Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.20...полностью>>
'Документ'
Доля выпускников по профессиям (специальностям) включенным в процедуру сертификации, получивших повышенные разряды составляет: от 5% до 10% – 1 балл, ...полностью>>
'Решение'
Рабочая группа по V разделу Соглашения о социальном партнерстве, Территориальное общественное объединение "Федерация омских профсоюзов" (дал...полностью>>
'Документ'
Итоги социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар за 2010 год свидетельствуют о положительной динамике развития прак...полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІСТОРІЯ

 1. Баханов К. Облік індивідуальних досягнень учнів у навчанні історії //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.25 – 27.

 2. Баханов К. Шляхом інноваційного навчання //Історія в шк. України. – 1999. – N4. – С.19 – 25.

 3. Біловол Г. До питання оцінювання знань на уроках історії в школі (в контексті педагогічного експерименту учителя історії гімназії N 143 В.Сотніченка) //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.23 – 25.

 4. Дубас О. Підготовка і видання нових підручників. Досягнення і головні труднощі //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.4 – 5.

 5. Іванова О. Підручник з історії: проблеми і перспективи //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.6 – 8.

 6. Ільюшина О. Алгоритмізація історичного процесу: (Використання алгоритмів на уроках історії) //Історія в шк. – 1999. – №3. – С.25 – 26.

 7. Ільюшина О. Практика інноваційної роботи: розробка матеріалу уроків з історії України: (7 кл.) //Історія в шк. – 1999. – N11. – С.14 – 18.

 8. Ільюшина О. Структурування об'єкту вивчення історії: шляхи і проблеми його формування //Історія в шк. – 1999. – N1 – 2. – С.25 – 28.

 9. Калініна Л. Деякі підходи до визначення концептуальних засад шкільної історичної освіти //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.8 – 10.

 10. Кегель І. Кілька думок щодо розробки підручників з історії //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.6 – 7.

 11. Комаров В. Економічна освіта дев'ятикласників на уроках вітчизняної історії кінця Х1Х-поч. ХХ ст. //Історія в шк. - 1999.-N12. - С.18-21.

 12. Комаров В. Питання економічної освіти дев'ятикласників на уроках історії України: (друга пол. XIX ст.) //Історія в шк. - 1999.-N6. - С.14-18.

 13. Коробова І. Дослідження розвитку дивергентного мислення учнів //Історія в шк. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 14. Коцур В. Проблеми удосконалення апарату організації засвоєння знань у шкільних підручниках з історії/В. Коцур, Б. Чернов //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.17 – 21.

 15. Мисан В. Перші підручники з початкового курсу історії України //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.37 – 41.

 16. Мудрак В.І. Історико-філософські основи ущільнення педагогічної інформації на уроках з історії України //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2.-С.126 – 136.

 17. Мудрак В.І. Мінімізація педагогічної інформації на уроках історії як засіб розвитку творчого вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб.наук.пр. / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.363 – 365.

 18. Осмоловська О. Модульно-розвивальна система на уроках історії //Історія в шк. – 1999. – N1 – 2. – С.29 – 31.

 19. Панченко П. До питання історизму, історичної правди в курсі сучасної історії України //Історія в шк. – 1999. – N3. – С.13 – 16.

 20. Пастушенко Р. Концептуальні засади шкільної історичної освіти: ("Круглий стіл" на сторінках журналу) //Історія в шк. України. – 1999. – N4.. – С.3 – 6.

 21. Полянський П.Б. Про Українсько-польську комісію експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії //Укр. іст. журн. – 1999. – №1. – С.151 – 153.

 22. Сотніченко В. Організація і планування вивчення програмного матеріалу з історії методом структурування його змісту: (на прикладі навч. курсу з історії України для 7-го кл.) //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.21 – 25.

 23. Сотніченко В. Формування історичного мислення: квантитативний та квалітативний аспекти //Історія в шк. – 1999. – N11. – С.11 – 13.

 24. Тоболін В. Вивчення життя і діяльності історичних осіб через використання схем – портретів //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.25 – 27.

 25. Удод О. Аксіологічний (ціннісний) підхід у викладанні історії //Історія в шк. України. – 1999. – N3. – С.27 – 31.

 26. Фідря О. Методологія історії і тенденції розвитку шкільної історичної освіти //Історія в шк. України. – 1999. – N3. – С.31 – 38.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

 1. Іонова О.М.Методологічні й методичні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти /О.М. Іонова, Н.О.Ткачова //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1. – С.93 – 98.

 2. Машіка В. Нетрадиційні методи, форми та прийоми навчання в курсі "Основи правознавства" //Історія в шк. України. – 1999. – N4. – С.26 – 29.

МАТЕМАТИКА

 1. Богданович М. Методика математики на межі тисячоліття //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.6 – 10.

 2. Богданович М. Особливості вивчення математики в початковій школі //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.43 – 45.

 3. Бродський Я. Діагностика математичної підготовки/Я. Бродський, О. Павлов //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.3 – 5.

 4. Василенко М. Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.60.

 5. Возняк Г. Вивчення алгебри в 7 кл. за пробним підручником/Г. Возняк, Г. Литвиненко //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.39 – 41.

 6. Волчаста М. Наступність у навчанні учнів 1 – 4(3) і 5 – 6 класів розв'язувати геометричні задачі //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.65 – 69.

 7. Габрієль В. Аналіз проблем вивчення математики та можливі шляхи їх розв'язання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.2.

 8. Гудзик І. Про двомовне навчання математики у 1 класі //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.35 – 38.

 9. Дубовик О. Експериментальна комбінаторика для молодших школярів //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.12 – 14.

 10. Зівакіна О.А. Математика з комп’ютером //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – № 2. – С.41 – 42.

 11. Івасик В. Вибір програмних засобів для вивчення теорії графів в середній школі //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.170 – 175.

 12. Коберник Г. Диференційоване навчання на уроках математики //Почат. шк. – 1999.-N9.-С.25-27.

 13. Козира В. Професійно-педагогічна спрямованість навчання математики старшокласників/В. Козира, В. Швець //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.75 – 78.

 14. Койчу Б. Деякі методичні прийоми реалізації розвиваючого навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.28 – 30.

 15. Корчевська О. Система завдань підвищеної трудності та її використання на уроці математики в початкових класах //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.175 – 180.

 16. Корчевська О. Система завдань підвищеної трудності та її використання на уроці математики в початкових класах //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.175 – 180.

 17. Кривошея Т. Активізація образного мислення першокласників у процесі формування елементарних математичних понять //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.52 – 55; N 3. - С.49 – 51.

 18. Логачевська С. Диференціація на уроках математики //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.26 – 28.

 19. Мовчун Л. Мовна математика: Культура мови //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.36 – 38.

 20. Плоцкі А. Ймовірнісний простір на уроках математики як засіб розв'язування проблем //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.7 – 12.

 21. Прищепа О. Формування навичок письма цифр і букв на уроках математики/О. Прищепа, В. Шпакова //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.44 – 49.

 22. Сиваківський Б. Мовні аспекти навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.24 – 25.

 23. Сілков В. Освітній стандарт з математики та методичні основи навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.26 – 27.

 24. Скворцова С.О. Формування в молодших школярів умінь розв'язувати задачі на рух згідно з теорією поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної //Почат. освіта. – 1999. – N42. – (вкладиш).

 25. Співаковський О.В. Підготовка вчителя математики до використання комп'ютера у навчальному процесі //Комп'ютер в шк. та сім'ї. – 1999. – №2. – С.9 – 11.

 26. Умрихин А. Методика ведения занятий по расширению, улучшению работы памяти учащихся в режимах восприятия, запоминания и воспроизведения информации с использованием художественных картин, различных предметов и геометрических фигур //Все для вчителя. – 1999. – N21 – 22. – С.22 – 24.

 27. Фомкіна О. Елементи прикладної математики в шкільному курсі //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.41 – 43.

 28. Фунтикова О. Педагогічні основи формування початкових математичних уявлень у дітей 4 – 5-го року життя //Палітра педагога. – 1999. – N4. – С.10 – 13.

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

 1. Барнаш О.В. Викладання інформатики в школі/О.В. Барнаш, В.С. Ільницька //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.36 – 37.

 2. Білоусова Л.І. Навчання інформатиці молодших школярів як засіб розвитку їх мислення /Л.І. Білоусова, Н.І. Грицай //Информ. технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сб. тр. ХГПУ. – Х., 1999. – Вып.7,ч.4. – С.318 – 321.

 3. Івасик В.Б. Використання комп'ютера під час вивчення теорії графів //Комп’ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – №2. – С.47 – 50.

 4. Руденко В.Д. Практичний курс інформатики: Навч.-метод. посіб. – К.: Фенікс, 1999. – 304 с.

 5. Христіянінов О.М. Вимоги до навчаючих комп'ютерних програм у контексті активізації пізнавальної діяльності учнів/О.М. Христіянінов, О.В. Ващук //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.31 – 33.

ФІЗИКА

 1. Августин Р. Різнорівнева диференціація при вивченні розділу "Світлові явища" у 8 кл./Р. Августин, Ю. Бачинський, М. Шемеля //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.69 – 75.

 2. Анісімов А. Дидактичні вимоги до складання і розв'язування задач на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.10 – 12.

 3. Атаманчук П. Концепція управління навчально-пізнавальною діяльністю в навчанні фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.3 – 6.

 4. Галатюк Ю.М. Інноваційний потенціал педагога як одна з умов впровадження нових підходів до реалізації міжпредметних зв'язків при викладанні фізики в сучасній школі /Ю.М. Галатюк, Н.С. Савчук //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.333 – 338.

 5. Горбань М. Систематизація знань учнів на основі міжпредметних зв'язків //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.21 – 22.

 6. Гушулей Й. Техніка як об"єкт педагогічного аналізу з метою вивчення її основ у ліцеї //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.150 – 154.

 7. Киричков В. Організація і розвиток науково-практичної роботи з фізики в технічному ліцеї /В. Киричков, Л. Почекайлова, П. Смертенко //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.10 – 11.

 8. Кнорр Н. Інтегроване вивчення фізики в класах природничого профілю //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N1. – С.2 – 5.

 9. Коломієць А. Елементи фізики в початковій школі //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.16 – 17.

 10. Коробова І. Дослідження розвитку дивергентного мислення учнів //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 11. Кремінський Б. XXXV Всеукраїнська олімпіада юних фізиків //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.54 – 56.

 12. Мацюк В. Наука і релігія в шкільному курсі фізики //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.102 – 105.

 13. Молодцова В. Нові шляхи підвищення якості самостійної роботи учнів з підручником фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.12 – 14.

 14. Ордановська О.І. Математизація фізичних знань учнів у середній загальноосвітній школі //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4. – С. 14 – 23

 15. Орлова І. Засоби навчання та іх класифікація/І. Орлова, В. Самсонов, М. Шут //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.38 – 40.

 16. Павленко А.І. Експериментальні навчальні задачі: проблеми теорії і практики /А.І. Павленко, О.В. Сергєєв,В.І. Тищук //Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб.наук.-метод. пр. – Рівне, 1999. – Вип.1. – С.50 – 58.

 17. Пастух І. Формування наукового світогляду під час вивчення фізики в 7 кл. //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N1. – С.20 – 22.

 18. Песін О. До проблеми вивчення елементів фізики в початковій школі/О. Песін, В. Коршак, Ю. Соколович //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.15 – 18.

 19. Протасова О. Роль дидактичних ігор у процесі вивчення фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.10 – 12.

 20. Руденко М. Критерії активності пізнавальної діяльності учнів //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.6 – 9.

 21. Сільвейстр А. Викладання матеріалу за новою інформаційною технологією //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.33 – 34.

 22. Савицька О.В. Організація групової роботи як умова розвитку рефлексії на уроках фізики //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.44 – 46.

 23. Станіславчук Л. Індивідуальна робота з фізики без використання дидактичних матеріалів //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N1. – С.9 – 11.

 24. Тевлін Б. Математика на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.18 – 23.

 25. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – Зб. наук.-метод. пр. Рівненського держ. гум. ун-ту. - 1999. – Вип.1.

– Із змісту: Барановська В.Ю. Фізичні завдання у процесі засвоєння навчального матеріалу/В.Ю. Барановська, М.В. Остапчук, с.101 – 105; Величко С.П. Шкільний фізичний експеримент як педагогічна система у сучасній різнопрофільній школі/С.П. Величко, І.В. Сальник, Л.Д. Костенко, с.35 – 38; Гавриленко О.М. Про структуру методики навчання учнів/О.М. Гавриленко, М.І. Садовий, с.78 – 79; Садовий М.І. Про вивчення фундаментальних понять/М.І. Садовий, Д.Я. Костюкевич,с.76 – 78; Тимощук В.О. Розвиток мислення на уроках фізики як провідний засіб реалізації розвиваючої функції навчання,с.59 – 64.

 1. Швай Р. Структурування змісту навчального матеріалу з фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.2 – 4.

 2. Ясінський А. Розв'язування задач з фізики з використанням інформаційних технологій //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.34 – 37.

АСТРОНОМІЯ

 1. Ковальов В. Самостійне виконання учнями завдань з астрономії під контролем учителя //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.38 – 40.

 2. Кузьменков С. Як доказово викладати астрономію //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2.. – С.34 – 37.

 3. Яцків Я. Про концепцію викладання астрономії в середній школі України /Я. Яцків, В. Каретников, Ю. Александров, В. Івченко, І. Крячко, І. Вавілова //Світ фізики. – 1999. – N2. – С.17 – 20.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 1. Байбара Т. Бесіда в процесі навчання природознавства //Почат. шк. – 1999. – N3. – С.17 – 19; N 4. - С.20 – 22.

 2. Буринська Н.М. Дидактичні основи шкільного підручника з природничих дисциплін //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.23 – 28.

 3. Варакута О. Пізнавальні завдання для формування природничих понять //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.53 – 56.

 4. Варакута О. Формування природничих понять в учнів початкових класів //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.20 – 23.

 5. Волошанська С.Я. Позакласне читання з природознавства як засіб виховання любові до природи/С.Я. Волошанська, В.С. Кавчак, С.С. Монастирська //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: " Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.40 – 42.

 6. Гуз К. "Довкілля" як предмет загальноосвітньої школи //Почат. шк. – 1999. – N10. – C.57 – 58.

 7. Різник Л. Домашні завдання з природознавства //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.29 – 31.

 8. Степанюк А. Цілісне відображення живої природи в змісті шкільного підручника //Наук.і зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.162 – 166.

 9. Шаламов Р. Пропедевтичний курс природознавства /Р. Шаламов, Т. Фещенко, С. Курганов //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.33 – 34.

 10. Якименко С.І. Інтеграція знань про людину та світ як фактор формування цінносно-смислових сфер учнів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р.. – Глухів, 1999. – С.18 – 21.

БІОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 1. Батовкіна А. Перетнути шлях екологічній кризі: Формування національної свідомості засобами еколого-натуралістичного виховання //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.56 – 57.

 2. Бачинський П.П. На шляху створення системи екологічної освіти школярів та студентів //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.106 – 112.

 3. Бондар С. Дидактичні засади гуманізації процесу навчання //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.13 – 17.

 4. Вадзюк Н.В. Вивчення питань історії біологічної науки в коледжі імені В.О.Сухомлинського /Н.В. Вадзюк, О.Б. Вадзюк //Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти. – Зб. наук. пр., присвяч. 25–річчю природничо-геогр.ф-ту /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – С.210 – 212.

 5. Ващенко Л. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів з біології /Л. Ващенко, Н. Матяш //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.18 – 20.

 6. Гавриленко О.Г. Творчість учителя і формування основ екологічної культури молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 2. – С.302 – 305.

 7. Гаврилюк А. Екологічна свідомість: "Від пізнання проблем – до їх вирішення" //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.31 – 33.

 8. Головіна Н. Комбінаторно-ймовірнісний метод розв'язування задач з біології //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.14 – 16.

 9. Грубінко В. Методологічні і методичні засади екологічної освіти і виховання засобами "глибинної екології" / В. Грубінко, М. Воронюк //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.166 – 170.

 10. Драган О. Методичні аспекти щодо вдосконалення екологічної освіти і виховання учнів //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.28 – 29.

 11. Золотар О.М. Методичні шляхи використання народознавчого матеріалу в творчій самореалізації вчителя – біолога //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.351 – 355.

 12. Карпенко Ю. "В природі все буденне і святкове": Організація ліцейних екологічних експедицій //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.67 – 69.

 13. Кизенко В. Факультативи як засіб самовираження особистості учня //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.10 – 13.

 14. Кмець А.М. Рівень екологічних знань молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.337 – 338.

 15. Ковальчук Г.В. Рівень знань з екології випускників педучилищ та середніх загальноосвітніх шкіл /Г.В. Ковальчук, А.С. Бичко //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.338 – 345.

 16. Кутищева Н. Розвиток нетрадиційних форм екологічної освіти //Рідна шк.-1999. – N5. – С.36 – 37.

 17. Локшина О. Сучасні тенденції екологічної освіти/О. Локшина, Н. Пустовіт //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.27 – 29.

 18. Монастирська С.С. Формування екологічної культури молодших школярів /С.С. Монастирська, Л.М. Прокопів, М.Й. Хом'як //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.42 – 43.

 19. Омельченко М. Завдання з екології – засіб розвитку творчих здібностей юннатів //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.25 – 26.

 20. Омельченко М.І. Нестандартні завдання з екології – засіб розвитку творчих здібностей юннатів //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.34 – 38.

 21. Остроушенко Т. Розвиток нетрадиційних форм і методів екологічної освіти і виховання //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.46 – 47.

 22. Пархоменко М. Визначення здібностей учнів до поглибленого вивчення біології //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 23. Положення про Всеукраїнський конкурс на створення підручників, навчально-наочних та навчально-методичних посібників з екології //ІЗ МО України. – 1999. – N21. – С.8 – 13.

 24. Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів: Проект //ІЗ МО України. – 1999. – N23. – С.12 – 25.

 25. Постернак Н.О. До питання про актуальність формування в учнів знань про лікарські рослини //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4 – С. 40 – 47.

 26. Прушковська О.Л. Творча самореалізація вчителя початкових класів у процесі розвитку у дітей естетичних почуттів до природи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.405 – 409.

 27. Сливчак Г. Досвід викладання спецкурсу з радіобіології /Г. Сливчак, І. Гудков //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.30 – 32.

 28. Степанюк А. Цілісне відображення живої природи в змісті шкільного підручника //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.162 – 166.

 29. Трохимчук І.М. Екологізація навчально-виховного процессу в сучасній школі //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.133 – 135.

 30. Цицюра В. Шкільна екскурсія з радіоекології //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.48 – 49.

ВАЛЕОЛОГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 1. Василенко Н. Зарубіжна школа про здоровий спосіб життя //Шлях освіти. – 1999. – N1.-С.15 – 18.

 2. Вишневський О. В пошуках альтернативи: (Валео-педагогічна гіпотеза) //Освіта. – 1999. – N44 – 45(8 верес.). – С.12.

 3. Дехтяр В.Д. Стан здоров'я і фізичної підготовленості юнаків загальноосвітніх шкіл //Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти: Зб. наук. пр., присвяч. 25–річчю природничо-геогр.ф-ту /НПУ ім. М.П. Драгоманова . – К.,1999. – С.223 – 225.

 4. Дробноход М. Проблема валеології в освіті /М. Дробноход, Ф. Вольвач //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.172 – 180.

 5. Колесник І.В. Педагогічна діагностика порушень спілкувальної сфери підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого центру //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.345 – 347.

 6. Максимова Н.Ю. Підліток і наркотики: Психологічні аспекти попередження адиктивної поведінки неповнолітніх //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N5. – С.2 – 4.

 7. Панін І. Рухова активність та здоров'я школярів в умовах пострадіаційного забруднення //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.62 – 63.

 8. Пікельна В. "Тіло – дім для душі": "Екологія здоров'я" як наукове поняття та складова екологічної культури людини //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.10 – 11.

 9. Полька Н.С. Про державні санітарні правила та норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N4. – С.52 – 58.

 10. Проблеми педагогічних технологій /Волин держ. ун–т ім. Л.Українки.– Луцьк,1999. – Вип. 3. – 120 с.

– Із змісту: Альошина А. Динаміка зміни довжини тіла у дітей шкільного віку, с. 3 – 6; Добринський В. Особливості функціонального стану хлопчиків 13 – 15 років м. Луцька,с.30 – 34.; Цюпак Ю. Українська етнопедагогіка про формування здорового способу життя / Ю. Цюпак, Л. Гнітецький, с. 91 – 97.

 1. Програма з основ безпеки життєдіяльності для загальноосвітніх навчальних закладів України //ІЗ МО України. – 1999. – N 22. – С. 3 – 30.

 2. Пясецька Н.А. Валеологія: основні складові життя і здоров'я людини //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.86 – 93.

 3. Сухомлинський В. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я //Валеологія. – 1999. – N18. – С.8 – 9; N 19. - С.2 – 3.

 4. Чернишова Г.Ф. Основні вимоги до організації життєдіяльності дитячого оздоровчого центру нового типу/Г.Ф. Чернишова, А.О. Ходцева //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.407 – 409.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..