Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Календарно-тематический план'
ОБ (OSCE) 1 ЯБ (тесты+устный опрос) - Итог  № Тема лекций Акад.часы 1 Введение. Острые заболевания носа 1 Хронические заболевания носа 1 3 Заболев...полностью>>
'Решение'
У вас проблема? Вы не можете найти решение? Задачи, вопросы, загадки не поддаются вашей логике? Тогда самое время прочитать книгу Джордана Айяна. Он ...полностью>>
'Диплом'
10. Управление текущими издержками на предприятии. 11. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее укрепления....полностью>>
'Интервью'
Разработчики новых стандартов образования хотели угодить власти, которая видит только одну гарантию своей несменяемости — массовое воспроизводство ид...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку дергачівського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХІV сесія Дергачівської

районної ради VІ скликання

від 13.12.2011р. року № 260-3

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

Дергачі-2012

Структура

Програми економічного та соціального розвитку

Дергачівського району на 2012 рік

Вступ

Частина І

Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2011 році

Частина ІІ

Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік

2.1. Соціальна сфера

2.1.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

2.1.2 Доходи населення та заробітна плата

2.1.3. Зайнятість населення та ринок праці

2.1.4 Пенсійне забезпечення

2.1.5. Соціальне забезпечення

2.1.6. Реформування житлово-комунального господарства

2.1.7. Охорона здоров'я

2.2. Гуманітарна сфера

2.2.1. Освіта

2.2.2. Культура і туризм

2.2.3. Фізична культура і спорт

2.3. Безпека життєдіяльності людини

2.3.1. Охорона навколишнього природного середовища

2.3.2. Охорона праці

2.3.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, сприяння створенню місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх наслідків та розвитку системи оповіщення та зв’язку цивільної оборони.

2.3.4. Мобілізаційні заходи

2.4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

2.4.1. Інвестиційна діяльність

2.4.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2.4.3. Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району

2.4.4. Забезпечення стабільної цінової ситуації та розвиток споживчого ринку

2.4.5. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом

2.4.6. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

2.5. Розвиток реального сектору економіки

2.5.1. Промисловий комплекс

2.5.2. Енергозбереження

2.5.3. Агропромисловий комплекс

2.5.4. Транспорт і зв’язок

2.5.5. Зовнішньоекономічна діяльність

2.5.6. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

2.5.7. Організація святкування знаменних дат, професійних свят, проведення тематичних «круглих столів», відзначення кращих працівників та трудових колективів.

2.5.8. Створення інформаційно-аналітичної мережі району

2.5.9. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців

Частина ІІІ

Прогнозна сума видатків на фінансування заходів на 2012 рік

Частина ІV

Заходи щодо розвитку окремих напрямків економічної та соціальної сфери району

ВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку Дергачівськгого району (далі – Програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.Ф.Януковича “Україна для людей”, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Дергачівського району на 2012рік, узгоджених з Головним управлінням економіки обласної державної адміністрації.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.00 №1602-ІІІ.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та місцевих бюджетів Дергачівського району, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2011 році

Соціально-економічний розвиток Дергачівського району за 2011 рік залишався стабільним. Досягнуто зростання у промисловості - підприємствами району за 8 місяців 2011 року реалізовано продукції на суму 1,5 млрд.грн., що становить 4,3% від загального обсягу реалізації. Район залишається інвестиційно-привабливим. Успішно працюють підприємства з іноземними інвестиціями - центр оптової торгівлі "Метро", промислове підприємство "АМКОР ТОБАККО ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА" по виробництву високоякісної картонної тари, торговий центр «Сетко» у Дергачах і підприємство по видавництву та книготоргівлі "Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" в селищі Солоницівка.

Підприємці району активно приймають участь у міжнародних виставково-ярмаркових заходах. На високому рівні пройшов офіційний візити делегації Дергачівського району на Курсько-Коренський ярмарок у м. Свобода Золотухінського району Курської області, де гідно були представлені досягнення виробників району. На початку жовтня 2011 року було підписано Угоду про співробітництво між Дергачівським районом Харківської області України та м. Сосновець на правах повіту Сілезького воєводства Республіки Польща. Промисловці району також представили свою продукцію на Великому Слобожанському ярмарку, що проходив 16-17 вересня цього року в м. Зміїв.

Продовжувалася робота по зміцненню матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Підприємствами і організаціями агропромислового комплексу за 9 місяців 2011 року придбано сільськогосподарської техніки на суму 29,9 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2011 році склала 2203 грн., що більше рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму працездатної особи на 1243 грн.

Триває реформування сфери житлово-комунального господарства. З метою покращення розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ перед ДК «Газ України» в районі активізована робота зі споживачами по погашенню заборгованостей за послуги з теплопостачання. Рівень розрахунків всіх споживачів за спожиті енергоносії станом на 01.11.2011 року становлять в цілому по району: за електроенергію – 100,6%, природний газ – 81%, тепло – 97%.

Постійно проводиться моніторинг цінової ситуації на основні споживчі товари та вживаються заходи щодо недопущення зростання цін на них.

Розвивається у районі й молодіжний рух. Проводиться відновлення банку даних дітей пільгових категорій, що мають право на оздоровлення в 2012 році.

Функціонують спеціалізовані соціальні формування: "Мобільний консультаційний пункт", "Служба соціальної підтримки сім’ї" (Центр реабілітації дітей і підтримки прийомних сімей "Альтернатива" в рамках діяльності служби), «Служба соціально-профілактичної роботи».

Розвивається галузь культури. За 11 місяців 2011 року були проведені ряд конкурсів та фестивалів районного, обласного та міжнародного рівня.

В цілому динаміку розвитку району можна охарактеризувати позитивно. Серед негативних тенденцій можна відзначити заборгованість до Пенсійного фонду.

Головними проблемами, що найбільш суттєво впливають на розвиток економіки району у 2011 році, є:

у соціальній сфері:

демографічна криза (загроза утворення дефіциту робочої сили, передусім кваліфікованої; збільшення навантаження на працездатне населення та соціальні статті бюджету у зв’язку із старінням населення);

низький рівень продуктивності праці в економіці (відсутність належної мотивації у працівників до легальної продуктивної зайнятості, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність тіньових відносин на ринку праці);

у реальному секторі економіки:

низька конкурентоспроможність економіки (висока енергоємність економіки; значна зношеність основних фондів підприємств);

недостатній рівень фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва;

висока частка імпорту та низька частка експорту;

Основними завданнями Програми стануть:

- відновлення позитивної динаміки сталого розвитку основних галузей економіки району;

- сприяння розвитку реального сектору економіки, активізація інвестицій в модернізацію економіки,

- створення сприятливих умов для підприємництва.

Частина ІІ. Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік

2.1. Соціальна сфера

2.1.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На сучасному етапі розвитку українського суспільства не завершено формування правових, організаційних та фінансових умов для забезпечення ефективного функціонування цілісної системи захисту прав дитини, потребують системності та вдосконалення заходи з підтримки та соціального захисту сімей, які виховують декількох дітей. Такий стан справ призводить до виникнення постійних ризиків щодо дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства, у тому числі і за причин відсутності державної підтримки захисту житлових прав дітей та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за якими не закріплено житло на праві власності.

Основні проблеми:

- залишається високим рівень соціального сирітства, який зумовлений у тому числі низьким матеріальним рівнем сімей, в яких виховуються діти, стабільно високою кількістю сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- на недостатньому рівні сформована громадська думка та відповідальність за долю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування щодо їх права на виховання у сім’ї, що впливає на стан роботи з передачі дітей під опіку, піклування, особливо дітей старшого віку.

Основні завдання:

- забезпечення оздоровленням 100% дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- залучення молоді до здійснення заходів щодо профорієнтації підприємницької діяльності; збільшення кількості молоді, залученої до здорового способу життя;

- забезпечення якості та доступності інформаційних послуг щодо шляхів запобігання та протидії домашньому насильству та попередження випадків торгівлі людьми.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечити організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2012 році на належному рівні

Протягом року

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2

Разом з правоохоронними органами та місцевими органами влади продовжити проведення комплексних профілактичних заходів “Діти вулиці”

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

3

Забезпечити пріоритети усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

4

Продовжити роботу по розвитку сімейних форм виховання дітей:

- влаштувати до прийомних сімей 2 дитини-сироти або дитини, позбавлених батьківського піклування;

- сприяти передачі під опіку, піклування громадян дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

5

Спільно з правоохоронними органами проводити Всеукраїнський рейд “Урок” для своєчасного виявлення й влаштування в навчально-виховні установи дітей, які займаються бродяжництвом і жебракуванням, ухиляються від навчання

ІІІ квартал

Служба у справах дітей райдержадміністрації

6

Забезпечення стабільної роботи ЄІАС «Діти» (встановлення ліцензійного програмного та придбання матеріально-технічного забезпечення)

Постійно

Служба у справах дітей райдержадміністрації

2.1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

Протягом 2011 року в районі спостерігалося поступове зростання середньої заробітної плати. За 6 місяців 2011 року середньомісячна заробітна плата в районі склала 2275 ,0 грн. (по області 2267,0 грн.) Темп росту до відповідного періоду минулого року склав 120%, в %% до прожиткового мінімуму на працездатну особу – 237%. Станом на 01.11.2011 заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Основні проблеми:

- зниження реальних доходів;

- збільшення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах.

Основні завдання:

- підвищення доходів населення; зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників по району до 2500 грн.;

- збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище прожиткового мінімуму;

- дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Вжити усіх необхідних заходів із забезпечення виконання чинного законодавства щодо необхідності своєчасного впровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати, проведення індексації заробітної плати та компенсації громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Встановити контроль за цими виплатами

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації спільно з Територіальною державною інспекцією праці в Харківській області

2

Заслуховувати звіти керівників підприємств – боржників на засіданнях тимчасових комісій щодо своєчасності сплати податків, зборів, виплати заробітної плати, інших соціальних виплат

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення, галузеві управління райдержадміністрації

2.1.3. Зайнятість населення та ринок праці

Протягом 2011 року в сфері зайнятості населення області відбувалися негативні процеси: поширилось використання режиму неповної зайнятості, насамперед, у промисловості, будівництві та на транспорті, суттєво скоротилася потреба в кадрах.

Основні проблеми:

 • наявність дисбалансу між попитом на робочу силу та її пропозицією через обмеженість сфери застосування праці;

 • необхідність якісного і кількісного оновлення трудового потенціалу району та приведення його у відповідність до потреб сучасного виробництва.

Основні завдання:

 • підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;

 • повернення офіційно незайнятих громадян до економічно доцільної діяльності шляхом сприяння у працевлаштуванні не менш 1450 безробітних, професійній підготовці – 400 осіб, участі в оплачуваних громадських роботах – 800 осіб.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Сприяти розвитку сфери застосування праці шляхом збереження та модернізації існуючих робочих місць на стратегічно важливих для району промислових підприємствах.

Протягом року

Районний центр зайнятості, управління економіки райдержадміністрації

2

З метою запобігання масовому вивільненню працівників на підприємствах:

- проводити упереджувальні заходи (зустрічі, семінари, міні-ярмарки вакансій тощо);

- здійснювати профілактичні заходи щодо настання безробіття шляхом професійної перепідготовки вивільнюваних працівників та їх переводу на інше робоче місце.

Протягом року

Районний центр зайнятості

3

З метою запобігання поширенню явищ нелегальної зайнятості населення сприяти проведенню на місцях:

- роз’яснювальної роботи серед роботодавців та населення;

- вивчення стану додержання законодавства про працю підприємствами, організаціями, установами та підприємцями із числа фізичних осіб.

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості

4

Забезпечити реалізацію заходів активної політики зайнятості шляхом працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах, професійної орієнтації офіційно-незайнятого населення

Протягом року

Районний центр зайнятості

2.1.4. Пенсійне забезпечення

План власних надходжень до Пенсійного фонду за 9 місяців 2011 року виконано на 94,4 % (при плані 97,6 млн. грн. фактично надійшло 92,1 млн. грн.). У 2011 році спостерігалось зростання боргів підприємств, установ та організацій до Пенсійного фонду України, сума яких на станом на 01.10.11 склала 2470,6тис.грн.

Основні проблеми:

- недостатні темпи зростання фонду оплати праці ускладнили виконання плану власних надходжень до бюджету Пенсійного фонду;

- збільшення заборгованості платників до Пенсійного фонду України через несплату поточних платежів спричиняють втрату страхового стажу працівниками підприємств-боржників, необхідного при нарахуванні пенсії.

Основні завдання:

- виконання планових показників по наповненню бюджету Пенсійного фонду з метою забезпечення стабільності фінансування та виплати пенсій, а також подальшого їх підвищення;

- продовження інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо діючого пенсійного законодавства, в т. ч. по добровільному страхуванню.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Тримати під жорстким контролем дотримання роботодавцями норм чинного законодавства про працю з метою запобігання зменшенню надходжень до бюджету Пенсійного Фонду, погашення існуючої заборгованості платників та недопущення її зростання.

Здійснювати постійний контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах району не нижче мінімального рівня

Постійно

Управління Пенсійного фонду України в Дергачівському районі

2

Проведення інформаційно-роз`яснювальних заходів на підприємствах, організаціях, в засобах масової інформації

Протягом року

Управління Пенсійного фонду України в Дергачівському районі

2.1.5. Соціальне забезпечення

За 9 місяців 2011 року призначено субсидій 2031 сім’ї на суму 1310,9 тис.грн. Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 77 пільговиків – 26 інваліди війни, 12 учасників бойових дій, 18 учасників війни, 1 членів сімей загиблих, 19 загального захворювання. В районі функціонує територіальний центр з обслуговування одиноких та непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів, обслуговується відділом соціальної допомоги на дому 667 осіб.

Основні проблеми:

- для ефективного реформування системи соціальних послуг потребує вдосконалення нормативно-правова база;

- забезпечення реалізації державних гарантій зайнятості для інвалідів та інших соціально незахищених категорій населення, насамперед, молоді в отриманні першого робочого місця.

Основні завдання:

В умовах поступового реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення:

- забезпечення адресності допомоги найбільш нужденних верств населення;

- забезпечення найбільш важливих соціально-побутових потреб ветеранів;

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості інвалідів та інших соціально незахищених категорій населення, насамперед, молоді.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечити виплату разової грошової допомоги ветеранам війни відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", що фінансуються з Державного бюджету України

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2

Забезпечити призначення та виплату соціальної допомоги та житлових субсидій відповідно до чинного законодавства

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

3

Спільно з районним центром зайнятості проводити масові інформаційні та профорієнтаційні заходи для молоді. Забезпечити потребу в цих послугах учнів загальноосвітніх шкіл, дітей з багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, а також молоді, яка вперше шукає роботу

Протягом року

Відділ освіти райдержадміністрації

2.1.6. Реформування житлово-комунального господарства

Триває реформування сфери житлово-комунального господарства. За рахунок виділених коштів згідно угоди з НАК «Нафтогаз України» завершується газифікація с. Великі Проходи та с. Польова, у поточному році були виділені кошти в сумі 12,6 млн.грн.

Під час проведення Всеукраїнської безстрокової кампанії із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах проводяться заходи по благоустрою територій населених пунктів Дергачівського району. Протягом 2011 року було виконано робіт на загальну суму 2,0 млн. грн. Як наслідок, ліквідовано 231 стихійне сміттєзвалище, вивезено 11,12 тис. м3 негабаритного сміття, проведено 1120 га санітарної очистки території, відремонтовано 79 дитячих і 16 спортивних майданчиків, упорядковано 23 парки, 35 скверів. Проведено очистку лісосмуг вздовж трас «Харків - Бєлгород», «Дергачі-Козача Лопань», об’їзної дороги м. Харкова загальною протяжністю 90 км.

Розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію очисних споруд в с. Караван Малоданилівської селищної ради, на що витрачено 250,0 тис. грн.

Основні проблеми:

- невідповідність встановлених тарифів на послуги житлово–комунального господарства фактичним витратам;

- нестача інвестицій і, як наслідок, значна зношеність основних фондів, застаріле енергомістке обладнання, високі питомі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.

Основні завдання:

- зменшення питомого споживання енергоресурсів на одиницю реалізації послуг;

- приведення діючих тарифів на житлово–комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг;

- утримання на належному рівні розрахунків споживачів за житлово–комунальні послуги;

- інтенсифікація претензійно–позовної роботи, укладання договорів на реструктуризацію заборгованості населення шляхом активізації роботи Державною виконавчою службою;

- урегулювання взаємних розрахунків між підприємствами житлово–комунального господарства за вжиті послуги;

- впровадження енергозберігаючих технологій та заходів, спрямованих на зниження питомих витрат і технологічних втрат енергоносіїв у виробництві послуг та зменшення їх собівартості;

- підвищення рівня якості обслуговування житлового фонду шляхом запровадження конкурентних відносин в сфері утримання житлового фонду;

- впровадження та стимулювання приватного утримання житла через створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

- подальше обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: холодної та гарячої води, теплової енергії, з застосуванням індивідуальних приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії;

- модернізація систем централізованого теплопостачання;

- збільшення питомої ваги використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії;

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Сприяти реконструкції систем водопостачання та водовідведення

Протягом року

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2

Здійснювати контроль за реалізацією механізму компенсації втрат доходів підприємств житлово-комунального господарства у разі затвердження місцевими органами самоврядування тарифів для населення нижчими за економічно обґрунтовані витрати на їх виробництво

Протягом року

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3

Здійснювати контроль за впровадженням енергозберігаючих технологій на підприємствах житлово-комунального господарства

Протягом року

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

4

Сприяти продовженню фінансування заходів щодо реформування житлово-комунального господарства

Протягом року

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2.1.7. Охорона здоров'я

Протягом 2011 року продовжувалось реформування галузі охорони здоров'я. Придбані лікарські засоби хворим, що страждають на хронічні та інші захворювання на загальну суму 1,3 млн.грн., виконаний план туберкулінодіагностики, проведено протезування більше 50 ветеранам війни.

За кошти районного бюджету на суму 660,0 тис. грн. проведено капітальний ремонт Русько-Лозівської дільничної лікарні, Токарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Козачолопанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Вільшанської лікарні, дитячої консультації Дергачівської центральної районної лікарні. Проведені поточні ремонти 9 кабінетів в Солоницівській поліклініці за позабюджетні кошти на суму 360,0 тис.грн.

В рамках підготовки до ЄВРО-2012 ведеться впровадження навігаційного моніторингу для служби швидкої допомоги. На сьогодні введено в дію 10 GPS систем на 10 автомобілів швидкої допомоги загальною вартістю -118,8 тис. грн. Введено в дію дистанційну систему по передачі ЕКГ- обстеження «Телекард», отримано з держбюджету мамографічний комплекс.

Придбано стоматологічне обладнання для стоматологічного кабінету амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Безруки, також придбано обладнання для харчоблоку Дергачівської центральної районної лікарні на суму 55,5 тис.грн.

Основні проблеми:

- потреба у структурному удосконаленні служби охорони материнства та дитинства;

- недостатній рівень матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

Основні завдання:

- забезпечення пріоритетного розвитку первинної ланки медичної допомоги за рахунок: зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості; активізації роботи щодо укомплектування лікарськими кадрами закладів охорони здоров’я сільської місцевості;

- організація проведення та щомісячного моніторингу цільових профілактичних оглядів населення та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих в шкідливих та небезпечних умовах праці, з метою поліпшення організації та якості надання медичної допомоги населенню, зниження поширеності захворювань;

- реалізація комплексу конкретних заходів щодо стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз, ВІЛ - інфекцію/СНІД, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- зниження рівня захворюваності серед населення на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечення укомплектування лікарськими кадрами закладів охорони здоров’я сільської місцевості, залучення їх до роботи за сприяння місцевих органів влади шляхом забезпечення відповідних соціально – побутових умов медичних працівників на селі

Протягом року

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»,

Голови місцевих рад

2

Покращення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я шляхом продовження будівництва поліклініки в м. Дергачі

Протягом року

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»,

спільно з Головним управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації

3

Покращання матеріально - технічної бази закладів, які будуть забезпечувати медичний супровід проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Протягом року

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»

4

Продовження роботи щодо пропаганди здорового способу життя, забезпечення проведення профілактичних оглядів населення, зниження рівня захворюваності та створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини

Протягом року

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»,

2.2. Гуманітарна сфера

2.2.1. Освіта

З кожним роком зростає мережа дошкільних закладів. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою становить 50%. На капітальний ремонт спортивного залу та перекриття другого поверху Козачолопанської загальноосвітньої школи з районного бюджету виділено 699,0 тис. грн., на капремонт фасаду котельні Солоницівської загальноосвітньої школи №2 виділено 208,0 тис. грн. Всього на капітальні ремонти, придбання обладнання для їдалень, оновлення матеріальної бази з районного бюджету виділено кошти в сумі 2663,7 тис. грн. з місцевих 401,5 тис. грн.

Показник комп’ютеризації закладів освіти району становить 16 учнів на 1 комп’ютер. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні мультимедійні комплекси та спеціалізовані мультимедійні кабінети. Забезпеченість шкіл мережею Інтернет в районі становить 100%. 26 загальноосвітніх закладів мають свій сайт.

Основні проблеми:

 • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, створення умов для розвитку обдарованих дітей у сільській місцевості;

- продовження комп’ютеризації та інформатизації загальноосвітніх та дошкільних закладів.

Основні завдання:

- відновлення мережі дошкільних навчальних закладів, будівництво нових відповідно до потреб; зміцнення матеріально - технічної бази закладів; активне запровадження різних форм організації дошкільної освіти;

- підвищення якості загальної середньої освіти шляхом подальшого покращання належних матеріально-технічних та навчально-методичних умов навчання;

- сприяння якісному кадровому забезпеченню навчальних закладів;

- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів; підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості;

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Удосконалення та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти

Протягом року

Відділ освіти райдержадміністрації

2

Сприяти впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в закладах та установах системи освіти району

Протягом року

Відділ освіти райдержадміністрації

2.2.2. Культура і туризм

Закладами культури і мистецтва району проведено значну роботу з розвитку національної культури, охорони культурної спадщини, духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.

Були проведені ряд конкурсів та фестивалів районного, обласного та міжнародного рівня. Творчі колективи і виконавці приймали також участь у Великому Слобожанському ярмарку 2011 року та у ряді Всеукраїнських і міжнародних фестивалів і конкурсів. При районному Будинку культури працює сектор з питань туризму, завданням якого – є розробка туристичних маршрутів до ЄВРО - 2012.

Основні проблеми:

 • недостатня матеріально-технічна база закладів культури;

 • відсутність належної комп’ютеризації бібліотек та доступу до Інтернету, необхідність оновлення бібліотечних фондів;

Основні завдання:

 • визначення пріоритетних напрямків розвитку мережі закладів культури, їх оптимізації, виходячи з потреб населення;

 • сприяння подальшій комп’ютеризації бібліотек та підключення до Інтернету;

 • проведення інвентаризації та паспортизації пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

 • представлення туристичного продукту на обласних, міжнародних, всеукраїнських, туристичних виставкових заходах; створення єдиної інформаційної системи туристичної галузі.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної культури району

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2

Поповнювати фонди бібліотек району періодичними виданнями, вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією у необхідному обсязі

Постійно

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

3

Сприяння комп’ютеризації бібліотек та впровадженню нових інформаційних технологій

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

4

Приймати участь у міжнародних та вітчизняних спеціалізованих туристичних салонах, виставках, ярмарках, конференціях, семінарах

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

5

Розробка туристичних маршрутів (визначення основних туристичних напрямків району, розробка пакетів документів)

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

9

Сприяти проведенню капітальних ремонтів та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури

Протягом року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, голови місцевих рад

2.2.3. Фізична культура і спорт

Протягом 2011 року спортсмени району приймали участь у Чемпіонатах України з шашок, шахів, гирьового спорту, в міжнародному гросмейстерському турнірі в Чехії з шахів, на Чемпіонаті Світу з шашок. Футбольна команда «Зооветакадемія» прийняла участь в міжнародному турнірі в Польші, присвяченому ЄВРО-2012, де зайняла 2-ге місце.

Проблемними питаннями залишаються покращення спортивної бази навчальних закладів району, облаштування футбольних майданчиків із штучним покриттям тощо.

Основні проблеми:

- недостатній рівень фінансування галузі фізичної культури і спорту;

- слабка матеріально-спортивна база.

Основні завдання:

 • збереження та підтримка існуючої мережі спортивних споруд;

 • подальший розвиток та підтримка команд ігрових видів спорту.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечити збільшення кількості населення, яке регулярно займається фізичною культурою і спортом шляхом запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, спортивних заходів для різних верств населення

Протягом року

Відділ сімї, молоді та спорту райдержадміністрації

2

Сприяти підвищенню рівня фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів

Протягом року

Відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2.3. Безпека життєдіяльності людини

2.3.1. Охорона навколишнього природного середовища

В районі постійно проводяться заходи з охорони навколишнього природного середовища, збереження екологічного благополуччя та підвищення рівня екологічної безпеки.

В 2011 році за рахунок коштів місцевих рад за забруднення навколишнього природного середовища Дергачівською міською радою було використані кошти в розмірі 9800 грн. на придбання 10 сміттєзбиральних контейнерів, квітів та саджанців декоративних рослин для озеленення на суму 103,8 тис.грн.; Пересічанською селищною радою – 10560 грн. на 12 сміттєзбиральних контейнерів та Полівською сільською радою – 3263,04 грн. на 4 сміттєзбиральних контейнера.

Залишається екологічно небезпечним об’єктом Дергачівський полігон твердих побутових відходів.

В 2011 році на високому рівні проведено санітарну очистку території району. Розроблений проект реконструкції очисних споруд в с. Караван Малоданилівської селищної ради та отримано позитивний висновок Державного підприємства «Укрдержінвестекспертиза».

На сьогодні постійно проводиться робота по наведенню відповідного санітарного стану на закріплених за підприємствами, установами, підприємницькими структурами територіях, підтримання в належному санітарному стані вулиць, скверів, парків населених пунктів району.

Органами місцевого самоврядування розроблено і затверджено правила благоустрою населених пунктів та на місцях створюються комісії з виявлення сміттєзвалищ безгоспних відходів.

Основні проблеми:

- зменшення техногенного навантаження на природне середовище за рахунок зменшення обсягів забруднення території промисловими і побутовими відходами;

- недофінансування робіт по капітальному ремонту та реконструкції об’єктів каналізаційного господарства.

Основні завдання:

 • реалізація заходів, спрямованих на покращення екологічного стану, подальший розвиток і облаштування територій;

 • початок робіт з реконструкції очисних споруд в с. Караван Малоданилівської селищної ради.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Реконструкція очисних споруд в с. Караван Малоданилівської селищної ради

Протягом року

Райдержадміністрація, Малоданилівська селищна рада

2

Придбання контейнерів для сміття (всі місцеві ради) та сміттєзбиральних машин (Дергачівська міська рада, Вільшанська, Пересічанська, Солоницівська селищні ради, Черкасько-Лозівська, Русько-Лозівська, Токарівська сільські ради)

Протягом року

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, місцеві ради

2.3.2. Охорона праці

Основні проблеми:

Протягом 2011 року в районі проводилась постійна робота з профілактики виробничого травматизму.

Стан травматизму постійно розглядається на навчаннях з працівниками відділів, управлінь і структурних підрозділів райдержадміністрації.

Райдержадміністрацією здійснюється постійний контроль за додержанням законодавства щодо охорони праці.

Основні завдання:

- здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечення соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій, зайнятих на робочих місцях із шкідливими умовами праці

Протягом року

Особи, відповідальні з охорону праці в установах та організаціях

2.3.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, сприяння створенню місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх наслідків та розвитку системи оповіщення та зв’язку цивільної оборони.

В районі одним з основних питань залишається створення регіонального матеріального резерву для ефективного забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх наслідків та розвитку системи оповіщення та зв’язку цивільної оборони.

Реалізується державна політика щодо запобігання нещасним випадкам на водних об'єктах району. Забезпечується оперативне реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах та участь у ліквідації їх наслідків.

В районі реалізується державна політика в сфері створення, ведення та використання страхового фонду документації. Формування страхового фонду документації на об'єкти, розташовані на території району, за напрямами: промисловість, газозабезпечення, автомобільні заправні станції, автомобільні газозаправні станції, нафтобази, установи охорони здоров'я, установи освіти і науки, об'єкти культурної спадщини, потенційно небезпечні об'єкти, закінчені будівництва з метою довгострокового і надійного зберігання документів страхового фонду та забезпечення користувачів повнорозмірними паперовими їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини у випадках виникнення аварій або надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та в особливий період.

Основні проблеми:

- оперативне залучення необхідних людських, фінансових, матеріальних та інших ресурсів для вирішення завдань із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

- своєчасне забезпечення документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття рішень та здійснення конкретних дій для проведення аварійно-рятувальних заходів.

Основні завдання:

- створення умов для безпечного відпочинку громадян, проведення запобіжних заходів щодо виникнення техногенних аварій і катастроф;

- проведення запобіжних заходів при загрозі та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Дергачівського району.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Заходи із запобігання та попередження наслідків надзвичайних ситуацій та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій пов'язаних із загибеллю людей

Протягом року

Відділ з питань надзвичайних ситуації райдержадміністрації

2

Сприяння формуванню страхового фонду документації району

Протягом року

Відділ з питань надзвичайних ситуації райдержадміністрації

3

Проведення заходів по забезпечення протипожежної безпеки (придбання необхідного матеріального забезпечення)

Протягом року

Відділ з питань надзвичайних ситуації райдержадміністрації

2.3.4. Мобілізаційні заходи

Мобілізаційні заходи в районі розроблені відповідно до завдань, покладених на мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні Законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про державну таємницю», «Про державний матеріальний резерв», «Про місцеві державні адміністрації» та іншими нормативними документами з даного питання і спрямована на здійснення безпосереднього управління мобілізаційною підготовкою та проведенням заходів щодо мобілізації, розв’язання інших проблем оборонного характеру в районі.

Основні завдання:

- сприяння організації розробки мобілізаційного плану району на особливий період, внесення до нього поточних корективів.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечення виконання законодавства з питань оборонної роботи та мобілізаційної підготовки в районі

Протягом року

Сектор з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами райдержадміністрації

2

Взаємодія з прикордонними військами України та іншими військовими формуваннями, створеними згідно з чинним законодавством України, розташованими на території району

Протягом року

Сектор з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами райдержадміністрації

3

Взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, віднесених до їх компетенції

Протягом року

Сектор з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами райдержадміністрації

4

Створення запасного пункту управління району, відправка секретної кореспонденції

Протягом року

Сектор з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами райдержадміністрації

5

Забезпечення технічними засобами інформації та охорони приміщення

Протягом року

Сектор з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами райдержадміністрації

2.4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

2.4.1. Інвестиційна діяльність

Інвестиційна діяльність сприяє розширенню виробництва, підвищенню рівня технічного оснащення основних засобів підприємств та організацій, структурній перебудові економіки, вирішенню соціальних та екологічних проблем.

Район залишається інвестиційно привабливим. Працюють підприємства з іноземними інвестиціями: ТОВ «Амкор Тобакко Пекеджинг Україна», ТОВ «Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»», торгові центри «МЕТРО», Сетко».

За 2011 рік обсяг прямих інвестицій по Дергачівському району склав 23млн.дол., що на 3 млн.дол. більше відповідного періоду 2010 року. Підприємства району мають прямі інвестиції з 15 країн світу.

Основні проблеми:

- низька інвестиційна активність реального сектору економіки, відсутність довгострокового кредитування;

- слабкі інституційні механізми забезпечення гарантій прав власності;

- низька прибутковість і кредитоспроможність підприємств.

Основні завдання:

- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень у господарський комплекс району, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, використання місцевої сировини, матеріалів та покупних виробів вітчизняного та місцевого виробництва.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Запровадження на підприємствах промислового, агропромислового, паливно-енергетичного комплексів, житлово-комунального господарства та будівельної галузі моніторингу введення сучасних технологічних ліній, технологічних процесів та обладнання, за рахунок реінвестування

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2

Постійне оновлення та поповнення інвестиційного паспорту району в рамках «Соціально – економічного атласу Харківської області»

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

2.4.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Районною державною адміністрацією постійно проводиться моніторинг виконання заходів з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Протягом 2011 року підписані угоди на створення перехоплюючих паркінгів та на розміщення вболівальників чемпіонату.

Основні проблеми:

 • відсутність на державному рівні підтримки інвесторів-забудовників готелів в одержанні кредитних ресурсів та забезпечення часткової компенсації виплати відсотків за їх користування;

 • проведення благоустрою території району у відповідності до вимог до проведення чемпіонату.

Основні завдання:

- забезпечити виконання завдань і заходів Обласної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечити виконання завдань і заходів обласної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, включаючи благоустрій території та сприяння розвитку будівництва та реконструкції об’єктів Євро 2012

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, відділи та галузеві управління райдержадміністрації

2.4.3. Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району

У 2011 році в районі було відчужено 1 об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району. Надходження коштів до районного бюджету від продажу склало 12,0 тис. грн., що на 21% менше ніж у 2010 році.

На сьогодні не спостерігається поліпшення результатів роботи районних комунальних підприємств, значна їх частина продовжує вести збиткову діяльність.

Станом на 01.11.2011 року укладено 35 контрактів з керівниками комунальних підприємств спільної власності, в т.ч. 27 – з керівниками закладів освіти. Кількість договорів оренди спільної власності - 37. Від оренди майна спільної власності до бюджету району за 9 місяців 2011 року надійшло 28,03 тис. грн.

Основні проблеми:

- кількість об’єктів спільної власності тривалий час не використовуються за призначенням, що в свою чергу веде до їх руйнування, погіршання технічного стану.

Основні завдання:

- продаж 4 об’єктів спільної власності;

- реалізація засад щодо забезпечення публічності та прозорості продажу майна, шляхом розміщення інформації про оголошення конкурсів, умов продажу об’єктів та іншої інформації;

- визначення кількості підприємств на довгострокову перспективу, що підлягають продажу;

- удосконалення процесів оренди майна, продовження практики конкурсного відбору орендарів та суб’єктів оціночної діяльності.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечити публічність та прозорість продажу майна шляхом розміщення інформації про оголошення конкурсів, умов продажу об’єктів та іншої інформації

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

2

Забезпечення поповнення бюджету району від відчуження майна ( продаж запланованих 4 об’єктів)

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

3

Вжиття дієвих заходів щодо зменшення збитковості комунальних підприємств, посилення відповідальності керівників за результати фінансово-господарської діяльності підприємств, порушення питань стосовно дострокового розірвання контрактів з керівниками районних комунальних підприємств, які мають значні суми збитків та невиконання розроблених бізнес-планів розвитку підприємств

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

4

Забезпечення ефективності використання майна комунальної власності, спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, місцеві ради

2.4.4. Забезпечення стабільної цінової ситуації та розвиток споживчого ринку

Споживчий ринок в достатній мірі забезпечує попит населення району в товарах та послугах.

Розширяється торговельна мережа. В районі працюють 277 магазинів, 120 підприємств ресторанного господарства, 3 ринки, майже 100 об’єктів дрібно роздрібної торгівлі. Розвивається сучасна мережа торгових підприємств нового типу, де покупцям пропонується широкий асортимент товарів за доступними цінами. В районі проводиться ряд заходів: проведені співбесіди з виробниками, постачальниками та підприємцями з питань недопущення росту цін на основні продовольчі товари, проведені зустрічі з керівниками ринків по даному питанню. Здійснюється обслуговування жителів віддалених населених пунктів, де відсутня стаціонарна торгівельна мережа, приватними підприємцями, працівниками відділення соціальної допомоги та пошти. Реалізуються товари першої необхідності і на замовлення.

Основні проблеми:

- значна залежність цін на ринку окремих видів товарів та послуг від виникнення тимчасових диспропорцій між попитом та пропозицією товарів;

- посилення інфляційних очікувань населення.

Основні завдання:

 • проведення комплексу заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання цін на товари та послуги;

 • сприяти розповсюдженню найбільш ефективних заходів, спрямованих на збереження мережі підприємств торгівлі, кваліфікованого персоналу, забезпечення товарної насиченості споживчого ринку, обсягу послуг для задоволення споживчого попиту.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Продовжити втілення в районі комплексу заходів, спрямованих на недопущення необґрунтованого підвищення цін на споживчі товари та побутові послуги

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації

2

Сприяння розвитку регулярного обслуговування з необхідним асортиментом товарів і послуг населених пунктів району, у яких відсутня стаціонарна мережа підприємств торгівлі, за рахунок використання можливостей підприємств усіх форм власності та приватних підприємців

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації

2.4.5. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території. Розроблення цієї документації на сьогоднішній день є дуже важливим, оскільки відповідно до чинного законодавства у разі відсутності вказаної містобудівної документації неможливо здійснювати будь-яке будівництво та освоєння земельних ділянок. Тому у 2010-2011 р.р. у Дергачівському районі активно розпочалася робота по розробці генеральних планів населених пунктів.

Актуальним є питання створення і ведення містобудівного кадастру з метою удосконалення державної політики у сфері містобудування. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» вперше створив законодавчі підстави для його функціонування.

У районі триває будівництво наступних об’єктів:

 • поліклініки на 600 відвідувань у зміну в м. Дергачі;

 • Свято-Стрітенського храму в селищі Лісне;

 • торговельно-розважального комплексу «Магелан» на окружній дорозі;

 • торгівельно-розважального комплексу в смт. Солоницівка;

 • багатоповерхових житлових будинків в смт. Солоницівка та с. Подвірки;

 • Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в м. Дергачі.

На території району активно ведеться забудова нових мікрорайонів індивідуальними житловими будинками, а також будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку, об’єктів соціально-культурного призначення.

Основні проблеми:

 • велика кількість об’єктів незавершеного будівництва, в тому числі соціально-культурного призначення;

 • погані показники введення в експлуатацію житла;

 • створення служби містобудівного кадастру;

 • недофінансування робіт з розробки генеральних планів населених пунктів рад, схеми планування території району;

 • недофінансування діючих програм житлового будівництва: «Власний дім»; будівництво житла для молоді; будівництво та придбання житла військовослужбовцям і особам рядового та начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа таких осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів; програми забезпечення житлом громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основні завдання:

 • створення служби містобудівного кадастру;

 • збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування;

 • підтримка індивідуальних забудовників шляхом кредитування індивідуальних сільських забудовників по Обласній програмі індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2010-2015 р.р.;

 • розробка схеми планування території Дергачівського району, генеральних планів населених пунктів району;

 • будівництво автомобільної дороги від кордону з Російською Федерацією (КПП Щербаківка) до автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський;

 • реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка»;

 • будівництво шляхопроводу в м. Дергачі;

 • газифікація сіл Малі Проходи, Польова, Семенівка;

 • будівництво очисних споруд в с. Караван;

 • будівництво школи у с. Черкаська Лозова;

 • будівництво дитячих садочків в смт.Пересічне, смт.Прудянка, с.Безруки;

 • прибудова з басейном до дитячих садочків в смт. Козача Лопань;

 • відкриття поліклініки в м. Дергачі;

 • будівництво станції невідкладної медичної допомоги в смт. Слатине;

 • будівництво амбулаторії в с. Безруки;

 • відкриття молодіжного клубу з дискотекою у колишньому кінотеатрі «Промінь» в м. Дергачі;

 • будівництво клубу в смт. Вільшани;

 • будівництво церкви в смт. Слатине.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Створення служби містобудівного кадастру при відділі містобудування та архітектури райдержадміністрації

Протягом року

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

2

Сприяння розробці генеральних планів та іншої містобудівної документації щодо встановлення меж населених пунктів та розробка проектів детального планування

Протягом року

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

2.4.6. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється у напрямах формування нормативно-правової бази у сфері підприємництва, перегляду чинних нормативно-правових актів на відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Кількість зареєстрованих юридичних осіб складає 410 одиниць, кількість фізичних осіб –підприємців - 3890.

Створюються сприятливі умови для стабільного та ефективного розвитку підприємницької сфери. Працює Єдиний дозвільний центр.

Затверджена програма сприяння розвитку малого підприємництва в Дергачівському районі.

Основні проблеми:

- недосконалість існуючої дозвільної системи;

- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість оперативного інформаційного забезпечення.

Основні завдання:

- доведення кількості малих підприємств на 10 тисяч наявного населення до 50 одиниць;

 • розвиток інфраструктури щодо підтримки підприємництва, активізація та підтримка підприємницької діяльності в районі;

 • зменшення адміністративних бар’єрів, що стримують розвиток підприємництва, шляхом забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів у районі;

 • підвищення ефективності роботи галузевих рад підприємців з метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємницької діяльності, підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємництва;

 • виконання основних вимог до умов зберігання реєстраційних справ юридичних та фізичних осіб-підприємців відповідно до вимог Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Державного комітету архівів України від 16.03.01 № 16.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Співпраця з громадськими об’єднаннями суб’єктів підприємницької діяльності у вирішенні проблемних питань

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

2

Виконання програми підтримки розвитку малого підприємництва в Дергачівському районі на 2011-2012 роки

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

3

Забезпечення сталої роботи єдиної автоматизованої системи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Протягом року

Державні реєстратори

4

Забезпечення оснащення спеціально виділеного приміщення під сховище реєстраційних справ

Протягом року

Державні реєстратори

5

Забезпечення сталої роботи єдиної автоматизованої системи «Реєстру документів дозвільного характеру»

Протягом року

Адміністратор

2.5. Розвиток реального сектору економіки

2.5.1. Промисловий комплекс

На сьогодні важливе значення має питання стабілізації роботи промислового комплексу. В районі виробляється 4,2% промислової продукції Харківської області. На 29 промислових підприємствах за оперативними даними реалізовано промислової продукції на суму 1,7 млрд. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту склав більше 140%.

Зростання обсягів промислового виробництва вдалося забезпечити за рахунок плідної роботи таких підприємств, як: ТОВ науково-виробничого підприємства «Пакс», ТОВ «Едельвейс», ТОВ «Юніпласт», ТОВ «Амкор Тобакко Пекеджинг Україна».

У промисловості головним завданням на 2012 рік залишається забезпечення подальшого зростання обсягів виробництва в цілому та по її окремих галузях, поліпшення фінансового стану підприємств.

Забезпечення конкурентоспроможності промисловості можливе за умови реалізації інноваційного та енергозберігаючого шляху розвитку, підтримки розвитку науково ємних виробництв.

Основні проблеми:

- низька конкурентоспроможність продукції підприємств;

- низька інноваційна активність та наукомісткість продукції підприємств промисловості;

- низький рівень інвестицій у технологічне переобладнання виробництва, недостатність фінансових ресурсів (внутрішніх та зовнішніх), зниження обсягів кредитування промисловості.

Основні завдання:

- поступове нарощування обсягів промислового виробництва; збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 1,5 %.

- створення сприятливих умов для впровадження нових технологій на підприємствах та збільшення інноваційно-активних підприємств;

- зменшення ресурсоємності виробництва з орієнтацією на ощадливе і ефективне використання енергетичних, сировинних і матеріальних ресурсів.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Проведення моніторингу економічної ситуації на промислових підприємствах району

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

2

Сприяння зменшенню ресурсоємності виробництва з орієнтацією на ощадливе і ефективне використання енергетичних, сировинних і матеріальних ресурсів

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

2.5.2. Енергозбереження

Питання зниження питомих витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та устаткування було і залишається одним із пріоритетних завдань для економіки не тільки району, а й в країни в цілому. Обсяг енергоспоживання підприємств, установ та організацій району за 9 місяців 2011 року склав - 66,407 млн.т.у.п . На підприємствах району здійснено ряд заходів щодо економії ПЕР, економія складає 90,09 тис.т.у.п.

На ТОВ «Курязький завод силікатних виробів» проведено заходи по використанню тепла випару технологічного конденсату для опалення приміщень, компенсація реактивної складової енергосистеми підприємства за допомогою автоматизації електроустановок, введено режим чергового опалення, відключення силових трансформаторів в неробочий час, проводяться заходи по зменшенню електропотужності в години максимуму енергосистеми, що дало змогу зекономити. На ТОВ «Елмотехнологія» проведено роботу по заміні батарей опалення. На ТОВ «Дергачівське заводоуправління» для виробництва асфальтових сумішей змонтовано бітумні ємності із зменшеною довжиною бітумопроводів і зменшеним підігрівом, проведено заміну опалення будівлі адмінкорпусу та гарячого водопостачання. На ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Арго» обладнано водогрійні котли монометрами (ТДЖ розрідження в топці котла), обладнано фіксаторами положень повітряні заслінки горілки котла, замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі. На ТОВ «Едельвейс » проведено роботу по заміні насоса перекачки бітуму на більш ефективний, налагоджено автоматику парового котла, замінено пальник, проводиться відключення внутрішнього освітлення і вентиляції під час обідньої перерви, замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі. На ТОВ НВП «Пакс » проведено ремонт та наладку системи вентиляції, ремонт електротехнічного устаткування, проводиться відключення вентиляційних установок у неробочий час, відключення освітлення приміщень у неробочий час та обідню перерву, замінено світильники на більш економічні. В Дергачівській виправній колонії №109 побудовано кухню для приготування їжі на альтернативному виді палива. На ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» проведено очищення трубок конденсаторів енергоблоків №№ 1,2,3 високоякісною установкою.

Основні проблеми:

  • забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів з енергозбереження;

  • скорочення енергоспоживання в господарському комплексі району, бюджетними установами, організаціями.

Основні завдання:

- залучення інвестиційних ресурсів на розробку і впровадження енерго та ресурсозберігаючих заходів на підприємствах комплексу;

- сприяння підвищенню енергоефективності; застосуванню енергозберігаючих технологій та устаткування на підприємствах;

- реалізація Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Дергачівського району на 2011-2015 рр.

- сприяння впровадженню передових енерго та ресурсозберігаючих технологій, використанню альтернативних видів енергетичних ресурсів, у тому числі систем електроопалення.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Проводити постійний моніторинг виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Дергачівського району на 2011-2015 рр.

Щоквартально

Управління економіки райдержадміністрації

2.5.3. Агропромисловий комплекс

За підсумками 10 місяців 2011 року валова продукція сільськогосподарського виробництва склала 252,7 млн. грн. Господарствами АПК проведено збирання зернових на площі 11475 га, валовий збір 40671,6 тонн зерна при середній врожайності 33,9 ц/га, в т.ч. озимої пшениці та тритикале 17556 тонн з площі 5264 га при врожайності 34,1 ц/га .

Крім того, зібрано 3348 га ярого ячменя, намолочено 9530. тонн при середній врожайності 28,5 ц/га. Кукурудзу на зерно зібрано 1287га, намолочено 7019 тонн. Соняшник зібрано на площі 5441га та намолочено 13365 тонн при середній урожайності 24,6 ц/га. Цукровий буряк викопано на площі 1082 га (100%) накопано 37353 тонн. Під майбутній врожай посіяно озимих зернових 9472 га, та озимого ріпаку 380 га. Виорано на зяб 31286 га або 92,4%.

За 10 місяців 2011 року поголів'я великої рогатої худоби склало 1981 голову, що становить 88,9 % минулорічного показника. Поголів’я корів становить 867 голів. На 145,9 тис. голів збільшилося поголів’я птиці. За поточний рік вироблено молока 2092,2 тонн. Виробництво яєць склало 354,5 млн. шт. Вирощено худоби в живій вазі 309 тонн, реалізовано – 1113,7 тонн.

Продовжувалася робота по зміцненню матеріально-технічної бази господарств. Підприємствами і організаціями агропромислового комплексу за 10 місяців 2011 року рік придбано сільськогосподарської техніки на суму 30,7млн. грн.. Сільськогосподарські підприємства району не мають заборгованості по заробітній платі. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 1.11.2011 року склала 2166 грн., що більше рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму працездатної особи на 985 грн.

Власникам переданих в оренду земельних паїв станом на 10.11.2011 рік виплачено 6303,7тис. грн., що становить 95,8% від загального розміру орендної плати, за майнові паї розрахунок проведено на 100 %.

Основні проблеми:

- обмежені обсяги фінансування державних та обласних програм підтримки розвитку сільського господарства;

- несвоєчасне і обмежене бюджетне фінансування Аграрного фонду, що не дозволяє останньому оперативно виконувати покладені на нього функції по регулюванню цінової ситуації на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції;

- відсутність ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення;

- велика зношеність основних фондів у сільському господарстві.

Основні завдання:

- забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, активне залучення нових інвестицій у сільське господарство, всемірне сприяння технічному і технологічному оновленню сільськогосподарського виробництва;

- врегулювання земельних відносин, в тому числі шляхом внесення змін і доповнень до укладених договорів оренди земельних паїв щодо збільшення розміру орендної плати. Забезпечення раціонального використання земельних угідь сільськогосподарського призначення, прискорення розроблення проектів землеустрою для сільськогосподарських підприємств, відновлення та дотримання науково-обґрунтованих сівозмін. Посилення роботи щодо збереження родючості ґрунтів, захисту їх від деградації та забруднення;

- реалізація комплексу заходів, спрямованих на розвиток тваринництва, в тому числі: створення сприятливих умов для розширення обсягів залучення інвестицій на реконструкцію і будівництво сучасних тваринницьких ферм та комплексів;

- підтримка виробництва якісної сільськогосподарської продукції та безпечних для споживачів продуктів харчування;

- сприяння технічному і технологічному оновленню сільськогосподарського виробництва.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

1

Проведення комплексу робіт, спрямованих на охорону і раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, збереження і відтворення родючості ґрунтів

Протягом року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2

Надавати всебічну підтримку оновленню і укріпленню матеріально-технічної бази підприємств АПК, впровадженню новітніх технологій виробництва у галузях сільськогосподарського виробництва

Протягом року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

3

Забезпечити моніторинг аграрного ринку району та оперативне інформування його учасників щодо рівня цін попиту і пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції та матеріально-технічні ресурси, які споживаються в процесі сільськогосподарського виробництва

Щотижнево

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4

Сприяння впровадженню у виробництво комплексних систем захисту рослин, поєднуючи агротехнічний, біологічний та хімічний метод

Протягом року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.5.4. Транспорт, зв’язок та інформаційні технології

В районі створено транспортну та телекомунікаційну інфраструктуру, яка дозволяє забезпечувати потреби населення та народного господарства у вантажних та пасажирських перевезеннях, а також у наданні послуг поштового та електрозв’язку.

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по Дергачівському району за 10 місяців 2011 року склав 325,7 тис. тонн. Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом склали 742,0 тис. пасажирів, пасажирів, пасажирооборот становив 11,6 млн.пас.км.

Зберігається позитивна тенденція зростання обсягів послуг зв’язку. Забезпечується подальший розвиток телекомунікацій, впроваджуються новітні технології та нові види послуг зв’язку.

Виконані роботи по підготовці дорожньо-мостового господарства комунальної власності до роботи в зимових умовах 2011-2012 років на 100%.

Станом на 01.11.11 на капітальний та поточний ремонти доріг в районі витрачено всього 4555,18 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів по Угоді про співробітництво між НАК «Нафтогаз України» і Харківською облдержадміністрацією виконано робіт по капітальному ремонту доріг на суму 3543,0 тис.грн.

Основні проблеми:

- державою не в повній мірі здійснюється відшкодування втрат доходів транспортникам від перевезень пільгового контингенту пасажирів.

Основні завдання:

- сприяння виділенню бюджетних коштів на компенсацію підприємствам транспорту втрат доходів від перевезень пільгових категорій населення;

- збереження існуючої мережі автодоріг, забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів;

- збільшення рівня телефонізації житла, максимальне задоволення попиту на телекомунікаційні послуги, в тому числі пільгового контингенту.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

З метою продовження будівництва, ремонту, утримання та приведення у належний стан автомобільних доріг загального користування та транспортної інфраструктури області до підготовки проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012, сприяти залученню коштів з Державного та обласного бюджетів для ремонту доріг

Протягом року

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Дергачівський райавтодор

2.5.5. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічні відносини здійснюються більше чим з 30 країнами світу в різних галузях економіки. Основними партнерами залишаються Росія, Білорусь, Швейцарія, Італія, Польща, Китай, Молдова, Франція, Німеччина та інші країни. Зовнішньоторговельний оборот за 9 місяців 2011 року склав 518,8 млн. грн., в т.ч. експорт – 128,1 млн. грн., імпорт – 390,7 млн.грн. Найбільш активними експортерами залишаються такі підприємства, як ТОВ «Едельвейс» (експорт покрівельних матеріалів до Росії), АТЗТ ПКТБ «Електротехмонтаж» (експорт обладнання до Росії). Найбільші імпортери – ТОВ «ТД «Донснаб», ТОВ «Едельвейс», ТОВ «Амкор Тобакко Пекеджинг Україна».

Активно здійснюються заходи з прикордонного співробітництва. Підприємства та офіційні делегації району активно приймають участь у міжнародних виставково-ярмаркових заходах.

Основні проблеми:

- створення сприятливих умов для поглиблення співпраці з прикордонними регіонами та зростання обсягів зовнішньої торгівлі.

Основні завдання:

 • збільшення експорту товарів у 2012 році в межах 5%;

 • розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітництва;

 • підвищення інвестиційного іміджу району за рахунок створення дієвої інфраструктури забезпечення та проведення презентаційних заходів. Участь району у міжнародних виставкових заходах та виставці в рамках Великого Слобожанського ярмарку - 2012.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Проведення презентацій району під час міжнародних виставкових заходів, сприяння активізації участі у цих заходах підприємств, які налагодили виробництво конкурентоспроможної продукції

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації

2.5.6. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі, побутових послуг та участь у виставко-ярмаркових заходах

У 2011 році продовжувалися процеси розвитку виставково-ярмаркової діяльності, яка відіграє важливу роль у розвитку ринкових процесів, формуванні й стабілізації споживчого ринку, виробництві конкурентоспроможної продукції й просуванні її на внутрішній та зовнішній ринки України.

Район гідно представляв свої досягнення у розвитку економіки на престижних виставково-ярмаркових заходах: Курсько Корейській ярмарці в м. Свобода Золотухінського району Курської області, на Великому Слобожанському ярмарку - 2011 в м. Зміїв.

Основні проблеми:

- низький попит населення району, викликаний зниженням доходів громадян, що не дає змоги активізувати сферу внутрішньої торгівлі;

- неефективна система державного регулювання процесів ціноутворення, обмеженість повноважень контролюючих органів, райдержадміністрації в питанні контролю за встановленням цін на споживчі товари, в тому числі на товари соціального значення;

- не вирішення на законодавчому рівні остаточного врегулювання всіх питань, пов'язаних з організацію діяльності ринків, як соціально важливих об’єктів торгівлі.

Основні завдання:

- задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах та побутових послугах;

- проведення комплексу заходів щодо запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

- сприяння подальшому розвитку мережі сучасних підприємств торгівлі, в тому числі оснащених сучасними технологіями та обладнанням;

- подальше поширення у віддалених населених пунктах виїзних форм обслуговування для мешканців населених пунктів, в яких відсутні стаціонарні об'єкти торгівлі;

- з метою підвищення конкурентоздатності продукції і товарів місцевих виробників, насичення ними внутрішнього ринку, проведення заходів з розвитку виставкової та ярмаркової діяльності;

- підвищення рівня захисту прав споживачів.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

З розвитку ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг:

1

Провести обстеження ринків області з продажу продовольчих і непродовольчих товарів

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

2

За рахунок розвитку підприємницької діяльності продовжити роботу з впровадження заходів щодо зменшення кількості населених пунктів, в яких відсутні стаціонарні підприємства торгівлі, застосовувати такі форми торгівлі та обслуговування, як авто-лавки, торгові точки на дому, адресне побутове обслуговування

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

З розвитку виставко-ярмаркової діяльності:

1

Продовжити практику організації проведення в районі продовольчих ярмарків за участю безпосередньо сільгоспвиробників

Протягом року, напередодні свят та у вихідні дні

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2

Сприяти участі підприємств району у Національному Сорочинському ярмарку, Великому Слобожанському ярмарку, міжнародних виставково-ярмаркових заходах

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.5.7. Організація святкування знаменних дат, професійних свят, проведення тематичних «круглих столів», відзначення кращих працівників та трудових колективів

Щорічно в нашому районі відзначаються знаменні дати, професійні свята, мітинги з церемоніями покладання квітів, проводяться «круглі столи», семінари, підводяться підсумки роботи соціально-економічного розвитку. На заходи запрошуються керівники району, депутати всіх рівнів, представники громадськості, передовики виробництва, ветерани Великої Вітчизняної війни та праці, учнівська та студентська молодь, мешканці населених пунктів району.

Керівники району відзначають кращих працівників, колективи, нагороджують грамотами та подяками райдержадміністрації та районної ради, вручають подарунки, квіти.

За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток, видатні досягнення в розбудову району в знак великої поваги найкращим жителям району щорічно присвоюється звання «Почесний громадянин Дергачівського району».

Основні проблеми:

- проведення на належному рівні державних та професійних свят, стимулювання праці, заохочення трудових колективів, працівників до активної участі в суспільно - політичному житті району, розширення інвестиційної привабливості району.

Основні завдання:

- організація святкування знаменних дат, та професійних свят, відзначення осіб, що зробили вагомий внесок в соціально-економічний розвиток району.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Відзначення осіб, що зробили вагомий внесок в розвиток району, званням «Почесний громадянин Дергачівського району»

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, районна рада

2

Відзначення осіб, що зробили вагомий внесок в соціально-економічний розвиток району, а також відзначення з нагоди професійних свят та знаменних дат цінними подарунками голови районної державної адміністрації грамотами та подяками районної державної адміністрації та районної ради

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

3

Організація та проведення святкування знаменних дат, державних свят, професійних свят

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, сектор з питань внуршної політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

4

Відзначення ветеранів Великої вітчизняної війни з нагоди державних свят

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, сектор з питань внуршної політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

5

Організація та проведення святкування знаменних дат району, тематичних «круглих столів» тощо

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, сектор з питань внуршної політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

2.5.8. Створення інформаційно-аналітичної мережі району

В умовах технічного прогресу важливим є створення інформаційно-аналітичної мережі з урахуванням науково-технічних досягнень. Це дає можливість проводити якісний аналіз за короткий термін розвитку соціально-економічного розвитку району, відстеження виконання завдань Програми економічного та соціального розвитку Дергачівського району.

Забезпечення впровадження та використання сучасних інформаційних технологій дає змогу надавати інформаційні та інші послуги громадськості району.

Основні завдання:

- сприяння розвитку прогресивних організаційних форм діяльності;

- сприяння задоволенню інформаційних потреб населення району.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечення стабільного функціонування апарату, відділів, секторів, управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації шляхом своєчасного забезпечення сучасною технікою, обладнанням та програмним забезпеченням

Протягом року

Загальний відділ, фінансово-господарський відділ апарату райдержадміністрації

2

Забезпечення проведення експертизи цінності документів з метою подальшої передачі їх до районного архіву за період 1984-2010 роки

Протягом року

Загальний відділ, фінансово-господарський відділ апарату районної державної адміністрації, архівний відділ районної державної адміністрації

3

Проведення заходів, пов’язаних зі списанням матеріальних цінностей районної державної адміністрації

Протягом року

Загальний відділ, фінансово-господарський відділ апарату районної державної адміністрації

4

Забезпечення стабільного функціонування відділу забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації шляхом забезпечення, необхідною оргтехнікою, засобами зв’язку

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації

5

Проведення технічного обслуговування безперебійного функціонування офіційного веб-сайту Дергачівської райдержадміністрації

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації

6

Забезпечення формування та доповнення Реєстру публічної інформації програмним забезпеченням

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації

2.5.9. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців

Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V, постанови Кабінету Міністрів України № 868 від 26 червня 2007 року «Про затвердження типових положень про відділ ведення Державного реєстру виборців та про регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців», постанови ЦВК № 572 від 20 грудня 2007 року «Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою», в районі проводиться підтримка єдиної інформаційно-аналітичної системи «Державного реєстру виборців».

Основні завдання:

- створення належних умов для ведення персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Зміцнення матеріально-технічної бази та встановлення сигналізації для відділу ведення реєстру виборців райдержадміністрації

Протягом року

Відділ ведення реєстру виборців райдержадміністрації

Перший заступник голови

райдержадміністрації Г.Ю. ЛАЗАРЄВ

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку дергачівського району на 2011 рік

  Документ
  2.3.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, сприяння створенню місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх наслідків та розвитку системи оповіщення
 2. Програма зайнятості населення дергачівського району на 2012-2013 роки Розділ І

  Документ
  Програма зайнятості населення Дергачівського району на 2012-2013 роки розроблена відповідно до ст. 24, ст. 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, ст.
 3. Програма економічного І соціального розвитку Куп'янського району на 2012 рік

  Документ
  Районна програма економічного і соціального розвитку на 2012 рік (далі-програма) розроблена управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації, сільськими радами відповідно до Закону України
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. План роботи дергачівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2011 року №№

  Документ
  1. Питання для розгляду на виїзному засіданні колегії райдержадміністрації на базі сільськогосподарського підприємства району спільно з управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Другие похожие документы..