Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Положение о поощрениях и взысканиях учащихся школы регулируют правила применения к учащимся мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к...полностью>>
'Документ'
Протягом 2009 року діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування була зосереджена на виконанні законів України, ук...полностью>>
'Закон'
Определяет зависимость денег от объема товаров и услуг, которые находятся в обращении. Т.е. количество денег будет пропорционально количеству товаров ...полностью>>
'Документ'
Вопросам воспитательной работы в учебно-мето­дической спортивной литературе до сих пор не уделяется достаточного внимания. Обычно авто­ры тех или ины...полностью>>

К е. наук, доцент кафедри банківської справи, кнеу ім

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Брегеда Олена Анатоліївна

к.е.наук, доцент кафедри банківської справи, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Україна

Bregeda Olena, candidate of science, assistant professor, Kiev National Economic University, KNEU, Ukraine

Запровадження нових підходів управління банківською діяльністю – запорука відновлення стабільності банківської системи

Introduction of new approaches in management of banking activity is a basis for banking system stability

Анотація

Банки є кровоносною системою економіки країни, від діяльності яких залежить стан розрахунків в державі, її функціонування. Для покращення фінансового стану банків необхідно запроваджувати нові послуги, підходи, технології обслуговування клієнтів, що сприятиме зростанню їх конкурентоспроможності, відродженню економіки України.

Summary

Stable banks activity is a basis for normal economy functioning. To improve banks financial position in Ukraine it is necessary to introduce new services, innovations in bank activity that will have positive impact on banks & economy growth.

Необхідність розробки нових підходів до управління діяльністю банків підтверджується кризою 2008-2009 років, яка мала значний відбиток на українську економіку незважаючи на те, що країна не є інтегрованою у світовий економічний простір. Перш за все криза проявила себе в фінансовому секторі. Банки зазнали значних втрат, показали від’ємні результати своєї діяльності. Так, за 2009 рік збитки банківської системи склали 31,5 млрд.грн. Навіть зараз ми не можемо говорити, що банківська система вийшла повністю з кризи, за перші 7 місяців 2010 року збитки системи склали 8,6 млрд.грн.

Під час кризи довіра до банківських установ була підірвана. Якщо депозитні операції відновлюються, ресурси знову повертаються до банків, то з кредитною діяльністю банків ще пов’язано багато проблем. Найбільші проблеми банки мають через неповернення кредитів. Кредитна діяльність банків була і залишається основним джерелом доходів банку. Відновлення повноцінної діяльності банків можливе лише тоді, коли почнеться кредитування реальної економіки, яка дуже потребує ресурсів. На жаль, навіть нагромадивши необхідні ресурси банки не поспішають розпочинати активний процес кредитування – ще досі залишається велика загроза неповернення виданих позик. Тому кредитування відновлюється дуже повільно, банки з обережністю ставляться до оцінки нових проектів, надання позичок. Пережити важкий період можуть лише сильні структури, які змогли запропонувати клієнтам різноманітні послуги та операції, краще задовольнити вимоги споживачів, розширити базу отримання доходів. Незважаючи на розширення кількості послуг та операцій, які можуть запропонувати банківські установи, їх спектр та якісні характеристики не задовольняють повністю вимогам ринку. Якщо в розвинених країнах кількість послуг і операцій, які банки пропонують своїм клієнтам нараховує три сотні видів (наприклад, в Японії), то в Україні лише наближається до першої сотні (наприклад, Ощадбанк, який традиційно займає одне з провідних місць в обслуговуванні населення, пропонує близько 70 їх видів). Третина споживачів банківських продуктів обслуговується більше ніж в одному банку, що свідчить про неможливість однієї установи повністю задовольнити потреби клієнтів в послугах.

Для розширення спектру послуг банкам в більшості випадків немає потреби відмовлятись від «класичних» послуг, а можна створювати на їх базі нові види, які відповідають реальним потребам суб’єктів в залежності від ситуації на ринку. Нові підходи до обслуговування клієнтів можуть бути пов’язані із запровадженням «пакетів» послуг, до складу яких входить різна кількість найбільш популярних послуг, тому кожний клієнт може обрати необхідний «пакет» за своїми потребами. При цьому споживання банківських послуг зростає, вартість кожної окремої послуги в пакеті знижується, а банк має можливість отримувати додаткові фіксовані доходи.

Використання банком сучасних технологій обслуговування клієнтів також створює додаткові конкурентні переваги. Так, вперше запроваджений в Україні Приватбанком, Інтернет-банкінг на початкових етапах зіштовхувався з труднощами і спротивом як банкірів, так і клієнтів банків, зараз все частіше використовується в роботі українських банків, дозволяє клієнтам оперативно, не виходячи з дому чи офісу управляти своїми рахунками без відвідання офісу банку, без необхідності стояти в чергах до кас.

На жаль не всі банки чесно намагаються збільшувати свої доходи, змінюючи свою діяльність, впроваджуючи нові послуги, нові підходи до обслуговування клієнтів, реагуючи на нові вимоги часу, а вдаються до введення без будь яких попереджень додаткової комісійної плати за супутні послуги, штучно нав’язуючи їх клієнту (наприклад, при оформлені депозитного рахунку автоматично відкривають поточний рахунок і вводять плату за його обслуговування; беруть комісію за внесення готівкових коштів на рахунок для погашення кредиту тощо). Такі дії банків негативно впливають на довіру не тільки до цих банківських установ, а і до всієї банківської системи. Тому чесна, прозора робота банківської установи, розширення спектру послуг клієнтам, можливість вчасно перебудувати свою діяльність відповідно до нових вимог ринку дозволяє банкам навіть в кризових умовах показувати високі позитивні результати своєї діяльності.

Діяльність банків поступово виходить за межі суто банківських операцій та послуг. Банки можуть створювати певні об’єднання з іншими структурами, холдинги, які є більш фінансово могутніми, пропонують споживачам і інші важливі фінансові послуги як страхові, лізингові, факторингові тощо. Тому удосконалення підходів до управління бізнесом в сучасних умовах має важливе значення для підвищення ефективності його функціонування, зростання конкурентних переваг, позитивно вплине на відродження національної економіки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (2)

  Конкурс
  Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м.
 2. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (6)

  Конкурс
  Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м.
 3. Єпіфанов, ректор двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», професор (розділи 1,2,3) Відповідальний виконавець Ф. О

  Документ
  Відповідальний виконавець – Ф.О. Журавка, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (розділи 1,
 4. Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік

  Документ
  Основними завданнями науково-дослідної роботи інституту у 2011 році було забезпечення всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-педагогічної діяльності, підвищення якості та інноваційної складової наукових
 5. Их наук, професор кафедри макроекономіки Фінансового університету при Уряді Російської Федерації, головний науковий співробітник Інституту проблем управління ім

  Документ
  Ніжегородцев Роберт Михайлович – доктор економічних наук, професор кафедри макроекономіки Фінансового університету при Уряді Російської Федерації, головний науковий співробітник Інституту проблем управління ім.

Другие похожие документы..