Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Животные являются источником первых знаний о природе. Ребенок видит животное - он к нему тянется, распознает названия, отмечает различия, познает его...полностью>>
'Доклад'
Доклад на секции «Модернизация начального профессионального образования и среднего профессионального образования в условиях развития инновационной эк...полностью>>
'Курсовая'
Гостиница любой организационно-правовой формы должна соответствовать требованиям государственного стандарта РФ (ГОСТ Р 50645-94) «Туристско-экскурсио...полностью>>
'Документ'
1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на промышленном железнодорожном транспорте (Инструкция по движению поездов и маневровой работе)...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку дергачівського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХІV сесія Дергачівської

районної ради VІ скликання

від 13.12.2011р. року № 260-3

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

Дергачі-2012

Структура

Програми економічного та соціального розвитку

Дергачівського району на 2012 рік

Вступ

Частина І

Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2011 році

Частина ІІ

Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік

2.1. Соціальна сфера

2.1.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

2.1.2 Доходи населення та заробітна плата

2.1.3. Зайнятість населення та ринок праці

2.1.4 Пенсійне забезпечення

2.1.5. Соціальне забезпечення

2.1.6. Реформування житлово-комунального господарства

2.1.7. Охорона здоров'я

2.2. Гуманітарна сфера

2.2.1. Освіта

2.2.2. Культура і туризм

2.2.3. Фізична культура і спорт

2.3. Безпека життєдіяльності людини

2.3.1. Охорона навколишнього природного середовища

2.3.2. Охорона праці

2.3.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, сприяння створенню місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх наслідків та розвитку системи оповіщення та зв’язку цивільної оборони.

2.3.4. Мобілізаційні заходи

2.4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

2.4.1. Інвестиційна діяльність

2.4.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2.4.3. Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району

2.4.4. Забезпечення стабільної цінової ситуації та розвиток споживчого ринку

2.4.5. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом

2.4.6. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

2.5. Розвиток реального сектору економіки

2.5.1. Промисловий комплекс

2.5.2. Енергозбереження

2.5.3. Агропромисловий комплекс

2.5.4. Транспорт і зв’язок

2.5.5. Зовнішньоекономічна діяльність

2.5.6. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

2.5.7. Організація святкування знаменних дат, професійних свят, проведення тематичних «круглих столів», відзначення кращих працівників та трудових колективів.

2.5.8. Створення інформаційно-аналітичної мережі району

2.5.9. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців

Частина ІІІ

Прогнозна сума видатків на фінансування заходів на 2012 рік

Частина ІV

Заходи щодо розвитку окремих напрямків економічної та соціальної сфери району

ВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку Дергачівськгого району (далі – Програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.Ф.Януковича “Україна для людей”, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Дергачівського району на 2012рік, узгоджених з Головним управлінням економіки обласної державної адміністрації.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.00 №1602-ІІІ.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та місцевих бюджетів Дергачівського району, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2011 році

Соціально-економічний розвиток Дергачівського району за 2011 рік залишався стабільним. Досягнуто зростання у промисловості - підприємствами району за 8 місяців 2011 року реалізовано продукції на суму 1,5 млрд.грн., що становить 4,3% від загального обсягу реалізації. Район залишається інвестиційно-привабливим. Успішно працюють підприємства з іноземними інвестиціями - центр оптової торгівлі "Метро", промислове підприємство "АМКОР ТОБАККО ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА" по виробництву високоякісної картонної тари, торговий центр «Сетко» у Дергачах і підприємство по видавництву та книготоргівлі "Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" в селищі Солоницівка.

Підприємці району активно приймають участь у міжнародних виставково-ярмаркових заходах. На високому рівні пройшов офіційний візити делегації Дергачівського району на Курсько-Коренський ярмарок у м. Свобода Золотухінського району Курської області, де гідно були представлені досягнення виробників району. На початку жовтня 2011 року було підписано Угоду про співробітництво між Дергачівським районом Харківської області України та м. Сосновець на правах повіту Сілезького воєводства Республіки Польща. Промисловці району також представили свою продукцію на Великому Слобожанському ярмарку, що проходив 16-17 вересня цього року в м. Зміїв.

Продовжувалася робота по зміцненню матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Підприємствами і організаціями агропромислового комплексу за 9 місяців 2011 року придбано сільськогосподарської техніки на суму 29,9 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2011 році склала 2203 грн., що більше рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму працездатної особи на 1243 грн.

Триває реформування сфери житлово-комунального господарства. З метою покращення розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ перед ДК «Газ України» в районі активізована робота зі споживачами по погашенню заборгованостей за послуги з теплопостачання. Рівень розрахунків всіх споживачів за спожиті енергоносії станом на 01.11.2011 року становлять в цілому по району: за електроенергію – 100,6%, природний газ – 81%, тепло – 97%.

Постійно проводиться моніторинг цінової ситуації на основні споживчі товари та вживаються заходи щодо недопущення зростання цін на них.

Розвивається у районі й молодіжний рух. Проводиться відновлення банку даних дітей пільгових категорій, що мають право на оздоровлення в 2012 році.

Функціонують спеціалізовані соціальні формування: "Мобільний консультаційний пункт", "Служба соціальної підтримки сім’ї" (Центр реабілітації дітей і підтримки прийомних сімей "Альтернатива" в рамках діяльності служби), «Служба соціально-профілактичної роботи».

Розвивається галузь культури. За 11 місяців 2011 року були проведені ряд конкурсів та фестивалів районного, обласного та міжнародного рівня.

В цілому динаміку розвитку району можна охарактеризувати позитивно. Серед негативних тенденцій можна відзначити заборгованість до Пенсійного фонду.

Головними проблемами, що найбільш суттєво впливають на розвиток економіки району у 2011 році, є:

у соціальній сфері:

демографічна криза (загроза утворення дефіциту робочої сили, передусім кваліфікованої; збільшення навантаження на працездатне населення та соціальні статті бюджету у зв’язку із старінням населення);

низький рівень продуктивності праці в економіці (відсутність належної мотивації у працівників до легальної продуктивної зайнятості, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність тіньових відносин на ринку праці);

у реальному секторі економіки:

низька конкурентоспроможність економіки (висока енергоємність економіки; значна зношеність основних фондів підприємств);

недостатній рівень фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва;

висока частка імпорту та низька частка експорту;

Основними завданнями Програми стануть:

- відновлення позитивної динаміки сталого розвитку основних галузей економіки району;

- сприяння розвитку реального сектору економіки, активізація інвестицій в модернізацію економіки,

- створення сприятливих умов для підприємництва.

Частина ІІ. Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік

2.1. Соціальна сфера

2.1.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На сучасному етапі розвитку українського суспільства не завершено формування правових, організаційних та фінансових умов для забезпечення ефективного функціонування цілісної системи захисту прав дитини, потребують системності та вдосконалення заходи з підтримки та соціального захисту сімей, які виховують декількох дітей. Такий стан справ призводить до виникнення постійних ризиків щодо дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства, у тому числі і за причин відсутності державної підтримки захисту житлових прав дітей та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за якими не закріплено житло на праві власності.

Основні проблеми:

- залишається високим рівень соціального сирітства, який зумовлений у тому числі низьким матеріальним рівнем сімей, в яких виховуються діти, стабільно високою кількістю сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- на недостатньому рівні сформована громадська думка та відповідальність за долю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування щодо їх права на виховання у сім’ї, що впливає на стан роботи з передачі дітей під опіку, піклування, особливо дітей старшого віку.

Основні завдання:

- забезпечення оздоровленням 100% дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- залучення молоді до здійснення заходів щодо профорієнтації підприємницької діяльності; збільшення кількості молоді, залученої до здорового способу життя;

- забезпечення якості та доступності інформаційних послуг щодо шляхів запобігання та протидії домашньому насильству та попередження випадків торгівлі людьми.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечити організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2012 році на належному рівні

Протягом року

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2

Разом з правоохоронними органами та місцевими органами влади продовжити проведення комплексних профілактичних заходів “Діти вулиці”

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

3

Забезпечити пріоритети усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

4

Продовжити роботу по розвитку сімейних форм виховання дітей:

- влаштувати до прийомних сімей 2 дитини-сироти або дитини, позбавлених батьківського піклування;

- сприяти передачі під опіку, піклування громадян дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

5

Спільно з правоохоронними органами проводити Всеукраїнський рейд “Урок” для своєчасного виявлення й влаштування в навчально-виховні установи дітей, які займаються бродяжництвом і жебракуванням, ухиляються від навчання

ІІІ квартал

Служба у справах дітей райдержадміністрації

6

Забезпечення стабільної роботи ЄІАС «Діти» (встановлення ліцензійного програмного та придбання матеріально-технічного забезпечення)

Постійно

Служба у справах дітей райдержадміністрації

2.1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

Протягом 2011 року в районі спостерігалося поступове зростання середньої заробітної плати. За 6 місяців 2011 року середньомісячна заробітна плата в районі склала 2275 ,0 грн. (по області 2267,0 грн.) Темп росту до відповідного періоду минулого року склав 120%, в %% до прожиткового мінімуму на працездатну особу – 237%. Станом на 01.11.2011 заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Основні проблеми:

- зниження реальних доходів;

- збільшення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах.

Основні завдання:

- підвищення доходів населення; зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників по району до 2500 грн.;

- збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище прожиткового мінімуму;

- дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Вжити усіх необхідних заходів із забезпечення виконання чинного законодавства щодо необхідності своєчасного впровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати, проведення індексації заробітної плати та компенсації громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Встановити контроль за цими виплатами

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації спільно з Територіальною державною інспекцією праці в Харківській області

2

Заслуховувати звіти керівників підприємств – боржників на засіданнях тимчасових комісій щодо своєчасності сплати податків, зборів, виплати заробітної плати, інших соціальних виплат

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення, галузеві управління райдержадміністрації

2.1.3. Зайнятість населення та ринок праці

Протягом 2011 року в сфері зайнятості населення області відбувалися негативні процеси: поширилось використання режиму неповної зайнятості, насамперед, у промисловості, будівництві та на транспорті, суттєво скоротилася потреба в кадрах.

Основні проблеми:

 • наявність дисбалансу між попитом на робочу силу та її пропозицією через обмеженість сфери застосування праці;

 • необхідність якісного і кількісного оновлення трудового потенціалу району та приведення його у відповідність до потреб сучасного виробництва.

Основні завдання:

 • підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;

 • повернення офіційно незайнятих громадян до економічно доцільної діяльності шляхом сприяння у працевлаштуванні не менш 1450 безробітних, професійній підготовці – 400 осіб, участі в оплачуваних громадських роботах – 800 осіб.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Сприяти розвитку сфери застосування праці шляхом збереження та модернізації існуючих робочих місць на стратегічно важливих для району промислових підприємствах.

Протягом року

Районний центр зайнятості, управління економіки райдержадміністрації

2

З метою запобігання масовому вивільненню працівників на підприємствах:

- проводити упереджувальні заходи (зустрічі, семінари, міні-ярмарки вакансій тощо);

- здійснювати профілактичні заходи щодо настання безробіття шляхом професійної перепідготовки вивільнюваних працівників та їх переводу на інше робоче місце.

Протягом року

Районний центр зайнятості

3

З метою запобігання поширенню явищ нелегальної зайнятості населення сприяти проведенню на місцях:

- роз’яснювальної роботи серед роботодавців та населення;

- вивчення стану додержання законодавства про працю підприємствами, організаціями, установами та підприємцями із числа фізичних осіб.

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості

4

Забезпечити реалізацію заходів активної політики зайнятості шляхом працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах, професійної орієнтації офіційно-незайнятого населення

Протягом року

Районний центр зайнятостіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку дергачівського району на 2011 рік

  Документ
  2.3.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, сприяння створенню місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх наслідків та розвитку системи оповіщення
 2. Програма зайнятості населення дергачівського району на 2012-2013 роки Розділ І

  Документ
  Програма зайнятості населення Дергачівського району на 2012-2013 роки розроблена відповідно до ст. 24, ст. 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, ст.
 3. Програма економічного І соціального розвитку Куп'янського району на 2012 рік

  Документ
  Районна програма економічного і соціального розвитку на 2012 рік (далі-програма) розроблена управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації, сільськими радами відповідно до Закону України
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. План роботи дергачівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2011 року №№

  Документ
  1. Питання для розгляду на виїзному засіданні колегії райдержадміністрації на базі сільськогосподарського підприємства району спільно з управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Другие похожие документы..