видання Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри економіки підприємств,

протокол № 7 від 27 лютого 2010 р.

ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

(керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів

науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):

Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Павленко Ю.Є., Глушко В.П., Старовойт О.В., Києвицька Н.П., Тугай Н.О., Полончук В.О.,

Ісакова І.В., Пригара І.О., Мамчук І.В., Новикова І.В.,

Барна П.В., Клименко Н.Г., Парфенова Н.Л.

ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ

Голова: Акуленко Віталій Лук'янович – директор ШІ Сум ДУ, зав. кафедри,

кандидат економічних наук, доцент

Заступники голови: Павленко Юрій Євгенович – кандидат технічних наук, доцент

Плацинда С.С. – студент гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Члени оргкомітету: Лисенко Діана – студентка гр. Е-61 Ш, ШІ Сум ДУ

Четверикова Юлія – студентка гр. Е-61 Ш, ШІ Сум ДУ

Краснощок Наталія – студентка гр. Е-61 Ш, ШІ Сум ДУ

Сальник Надія – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Дяченко Дмитро – студент гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Пунтус Яна – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Ліпатова Ганна – студентка гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Редкач Світлана – студентка гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Ступак Дмитро – студент гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Жирний Вадим – студент гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му етапі конкурсу – підсумковому семінарі кафедри 22 квітня 2010 року.

До розгляду пропонуються результати наукових досліджень студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ) та Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ Сум ДУ, які навчаються за спеціальностями: "Економіка підприємства", "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", а також учнів ШНВК: спеціалізованої школи І-ІІ ступенів – ліцея м. Шостки.

Збірка розрахована на науково-педагогічних працівників, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл та усіх, кого цікавить стан і особливості соціально-економічного, суспільно-гуманітарного, культурного розвитку України та регіонів, методологія наукової творчості, технологія наукових досліджень, а також методи розв'язання проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у суспільстві. Вона охоплює актуальні наукові напрями: економічні та соціально-економічні науки, соціально-гуманітарні науки, науково-методичні проблеми освіти.

Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економіки підприємств (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в науковій бібліотеці ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для ознайомлення зацікавленим особами.

Шосткинський інститут Сумського державного університету, 2010

ЗМІСТ

Передмова …………………………………………………………………….. 6

Вступ ………………………………………………………………………… 7-8

Підсумки конкурсу 2009 року ………………………………………..….. 11-12

Реферати НДР …………………………………………………………. 13-37

Шалдуга І.Ф. Розроблення бізнес-плану для торговельного підприємства «комп’ютерний світ»………………. …………………………………..…… 13

Плацинда С.С., Сальник Н.М., Літуновська К.О. Врахування екологічного менеджменту у виробництві генно-модифікованих організмів ……….. 16

Лєтуновська М.А. Вітроенергетика як ефективне альтернативне

джерело енергії ……………………............................................................. 18

Циганок С.В. Екологічні витрати підприємства та шляхи їх скорочення 19

Задьора Д.В. Роль інвестиційної діяльності у розвитку господарства

в умовах кризи ……………………………………………………................. 21

Копєйко О.Ю. Дослідження впливу окремих чинників на розвиток

економіки України ……….………………………………………………. 23

Подгаєвський Я.Ю. Енергозберігаючі технології як основа охорони

природного середовища …………………………………………………….. 28

Кривущенко М.В. Аналіз взаємозв’язку показників економічної та природоохоронної діяльності галузей …………………………………….. 30

Дяченко Д.Ю., Пунтус Я.В. Теорія дозвілля – економіко-соціальний

аспект ………………………………………………………………………. 32

Чечель Є.Л. Роль малих підприємств у розвитку економіки …………… 34

Деруга І.М. Традиційні і сучасні підходи в розвитку маркетингу

в умовах кризи ……………………………………………............................. 36

--------------------------------------------------------------------------

Лисенко Діана, Краснощок Наталія. Наука – основа розвитку суспільства … 38-40

ПЕРЕДМОВА

Конкурс студентських науково-дослідних робіт «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ» став доброю традицією і головною подією кафедри «Економіки підприємств» Шосткинського інституту Сумського державного університету (СумДУ). Участь у конкурсі дає можливість студентам не тільки презентувати себе широкому загалу, починати і повноцінно вести науково-інтелектуальне студентське життя, відточувати власну дослідницьку майстерність, літературне та ораторське мистецтво, а й, насамперед, вчитися розкривати свій потенціал, якого більш ніж достатньо у сучасного студентства. І хоча участь в ньому не обов’язкова, учасників конкурсу ніколи не бракувало і, сподіваємося, в майбутньому їх буде ще більше.

Зусилля організаторів конкурсу не проходять даремно – результатом плідної співпраці студентів і викладачів є досягнення студентів кафедри на престижних навчальних та наукових заходах: Всеукраїнському конкурсі студентських робіт Міністерства освіти та науки України, Всеукраїнській олімпіаді, міжвузівському конкурсі наукових робіт Харківського державного університету, конкурсі бізнес-планів Шосткинської міської ради, Міжнародних наукових конференціях.

Шановні друзі!

З метою залучення до наукової творчості здібних студентів відповідно до їх наукових інтересів, розвитку їх творчих можливостей, розширення світогляду, вже вчетверте наш науково-педагогічний колектив проводить щорічний кафедральний конкурс студентських науково-дослідних робіт. Як завжди ми оперативно інформуємо про це суспільство, друкуючи результати наукових досліджень своїх студентів в науково-інформаційній збірці «Реферати НДР», яка містить реферати звітів про виконані і захищені на науковому семінарі кафедри студентські науково-дослідні роботи. Популяризація наукової творчості нашої молоді має на меті інформувати громадськість про стан речей у пріоритетних сферах діяльності молодих науковців, про наукове життя кафедри, про нові напрямки економічних та загальнонаукових досліджень, про персональні навчальні і творчі здобутки студентів ШІ СумДУ, ХТК ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ, а також учнівської молоді нашого міста.

Залучення студентів до наукової діяльності ставить за мету поглиблення фахової підготовки майбутніх спеціалістів, магістрантів, розвиток їх творчих здібностей. Організація підготовки творчого та аналітичного фундаменту для майбутнього економіста передбачає участь студентів у науковій роботі кафедри протягом усього періоду навчання в інституті. Звичайно, зміст дослідницької роботи студентів поступово ускладнюється, стає більш глибоким від курсу до курсу. З часом накопичуються потрібні знання, навички, а також певний досвід.

Студенти беруть участь у різних формах навчально-дослідної роботи та у виконанні дослідницької роботи у позанавчальний час: участь у роботі наукових конференцій, конкурсах, написанні рефератів, наукових доповідей, курсових і дипломних робіт.

Мета творчого колективу пропонованого видання – постійно інформувати громадськість про стан речей у цій сфері діяльності, про рівень наукових результатів студентських робіт, про нові напрямки досліджень.

Реферативні матеріали, які представлені в збірці, можуть бути корисними студентам вищих навчальних закладів, учням шкіл, магістрантам, аспірантам, здобувачам наукових ступенів, а також викладачам. Творчо зорієнтовану молодь вони можуть надихнути на нові дослідницькі напрямки, ідеї, практичні розробки.

Ми сподіваємось, що ознайомлення зі збіркою рефератів студентських науково-дослідних робіт, з оригіналами звітів про НДР буде сприяти зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до світу нових знань і умінь, а також дозволить кожному читачеві знайти цікаву та потрібну йому інформацію. Впевнені, що наш конкурс і надалі буде щорічним та посяде належне місце у науковому житті колективу кафедри і наших студентів. Переконані, що досвід виконання науково-дослідної роботи, складання звіту, публічного захисту та відстоювання своєї ключової ідеї, власної точки зору обов’язково знадобиться студентам в подальшій практиці, в їх професійному зростанні.

З повагою, науково-педагогічний колектив

кафедри, організаційний комітет конкурсу.

ЕКОНОМІСТ ХХІ СТОЛІТТЯ: КОНТУРИ МИНУЛОГО, РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

І СОЦІАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

«В том, что известно,

пользы нет – одно

неведомое нужно! »

(Гёте)

Економіка, як система, вважається найважливішою складовою середовища існування суспільства, основою його життєзабезпечення. Головне її завдання – забезпечити гармонійний розвиток людини шляхом зміцнення її здоров’я, підвищення добробуту, інтелектуального та культурного рівня. Зрозуміло, що реалізація більшості з цих напрямів здійснюється фахівцями економічного профілю, яких навчали, вчать і завжди будуть вчити в системі вищої освіти.

Проте, останнім часом лише лінивий не згадує у негативному сенсі і саму економіку, і економічну освіту і фахівців-економістів. Ще одним натяком на певні проблеми економічної освіти можна вважати заяву віце-прем’єра з гуманітарних питань В.Семиноженка про необхідність скорочення обсягу підготовки економістів, яку він зробив 25 березня 2010 року. Буцімто, суспільство майже захлинається від надлишку економістів і така їх кількість державі не потрібна. Дійсно, якщо подивитись ретроспективно на перебіг наших справ у розбудові національної економіки, то можна побачити, що, м’яко кажучи, пишатися майже нічим: «разброд и шатания – рос.», відсутність системних економічних реформ, реальних проривів хоча б по окремих напрямках, а тому і яскравих досягнень. Крім того, той факт, що частка молоді, яка бажає отримати саме економічну освіту, за останніми опитуваннями скоротилася майже до 22%, теж не додає оптимістичних очікувань. Однак це ніяк не дає підстав для суттєвого скорочення вже сьогодні обсягу підготовки фахівців економічного напряму – бо хто ж тоді за законами ринкової економіки, «економіки знань» будуватиме Україну?

Інша справа, що потрібні економісти нової формації, нової якості та іншого потенціалу, економісти майбутнього, тобто фахівці, які не лише збагачені класичними економічними знаннями, а й спроможні здійснювати повноцінну аналітичну діяльність, займатися дослідницькою справою, професійно видобувати нові знання та ефективно використовувати їх на практиці. Ринкова система потребує економістів-аналітиків, які володіють нелінійним мисленням, керуються біфуркаційними орієнтирами, в змозі застосувати не тільки стандартні технології, але й нові креативні рішення, або їх синтез, що обов’язково дає додаткову синергію. Цікаво, що у переліку найбажаніших професій сьогодення та найближчого майбутнього, який щорічно публікує журнал «Форбс», майже після кожної професії стоїть припис «з економічним та аналітичним мисленням». Річ у тому, що підприємства третього тисячоліття – це підприємства, що використовують зовсім не ті методи і навички, які застосовувались в недалекому минулому. Навіть вхідні потоки ресурсів та вихідні товари, послуги та інформація у сучасній схемі підприємства якісно теж інші. Саме тому головна цінність для підприємств – висококваліфіковані фахівці, які на практиці використовують свій інтелектуальний потенціал для створення додаткової вартості, грошей буквально «з повітря».

Отже, оскільки джерелом економічного зростання держави є нові знання, що видобуваються фахівцями нового рівня і є основою створення ВВП, то головною економічною категорією вже сьогодні стають наукові досягнення, точніше – ефективність наукової праці та впровадження її результатів. Саме поєднання економічної діяльності з науковими дослідженнями формує ключові компетенції фахівця. Лауреати Нобелевської премії з економіки Мінтон Фрідмен і Роберт Лукас встановили, що кращим прогнозним показником економічного зростання є не фактор освітнього рівня у традиційному розумінні, а знаннєво-професійна майстерність, або комплекс компетенцій. Вчені встановили чіткий і суттєвий зв’язок між ключовими економічними категоріями: підвищення рівня компетенції на 1% по відношенню до міжнародного середнього показника супроводжується 2,5%-м відносним зростанням продуктивності праці і 1,5%-м ростом ВВП на одну особу. Ось такий майже нескінченний резерв. Іншими словами, все залежить лише від нас.

На цьому фоні дивним дисонансом виглядає нещодавня заява Секретаріату Всеукраїнської студентської ради (ВСР), в якій, на основі опитування представників студентського самоврядування, стверджується, що «студентської науки в Україні немає». Мабуть, нам варто довести протилежне, показати своїми справами, досягненнями, що це не має відношення принаймні до нас, до студентської наукової еліти нашого навчального закладу? А це дійсно так, бо 23 березня цього року студенти нашої кафедри вкотре переконливо довели, що здатні з успіхом конкурувати зі своїми науковими колегами з інших університетів України. Зокрема, Циганок Світлана, Кривущенко Марина та Подгаєвський Ярослав (гр. Е-61 Ш) представили свої наукові роботи на щорічний Всеукраїнський студентський конкурс, успішно дійшли до ІІ-го туру, виступили з науковими доповідями, а Світлана, до того ж, виборола почесне ІІІ-є місце. Крім того, нашими студентами підготовлено багато цікавих науково-дослідних робіт на щорічний кафедральний конкурс "НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ: СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ПЕРСПЕКТИВИ", наукових статей, розробляються бізнес-плани на міський конкурс та ін. То ж, студентська наука в Шосткинському інституті СумДУ є і завжди буде, як, власне, були і будуть вихованці кафедри та професійні випускники-економісти: Le roi est mort? Vive le roi! («Король умер? Да здравствует король!»).

Отже, головним стратегічним ресурсом держави є наша талановита молодь, яка поєднує власний освітній процес з активною науковою діяльністю, тобто, Ви: студенти, учні, талановиті особистості. Згадайте гасло молодості: «Твори! Вигадуй! Дій!». Пам’ятайте, що саме цей досвід в подальшому допоможе кожному сформуватися як фахівець, зайняти гідне місце у суспільстві, зробити свій внесок у розбудову країни, оскільки навички дослідницької діяльності дають змогу їх власникові «Уже сегодня делать ТО, о чём другие будут думать только завтра» (Уинстон Черчилль).

Ю.Є. Павленко,

кандидат технічних наук, доцент

ЛІТОПИС ПОСТУПУ

Стислі підсумки конкурсу студентських НДР 2009 року:

рівень, структура, динаміка

У 2009 році на конкурс було подано 12 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

 • роботи студентів Шосткинського інституту Сум ДУ – 9 НДР;

 • роботи студентів ХТК ім. І.М. Кожедуба – 3 НДР.

Тематичне структурування НДР:

  1. Роботи економічного напрямку – 9 НДР.

  2. Роботи соціально-гуманітарного напрямку – 3 НДР.

Співвідношення напрямків 3 : 1 .

Науковий рівень НДР: середнє значення оцінки НДР = 97 бал. (мах.=140);

діапазон значень = (61 ... 110) бал.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НДР

За підсумками проведення конкурсу (1-й етап – дослідження, складання та анонімна експертиза звітів про НДР; 2- й етап – захист НДР на відкритому науковому семінарі кафедри), а також на підставі аналізу результатів за ступенем відповідності робіт об'єктивним критеріям ("Положення про конкурс студентських НДР", 6.11.2006 р.) експертна комісія визначила найкращі роботи і переможців конкурсу.

Переможці конкурсу 2009 року


Економічна секція

І місце: Дяченко Дмитро , ШІ Сум ДУ, гр. Е-71 Ш

Додаткова грошова одиниця – засіб стимулювання регіональної економіки.

ІІ місце: Євдокименко Юлія, Мороз Олеся, ШІ Сум ДУ, гр. Е-71 Ш

Дослідження надійності функціонування банківської системи України в умовах

посилення фінансово-економічної кризи.

Циганок Світлана, ШІ Сум ДУ, гр. Е-61 Ш

Впровадженя екологічного менеджменту на промисловому виробництві.

ІІІ місце: Кривушенко Марина, ШІ Сум ДУ, гр. Е-61 Ш

Соціально-економічні аспекти зайнятості, проблеми і перспективи в

Сумській області

Подгаєвський Ярослав, ШІ Сум ДУ, гр. Е-61 Ш

Екологічні інвестиції: стан, проблеми та перспективи.

Ковальова Олена, ХТК ім. І.М.Кожедуба, гр. ЕП-06 Ш

Економічні аспекти розвитку сільського зеленого туризму на Сумщині.

Соціально-гуманітарна секція

Призове місце: Гордюк Максим, ШІ Сум ДУ, гр. Е-61 Ш;

Юрочко Ірина, ХТК ім. І.М. Кожедуба, гр. КС-06

Мотиваційні чинники працевлаштування молоді.


2010 рік

У 2010 році на конкурс подано 11 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

 • роботи студентів Шосткинського інституту Сумського

державного університету (ШІ Сум ДУ) – 7 НДР;

 • роботи студентів Шосткинського хіміко-технологічного

коледжу ім. І.М. Кожедуба (ШХТК) – 1 НДР;

 • роботи учнів ШНВК:

спеціалізованої школи І-ІІ ступенів – ліцея м. Шостки – 3 НДР.

Тематичне структурування НДР:

1. Роботи економічного напрямку – 11 НДР.

РЕФЕРАТИ НДР 2010 РОКУ

Звіт про науково-дослідну роботу

" Розроблення бізнес-плану для торговельного підприємства

«комп’ютерний світ»"

Автор: студентка Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ, гр. ЕП-06 Шалдуга І.Ф.

Науковий керівник: викладач економічних дисциплін Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ Сакіна Л.І.

Рукопис закінчено 29 березня 2010 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 32с., 2 додатки, 3 рис., 11 табл., 19 джерел.

Мета роботи – розробка бізнес-плану для торговельного підприємства, оскільки, прийнявши рішення про створення власної справи, потрібно послідовно і досконало спланувати свою діяльність.

Завдання роботи – показати, що заснувати власну справу може будь-яка людина, але лишитися бізнесменом зуміють лише ті, хто має силу волі, цілеспрямованість, велику працездатність, хто в цій діяльності вбачає зміст свого життя.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферати ндр (1)

  Реферат
  Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 2. Реферати ндр (3)

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 3. Реферати ндр (4)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 4. Реферати ндр (2)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 5. Положення про загальноуніверситетський конкурс студентських наукових робіт Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду розділ міжнародне співробітництво

  Конкурс
  Розвиток наукових досліджень є неодмінним обов’язком викладачів університету, без науково-дослідної роботи не можна здійснювати підготовку спеціалістів на рівні вимог сучасної науки, науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Другие похожие документы..