Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
. Становление государственного предпринимательства 7. Возникновение мануфактуры в России 8. Взаимоотношение государства и предпринимательства 9....полностью>>
'Документ'
Зростання міжнародного авторитету України та її плідна участь у діяльності багатьох міжнародних організацій мають позитивний вплив на зміцнення конта...полностью>>
'Книга'
Кажется вполне естественным, великий государь, хотя нередко случается и иначе, что те, кто обладает много­численным потомством и как бы видит в нем св...полностью>>
'Документ'
Главные бухгалтеры (заместители) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных учреждений ФСИН России. Главные бухгалтеры (заместители) управлений по конвоиро...полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Катаєва М.С. Політична соціалізація школярів в умовах трансформації українського суспільства: (23.00.03) /НАН України, Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Андріяшина Н.В. Властивості уваги як фактори засвоєння української мови учнями четвертих – п'ятих класів: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 2. Варбан М.Ю. Рефлексія професійного становлення в студентські роки: (19.00.01) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 18с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 3. Варбан М.Ю. Довільне та мимовільне запам'ятовування англомовного тексту учнями середнього шкільного віку: (19.00.07) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1999. – 17с., включ. обкл.: табл.. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).

 4. Виногородський А.М. Розвиток особистісної рефлексії підлітків (на матеріалі сприйняття музики): (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).

 5. Волобуєва О.Ф. Формування професійно-комунікативної спрямованості у слухачів мовної спеціальності військових вузів (психолого-лінгвістичний аспект) 20.02.02 /Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 1999. – 18с. , включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).

 6. Волошина В.В. Психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 7. Воробйова І.Ю. Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально небезпечної поведінки натовпу: (19.00.06) /Нац. акад. внутр. справ МВС України. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв).

 8. Галян О.І. Співвідношення імперативності та діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 9. Дорожко І.І. Розв'язання лінгвістичних мислительних задач підлітками засобами фразеології: (19.00.07) /Харківський держ. педагогічний ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1999. – 16с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 13 (5 назв).

 10. Іванова О.В. Соціально-психологічна адаптація курсантів у вищому закладі освіти МВС як етап професійного становлення майбутніх співробітників пенітенціарної системи: (19.00.06) /Нац. акад. внутр. справ України. – К., 1999. – 16 [1]с., включ. обкл.: – Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та і підрядк. прим.

 11. Колот С.О. Психологічні механізми і умови формування культури емоцій студентів вищих технічних закладів освіти: (19.00.07) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського . – О., 1999. – 19с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 (12 назв).

 12. Крайнюк В.М. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку: (19.00.01) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (11 назв).

 13. Крутій О.М. Формування діалогічності як засобу інтелектуального розвитку старшокласника: (19.00.07) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1998. – 16с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 14 (9 назв).

 14. Лукашевич О.М. Психологічні умови гуманізації управлінської діяльності в загальноосвітній школі: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 15. Міхаелі Соня. Психологічні особливості інтеграції підлітків до нового соціокультурного середовища: (19.00.07) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського. – О., 1999. – 20с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв).

 16. Мустафаєв Г.Ю. Особливості життєвих планів сліпих старшокласників: (19.00.08) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1998. – 21с., включ. обкл.: – Бібліогр.: с. 17 (6 назв).

 17. Научитель О.Д. Ціннісні орієнтації студентів: психологічні фактори формування, розвитку, трансформації: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 17с., включ. обкл.: іл. – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

 18. Пасічняк Р.Ф. Психологічні особливості особистісного самовизначення старшокласників: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 16с.: табл.. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (7 назв).

 19. Помиткін Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби: (19.00.07) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1998. – 21с., включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (14 назв).

 20. Смольська Л.М. Формування творчого мислення молодших школярів у процесі вивчення рідної мови: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 21. Ставицька С.О. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с., включ.: табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 22. Стеценко Н.Д. Психологічні аспекти розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у психоневрологічному стаціонарі: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (6 назв).

 23. Тарасюк С.О. Формування соціально-комунікативної активності дітей із затримкою психічного розвитку в процесі корекційного навчання: (19.00.08) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви).

 24. Ткач Р.В. Психологічні особливості творчої активності молодших школярів у процесі фольклорно-ігрової діяльності: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв).

 25. Тоба М.В. Психологічні детермінанти діалогового педагогічного спілкування: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 16с.: табл.. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (7 назв).

 26. Туріщева Л.В. Формування у старшокласників способів розв'язування навчально-логічних задач: (19.00.07) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1998. – 16с., включ. обкл..: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).

 27. Удовенко М.В. Особливості розвитку особистості при зміні навчального колективу: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 28. Хлівна О.М. Формування психологічної готовності до роботи з обдарованими дітьми у студентів педучилища: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 17с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).

 29. Хрущ–Ріпська О.В. Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання): (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 17с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв).

 30. Яремчук С.В. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (11 назв).

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Бірюкова М.В. Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу: (22.00.06) /Харк. держ. ун–т. – Х., 1999. – 18с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (8 назв).

 2. Дікова–Фаворська О.М. Особливості формування особистості майбутнього спеціаліста в умовах інституціоналізації приватної освіти: (22.00.06) /Харк. держ. ун–т. – Х., 1999. – 18с – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

 3. Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків: (22.00.06) /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

На ступінь кандидата наук

 1. Альмаждалаві Асаад Юсеф. Обгрунтування системи оцінювання та нормативів фізичної підготовленості юнаків – старшокласників Палестини: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 21с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (10 назв).

 2. Дуб І.М. Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12 – 14 років на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 3. Єременко О.А. Специфіка початкового етапу спортивної підготовки юних легкоатлетів 10 – 11 років, які проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 18с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (10 назв).

 4. Карабанов А.Г. Корекція фізичних недоліків глухих школярів у процесі фізичного виховання: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 16с.: табл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (8 назв).

 5. Курчаба Т.М. Працевлаштування випускників вищого закладу освіти фізкультурного профілю у період переходу до ринкових відносин: (424.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 16с.: табл. – Бібліогр.: с. 11 – 12 (10 назв).

 6. Малімон О.О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 7. Мудрик С.Б. Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у початковій школі: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (15 назв).

 8. Огнистий А.В. Підготовка старшокласників і відбір до навчання на факультеті фізичного виховання: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (14 назв).

 9. Олещук В.В. Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військов-патріотичного виховання учнів: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 20 с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 10. Смолюк В.І. Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів фізичної культури: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (9 назв).

 11. Тимошенко О.В. Розвиток швидкості та точності ігрових дій у дівчаток 10 – 14 років, які займаються баскетболом: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Ісаєв Е.Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини: (10.02.04) /Київ. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв) та в підрядк. прим.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абашкіна Н.В. 2008

Августин Р. 995

Автомонова О.О. 287

Адаменко О. 1643

Адельгейм И. 675

Акуленко А.І. 1916

Алатарцева О.М. 1261

Александров Ю. 1024

Алексейчук І.С. 147, 330, 1552

Алфімов В. 239

Альмаждалаві Асаад Юсеф. 2201

Альошина А. 1074

Андрєєва Т.О. 1552

Андріяшина В.Н. 148

Андріяшина Н.В. 2168

Андроник А. 663, 664

Андрусенко В. 541, 542

Андрущенко В.П. 1576, 1577, 1609

Андрющук А.А. 1330, 1629

Анікіна Т. 1191

Анісімов А. 996

Аніщенко В. 341

Анненков В.П. 1212

Антоневич Б.Р. 1665

Антонова О.Є. 1563

Антонюк В. 1192

Антонюк М.С. 149, 288

Антонюк Р.І. 397

Апетик Н.М. 337

Аполлінер Гійом (690, 917)

Ардобацька К.В. 2029

Ареф'єв В.Г. 1148

Аринкина Е.Л 150

Аркушин Г. 1511

Артем'єв О. 1149

Артемчук О.Г. 1737

Артюх С. 1578

Артюшина М.В. 1620

Асоянц П.Г. 509

Астахова Е.В. 25

Атаманчук П. 997

Атрощенко Т. 1621

Афанасьєв М. 387

Афанащенко Л.М. 665

Ахматова А. (824, 844, 865)

Бабенко Е.П. 666

Бабченко О.М. 510

Баглаєва Н. 108, 109

Багряний І. (863,1329)

Баєва Б.Ф. (1806)

Байбара Т. 1025

Байрон Д.Н.Г. (878)

Бакаєв О.В. 152

Бакаєва К.О. 152

Бакуліна Н.В. 1768, 1917

Балабанова Л.М. 1737

Балакін В. 1579

Балашова С.П. 1668

Балл Г. 153, 1769

Балуг'янський М. (1898)

Бальзак О. (739, 820, 847)

Балютіна К. 305

Бандура Г. 546

Бандура О. 546

Барановська В.Ю. 1019

Барановська Л.В. 154, 547, 1618, 1630

Барановська О.В. 378

Барвінок І. 1193, 1194

Барка В. (623)

Барна М. 388

Барнаш О.В. 990

Батовкіна А. 1035

Батухтіна О.Г. 1250, 2030

Баум Л.Ф. (686)

Баханов К. 342, 934, 935

Бачинський П.П. 1036

Бачинський Ю. 995

Бачківський І. 1080

Беденко С.С. 294

Бежан Н.С. 1770

Безбородий В.О. 1512

Безбородько О.А. (1793)

Безверхий О.С. 1262

Безкоровайна О.В. 60

Безлюдна В.І. 1322

Беккет С. (848)

Белей Н.І. 667

Белль Г.(855)

Белова Л.А. 10

Белоус В.С. 668

Бендікова С.І. 1750

Бенедюк В.В. 2031

Бережна Г. 1669

Бережний С. 1467, 1669

Береза Б. 548, 669

Березівська Л.Д. 1771

Беркита К.Ф. 2032

Бернс Р. (822)

Бескровна О. 670

Бессолова Т.В. 1580

Бетховен Л. (783)

Бех І. , 155,1150, 1213-1216

Бешевець Л.В. 1670

Бєланова Р.А. 1581

Бєлкіна Н.І. 2033

Бєлявіна Н.Д. 2034

Биков В. (842, 855)

Бичко А.С. 1049

Бичкова Л.В. 156, 1184

Бичук О. 1238

Бігич О.Б. 526

Бійчук Г. 543

Біленький С.Г. 1822

Білецька М.В. 1195

Білик Н.Д. 671

Біловол Г. 936

Білоус В.С. 494

Білоус Н. 544, 545

Білоус О. 1079

Білоус П. 544, 545

Білоусова Л.І. 991

Білошицька Н. 1114

Білявський І. 151

Біляєв О. 1513

Бім-Бад Б.М. 61

Бірюк Л.Я. 1671

Бірюкова М.В. 2198

Блінова О.Є. 1737

Блок О. (812)

Бобровська Є.М. 672

Бовть О. 157

Богданова І.М. 343

Богданова О. 1514

Богданович М. 962, 963

Богдановська О.В. 95

Богуславський М. 1772

Богуцький Ю.П. 23

Богуш А.М. 111, 122

Бодлер Ш. (718)

Боднар Я. 1151

Бойко Г. 549

Бойко Є.М. 1582

Бойко Л. 550, 909

Бойко Н.О. 2035

Бойко Ю.П. 1680

Бойчук Н.М. 2036

Боккаччо Дж. (664, 786)

Болгаріна В. 1251

Болотіна В.Ю. 673

Болсун С. 1515

Болтівець С. 112, 158

Болтівець С. 62

Большакова А.М. 159

Болюбаш Я. 1672

Бондар В. 258, 1583, 1651

Бондар Л. 1773

Бондар С. 1037

Бондаренко Г. 306, 2037

Бондаренко Л. 551

Бондаренко Ю. 552

Бондарчук І. (1563,1870)

Борейко М. 1152

Борзенкова О.М. 63

Бориско Н.Ф. 511

Борисов В.В. 1252, 1253

Борисов В.Л. 1774

Бортніченко О.Д. 1673, 1749

Бочарнікова В.М. 2038

Бочарова С.П. 1622

Бочелюк В.Й. 1737

Бражник Н.О. 526

Браїлова О. 398

Брати Грімм (841)

Братко В.О. 674

Бредбері Р. (727)

Бренер М.А. 1639

Брехт Б. (691, 692, 798, 903)

Бриліна В.Л. 1749

Бродський Я. 270, 964

Бугайцева Г. 1254

Бугайцева Г.М. 1775

Бугайчук О.В. 2039

Бугерко А.А. 2040

Будник О. 1255

Букач М. 1115, 1674, 2009

Букшина Т.Ф. 1995

Булатова Е.І. 344

Булгаков М. (829, 837)

Булгакова Н.Б. 1631

Булда А.А. 1675, 1676

Булка Н. 1351

Бунеев Е. 676

Бунеев Р. 675, 676

Бунеева Е. 675

Бунін І. (759)

Бурда Т. 677

Буринська Н.М. 1026

Буркова Л.В. 259, 1552

Бурова А. 113

Бурська О.П. 1749

Бутівченко О. 1421

Бучківська Г. 1227, 1776

Бучко Г. 1677

Быкова Е.И. 495

Бьолля Г. (842)

Вавілова І. 1024

Вавіна Л. 1367

Вагіна О. 1777, 2001

Вадзюк Н.В. 1038

Вадзюк О.Б. 1038

Вайніленко Т.В. 1678

Вакарчук Н.О. 346

Вакуленко В.М. 1217, 1584

Валуйський О.О. 11

Варакута О. 1027, 1028

Варбан М.Ю. 1291, 2169, 2170

Васенок Т. 1116

Васецька Т.М. 160, 307

Василевська Л.П. 1750

Василенко М. 965

Василенко Н. 1065

Василенко О. 331

Василенко С. 1081-1083

Василишина Т.В. 1516

Васильєв В. 1117, 1292, 1422

Васильєв І. 1423, 1424

Васильєв Я.В. 161

Васильєва О.В. 1679, 1749

Васильков В.М. 1293

Василькова О.І. 162

Василюк А. 1517, 1518, 1918-1921

Васьков Ю.В. 289

Васюк Л.М. 1922

Ващенко Г. 96, (1775), 1778 (1783, 1914)

Ващенко Л. 64, 1039, 1084

Ващенко Л.М. 681, 1316, 1990

Ващук О.В. 994

Вдовенко Л. 553

Величко О. 1617

Величко С.П. 1019

Вербицький В. 1558

Вергазова Л.Г. 114

Вереина Л.В. 1639

Веремчук А.П. 2041

Веретинський О. 271

Верещагіна О.Є. 1749

Верещак Г. 1118

Верлен П. (773)

Верн Ж. (776)

Вєтохов О.М. 512

Вивденко Ю.Г. 1639

Виговська О. 65

Видолоб Н.О. 66

Винниченко В. (759)

Виновська Л.П. 1547

Виногородський А.М. 2171

Виноградова-Бондаренко В.Є. 1779

Вировий В.І. 1559

Вихрущ А. 1119, 1294

Вихрущ В. 400, 1781

Вишенський В. 1085

Вишневська Л. 1080

Вишневський О. 1066, 1218

Вишня О. (570, 879)

Виштеюнас Г.В. 164

Вівчар П.В. 2042

Вільчковський Е. 1425

Вільш І. 97, 163, 294

Віоліна Р.І. 39

Вірна Ж. 1238

Вітценко Н. 399

Вітченко А. 678

Вітченко А.О. 679, 680, 780, 821

Власова Е.И. 165

Власова О.І. 1323

Вобленко Ю.Ф. 2043

Вовкотруб Р. 401

Возняк Г. 966

Воітєлєва Г. 1107

Войтко А.І. 1295

Войтун Г. 554

Волинська Л.В. 1737

Волинський В.П. 347

Волков В.В. 682

Волкова В.А. 1681

Волобуєва О.Ф. 2172

Воловик А.Ф. 67, 1219

Воловик В.А. 67, 1219

Володарська-Зола Л. 166, 1263

Володько В.М. 1682

Волос М. 1305

Волошанська С.Я. 1029

Волошин А. (1830)

Волошина В.В. 2173

Волошина Н. 555

Волошина Н.Й. 556

Волощук Є. 683

Волчаста М. 967

Вольвач Ф. 1068, 1278

Вольтер (921)

Волянська О.Є. 2044

Вонсович В. 1632

Воробець І. 1884

Воробйов А.В. 167

Воробйова Г. 637

Воробйова І.А. 514

Воробйова І.Ю. 2174

Воробйова Л.М. 168

Воровка М.И. 1652

Воронюк М. 1043

Воропай Т.С. 59

Врецьона Г. (1260)

Вронський О.С. 1603

Габрієль В. 968

Гаврик Н. 115

Гавриленко О.Г. 1040

Гавриленко О.М. 1019

Гаврилюк А. 1041

Гаврилюк О. 1585, 1683

Гавриш Р.Л. 2002

Газінський В.І. 1749

Галаган П. (1841)

Галатюк Ю.М. 998

Галіба Т. 557

Галкіна Л. 402

Галузинський В.М. 68

Галус О.М. 1680

Гальперін П.Я. (985)

Галян О.І. 2175

Гаманюк В.А. 1923

Гамрецький І. 403, 404, 1496

Гамуліна О.І. 515

Ганска Э. (820)

Гапійчук І.М. 1684

Гапонова С.В. 516

Гарач Н.Р. 169

Гарбар Г.А. 1749

Гаркуша Л.С. 1623

Гармаш М. 558

Гарсіа Маркес Г. (785, 817, 864)

Гаубас С.М. 1317

Гаус В. 746

Гедвілло О.І. (1856)

Гейне Г. (784, 806, 931)

Генрі О. (695, 846, 898)

Герасименко В. 1783

Герасименко Л.В. 2045

Герасимова А. 559

Геращенко В.Д. 1120, 1685

Гергель А. 116

Гессе Г. (816)

Гете Й.В. (743, 749, 753, 754, 796, 821, 880, 908, 918, 921)

Гетманчук Н. 405

Гимаева Ю.А. 98

Гич Г.М. 1653

Гірний О.І. 272, 388

Глазирін І. 1153

Глазова О.П. 2046

Глемб И.Л. 1629

Глинка М.И. (851)

Глібов Л.І. (608, 631)

Глухова Н. 117

Глущук С.В. 290

Гненна Г. 560

Гнітецький Л. 1074

Гоголенко Л.В. 1179

Гоголь М. (668, 747, 792)

Гоголь Н.В. 406, 1196

Гоголь О.В. 1547

Голдінг В. (694, 881)

Голець М.І. 118

Голік Л.О. 40

Голімбовський І. (1192)

Головач Ю.В. 1686

Головіна Н. 1042

Головінова В. 1426

Головко І. 308, 2047

Головльова Г. 1519

Голота Н.М. 1687, 1749

Голуб Н. 407

Голубєва М. 70

Голубицька І. 1331

Голубченко А.Л. 1639

Гомер (834)

Гомон І. 1306

Гонтарева М.В. 1565

Гонтаровська Н. 170, 1586

Гончар О. (863)

Гончаренко С. 71, 273

Гончаренко Т. 1567

Гончарова Н. 496

Гончарук-Василишина Н.М. 1520

Гонюкова Л.В. 1784

Гопкало Л.М. 1594

Горбань М. 999

Горбенко І.В. 408

Горбенко С. 72, 1197, 1688, 1749

Горбуліч Г. 1191

Горбунова В. 171

Горда М. 1689, 1690, 2048

Горобей Т.І. 41

Горобець О. 1117

Городиський М.Ї. 2049

Горожанкіна О.Ю. 2050

Готра Н. 291

Гофман Е.Т.А. (860)

Гофман Э.Т.А. (827)

Гошовська Д.Т. 172

Гошовський Я.О. 1368

Градовський А. 561, 562

Гражевська Н. 1108

Гребенюк В.А. 42

Гребенюк Г.Є. 237

Гребенюк Т.М. 1369

Гребницька Н.М. 823

Грединарова Е.М. 173

Грейліх О.О. 1521

Гретченко М.Б. 1691

Гречко С.М. 2051

Гривнак О.С. 2052

Грига І. 1633

Гринь І. 409

Гринь Т.В. 1692

Гриньков В.В. 2053

Грицай Н.І. 991

Грицай О. 1733

Гриценко В. 563, 2054

Гриценко Л. 348

Грицюк Б. 73

Гришенкова Т.О. 1749

Грінченко Б. (1796, 1853)

Грітченко А.Г. 1469

Гроза Т.А. 1406

Грозян С. 564

Громовий В. 1470

Гронь Л.В. 517

Грубінко В. 1043

Груць Г.М. 2055

Грушевський М.С. (2041)

Гудзик І. 969

Гудима О.Ю. 337

Гудков І. 1061

Гужанов С.І. 410

Гуз К.Ж. 274, 1030

Гузій Н.В. 1552

Гульчин М.Б. 497

Гуляк О.Б. 1933

Гуменна В. 565

Гуменний М. 565

Гуменюк Г. 1256

Гуменюк О.М. 1547

Гумилев Н.С. (826)

Гунько С.О. 2056

Гупан Н. 1785-1787

Гуревич І. 349

Гуревич Р. 349, 1121, 1139, 1427, 2010

Гуржій А. 1428

Гусак П. 350, 1634, 1693, 2011

Гусакова Н.М. 2057

Гушулей Й. 1000, 1122

Гюго В (722, 863, 875)

Даниленко В. 1522, 1788, 1789

Даниленко Л.І. 1552

Данилова Л.О. 1790

Данилова О. 1084

Данильчук О. 566

Данте (793, 921)

Данько Н.П. 309

Дарійчук Л.П. 1694

Дарманський М.М. 2058

Дебейко О.В.756

Девдера М. 412

Демидчик Г. 413-415

Демидчик Г.С. 518

Демінський О. 1154, 1635, 1636

Демков М.І. (2033)

Демченко Д. 1471

Демчук В.С. 1661

Демчук Г. 567

Демчук О. 567-572, 1277

Дем'яненко М. 1791

Дем'яненко Н. 1792, 1793, 2012

Дем'янчук О. 43

Дем'янчук С. 1119, 1294

Денисенко Н. 121

Денисова Т.Н. 684, 685

Денисюк О.М. 120

Дереза Л. 686

Деркач М. 1588

Дефо Д. (699)

Дехтяр В.Д. 1067, 1179

Дєніжна С.О. 1743

Джеджула О. 1123, 1125

Джойс Дж. (719)

Джулай Л. 389

Джуравець Ю. 1924

Дзбанівський О. (1717)

Дзвінчук Д.І. 1998

Дзеровича Ю. (618)

Дзюбко Л.В. 99, 174

Дивак В.В. 1695, 2059

Диденко Б.В. 1535

Дикань В.С. 175, 1925, 2060

Дичківська І.М. 176

Дишлюк Ю.М. 687

Дідук Г. 411

Дідух В. 1124

Діккенс Ч. (801, 885-887)

Дікова–Фаворська О.М. 2199

Дістервег Ф. (1946)

Дмитренко Г. 574, 1454

Дмитренко Г.К. 416, 575

Дмитренко П. 1125,1126, 1589

Дмитренко Т.О. 294

Дмитрієва І.В. 1410

Добринський В. 1074

Довгань Г.В. 870

Довженко О. (553, 593, 599)

Долинська Ю.Г. 1697

Доманский В.А. 538

Домінський О. 1654

Домінський О.С. 2061

Донченко Т. 417, 2013

Дорожко І.І. 2176

Доротюк В.І. 177

Дорофієва Н.І. 719

Дорошенко Т. 1198, 1199, 1750

Достоєвський Ф. (910)

Доценко Ю. 1794

Драган О. 1044

Драгомиров М. (1855)

Драч І. (552)

Драчук Л. 576, 577

Драшко О.М. 1750

Дрибан В.М. 1637

Дробаха Л.В. 1563

Дробноход М. 1068, 1278, 1455

Дроб'язко П. 1497, 1498, 1523

Дрогомирецька О. 390

Дроздова В.В. 1680

Дронова В.В. 1639

Дуб І.М. 2202

Дубас О. 937

Дубасенюк О.А. 1680, 1749

Дубініна А. 1370

Дубінчук О. 74

Дубняк В.А. 1098

Дубовик Л.П. 1680

Дубовик О. 970

Дубровська-Макаренко Л. 1795

Дурдуківський В. (1522, 1788)

Дутка Г.Я. 2062

Духнович О.В. (1816, 1878)

Дуюнова Н.М. 1200

Дядик Г. 418

Дятлова С.І. 310

Евграфова А.А. 689

Еліот Т.С. (723, 807, 810)

Есенин С. (507)

Естрела–Льопіс К. 381

Есхіл (928)

Євдошенко Г. 75, 1499

Євтух М.Б. 44

Євтушин В. 1472

Єгоров Г. 1926, 1927

Єлдінова С.М. 419

Єльникова Г. 1456, 1457

Єніна В. 466

Єременко І. 1371

Єременко О.А. 2203

Єременко О.В. 693-695

Єрещенко В. 1372

Єфіменко В.О. 1568

Жалдак Л. 1624

Жевага С. 1155

Живодьор В. 351Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..