Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
В этом разделе показано применение различных методов решения задач математического программирования (задач линейного программирования, транспортных з...полностью>>
'Документ'
Инициатива создания портала «Музеи Татарстана» как первого регионального центра на портале «Музеи России» принадлежит Президенту Российской Сети куль...полностью>>
'Решение'
В силу п. 5 ст. 101.2 НК РФ решение о привлечении (или решение об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения мож...полностью>>
'Документ'
В сучасному світі інформаційних технологій неможливо уявити якісного проведення аудиту без використання передових технологій. Зокрема, для здійснення...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку дергачівського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.5.2. Енергозбереження

Питання зниження питомих витрат на виробництво та використання енергоресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та устаткування було і залишається одним із пріоритетних завдань для економіки не тільки району, а й в країни в цілому. Обсяг енергоспоживання підприємств, установ та організацій району за 9 місяців 2011 року склав - 66,407 млн.т.у.п . На підприємствах району здійснено ряд заходів щодо економії ПЕР, економія складає 90,09 тис.т.у.п.

На ТОВ «Курязький завод силікатних виробів» проведено заходи по використанню тепла випару технологічного конденсату для опалення приміщень, компенсація реактивної складової енергосистеми підприємства за допомогою автоматизації електроустановок, введено режим чергового опалення, відключення силових трансформаторів в неробочий час, проводяться заходи по зменшенню електропотужності в години максимуму енергосистеми, що дало змогу зекономити. На ТОВ «Елмотехнологія» проведено роботу по заміні батарей опалення. На ТОВ «Дергачівське заводоуправління» для виробництва асфальтових сумішей змонтовано бітумні ємності із зменшеною довжиною бітумопроводів і зменшеним підігрівом, проведено заміну опалення будівлі адмінкорпусу та гарячого водопостачання. На ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Арго» обладнано водогрійні котли монометрами (ТДЖ розрідження в топці котла), обладнано фіксаторами положень повітряні заслінки горілки котла, замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі. На ТОВ «Едельвейс » проведено роботу по заміні насоса перекачки бітуму на більш ефективний, налагоджено автоматику парового котла, замінено пальник, проводиться відключення внутрішнього освітлення і вентиляції під час обідньої перерви, замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі. На ТОВ НВП «Пакс » проведено ремонт та наладку системи вентиляції, ремонт електротехнічного устаткування, проводиться відключення вентиляційних установок у неробочий час, відключення освітлення приміщень у неробочий час та обідню перерву, замінено світильники на більш економічні. В Дергачівській виправній колонії №109 побудовано кухню для приготування їжі на альтернативному виді палива. На ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» проведено очищення трубок конденсаторів енергоблоків №№ 1,2,3 високоякісною установкою.

Основні проблеми:

  • забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів з енергозбереження;

  • скорочення енергоспоживання в господарському комплексі району, бюджетними установами, організаціями.

Основні завдання:

- залучення інвестиційних ресурсів на розробку і впровадження енерго та ресурсозберігаючих заходів на підприємствах комплексу;

- сприяння підвищенню енергоефективності; застосуванню енергозберігаючих технологій та устаткування на підприємствах;

- реалізація Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Дергачівського району на 2011-2015 рр.

- сприяння впровадженню передових енерго та ресурсозберігаючих технологій, використанню альтернативних видів енергетичних ресурсів, у тому числі систем електроопалення.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Проводити постійний моніторинг виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Дергачівського району на 2011-2015 рр.

Щоквартально

Управління економіки райдержадміністрації

2.5.3. Агропромисловий комплекс

За підсумками 10 місяців 2011 року валова продукція сільськогосподарського виробництва склала 252,7 млн. грн. Господарствами АПК проведено збирання зернових на площі 11475 га, валовий збір 40671,6 тонн зерна при середній врожайності 33,9 ц/га, в т.ч. озимої пшениці та тритикале 17556 тонн з площі 5264 га при врожайності 34,1 ц/га .

Крім того, зібрано 3348 га ярого ячменя, намолочено 9530. тонн при середній врожайності 28,5 ц/га. Кукурудзу на зерно зібрано 1287га, намолочено 7019 тонн. Соняшник зібрано на площі 5441га та намолочено 13365 тонн при середній урожайності 24,6 ц/га. Цукровий буряк викопано на площі 1082 га (100%) накопано 37353 тонн. Під майбутній врожай посіяно озимих зернових 9472 га, та озимого ріпаку 380 га. Виорано на зяб 31286 га або 92,4%.

За 10 місяців 2011 року поголів'я великої рогатої худоби склало 1981 голову, що становить 88,9 % минулорічного показника. Поголів’я корів становить 867 голів. На 145,9 тис. голів збільшилося поголів’я птиці. За поточний рік вироблено молока 2092,2 тонн. Виробництво яєць склало 354,5 млн. шт. Вирощено худоби в живій вазі 309 тонн, реалізовано – 1113,7 тонн.

Продовжувалася робота по зміцненню матеріально-технічної бази господарств. Підприємствами і організаціями агропромислового комплексу за 10 місяців 2011 року рік придбано сільськогосподарської техніки на суму 30,7млн. грн.. Сільськогосподарські підприємства району не мають заборгованості по заробітній платі. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 1.11.2011 року склала 2166 грн., що більше рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму працездатної особи на 985 грн.

Власникам переданих в оренду земельних паїв станом на 10.11.2011 рік виплачено 6303,7тис. грн., що становить 95,8% від загального розміру орендної плати, за майнові паї розрахунок проведено на 100 %.

Основні проблеми:

- обмежені обсяги фінансування державних та обласних програм підтримки розвитку сільського господарства;

- несвоєчасне і обмежене бюджетне фінансування Аграрного фонду, що не дозволяє останньому оперативно виконувати покладені на нього функції по регулюванню цінової ситуації на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції;

- відсутність ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення;

- велика зношеність основних фондів у сільському господарстві.

Основні завдання:

- забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, активне залучення нових інвестицій у сільське господарство, всемірне сприяння технічному і технологічному оновленню сільськогосподарського виробництва;

- врегулювання земельних відносин, в тому числі шляхом внесення змін і доповнень до укладених договорів оренди земельних паїв щодо збільшення розміру орендної плати. Забезпечення раціонального використання земельних угідь сільськогосподарського призначення, прискорення розроблення проектів землеустрою для сільськогосподарських підприємств, відновлення та дотримання науково-обґрунтованих сівозмін. Посилення роботи щодо збереження родючості ґрунтів, захисту їх від деградації та забруднення;

- реалізація комплексу заходів, спрямованих на розвиток тваринництва, в тому числі: створення сприятливих умов для розширення обсягів залучення інвестицій на реконструкцію і будівництво сучасних тваринницьких ферм та комплексів;

- підтримка виробництва якісної сільськогосподарської продукції та безпечних для споживачів продуктів харчування;

- сприяння технічному і технологічному оновленню сільськогосподарського виробництва.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

1

Проведення комплексу робіт, спрямованих на охорону і раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, збереження і відтворення родючості ґрунтів

Протягом року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2

Надавати всебічну підтримку оновленню і укріпленню матеріально-технічної бази підприємств АПК, впровадженню новітніх технологій виробництва у галузях сільськогосподарського виробництва

Протягом року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

3

Забезпечити моніторинг аграрного ринку району та оперативне інформування його учасників щодо рівня цін попиту і пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції та матеріально-технічні ресурси, які споживаються в процесі сільськогосподарського виробництва

Щотижнево

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4

Сприяння впровадженню у виробництво комплексних систем захисту рослин, поєднуючи агротехнічний, біологічний та хімічний метод

Протягом року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.5.4. Транспорт, зв’язок та інформаційні технології

В районі створено транспортну та телекомунікаційну інфраструктуру, яка дозволяє забезпечувати потреби населення та народного господарства у вантажних та пасажирських перевезеннях, а також у наданні послуг поштового та електрозв’язку.

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по Дергачівському району за 10 місяців 2011 року склав 325,7 тис. тонн. Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом склали 742,0 тис. пасажирів, пасажирів, пасажирооборот становив 11,6 млн.пас.км.

Зберігається позитивна тенденція зростання обсягів послуг зв’язку. Забезпечується подальший розвиток телекомунікацій, впроваджуються новітні технології та нові види послуг зв’язку.

Виконані роботи по підготовці дорожньо-мостового господарства комунальної власності до роботи в зимових умовах 2011-2012 років на 100%.

Станом на 01.11.11 на капітальний та поточний ремонти доріг в районі витрачено всього 4555,18 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів по Угоді про співробітництво між НАК «Нафтогаз України» і Харківською облдержадміністрацією виконано робіт по капітальному ремонту доріг на суму 3543,0 тис.грн.

Основні проблеми:

- державою не в повній мірі здійснюється відшкодування втрат доходів транспортникам від перевезень пільгового контингенту пасажирів.

Основні завдання:

- сприяння виділенню бюджетних коштів на компенсацію підприємствам транспорту втрат доходів від перевезень пільгових категорій населення;

- збереження існуючої мережі автодоріг, забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів;

- збільшення рівня телефонізації житла, максимальне задоволення попиту на телекомунікаційні послуги, в тому числі пільгового контингенту.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

З метою продовження будівництва, ремонту, утримання та приведення у належний стан автомобільних доріг загального користування та транспортної інфраструктури області до підготовки проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012, сприяти залученню коштів з Державного та обласного бюджетів для ремонту доріг

Протягом року

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Дергачівський райавтодор

2.5.5. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічні відносини здійснюються більше чим з 30 країнами світу в різних галузях економіки. Основними партнерами залишаються Росія, Білорусь, Швейцарія, Італія, Польща, Китай, Молдова, Франція, Німеччина та інші країни. Зовнішньоторговельний оборот за 9 місяців 2011 року склав 518,8 млн. грн., в т.ч. експорт – 128,1 млн. грн., імпорт – 390,7 млн.грн. Найбільш активними експортерами залишаються такі підприємства, як ТОВ «Едельвейс» (експорт покрівельних матеріалів до Росії), АТЗТ ПКТБ «Електротехмонтаж» (експорт обладнання до Росії). Найбільші імпортери – ТОВ «ТД «Донснаб», ТОВ «Едельвейс», ТОВ «Амкор Тобакко Пекеджинг Україна».

Активно здійснюються заходи з прикордонного співробітництва. Підприємства та офіційні делегації району активно приймають участь у міжнародних виставково-ярмаркових заходах.

Основні проблеми:

- створення сприятливих умов для поглиблення співпраці з прикордонними регіонами та зростання обсягів зовнішньої торгівлі.

Основні завдання:

 • збільшення експорту товарів у 2012 році в межах 5%;

 • розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітництва;

 • підвищення інвестиційного іміджу району за рахунок створення дієвої інфраструктури забезпечення та проведення презентаційних заходів. Участь району у міжнародних виставкових заходах та виставці в рамках Великого Слобожанського ярмарку - 2012.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Проведення презентацій району під час міжнародних виставкових заходів, сприяння активізації участі у цих заходах підприємств, які налагодили виробництво конкурентоспроможної продукції

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації

2.5.6. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі, побутових послуг та участь у виставко-ярмаркових заходах

У 2011 році продовжувалися процеси розвитку виставково-ярмаркової діяльності, яка відіграє важливу роль у розвитку ринкових процесів, формуванні й стабілізації споживчого ринку, виробництві конкурентоспроможної продукції й просуванні її на внутрішній та зовнішній ринки України.

Район гідно представляв свої досягнення у розвитку економіки на престижних виставково-ярмаркових заходах: Курсько Корейській ярмарці в м. Свобода Золотухінського району Курської області, на Великому Слобожанському ярмарку - 2011 в м. Зміїв.

Основні проблеми:

- низький попит населення району, викликаний зниженням доходів громадян, що не дає змоги активізувати сферу внутрішньої торгівлі;

- неефективна система державного регулювання процесів ціноутворення, обмеженість повноважень контролюючих органів, райдержадміністрації в питанні контролю за встановленням цін на споживчі товари, в тому числі на товари соціального значення;

- не вирішення на законодавчому рівні остаточного врегулювання всіх питань, пов'язаних з організацію діяльності ринків, як соціально важливих об’єктів торгівлі.

Основні завдання:

- задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах та побутових послугах;

- проведення комплексу заходів щодо запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

- сприяння подальшому розвитку мережі сучасних підприємств торгівлі, в тому числі оснащених сучасними технологіями та обладнанням;

- подальше поширення у віддалених населених пунктах виїзних форм обслуговування для мешканців населених пунктів, в яких відсутні стаціонарні об'єкти торгівлі;

- з метою підвищення конкурентоздатності продукції і товарів місцевих виробників, насичення ними внутрішнього ринку, проведення заходів з розвитку виставкової та ярмаркової діяльності;

- підвищення рівня захисту прав споживачів.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

З розвитку ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг:

1

Провести обстеження ринків області з продажу продовольчих і непродовольчих товарів

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

2

За рахунок розвитку підприємницької діяльності продовжити роботу з впровадження заходів щодо зменшення кількості населених пунктів, в яких відсутні стаціонарні підприємства торгівлі, застосовувати такі форми торгівлі та обслуговування, як авто-лавки, торгові точки на дому, адресне побутове обслуговування

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації

З розвитку виставко-ярмаркової діяльності:

1

Продовжити практику організації проведення в районі продовольчих ярмарків за участю безпосередньо сільгоспвиробників

Протягом року, напередодні свят та у вихідні дні

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2

Сприяти участі підприємств району у Національному Сорочинському ярмарку, Великому Слобожанському ярмарку, міжнародних виставково-ярмаркових заходах

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.5.7. Організація святкування знаменних дат, професійних свят, проведення тематичних «круглих столів», відзначення кращих працівників та трудових колективів

Щорічно в нашому районі відзначаються знаменні дати, професійні свята, мітинги з церемоніями покладання квітів, проводяться «круглі столи», семінари, підводяться підсумки роботи соціально-економічного розвитку. На заходи запрошуються керівники району, депутати всіх рівнів, представники громадськості, передовики виробництва, ветерани Великої Вітчизняної війни та праці, учнівська та студентська молодь, мешканці населених пунктів району.

Керівники району відзначають кращих працівників, колективи, нагороджують грамотами та подяками райдержадміністрації та районної ради, вручають подарунки, квіти.

За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток, видатні досягнення в розбудову району в знак великої поваги найкращим жителям району щорічно присвоюється звання «Почесний громадянин Дергачівського району».

Основні проблеми:

- проведення на належному рівні державних та професійних свят, стимулювання праці, заохочення трудових колективів, працівників до активної участі в суспільно - політичному житті району, розширення інвестиційної привабливості району.

Основні завдання:

- організація святкування знаменних дат, та професійних свят, відзначення осіб, що зробили вагомий внесок в соціально-економічний розвиток району.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Відзначення осіб, що зробили вагомий внесок в розвиток району, званням «Почесний громадянин Дергачівського району»

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, районна рада

2

Відзначення осіб, що зробили вагомий внесок в соціально-економічний розвиток району, а також відзначення з нагоди професійних свят та знаменних дат цінними подарунками голови районної державної адміністрації грамотами та подяками районної державної адміністрації та районної ради

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

3

Організація та проведення святкування знаменних дат, державних свят, професійних свят

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, сектор з питань внуршної політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

4

Відзначення ветеранів Великої вітчизняної війни з нагоди державних свят

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, сектор з питань внуршної політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

5

Організація та проведення святкування знаменних дат району, тематичних «круглих столів» тощо

Протягом року

Управління економіки райдержадміністрації, сектор з питань внуршної політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

2.5.8. Створення інформаційно-аналітичної мережі району

В умовах технічного прогресу важливим є створення інформаційно-аналітичної мережі з урахуванням науково-технічних досягнень. Це дає можливість проводити якісний аналіз за короткий термін розвитку соціально-економічного розвитку району, відстеження виконання завдань Програми економічного та соціального розвитку Дергачівського району.

Забезпечення впровадження та використання сучасних інформаційних технологій дає змогу надавати інформаційні та інші послуги громадськості району.

Основні завдання:

- сприяння розвитку прогресивних організаційних форм діяльності;

- сприяння задоволенню інформаційних потреб населення району.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Забезпечення стабільного функціонування апарату, відділів, секторів, управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації шляхом своєчасного забезпечення сучасною технікою, обладнанням та програмним забезпеченням

Протягом року

Загальний відділ, фінансово-господарський відділ апарату райдержадміністрації

2

Забезпечення проведення експертизи цінності документів з метою подальшої передачі їх до районного архіву за період 1984-2010 роки

Протягом року

Загальний відділ, фінансово-господарський відділ апарату районної державної адміністрації, архівний відділ районної державної адміністрації

3

Проведення заходів, пов’язаних зі списанням матеріальних цінностей районної державної адміністрації

Протягом року

Загальний відділ, фінансово-господарський відділ апарату районної державної адміністрації

4

Забезпечення стабільного функціонування відділу забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації шляхом забезпечення, необхідною оргтехнікою, засобами зв’язку

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації

5

Проведення технічного обслуговування безперебійного функціонування офіційного веб-сайту Дергачівської райдержадміністрації

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації

6

Забезпечення формування та доповнення Реєстру публічної інформації програмним забезпеченням

Протягом року

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації

2.5.9. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців

Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року № 698-V, постанови Кабінету Міністрів України № 868 від 26 червня 2007 року «Про затвердження типових положень про відділ ведення Державного реєстру виборців та про регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців», постанови ЦВК № 572 від 20 грудня 2007 року «Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою», в районі проводиться підтримка єдиної інформаційно-аналітичної системи «Державного реєстру виборців».

Основні завдання:

- створення належних умов для ведення персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

Заходи по виконанню основних завдань:

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання заходів

1

Зміцнення матеріально-технічної бази та встановлення сигналізації для відділу ведення реєстру виборців райдержадміністрації

Протягом року

Відділ ведення реєстру виборців райдержадміністрації

Перший заступник голови

райдержадміністрації Г.Ю. ЛАЗАРЄВСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку дергачівського району на 2011 рік

  Документ
  2.3.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, сприяння створенню місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх наслідків та розвитку системи оповіщення
 2. Програма зайнятості населення дергачівського району на 2012-2013 роки Розділ І

  Документ
  Програма зайнятості населення Дергачівського району на 2012-2013 роки розроблена відповідно до ст. 24, ст. 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, ст.
 3. Програма економічного І соціального розвитку Куп'янського району на 2012 рік

  Документ
  Районна програма економічного і соціального розвитку на 2012 рік (далі-програма) розроблена управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації, сільськими радами відповідно до Закону України
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. План роботи дергачівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2011 року №№

  Документ
  1. Питання для розгляду на виїзному засіданні колегії райдержадміністрації на базі сільськогосподарського підприємства району спільно з управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Другие похожие документы..