Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Необходимость начинать рассмотрение логики с рассмотрения языка неоднократно признавалась с точки зрения логики как учения о технике [познания]. “Язык...полностью>>
'Решение'
В соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Удмуртской Республики от 20.03.2008 N 10-РЗ &...полностью>>
'Программа'
Пример заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2010 год с целью получения имущественного налогового выче...полностью>>
'Практикум'
Квитанции на оплату будут розданы примерно в середине октября учащимся и должны быть оплачены. Так же с квитанциями будут розданы Дополнительные согл...полностью>>

Пашка Серія «митна справа в україні»

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

698

КОМЕНТАР ДО МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка

Серія «МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ»

Редакційна колегія: М.М. Каленський (голова), П.В. Пашко (заступник голови), В.Г. Деркач, О.В. Мірза, В.Я. Нагога, П.П. Падун, В.В. Ченцов.

_____________________________________________________

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УРАЇНИ

____________________________________________________________________

За редакцією: М.М. Каленського, П.В. Пашка

УДК 351.713+336.24(075.8)

ББК 65.9(4УКР)843-18я73

УДК 351.713+336.24(075.8)

ББК 65.9(4УКР)843-18я73

ХХХ

Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.В. Вакуленко, В.В. Ващенко, О.М. Ганжин, С.І. Гопайца, О.М. Гой, М.Ф. Гринюк, А.М. Гуд, С.А. Гунько, О.Г. Даніленко, А.Р. Дегтярьов, В.Г. Деркач, Т.М. Долгих, Л.М. Дорофєєва, О.Ф. Дуплій, І.В. Жиляєв, А.А. Жоган, В.І. Кагал, І.М. Квеліашвілі, Т.В. Корнєва, А.Т. Корнійчук, І.М. Коросташова, О.О. Кравченко, В.Н. Кучман, М.М. Лібуцька,В.М.Літвінов, І.М. Лашаков, С.С. Лудан, Б.В. Любавін, А.В. Мазур, О.Г. Маляревська, В.А. Мартинов, В.В.Марченко,С.Б. Масякін, М.В. Мельнік, О.В. Мірза, А.Б. Момотенко, В.Я. Момотенко, С.С. Мороз, О.В. Морозов, О.Є. Мошинська, В.Я. Нагога, В.І. Невечеря, О.А. Ніколайчук, Ю.В. Одягайло, М.В. Околіта, О.В. Онасенко, О.А. Онишкевич, С.К. Осіпов, С.І. Пахомов, А.І. Педешко, С.П. Петрусь, В.О. Піддубюк, В.А. Пісарев, В.В. Плешивцев, А.В. Поліщук, І.В. Приймак, Д.В.Приймаченко, В.А. Пузіков, П.І. Рекуненко, Н.І. Самусенко, І.Б. Сіроштан, С.А.Степанюк, С.М. Сьомка, В.Й. Титор, О.М. Тропіна, О.Л. Філіповська, О.В. Філоненко, , В.В. Ченцов, Є.П. Четвертаков, В.К.Шкарупа, В.І. Щербіна.

Рецензенти:

Законодавчі та нормативні акти подаються станом на 01.01.2003р.

ISBN XXXXXXXXXX

УДК 351.713+336.24(075.8)

ББК 65.9(4УКР)843-18я73

ISBN XXXXXXXXXX

ЗМІСТ

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основи митної справи

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

Стаття 2. Митна політика

Стаття 3. Митна справа

Стаття 4. Принципи митного регулювання

Стаття 5. Митна територія України

Стаття 6. Митний кордон України

Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи

Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби України

Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи

Стаття 10. Особливості дії законодавства з питань митної справи у часі

Глава 2. Структура та організація діяльності митної служби України

Стаття 11. Здійснення митної справи

Стаття 12. Митна служба України

Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи

Стаття 14. Регіональна митниця

Стаття 15. Митниця

Стаття 16. Митний пост

Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації

Стаття 18. Митні лабораторії

Стаття 19. Митна варта

Стаття 20. Організація митної варти

Стаття 21. Завдання митної варти

Стаття 22. Права митної варти

Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти

Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Глава 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами

Стаття 26. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами

Стаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України

Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України

Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями

Глава 4. Інформування та консультування з питань митної справи

Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів з питань митної справи

Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи

Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію

Глава 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи

Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи

Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи

Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи з міжнародними митними організаціями

Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи

Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав

Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями

Розділ II МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Глава 6. Організація митного контролю

Стаття 40. Здійснення митного контролю

Стаття 41. Форми митного контролю

Стаття 42. Вибірковість митного контролю

Стаття 43. Тривалість перебування під митним контролем

Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 45. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю

Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю

Стаття 47. Спільний митний контроль на митному кордоні України

Глава 7. Зони митного контролю

Стаття 48. Місця розташування зон митного контролю

Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю

Стаття 50. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю

Стаття 51. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності і правопорядку у зоні митного контролю

Стаття 52. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів і громадян через зону митного контролю

Глава 8. Здійснення митного контролю

Стаття 53. Права митних органів щодо здійснення митного контролю

Стаття 54. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю

Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів

Стаття 56. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу

Стаття 57. Особистий огляд

Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 59. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств

Стаття 60. Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів,

що переміщуються через митний кордон України

Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи

Стаття 62. Використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю

Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено

Стаття 64. Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю

Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

Глава 9. Особливі процедури митного контролю

Стаття 66. Звільнення від окремих форм митного контролю

Стаття 67. Звільнення від митного огляду

Стаття 68. Спрощений митний контроль

Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів

Розділ III МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Глава 10. Загальні положення

Стаття 70. Мета митного оформлення

Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення

Стаття 72. Початок митного оформлення

Стаття 73. Присутність декларантів під час митного оформлення

Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки

Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів

Стаття 76. Подання митним органам актів, складених підприємствами

Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення

Стаття 78. Строки митного оформлення

Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення

Глава 11. Декларування

Стаття 81. Процедура декларування

Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація

Стаття 83. Періодична митна декларація

Стаття 84. Місце декларування

Стаття 85. Строки декларування

Стаття 86. Прийняття митної декларації

Стаття 87. Декларанти

Стаття 88. Обов'язки декларанта

Стаття 89. Попередня митна декларація

Стаття 90. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації

Розділ IV ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 12. Попередні операції

Стаття 91. Попередні операції

Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України

Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України

Стаття 94. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом

Глава 13. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби

Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України

Глава 14. Тимчасове зберігання

Стаття 99. Склади тимчасового зберігання

Стаття 100. Дозвіл на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання

Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання

Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі

Стаття 103. Документи, необхідні для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання

Стаття 104. Обов'язки власника складу тимчасового зберігання

Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання

Стаття 106. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання

Стаття 107. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання

Стаття 108. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів

Стаття 109. Операції з товарами і транспортними засобами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання

Розділ V МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

Глава 15. Загальні положення

Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів

Стаття 111. Митні процедури на транспорті

Стаття 112. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів

Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур

Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях

Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання

Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспортними засобами

Стаття 117. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів

Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу

Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України

Стаття 120. Товари, помилково ввезені на митну територію України

Глава 16. Митні процедури на морському і річковому транспорті

Стаття 121. Місця здійснення митних процедур

Стаття 122. Зони митного контролю в морських та річкових портах

Стаття 123. Тривалість митного контролю

Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного плавання

Стаття 125. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні

Стаття 126. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин

Стаття 127. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні

Стаття 128. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають державний кордон України на нетривалий час

Стаття 129. Митний контроль каботажних суден

Стаття 130. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон

Стаття 131. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання

Стаття 132. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів

Глава 17. Митні процедури на авіатранспорті

Стаття 133. Міжнародні аеропорти

Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном

Стаття 135. Вимушена посадка

Стаття 136. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами

Стаття 137. Взаємодія в оформленні авіаперевезень

Стаття 138. Пільговий режим митного контролю повітряного судна

Глава 18. Митні процедури на залізничному транспорті

Стаття 139. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України

Стаття 140. Проведення митного контролю на залізничному транспорті

Стаття 141. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом

Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного

Стаття 143. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні

Стаття 144. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах- ресторанах поїздів міжнародного сполучення

Глава 19. Митні процедури на автомобільному транспорті

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів

Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом

Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України

Глава 20. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі

Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії

Глава 21. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 151. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України

Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України

Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Розділ VI РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

Глава 22. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення

Стаття 154. Права та обов'язки перевізника

Стаття 155. Види транзитних перевезень

Стаття 156. Умови здійснення транзиту товарів

Стаття 157. Маршрути транзитних перевезень

Стаття 158. Тривалість митного транзиту

Стаття 159. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили при здійсненні транзитного перевезення

Стаття 160. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом

Глава 23. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем

Стаття 161. Заходи гарантування доставки

Стаття 162. Гарантії доставки товарів до митного органу призначення

Стаття 163. Охорона і супроводження товарів митними органами

Стаття 164. Перевезення товарів митним перевізником

Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів

Глава 24. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів

Стаття 166. Товари, що зберігаються виключно митним органом

Стаття 167. Склади митних органів

Стаття 168. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на складах митних органів

Стаття 169. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів

Стаття 170. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами

Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів

Глава 25. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами

Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами

Стаття 173. Організація митних аукціонів

Стаття 174. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів

Стаття 175. Розпорядження конфіскованою валютою

Розділ VII ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

Глава 26. Митний брокер

Стаття 176. Митний брокер

Стаття 177. Здійснення діяльності митного брокера

Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера

Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера

Стаття 180. Реєстр митних брокерів

Стаття 181. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють

Глава 27. Митний перевізник

Стаття 182. Митний перевізник

Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника

Стаття 184. Реєстр митних перевізників

Розділ VIII МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 28. Загальні положення

Стаття 185. Види митного режиму

Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму

Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів

Глава 29. Імпорт

Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту

Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту

Глава 30. Реімпорт

Стаття 190. Поняття митного режиму реімпорту

Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту

Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту

Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів

Глава 31. Експорт

Стаття 194. Поняття митного режиму експорту

Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту

Глава 32. Реекспорт

Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту

Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту

Стаття 198. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються

Стаття 199. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються

Глава 33. Транзит

Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту

Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту

Стаття 202. Заходи гарантування під час транзиту товарів

Стаття 203. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту

Глава 34. Тимчасове ввезення (вивезення)

Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 205. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування

Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів

Стаття 209. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 210. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 211. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Глава 35. Митний склад

Стаття 212. Поняття режиму митного складу

Стаття 213. Умови поміщення товарів у режим митного складу

Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу

Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу

Стаття 216. Митні ліцензійні склади

Глава 36. Спеціальна митна зона

Стаття 217. Поняття митного режиму спеціальної митної зони

Стаття 218. Спеціальні митні зони

Стаття 219. Вимоги до спеціальних митних зон

Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах

Стаття 221. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах

Стаття 222. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах

Стаття 223. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах

Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зониСкачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ ІІ. Становлення митної справи на півдні україни

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа.
 2. Розділ Загальна характеристика митних органів України та їх кадрового забезпечення

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Митна система - невід'ємна ознака суверенітету держави, найсуттєвіший фактор її економічної і політичної незалежності, обов'язковий чинник формування цілісного державно-територіального організму.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік митне право України

  Документ
  Актуальність. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від того, яка ціль поставлена для розв’язання її питань. Тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 5. Навчально-методичний комплекс для студентів 3-го курсу юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Укладачі

  Документ
  Укладачі: зав. каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту, Заслужений юрист України Штанько О.Ф., викладач каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту Булик І.

Другие похожие документы..