Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
по итогам образовательной деятельности за 2010-2011 учебный год бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Вологод...полностью>>
'Документ'
День 1.ВОСКРЕСЕНЬЕ Вылет из Киева 10-40. Прибытие в Милан в 12-30. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Осмотр столицы моды - Милана (с сопровож...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 10 декабря 2009 г. в 10:00 на заседании диссертационного совета Д.212.074.05 при Иркутском государственном университете по адресу: 6...полностью>>
'Документ'
Укажите сырье, обладающее способностью улучшать пищеварение,желчегонной,противогеморроидальной активностью и применяемое для улучшения вкуса и запаха ...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в закарпатській області каталог інноваційних проектів педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Закарпатської області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КАТАЛОГ

інноваційних проектів педагогічних працівників

професійно-технічних навчальних закладів

Закарпатської області

(2007-2011 рр.)

Ужгород 2011

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Адреса навчального закладу: м. Ужгород, вул. Будителів, 3

Контактні телефони: (03122) 3-21-96, (0312) 61-73-57

Назва проекту: Створення дидактичного забезпечення для виробничого навчання з конкретних професій

Галузь застосування: навчальний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: методисти НМЦ ПТО у Закарпатській області, викладачі та майстри виробничого навчання ПТНЗ, учні професійно-технічних навчальних закладів

Авторський колектив: Тороній В.Е. (директор), методисти НМЦ ПТО у Закарпатській області,

майстри виробничого навчання ПТНЗ Закарпатської області

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р., 2010 р.

Коротка анотація: Збірники інструкційних та інструкційно-технологічних краток розробляються творчими групами майстрів виробничого навчання та окремими педагогами з професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників ПТНЗ в Закарпатській області відповідно до навчальних програм виробничого навчання Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій.

Назва проекту: Електронна бібліотека педагогічних напрацювань

Галузь застосування: навчально-виховний процес, методична робота

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічні працівники ПТНЗ, учні професійно-технічних навчальних закладів

Авторський колектив: Тороній В.Е. (директор), Мец І.М. (методист), Попадич Е.І. (спеціаліст)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Електронна бібліотека педагогічних напрацювань включає 5 розділів, які наповнені в тій чи іншій мірі програмно-методичними матеріалами та напрацюваннями педагогів ПТНЗ Закарпатської області і розміщена на веб-сайті НМЦ ПТО.

Назва проекту: Діяльність інформаційно-аналітичного відділу та інформаційно-аналітичних груп

Галузь застосування: інформаційна сфера системи професійно-технічної освіти

Суб’єкти інноваційної діяльності: працівники навчально-методичного центру, педагогічні працівники ПТНЗ

Авторський колектив: Тороній В.Е. (директор), Ладижець І.М. (методист)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Основними напрямками діяльності інформаційно-аналітичного відділу НМЦ ПТО та інформаційно-аналітичних груп при ПТНЗ Закарпатської області є моніторингово-аналітичні дослідження, збір статистичної інформації, сприяння позитивному іміджу закладів професійно-технічної освіти.

Назва проекту: Програмний продукт «Кадрове забезпечення педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів»

Галузь застосування: кадрова сфера професійно-технічної освіти області

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічні працівники ПТНЗ Закарпатської області

Авторський колектив: Тороній В.Е. (директор), Мец І.М. (методист), Євдокімова Г.С. (спеціаліст)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Програма «Кадрове забезпечення педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів» являє собою продукт, який покликаний надавати всю необхідну інформацію про педагогічних працівників у розрізі таких розділів: загальна інформація, освіта, робота у міжатестаційний період, нагороди педагогів.

Вище професійне училище № 3 м. Мукачево

Адреса навчального закладу: м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2

Контактні телефони: (03131) 2-24-81

Назва проекту: Упровадження інтерактивних засобів навчання на уроках економічних дисциплін

Галузь застосування: у системі професійно-технічної освіти при вивченні предмету «Основи економічних теорій»

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі та учні ПТНЗ

Авторський колектив: Любчинська О. І. (викладач спецдисциплін), Голуб О.М. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Застосування додаткових засобів для викладання економічних дисциплін (комп’ютерного класу, комп’ютерної мережі, засобів мультимедійного проектування). Застосування запропонованої технології викладання матеріалу на уроках сприяє кращому засвоєнню матеріалу учнями.

Назва проекту: Удосконалення умінь і навичок у процесі самосійного виконання учнями практичних творчих робіт

Галузь застосування: у системі професійно-технічної освіти при підготовці кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за напрямками «Електроніка», «Радіотехніка», «Машинобудування».

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі та учні ВПУ № 3 м. Мукачево, базове підприємство ВАТ Мукачівський завод «Точприлад»

Авторський колектив: Мельничук В.М. (директор ВПУ № 3 м. Мукачево), Машіка В.І. (заступник директора з навчальної роботи), Кеніз С.Ф. (майстер виробничого навчання), Фальч В.І. (викладач), Яцура Т.Г. (майстер виробничого навчання), Лендєл М.Я. (майстер виробничого навчання), Чепіжак В. І. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Проект розроблено для вдосконалення умінь і навичок у процесі самосійного виконання учнями практичних творчих робіт

Назва проекту: Автоматизована система оперативного управління навчально-виховним процесом у ПТНЗ

Галузь застосування: професійно- технічний навчальний заклад

Суб’єкти інноваційної діяльності: ВПУ № 3 м. Мукачево

Автор проекту: Мельничук В.М. (директор)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Система елементів оперативного управління для використання керівниками навчальних закладів при прийнятті рішень, зменшення коректив плану роботи, забезпечення чіткого внутріучилищного контролю

Назва проекту: Формування автоматизованого банку даних бібліотеки ВПУ № 3 м.Мукачево для професійної підготовки учнів

Галузь застосування: професійно- технічний навчальний заклад

Суб’єкти інноваційної діяльності: ВПУ № 3 м. Мукачево

Автор проекту: Мельничук В.М. (директор)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Створення зведеного електронного каталогу навчальних посібників та їх використання у професійній підготовці учнів

Назва проекту: Проект моделі дистанційної форми професійної освіти інвалідів та осіб з особливими потребами

Галузь застосування: професійно- технічний навчальний заклад

Суб’єкти інноваційної діяльності: ВПУ № 3 м. Мукачево

Автор проекту: Рижкова О.П. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: надання освітніх послуг інвалідам та особам з обмеженими фізичними можливостями із числа безробітних та незайнятого населення на базі професійно-технічного навчального закладу

Назва проекту: Застосування програмного пакета ELEKTRONICS WORKBENCH для проведення лабораторно-практичних робіт з радіотехнічних дисциплін

Галузь застосування: в ПТНЗ та у ВНЗ першого рівня акредитації з напряму підготовки «Радіотехніка»

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі, учні Вищого професійного училища №3 м. Мукачево

Автор проекту: Кипила М.І. (майстер в/н, викладач спецдисциплін), Єдинець Я.М. (майстер в/н, викладач спецдисциплін), Воробець Д.В. (майстер в/н, викладач спецдисциплін), Адамець О.К. (майстер в/н), Ігначинець М.М. (майстер в/н), Яцура Т.Г. (майстер в/н)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Викладачами предметної комісії розробляються лабораторно-практичні роботи з радіотехнічних дисциплін на основі програмного пакета ELEKTRONICS WORKBENCH в лабораторії з комп’ютерною технікою та локальною мережею, яка забезпечує завантаження на всі робочі місця завдання лабораторно-практичних робіт з відповідних дисциплін, хід виконання та контролю знань учнів.

Хустський професійний ліцей сфери послуг

Адреса навчального закладу: м. Хуст, вул. Пушкіна, 11

Контактні телефони: (03142) 4-30-16

Назва проекту: Запобігання надзвичайних ситуацій – основа безпеки життєдіяльності у ХХІ столітті

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, викладачі, майстри виробничого навчання

Автор проекту: Головка Г.А. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Описано технологію впровадження, мету, роботу творчих груп, показано матеріали дослідницької роботи учнів, зміст позаурочної роботи з питань розкриття основ пожежної безпеки, правил поведінки у надзвичайних ситуаціях

Назва проекту: Подих авангарду

Галузь застосування: навчально-виробничий, навчально-виховний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, викладачі, майстри виробничого навчання

Автор проекту: Дувалка Н.П. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2009 рр.

Коротка анотація: Автор описує створення пастижерних виробів (сучасних, історичних, конкурсних) на високому професійному рівні з використанням натурального та штучного волосся (в стилі рококо, барокко, мпір, бідермейєр).

Назва проекту: Партнерство між навчальним закладом і Хустською ОДПІ

Галузь застосування: у системі професійно-технічної освіти для підготовки кваліфікованих спеціалістів з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, викладачі, майстри виробничого навчання, Хустська ОДПІ

Автор проекту: Мадай М.Б. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Описано шляхи проведення роз’яснювальної роботи з молоддю: навчальні екскурсії до Хустської ОДПІ, пізнавально-ігрові заходи, лекції на податкову тематику, діалоги, дискусії тощо. Приводяться тези лекцій на податкову тематику, відповідні ілюстрації, сценарій ділової ігри – брейн-ринг “Про систему оподаткування в Україні”, робота волонтерів, круглий стіл, конкурси тощо.

Назва проекту: Мистецтво візерунків на тканині

Галузь застосування: швейна промисловість

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею, викладачі спецдисциплін

Автор проекту: Монда Т.О. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Пошуково-дослідницький проект проведений з групою кравців, керівниками творчих груп. Проект розрахований на 2 місяці. Протягом цього періоду учні, поділені на 3 творчі групи, вивчали види барвників, матеріали та обладнання для художнього розпису тканин, обробку тканин. Учні звітували про виконану роботу на семінарі, демонстрували підготовлені таблиці, плакати, планшети

Назва проекту: Залучення позабюджетних надходжень на розвиток навчального закладу

Галузь застосування: швейна промисловість

Суб’єкти інноваційної діяльності: Хустський районний відділ освіти, Виноградівський районний відділ освіти, Хустський професійний ліцей сфери послуг

Авторський колектив: Пригара Д.М. (директор), Погребняк Т.М. (заступник директора з НВР), Мейгес Т.В. (старший майстер)

Рік розробки, рік впровадження: 2007- 2010 р.

Коротка анотація: Авторський колектив розробив шляхи надходження позабюджетних надходжень в організації підприємницької діяльності навчального закладу. Це – виконання індивідуальних замовлень, зокрема пошиття шкільної форми для учнів шкіл району та області. Творчою групою ліцею розроблено та виготовлено взірці учнівської форми та пакет необхідних документів. Шкільна форма виготовляється для різних вікових груп. Асортимент виробів широкий: спідниці, сарафани, жилети, брюки, жакети, піджаки.

Назва проекту: Моральне виховання підростаючого покоління

Галузь застосування: навчально-виховний процес у ПТНЗ

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею, педагогічний колектив

Автор проекту: Дзюб’юк О.О. (вихователь гуртожитку)

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2009 рр.

Коротка анотація: Автор розглядає питання відродження духовності молодого покоління, формування моральних чеснот особистості: доброти, милосердя, чесності у вчинках. Вихователь використовує для цього такі засоби: батьківські збори, виховні години, бесіди, диспути, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, лікарями-наркологами та гінекологами, психологами, проводить години запитань та відповідей, анкетування, перегляд кіно та відеофільмів. Приводить ілюстровану розробку виховного заходу про шкідливість куріння, алкоголізму, наркоманії, випадкових статевих стосунків, ВІЛ/СНІДу.

Назва проекту: Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, викладачі, заступник директора по НВР, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку, психолог, батьки

Автор проекту: Часіна О.О. (викладач дисциплін гуманітарного циклу)

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2009 рр.

Коротка анотація: Описано шляхи формування учнів ліцею як особистості, роль сім’ї, прищеплення їм моральних і духовних цінностей, знань етики, естетики, виховання активної громадянської позиції. Заслуговує на увагу проведення ліцейного конкурсу на кращий реферат: “Молодь обирає здоровий спосіб життя” з конкретною тематикою: “Причини виникнення та поширення наркоманії”, “Алкоголізм”, “Тютюнокуріння”, “ВІЛ/СНІД – актуальність і реальність”, “Тенета торгівлі людьми”, “Насильство на гендерній основі – загроза та шляхи її подолання”

Назва проекту: Робота з учнями ліцею в творчих гуртках

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, викладачі, майстри виробничого навчання

Авторський колектив: Косей М.О. (заступник директора з навчально-виховної роботи), Джумурат М.В. (викладач спецдисциплін), Дан Т.О. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Авторський колектив активізує творчий потенціал учнів, формує творчу особистість, розвиває інтерес до вибраної професії, забезпечує отримання високого рівня професійних знань в позаурочний час, на заняттях гуртків. В кінці року гуртківці виступають перед учнями ліцею та шкіл міста і району з демонстрацією виготовлених ними моделей одягу.

Назва проекту: Молодь за здоровий спосіб життя

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, викладачі

Авторський колектив: Чепара Т.О. (керівник фізичного виховання)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Для реалізації та впровадження проекту використовуються лекції про здоровий спосіб життя, інші масові заходи; спортивні змагання; заняття у спортивних секціях; участь у міських, районних та обласних спартакіадах із різних видів спорту.

Ужгородський професійний машинобудівний ліцей

Адреса навчального закладу: м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 3

Контактні телефони: (0312) 66-10-89

Назва проекту: Розробка проекту Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 4211 – касир (на підприємстві, в установі, організації)

Галузь застосування: професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі, майстри виробничого навчання ліцею

Авторський колектив: Липкань М.І. (заступник директора з навчальної роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: оновлена освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу, а також розроблені документи: типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників; типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачені типовим навчальним планом; критерії кваліфікаційної атестації випускника; перелік основних обов’язкових засобів навчання; список рекомендованої літератури.

Ужгородське вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету

Адреса навчального закладу: м. Ужгород, вул. Православна набережна, 21

Контактні телефони: (0312) 3-41-24, 61-72-09

Назва проекту: Упровадження інноваційних технологій із використання мультимедійних технологій у навчально-виробничий процес підготовки робітників для швейної галузі

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі спецдисциплін, майстри виробничого навчання, учні ПТНЗ

Авторський колектив: Войченко Л.П. (директор), Немеш Н.Я. (заступник директора з навчально-виробничої роботи), Мудренок О.З. (старший майстер), викладачі спецдисциплін: Довгомеля В.П., Корнієнко О.Я., майстри виробничого навчання: Фіголь Т.Ю., Бергауер С.М., Левчак З.Ф., Росул Л. М., Михеєва О.А.

Рік розробки, рік впровадження: 2007, 2008 р.

Коротка анотація: проект розроблено з метою підготовки конкурентноспроможних робітників методом впроваджень інноваційних виробничих технологій та максимального наближення навчального пролцесу до майбутньої сфери їх діяльності.

Назва проекту: Цикл нетрадиційних педагогічних рад з питань впровадження єдиної методичної теми та її вивчення

Галузь застосування: методична робота з педкадрами

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний колектив

Авторський колектив: Войченко Л.П. (директор), Кучер І.В. (методист)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2009 рр.

Коротка анотація: Розроблено цикл педрад, проведених нетрадиційними методами з використанням інноваційних технологій, мультимедійної техніки

Назва проекту: Цикл виховних годин «Найкращий в світі»

Галузь застосування: навчально-виховний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівський колектив

Авторський колектив: методична комісія класних керівників та кураторів

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2009 рр.

Коротка анотація: Подано розробки виховних годин, проведених у співпраці з громадськими організаціями міста, які опікуються моральним та духовним здоров’ям нації

Назва проекту: Створення дидактичного забезпечення викладання предметів професійно- практичної підготовки швейного профілю

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний та учнівський колектив

Авторський колектив: майстри виробничого навчання та викладачі спецдисциплін швейного профілю

Рік розробки, рік впровадження: 2008-2010 рр.

Коротка анотація: Розроблено серію навчальних фільмів з тем теоретичної та практичної підготовки для використання викладачами та майстрами на уроках для полегшення сприймання матеріалу учнями

Назва проекту: Розробка теми навчальної програми з предмету «Технологія виготовлення швейних виробів «Машинні роботи»

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний та учнівський колектив

Автор проекту: Довгомеля В.П. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: В розробці подано розробки уроків по темі з використанням бланків-конспектів, презентацій по темі, а для контролю знань – гра «доміно» та розроблені лабораторно-практичні роботи. Все це представлено також в електронному варіанті.

Назва проекту: Методика викладання теми програми професійно-практичної підготовки «Хімічна завивка волосся (з використанням сучасних інноваційних технологій)»

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний та учнівський колектив

Авторський колектив: Гажлінські О.І., Татарінова А.П. (майстри виробничого навчання), Данилишина О.В. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2010 рр.

Коротка анотація: Розробка демонструє поетапний хід вивчення теми, а також використання інновацій у завивці. Сам матеріал для учнів подається з використанням відеоматеріалів, сучасних інструментів та матеріалів.

Назва проекту: Система роботи методичних комісій над створенням індивідуальних та колективних портфоліо

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний колектив

Авторський колектив: майстри виробничого навчання та викладачі спецдисциплін швейного профілю

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Розроблена структура портфоліо та створено як взірець колективне портфоліо в електронному вигляді методичної комісії швейного профілю

Назва проекту: Система роботи майстра виробничого навчання та викладача спецдисциплін над підготовкою учнів до складання державної кваліфікаційної атестації з професії перукар

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний колектив

Авторський колектив: майстри виробничого навчання та викладачі спецдисциплін

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Розроблена система підготовки учнів до виконання пробних кваліфікаційних робіт та написання творчих робіт по створенню цілісного образу клієнта

Назва проекту: Створення дидактичного забезпечення викладання предмету «Основи макіяжу» в електронному варіанті

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний та учнівський колектив

Авторський колектив: майстри виробничого навчання та викладачі спецдисциплін

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: У вигляді навчального фільму подано всю програму предмета з практичною демонстрацією виконання всіх видів макіяжу.

Назва проекту: Місце екскурсій у виховній роботі

Галузь застосування: навчально-виховний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівський колектив

Авторський колектив: методична комісія класних керівників та кураторів

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Створено цикл слайд-шоу природничих, історичних екскурсій, проведених з учнями училища

Назва проекту: Система профорієнтаційної роботи в училищі

Галузь застосування: навчально-виховний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівські колективи шкіл міста та районів області

Автор проекту: Скиба М.П. (заступник директора з навчально-виховної роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2009-2010 рр.

Коротка анотація: Цілеспрямована систематична робота з учнями шкіл міста та районів області представлена у відеоматеріалах, які можна мобільно використовувати при проведенні виїзної профорієнтаційної роботи

Назва проекту: Створення електронного навчального посібника з макіяжу та використання його при підготовці та виконанні письмових екзаменаційних і пробних кваліфікаційних робіт з професії перукар (перукар-модельєр)

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педколектив, учні груп перукарського профілю

Автор проекту: Агеєва Т.М. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: вдосконалення завершального етапу навчання майбутніх майстрів салонів краси, коли разом із зачіскою клієнтові запропонують вдалий макіяж, який підходить саме до цього випадку чи події. Навчальний фільм демонструє наочне, поступове та доступне викладання навчального матеріалу відповідно до навчальних планів та програм з предмету.

ДНЗ «Мукачівський професійний ліцей»

Адреса навчального закладу: м. Мукачеве, вул. І.Франка - бічна, 18

Контактні телефони: (03131) 2-14-54

Назва проекту: Сучасні технології у виробництві розкладних стільців

Галузь застосування: меблеве виробництво

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання, учні

Автор проекту: Пашкуй О.О. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Опис впровадження та використання при організації виробничого навчання нових технологій у процесі виготовлення розкладних стільців «Стат»

Назва проекту: Навчаємо – навчаючись

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкт інноваційної діяльності: викладачі та учні Мукачівського професійного будівельного ліцею

Автор проекту: Шаповаленко Л.І. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: для отримання практичних навичок у реальних умовах описано проведення виробничого навчання в музеях, туристичних закладах міста та області (для професій агент з організації туризму, екскурсовод).

Назва проекту: Використання навчальних фільмів під час проведення виробничого навчання

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкт інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання та учні ПТНЗ

Авторський колектив: Гоцик О.П. (майстер виробничого навчання), Федотова Є.Є. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: Запропонована інновація дає змогу учням краще засвоїти навчальний матеріал, досконало оволодіти прийомами роботи, а також розвивати творчий потенціал педагогів. Навчальний фільм – це демонстрація основних технологічних операцій. Технологічні операції, правильність їх та послідовність виконання проводяться майстрами виробничого навчання у виробничих майстернях ліцею. Суцільна безперервна демонстрація малоефективна. Тому педагогами вирішено націлювати учнів на засвоєння певних зображень, а потім – одразу ж після їх демонстрування – обговорити побачене в групі. Таких фрагментів має бути чимало. Саме такий спосіб демонстрації з перервами для усного обговорення є найефективнішим. навчальні фільми використовують на різних етапах уроку з різними дидактичними цілями. Досвід майстрів виробничого навчання переконує, що навчання на основі такого методу дає високі результати: підвищується якість знань та зацікавленість учнів до майбутньої професії.

Назва проекту: Формування знань з електротехніки в професійно-технічних училищах

Галузь застосування: освіта, електрорадіопромисловість, а також легка та важка промисловості, які зайняті розробкою та випуском електротехнічних виробів та пристроїв

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі спецдисциплін, учні

Автор проекту: Качайло О.М. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: Одним з основних завдань, які ставляться перед профтехосвітою є підвищення ефективності навально-виховного процесу і якості підготовки кваліфікованих робітників, що потребує удосконалення викладання загально-технічних і спеціальних предметів. Для вивчення і засвоєння знань на уроках спецтехнології використовуються різні засоби навчання, а також різні типи уроків з активними формами навчання. Це – лекції, письмові теоретичні і практичні диктанти, розв’язування практичних задач з наступним використанням дослідів у життєвих ситуаціях, що дає змогу краще засвоїти матеріал та узагальнити його. Такі методи проведення уроків теоретичного навчання дають позитивні кінцеві результати, що відображаються на професійно-технічній діяльності учнів та їх кваліфікації.

Назва проекту: Створення електронного методичного кабінету

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: ДНЗ «Мукачівський професійний ліцей», педагогічний колектив

Автор проекту: Білецька Н.Б. (методист ліцею)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає нових підходів до організації процесу навчання. Потужні інформаційні ресурси суттєво підвищують ефективність навчального процесу, що в свою чергу диктує необхідність залучити педагогів до інформаційних технологій, як одного з елементів професійної культури. Вирішальне значення для поширення знань, орієнтації в інформаційних потоках, набуття навичок аналітичного відбору потрібної інформації, для отримання педагогічними працівниками в будь-який зручний час прямий доступ до інформаційних ресурсів ліцею має створення електронного методичного кабінету. Метою проекту є вдосконалення змісту професійного навчання, розвиток педагогів, їх адаптація у світовому інформаційному просторі, використання сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

Назва проекту: Модель виховної роботи в ліцеї

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: ДНЗ «Мукачівський професійний ліцей», учні, педагоги

Автор проекту: Котубей В.Ф. (заступник директора з виховної роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Система виховної роботи ліцею ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів виховного процесу. У ліцеї сформована така система виховної роботи, яка носить цілісний характер − від індивідуальної роботи до роботи в групі, курсі, навчальному закладі. Модель виховної роботи включає такі розділи: мета та проблема виховної роботи, планування виховної роботи, основні напрямки діяльності заступника директора з ВР, шляхи вирішення виховних завдань, методичні рекомендації з питань виховання, здійснення контролю за виховним процесом та роботу структурних підрозділів, що відповідають за даний напрямок. Правильно організоване виховання учнівської молоді формує повноцінну цілісну особистість, індивідуальність. Виходячи із основних завдань і принципів виховання в навчальному закладі створена модель виховної роботи.

Свалявський професійний будівельний ліцей

Адреса навчального закладу: м. Свалява, вул. Шевченка, 22

Контактні телефони: (03133) 2-13-64, 2-17-95

Назва проекту: Декоративне опорядження поверхонь. Технологія виготовлення зразків декоративних штукатурок та фактурного оздоблення для подальшого виконання їх в умовах будівництва

Галузь застосування: застосовується при новому будівництві промислового житлового та офісного призначення, а також при сучасній реконструкції будівель (навчальні корпуси) та об’єкти будівництва.

Суб’єкти інноваційної діяльності: Свалявський професійний будівельний ліцей, Центр зайнятості, Райдержадміністрація.

Авторський колектив: Процович Р.Т. (заступник директора з навчально-виробничої роборти), Кочмар М.П. (майстер виробничого навчання), Фалес Т.М. (викладач спецдисциплін), Маринець Г.В. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2012 рр.

Коротка анотація: Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну традиційному, потребує від фахівців зовсім іншого рівня знань, професійних навичок, обґрунтованого підходу до реалізації того чи іншого конструктивного вирішення. Мета проекту – це гарантована якість, надійність, висока продуктивність, що є основною потребою сьогодення: підвищення рівня підготовки кваліфікованих робітників; забезпечення високого рівня знань новітніх технологій сучасного будівництва; вміння працювати з сучасними, новими матеріалами; збільшення знань про властивості сучасних матеріалів та область їх застосування; оновлення форм, методів і прийомів навчання; збільшення творчої активності кожного учня; розширення меж професійної діяльності учнів; вміння використовувати набуті знання; підвищення наукового рівня знань учнів; оновлення форм та методів гурткової роботи.

Назва проекту: Відродження традицій Закарпатського різьбярства

Галузь застосування: прикрашення інтер’єрів житлових та громадських приміщень

Суб’єкти інноваційної діяльності: Свалявський професійний будівельний ліцей

Автор проекту: Пащенко Є.Є. (керівник гуртка технічної та художньої творчості, майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2011 рр.

Коротка анотація: Мета впровадження − відродження духовності молодого покоління, підвищення та удосконалення професійної підготовки столярів, виховання учнів на кращих традиціях Закарпатських художників, скульпторів, митців. Естетичне оформлення внутрішнього простору (інтер’єрів) різноманітних будівель, виготовлення сувенірів. Оновлення форм та методів гурткової роботи, формування нової системи життєвих цінностей творчої особистості.

Назва проекту: створення єдиного інформаційного середовища свалявського професійного будівельного ліцею

Галузь застосування: у навчально-виховному процесі

Суб’єкти інноваційної діяльності: Свалявський професійний будівельний ліцей

Автор проекту: Курчак М.Д. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Проект передбачає розвиток навичок самопідготовки як фундаменту для самоосвіти та самовдосконалення, формування умінь користування Інтернет ресурсами, оновлення форм та методів роботи, розширення меж професійної діяльності учнів, викладачів та майстрів виробничого навчання, вміння працювати з сучасними інформаційними технологіями, удосконалення навчальної роботи учнів, ефективне використання засобів електронної комунікації, виховання культури користувача Інтернету, безпека у всесвітній мережі

Назва проекту: Інноваційні технології навчання на уроках спецтехнології та матеріалознавства

Галузь застосування: професії маляр, штукатур

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею

Автор проекту: Фалес Т.М. (методист, викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: розробка і проведення уроків за інноваційними технологіями навчання, розробка посібника, розвиток навичок і вмінь учнів використовувати інформаційно-комунікаційні технології при вивченні спецтехнології та матеріалознавства, розробка учнями проектів

Назва проекту: Впровадження елементів історичних костюмів епохи Відродження у сучасному дитячому карнавальному одязі

Галузь застосування: професія швачка

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри та учні ліцею

Автор проекту: Пліхта А.А. (майстер виробничого навчання), Галега М.С. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: розвиток навичок і вмінь учнів використовувати нові види матеріалів, оздоблення; сучасні методи обробки вузлів, виробів на основі впровадження елементів історичного костюму у сучасному дитячому одязі.

Хустський професійний ліцей

Адреса навчального закладу: м. Хуст, вул. Свободи, 1

Контактні телефони: (03142) 5-15-76.

Назва проекту: Використання в навчальному процесі технологій і матеріалів фірми «БудМайстер»

Галузь застосування: будівництво, опоряджувальні роботи

Суб’єкти інноваційної діяльності: ВАТ «Павлограджилбуд», «БудМайстер», Хустський професійний ліцей

Авторський колектив: Роман І.М. (директор), Волощук М.О. (заступник директора з навчально-виробничої роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Сучасне будівництво відходить від традиційних матеріалів та технологій, оскільки вони є трудомісткими, вимагають затрат великої кількості часу та ресурсів. Використання матеріалів та технологій фірми «БудМайстер» значно скорочує час на опоряджувальні роботи забезпечує високу якість робіт їх стійкість до дії агресивних середовищ. Метою впровадження нововведення є приведення до сучасних вимог технологій будівництва сутності навчально-виробничого порцесу, швидке оновлення методів будівництва, покрашення якості оздоблювальних робіт з використанням матеріалів та техноголій фірми «БудМайстер».

Назва проекту: Застосування сучасних будівельних матеріалів при опорядженні фасадів будівель

Галузь застосування: навчальний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею, що здобувають будівельні професії, майстри виробничого навчання будівельного профілю.

Автор проекту: Дякун О.І. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: Сучасність і майбутнє потребують реконструкції старих будинків та будівництва нових, надання їм оригінальності та виразності, застосування під час зведення будівель цікавих нестандартних вирішень в оздобленні інтер’єрів та фасадів. Цього можна досягти, якщо запроваджувати в будівництво нові нетрадиційні матеріали і технології. Це сухі модифіковані будівельні суміші, високо декоративні покриття, полімермінеральні, й синтетичні штукатурки, а також сухі способи опорядження поверхонь, наприклад, застосування гіпсокартонних комплектних систем.

Назва проекту: Використання в роботі вчителя-гуманітарника інноваційних технологій навчання через нетрадиційні форми уроків

Галузь застосування: навчально- виховний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею, педагогічний колектив, батьки

Авторський колектив: Теличко Н.М. (викладач), Росоха Т.М. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Мета сучасної літературної освіти − залучити учнів до національного і світового мистецтва слова у його взаємозв'язках з мовою, історією, живописом, архітектурою, музикою, до духовних пошуків народу, ввести їх у світ прекрасного; виховувати потребу в читанні, інтерес до художнього слова, здатність і вміння творчо сприймати прочитане; сформувати на цій основі правильне розуміння загальнолюдських цінностей і цим сприяти вихованню духовно багатої та всебічно розвиненої особи. Типовою структура уроку не буває, чимало зусиль викладач докладає для того, щоб мова була не просто предметом, а цікавим, багатогранним, неповторним явищем, що викликає справжнє захоплення; кожний письменник, кожен твір є особливим, а також і навчальні ситуації бувають щоразу іншими.

Назва проекту: Електронна бібліотека комп’ютерних програм (на допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання)

Галузь застосування: професійна підготовка

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею, викладачі та майстри різних професійних спрямувань

Автор проекту: Рошко М.І. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Даний проект спрямований на оптимізацію навчального процесу та використання комп’ютерного та мультимедійного обладнання для проведення уроків професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Сучасні педагогічні технології навчання передбачають широке застосування електронних засобів навчання. Електронна бібліотека дає можливість оперативно користуватися інформацією без підключення до мережі Internet, а також знайомитися з сучасними технологіями, які розроблені передовими компаніями в сфері будівництва та технічного обслуговування автомобілів. В електронному каталозі використані відеофільми, електронні журнали, комп’ютерні програми, каталоги.

Назва проекту: Застосування технологій влаштування вентильованих фасадів у сучасному будівництв

Галузь застосування: навчальний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею, що здобувають будівельні професії, майстри виробничого навчання будівельного профілю

Авторський колектив: Дякун О.І. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: У будинках з утепленим фасадом відчувають перевагу сприятливого мікроклімату і можуть заощаджувати на обігріванні та кондиціонуванні житла. Технології виконання робіт з цими матеріалами мають певні особливості і потребують висококваліфікованої підготовки робітників. В даний час на сучасному ринку існує величезна кількість матеріалів для обробки будівель, споруд, торгівельних комплексів, АЗС і так далі. Найбільш широкого поширення набули способи обробки, об’єднані під назвою навісні вентильовані фасади.

Назва проекту: Технологія зварювання в середовищі захисних газах

Галузь застосування: навчальний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ліцею, що здобувають слюсарні професії, майстри виробничого навчання слюсарного профілю

Авторський колектив: Чопик Р.В. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Напівавтоматичне зварювання у захисних газах та незахищеною − відкритою дугою з успіхом використовується для виконання як коротких, так і довгих прямолінійних і криволінійних швів, швів у різних просторових положеннях. Спосіб характеризується тією ж маневреністю, що й ручне дугове зварювання. Перевагами напівавтоматичного зварювання є вища продуктивність, невелика кількість шлаку, малі затрати праці та часу на розчищання шва, а також можливість вільного спостереження за дугою.

Назва проекту: Співтворчість викладача та учнів на уроках зарубіжної літератури через активізацію їх пізнавальних інтересів, потреб і позитивних мотивацій навчання

Галузь застосування: освітня, виховна робота

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі, учні ліцею

Авторський колектив: Рахімкулова О.В. (методист)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Проект передбачає розробку методичних рекомендацій, видання завдань, контроль виконання. Здійснюється урізноманітнення форм роботи: схеми, таблиці, інсценівки, фото експонати.

Берегівський професійний ліцей сфери послуг

Адреса навчального закладу: м. Берегово, вул. Г.Бетлена,1

Контактний телефон: (031241) 2-51-61

Назва проекту: Впровадження новітніх виробничих технологій у навчально-виробничий процес підготовки робітників для обслуговування банкетів

Галузь застосування: громадське харчування

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання, учні

Авторський колектив: Куруц О.Г., Катран К.В., Деяк У.П. (майстри виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2008-2010 рр.

Коротка анотація: Даний проект сприяв створенню нової лабараторії для кухарів, пекарів, кондитерів у 2008 р., застосовуванню новітніх виробничих технологій у навчально- виробничий процес, розвитку творчої активності учнів

Назва проекту: Соціальне партнерство між базовим підприємством та навчальним закладом

Галузь застосування: громадське харчування

Суб’єкти інноваційної діяльності: Берегівський ПЛСП, ресторан «Золота Пава»

Автор проекту: Блискун Н.М. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Для впровадження проекту ресторан надає приміщення, обладнання, інвентар. В рамках проекту проводяться виставки учнівських робіт, конкурси професійної майстерності, випускні кваліфікаційні іспити

Назва проекту: Сучасна технологія опорядження поверхонь сухою штукатуркою

Галузь застосування: професійно-технічна освіта та об’єкти будівництва

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання

Автор проекту: Безик Н.Б. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Мета впровадження проекту – підвищення ефективної професійної підготовки опоряджувальників та якісного виконання програм, оволодіння практичними вміннями та навичками, впровадження новітніх технологій та матеріалів

Назва проекту: Проектування та монтаж підлогового опалення «WirsВО»

Галузь застосування: професійно-технічна освіта та об’єкти будівництва

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання, учні

Авторський колектив: Попович М.Ф., Міндюк М.М., Демян Г.Г. (майстри виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Впровадження в навчальний процес новітніх технологій будівництва, вивчення технологій та матеріалів фірми «WirsВО» в процесі навчання

Назва проекту: Сучасна технологія виготовлення оздоблень із марципану та цукрової пасти для кондитерських виробів

Галузь застосування: громадське харчування

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання, учні

Авторський колектив: Маргітич М.В., Кут І.В., Гулянич О.Й. (майстри виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Мета проетку − впровадження та використання при організації виробничого навчання новітніх технологій у процесі приготування оздоблень із цукрової пасти та марципану

Назва проекту: Електромеханічне устаткування підприємств громадського харчування в опорних конспектах

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ПТНЗ

Автор проекту: Склярова Л.О. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Навчальний посібник складений у вигляді опорних конспектів. Контрольні запитання, діаграми для самостійного рішення забезпечують зворотній зв’язок, допомагають корегувати рівень знань

Міжгірський професійний ліцей

Адреса навчального закладу: смт Міжгір’я, вул. Шевченка,18

Контактний телефон: (03146) 2-12-61

Назва проекту: Відродження народних художніх ремесел, звичаїв і традицій, старовинної верховинської кухні в умовах інтенсивного розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Міжгірщини

Галузь застосування: професійно-технічна освіта, підприємства громадського харчування, туристичні комплекси.

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічні працівники та учні навчального закладу

Авторський колектив: Маринець В.Ю. (директор, голова проекту), Квіт С.М., Белень М.О., Тарчинець В.Ф. (співголови проекту), Фурдь В.В. (заступник директора з навчально-виробничої роботи), Глеба В. В., Гнепа В. В., Бедринець Ю.В., Медулич І.М., Фурдь С.Ю., Фурдь Г.Ф., Горват Т.В., Гавран М.Ф. (майстри виробничого навчання), Фурдь В.В. (вихователь гуртожитку)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2010 рр.

Коротка анотація: Основною метою даного проекту є відродження народних художніх ремесел, звичаїв і традицій, старовинної верховинської кухні, використання історичної спадщини у своїй професії. На основі історії декоративно-прикладного мистецтва та спадковості традицій прививати любов до минулого. На основі розповідей старожилів відродити традиції та технологію виготовлення трембіти, верховинського топірця, сопілки. Відродити традиції приготування старовинних страв Міжгірського району під час обслуговування туристів та осіб, які відпочивають в готелях, сільських зелених садибах, санаторіях, турбазах області, а також під час професійно-практичної підготовки в групах кухарів ПТНЗ Закарпатської області. В зв’язку з перспективою розвитку рекреаційного-туристичного бізнесу на Закарпатті, даний проект дозволяє учням засвоїти конкретний матеріал на належному рівні.

Назва проекту: Робочий зошит з матеріалознавства

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні навчального закладу

Автор проекту: Боржавич О. І. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2009-2010 рр.

Коротка анотація: У зошиті у вигляді опорних конспектів, схем, таблиць представлений весь програмний матеріал (18 годин). Після кожної теми уроку є два варіанти тестових завдань для закріплення. Відповіді на ці запитання можна знайти в опорних конспектах, схемах, таблицях. Згідно програми, муляри 2-го розряду з матеріалознавства повинні виконати дві лабораторно-практичні роботи. Записи і розрахунки цих робіт учні виконують у зошиті. Крім того на 18 уроках матеріалознавства передбачено дві тематичні роботи (тематичні блоки). Тематичні роботи чотирьохрівневі і передбачені для двох варіантів. Відповіді на ці запитання учень не знайде ні в опорних конспектах, ні в схемах. Всі записи ведуться в зошиті. Матеріал представлений у зручній формі, розроблені завдання спонукають учнів до систематичної роботи із зошитом.

Назва проекту: Використання структурно-логічних схем-конспектів на уроках загальнотехнічних дисциплін

Галузь застосування: профеісйно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагагогічні працівники та учні навчального закладу

Автор проекту: Рущак Г.В. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2010 рр.

Коротка анотація: Впровадження даного проекту полягає в тому, що викладач заздалегідь складає структурно-логічну схему-конспект до теми уроку. В процесі вивчення теми учні переносять її в робочі зошити. Використання структурно-логічних схем-конспектів дає змогу викладачеві подати якісно якнайбільше навчального матеріалу.

Назва проекту: Я – особистість. Я - громадянин

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічні працівники та учні навчального закладу

Автор проекту: Рущак Г.В. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2010 рр.

Коротка анотація: Метою проекту є прищеплювати і розвивати морально-патріотичні почуття особистості; формувати провідну національну цінність – родинність, виховувати любов і шану до найближчих, найрідніших людей – матері і батька, повагу до землі, праці любити і завжди пам’ятати місце де народився, рідну оселю, свій народ, рідну мову, неньку-Україну; розширювати духовний світ учнів, знання з історії України, географії, української мови і літератури та культури.

Назва проекту: Наші символи – наші святині

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічні працівники та учні навчального закладу

Автор проекту: Чикальська О.Д. (викладач);

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2010 рр.

Коротка анотація: Цей проект розглядає питання збереження національної історії та символіки, прекрасних звичаїв і традицій, які протягом тисячоліть вбирали в себе народну мораль, добрі стосунки, людяність, мудрість і є безцінною скарбницею українського народу. В рамках проекту проводяться групові виховні години, бесіди, вечори, усні журнали.

Перечинський професійний ліцей

Адреса навчального закладу: Перечинський район, с. Сімер, вул. Будівельників, 8

Контактні телефони: (03145) 2-18-97, 2-11-63

Назва проекту: Профорієнтаційна робота

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівські та педагогічні колективи

Автор проекту: Герич М.В. (заступник директора з навчально-виховної роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Організація профорієнтаційної роботи ставить перед собою мету максимально проінформувати випускників шкіл міста, району про навчальний заклад, допомогти підростаючому поколінню у здійсненні правильного життєвого вибору та в подальшому формуванні учнівського контингенту професійного ліцею.

Назва проекту: Школа молодого педагога

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: молоді педагоги

Автор проекту: Мацо Є.Ю. (методист)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: У проекті подано напрацювання навчального закладу щодо організації роботи школи молодого педагога. Навчання у школі сприяє вирішенню проблеми професійної адаптації, формуванню професійних вмінь. Матеріали розроблені із застосуванням інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи. Для викладачів, методистів, керівників навчальних закладів.

Назва проекту: Формування фахівців і ділових людей за допомогою учнівського самоврядування

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівський та педагогічний колектив

Автор проекту: Попович М.І. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Проект є спробою педагогів залучити учнівський колектив до вирішення своїх власних потреб, не покладаючись на дорослих, виховувати почуття власної гідності та відповідальності за свої дії. Це сприятиме встановленню демократичного клімату у навчальному закладі, що привчить молодь будувати подібні відносини у стосунках з іншими людьми.

Назва проекту: Впровадження модульно-рейтингової технології при викладанні історії

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівський та педагогічний колектив

Автор проекту: Попович М.І. (викладач)

Рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: В технологічній карті модульно-рейтингових занять подано прийоми і методи, що створюють комплекс взаємозалежних дидактичних умов, які сприяють зростанню рівня компетентності вчителів і учнів.

Назва проекту: Сайт методичної комісії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп’ютерного набору»

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: члени методичної комісії

Авторський колектив: Гудак Е.П. (голова методичної комісії), Кишкан Л.Б. (член методичної комісії)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Даний проект презентує досвід роботи методичної комісії, який систематизований на сайті та складається з розділів: головна, візитки викладачів, організація роботи, методичні посібники, напрацювання педагогів, фотогалерея.

Назва проекту: Школа природи

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учнівський та педагогічний колектив

Авторський колектив: Петі О.Ю. (викладач біології та хімії)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Проект передбачає створення учнівської організації «Школа природи», що має на меті висвітлення екологічних подій та явищ, що відбуваються у регіоні, розширення світогляду учнів, формування навичок працювати у колективі, співпрацювати з організаціями та навчальними закладами, використовуючи новітні цифрові технології. До роботи проекту можуть бути залучені всі бажаючі учні та працівники навчального закладу.

Назва проекту: Двадцять миттєвостей незалежності

Галузь застосування: сфера суспільствознавчих дисциплін, виховна та позанавчальна робота

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, інженерно-педагогічний склад навчального закладу

Авторський колектив: Попович М.І. (викладач суспільних дисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Навчальний проект охоплює сферу суспільствознавчих дисциплін та слугує ефективним засобом виховної роботи. Найбільш придатний для дітей старшої вікової групи. Протягом роботи над проектом учні досліджують події двадцяти років української незалежної держави і показують, як вони їх бачать та інтерпретують. Учасники роблять спробу аналізу як у різні періоди змінювалося ставлення людей до незалежності, формуючи своє власне бачення подій та явищ періоду становлення української державності.

Тячівський професійний ліцей

Адреса навчального закладу: м. Тячів, вул. Жовтнева, 7

Контактні телефони: (03134) 2-15-83

Назва проекту: Тестування за допомогою контрольно-діагностичної системи «TEST»

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні навчального закладу

Автор проекту: Мізерак О.М. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Програма не потребує складного забезпечення, працює під керуванням MS DOS та операційних систем, що підтримують режим, можливе використання в режимі роботи на одному ПК та у складі локальної мережі.

Назва проекту: Соціальне партнерство у професійній підготовці майбутніх робітників

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні навчального закладу

Автор проекту: Петраш І.І. (заступник директора з навчально-виробничої роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: Мета впровадження – забезпечення підготовки кваліфікованих робітників згідно з вимогами підприємств-замовниками робітничих кадрів шляхом залучення фінансових і матеріальних ресурсів підприємств-замовників кадрів.

Назва проекту: Розвиток особистості в системі професійно-технічного навчання

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні навчального закладу

Авторський колектив: Дерен Л.Г. (викладач), Копчалюк М.А. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: В рамках проекту розроблено модель психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості в системі професійно-технічного навчання, визначено напрямки роботи щодо проведення діагностики та корекційної роботи, розроблено компетентнісно-орієнтовану модель учня ліцею.

Назва проекту: Оновлення стилів і методів викладання

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні навчального закладу

Автор проекту: Аврамченко Л.П. (заступник директора з навчальної роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: Проект передбачає розробку і впровадження нових моделей організації навчально-виробничого процесу, які б найповніше відповідали запитам учнів, гармонічно поєднували класно-урочну форму навчання з іншими формами роботи з учнями

Назва проекту: Педагогічний моніторинг

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні навчального закладу

Авторський колектив: Аврамченко Л.П. (заступник директора з навчальної роботи), Чайка Б.М. (методист)

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: Для того, щоб мати в запасі варіанти даних для моніторингу, важливо зберігати із року в рік організаційно-плануючу документацію, результати контролю тощо. Запровадження проекту забезпечує оперативність, точність і об’єктивність інформації про поточний стан навчального процесу.

Назва проекту: Оновлення управління професійно-технічним навчальним закладом

Галузь застосування: управлінська діяльність професійно-технічної освіти

Суб’єкти інноваційної діяльності: директори, педагогічні працівники

Авторський колектив: Бокоч П.М. (директор ліцею)

Рік розробки, рік впровадження: 2010 р.

Коротка анотація: Принцип об’єктивності і повноти інформації в управлінні ліцеєм орієнтує нас на наявність об’єктивної і повної інформації про функціонування педагогічного процесу: успішність учнів, якість їх знань, стан викладання навчальних предметів, стан виховної роботи і ступінь вихованості учнів, робота з батьками, громадськістю, матеріально-технічна база та ін. Важливого значення в управлінській діяльності надаємо роботі з педагогічними кадрами, адже особистість педагога відіграє важливу роль у процесі навчання і виховання майбутніх кваліфікованих робітників і в кінцевому рахунку, в ефективності функціонування навчального закладу.

Назва проекту: Створення системи роботи з обдарованими і здібними учнями

Галузь застосування: навчання

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні ПТНЗ, педагогічні працівники

Авторський колектив: Копчалюк М.А. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Форми роботи з обдарованими і здібними учнями − групові та індивідуальні, заняття на уроках і позаурочний час, факультативи, семінари. Учні залучаються до участі в роботі секцій Малої Академії наук, гуртків, спортивних секцій. Зміст навчальної інформації для таких учнів педагоги ліцею доповнюють науковими відомостями, які вони можуть отримати в процесі виконання додаткових завдань за той самий час, що й іншій учні, але за рахунок прискореного темпу обробки навчальної інформації. У методах навчання переважають самостійна робота й частково пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Названі моменти в навчальних заняттях доповнюються системою позаурочної роботи.

Назва проекту: Створення моделі методичної служби

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів

Авторський колектив: Чайка Б.М. (методист)

Рік розробки, рік впровадження: 2009 р.

Коротка анотація: Розробляється модель методичної служби як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, формування в них готовності до са­мовдосконалення, самоосвіти й саморозвитку.

Мукачівський професійний ліцей сфери послуг

Назва проекту: Застосування інтерактивних методів навчання на уроках предмета «Психологія і етика ділових відносин»

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні

Авторський колектив: Грінченко М.О. (практичний психолог)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Активні методи навчання використовуються систематично на кожному уроці в поєднанні з традиційними методами навчання. На уроках застосовуються наступні активні методи навчання: робота в парах, «2-4-всі разом», метод ажурної пилки, робота в малих групах, акваріум, мозковий штурм та інші.

Назва проекту: Програма підвищення працездатності учнів під час виробничого навчання

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні

Авторський колектив: Козманко В.М. (викладач фізичної культури)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Виробничу гімнастику рекомендовано застосовувати після двогодинної праці. Важливим завданням є виховання інтересу до зміцнення фізичного здоров’я, формування потреби вдосконалення особистих фізичних якостей: швидкості, спритності, витривалості, гнучкості поза навчальним закладом та у майбутньому після робочого дня.

Назва проекту: Система розвиваючого навчання в англійській мові з напрямком на розвиток творчих здібностей особистості

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні

Авторський колектив: Космеда М.П. (викладач англійської мови та світової літератури)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Часте залучення учнів до розв’язання творчих задач, дискусій, бесід чи праці над спільним проектом утворює плавний перехід до вміння ними застосовувати на практиці свої навички, тим самим покращуючи мотиваційну частину уроку. У своїй роботі над цією проблемою вчителеві треба обирати такі форми і методи, які зрозумілі, доступні дітям певного віку, котрі викликають зацікавленість та бажання працювати, проявляти свої вміння, здібності, при цьому використовуючи диференційований підхід. Пропонуються у своїй системі використовувати такі групові технології, як синтез думок, уявний мікрофон, навчання за моделлю, мозковий штурм, навчання за ситуаціями, наближеними до реального життя, рольові ігри, заняття, обговорення в групах, «бджолині групи».

Ужгородський професійний ліцей

Адреса навчального закладу: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 8

Контактні телефони : (03122) 3-55-27

Назва проекту: Технологія майстерності, розробки та створення мультимедіа контенту

Галузь застосування: публічні, громадські заходи в організаціях, установах та на підприємствах

Суб'єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання, учні

Авторський колектив: Завадський І.В. (методист, викладач спецдисціплин), Майороші А.К. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2007, 2008 рр.

Коротка анотація: Сукупність мультимедійних систем та мережевих ресурсів для створення веб-сайтів, відеофільмів, відеопосібників, відеороликів. Створення презентацій, публікацій, обробка та створення растрової та векторної графіки.

Назва проекту: Видавничий навчально-виробничий центр

Галузь застосування: освіта ПТНЗ

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання, учні, ПТНЗ області

Авторський колектив: Завадський І.В. (методист, викладач спецдисціплин), Футимська С.В. (майстер виробничого навчання), дирекція УПЛ

Рік розробки, рік впровадження: 2008 р.

Коротка анотація: Центр створено з метою професійної підготовки за професією оператор крмп’ютерної верстки та для виконання замовлень друкованої продукції та виробів.

Назва проекту: Розробка та використання навчально-методичної літератури в навчальному процесі

Галузь застосування: професійно-технічні навчальні заклади

Суб’єкти інноваційної діяльності: професійно-технічні навчальні заклади

Авторський колектив: Куберка Е.В. (методист), Коваль В.Ю. (викладач спецдисциплін), Шеверя В.М. (викладач спецдисциплін), Кокіш-Мельник А.В., Паращак Т.В., Ігнац К.Ф., Палош Н.М., Полачек Є.І. (майстри виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Автори розробок розглядають низку науково-методичних питань, пов’язаних з формуванням наукових і професійних понять, – проблемність викладу матеріалу, організація самостійної активної діяльності учнів, розвиток мислення, застосування та поглиблення знань на практиці, урізноманітнення форм і методів навчальної роботи. Можна вважати, що робота викладачів та майстрів виробничого навчання є ефективною і результативною, але робота в цьому напрямку лише розпочата.

Ужгородське вище професійне училище торгівлі та

технологій харчування

Адреса навчального закладу: 88015, м. Ужгород, вул. Капушанська, 142,

Контактні телефони: (03122) 2-56-95

Назва проекту: Соціальне партнерство між базовим підприємством та навчальним закладом

Галузь застосування: громадське харчування

Суб’єкти інноваційної діяльності: Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування, ресторан «Ужгородський замок»

Автор проекту: Кощак В. Й. (директор)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2010 рр.

Коротка анотація: проект передбачає соціальне партнерство між навчальним закладом та рестораном «Ужгородський замок», який є візитною карткою міста. Саме до нього навідуються гості з усіх куточків України і закордону. Тому проектом передбачено запровадження ефективної організації виробничого навчання та практики учнів з метою покращення їх підготовки, підвищення професіоналізму, майстерності в кращих традиціях національної культури та вимог сучасного ринку праці.

Назва проекту: Сучасні технології у виробництві кондитерських виробів з карамелі

Галузь застосування: громадське харчування

Суб’єкти інноваційної діяльності: майстри виробничого навчання, учні

Автор проекту: Штефаньо В. (майстер міжнародного класу з виробництва кондитерських виробів, випускник училища)

Рік розробки, рік впровадження: 2007-2010 рр.

Коротка анотація: мета проекту – впровадження та використання при організації виробничого навчання новітніх технологій у процесі приготування карамелі й оздобленні ними кондитерських виробів для подальшого використання у власному виробництві та підготовки конкурентноспроможного фахівця на ринку праці.

Назва проекту: Технологія майстерності карвінгу з фруктів та овочів, складання композицій

Галузь застосування: виробниче навчання (професія кухар)

Суб’єкти інноваційної діяльності: навчальний заклад

Автор проекту: Барч О.І. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2009 рр.

Коротка анотація: Опис формування в учнів професійної самостійності під час виконання прийомів фігурної нарізки овочів та складання декоративних композицій

Назва проекту: Технологія приготування «Фондю»

Галузь застосування: виробниче навчання (професія кухар)

Суб’єкти інноваційної діяльності: навчальний заклад

Автор проекту: Калніболоцька І.В. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Опис приготування страви з сиру у всіх його варіаціях, з різними компонентами

Назва проекту: Технологія приготування «Форнетті»

Галузь застосування: виробниче навчання (професія кухар)

Суб’єкти інноваційної діяльності: навчальний заклад

Автор проекту: Яценко Н.П. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: Опис приготування листкового тіста та вдосконалення професійних умінь та навичок з приготування форнетті

Назва проекту: Вироби з шоколаду для оздоблення тістечок та тортів

Галузь застосування: виробниче навчання

Суб’єкти інноваційної діяльності: навчальний заклад

Автор проекту: Мулеса М.М. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2009 рр.

Коротка анотація: Опис сучасного методу роботи з шоколадом для приготування прикрас для тістечок і тортів

Назва проекту: Технологія приготування круасанів

Галузь застосування: виробниче навчання

Суб’єкти інноваційної діяльності: навчальний заклад

Автор проекту: Галаговець А.М. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2010, 2011 рр.

Коротка анотація: Опис наповнення виробничого процесу новими знаннями учнів, формування професійної самостійності під час виконання різноманітних прийомів приготування листового тіста та вдосконалення професійних умінь та навичок з приготування круасанів.

Назва проекту: прогресивні технології обслуговування (кейтерінг)

Галузь застосування: заклади ресторанного господарства та громадського харчування

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, майстри виробничого навчання

Авторський колектив: Пономарьова В.Г. (майстер виробничого навчання)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Навики обслуговування (кейтерінгу) учні одержують під час обслуговування різних свят, презентацій, зустрічей, що проводяться на базі навчальної майстерні або на виїзних обслуговуваннях (засідання колегії, обласне свято до дня працівників освіти та інші). Успіх майстра виробничого навчання при проведенні занять у значній мірі залежить від його підготовки, яка базується на використанні спеціальної літератури, вивченні новинок з даної теми, роботою в Інтернеті.

Назва проекту: розвиток комунікативних навичок учнів як основа формування майбутньої професійної компетентності особистості

Галузь застосування: освітні заклади

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні, майстри виробничого навчання

Авторський колектив: Свистак Л.М. (практичний психолог)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Як правило, учні не володіють навичками ефективної комунікації не усвідомлюють, що з ними відбувається під час спілкування, впровадження корекційно-розвивальних занять не передбачено навчальними програмами, тому цими навичками учні оволодівають на окремих заняттях, що проводяться один раз на тиждень. Розроблено три основні блоки: діагностичний, корекційно-розвивальний та просвітницький.

ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича»

Адреса навчального закладу: м. Мукачеве, вул. Чернишевського, 32

Контактні телефони: (03131) 4-99-05

Назва проекту: Соціальне партнерство між базовим підприємством та навчальним закладом

Галузь застосування: агропромисловий комплекс

Суб’єкти інноваційної діяльності: ДПТНЗ “Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича”, ДСП “Ключарківське”

Авторський колектив: Секереш О.М. (методист), Очеретяна Н.М. (викладач спецдисциплін)

Рік розробки, рік впровадження: 2007, 2009 рр.

Коротка анотація: даний проект передбачав соціальне партнерство між навчальним закладом та базовим підприємством ДСП “Ключарківське”, та запровадження ефективної організації виробничого навчання та практики учнів з метою покращення їх підготовки, підвищення професіоналізму та майстерності.

Назва проекту: Особливості модульної системи у виховному процесі

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: класні керівники, учні

Автор проекту: Гарагонич О.Г. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: технологія творчого виховання за модулями є багатофункціональною, багатоплановою, всеохоплюючою. Вона об’єднує найголовніші напрями виховної діяльності, виконує комплекс виховних завдань громадської наповненості: естетичної, патріотичної, правової, родинної, трудової; виховує любов до рідного краю, повагу до батьків, свого роду, народних традицій; сприяє підвищенню патріотизма громадянина.

Назва проекту: Вплив Інтернету на наше життя

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладач та учні

Авторський колектив: Мушніков О.В. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Метод проектів, що базується на використанні інноваційних педагогічних та комп’ютерних технологій (за програмою «Intel. Навчання для майбутнього»), зокрема самостійна (колективна та групова) пошуково-пізнавальна та творча робота учнів з сучасними інформаційними технологіями.

Назва проекту: Інноваційні форми самостійної роботи учнів на уроках української мови та літератури

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: викладач та учні

Авторський колектив: Пеньора Т.Ю. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Співпраця учня і вчителя, позитивне ставлення вчителя до проявів самостійності учня, критична оцінка труднощів при вивченні матеріалу, застосування різних видів самостійної роботи: самостійна робота пізнавально-пошукового характеру, самоперевірка та самоконтроль, вільне письмо, дошка учнівських запитань та відповідей, лінія цінностей, обмін завданнями, бесіди про позакласне читання на самостійно обрані учнями теми і т.п.

ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»

Адреса навчального закладу: Іршавський район, с. Білки, вул. І.Франка, 220

Контактні телефони: (03144) 2-39-00

Назва проекту: Соціальне партнерство між базовим підприємством та навчальним закладом

Галузь застосування: сільське господарство

Суб’єкти інноваційної діяльності: ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей», ТзОВ «За нове життя»

Автор проекту: Кузьма В.К. (заступник директора з навчально-виробничої роботи)

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: проект розроблено з метою вдосконалення навчально-виробничого процесу, закраплення пройденого теоретичного навчання на виробництві, поповнення коштів позабюджетного рахунку.

Назва проекту: Від ліцею до європейських обріїв

Галузь застосування: освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: класні керівники, учні Державного професійно-технічного навчального закладу «Білківський професійний аграрний ліцей»

Авторський колектив: Кришеник О.Ю. (викладач української мови та літератури), Симканич-Балог Г.О. (викладач німецької мови), Сочка М.І. (викладач інформатики), Гудь Н.І. (викладач англійської мови)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Європейський клуб є дуже вдалим засобом поєднання форми та змісту роботи. Інноваційність визначається її тематичною спрямованістю. Реалізація даного проекту допомагає інтелектуальному розвитку учнів, підготовці їх до життєтворчості, навчає повазі, толерантності у відносинах з людьми, сприяє самореалізації. Авторський колектив в практику роботи вводить нетрадиційні методи, адже ніщо так не приваблює у виконанні завдань, як творчий, нестандартний характер діяльності.

Професійно-технічне училище №33 смт В.Березний

Назва проекту: Основи комунікативного підходу до навчання іноземної мови

Галузь застосування: навчання

Суб’єкти інноваційної діяльності: учні

Авторський колектив: Хорева Г.Я. (викладач)

Рік розробки, рік впровадження: 2011 р.

Коротка анотація: Проект передбачає вивчення іноземної мови за допомогою комп’ютерних технологій, що дасть можливість підвищити засвоюваність програмного матеріалу учнями.

Вище професійне училище № 34 м. Виноградів

Адреса навчального закладу: м. Виноградів, вул. Івана Франка,116.

Контактні телефони: (03143) 2-46-58

Назва проекту: Соціальне партнерство між базовим підприємством та навчальним закладом

Галузь застосування: сільське господарство.

Суб’єкти інноваційної діяльності: Всеукраїнський експериментальний педагогічний майданчик, навчальне фермерське господарство, Вище професійне училище №34 м. Виноградів, німецько-угорсько-українське підприємство ТОВ “Мikaland”

Авторський колектив: Гнатківський В.П. (директор училища), Доманич М.П. (заступник директора з навчальної роботи), Луканинець В.В. (методист).

Рік розробки, рік впровадження: 2007 р.

Коротка анотація: мета даного проекту полягала у забезпеченні робочими місцями випускників училища та розробки і апробації нових технологій підготовки майстрів сільськогосподарського виробництва, спроможних організувати і вести фермерське господарство в малоземельних районах. Співпраця суб’єктів дозволила удосконалити матеріально-технічну базу ВПУ № 34 м. Виноградів, створити навчальне фермерське господарство для отримання учнями необхідних практичних навичок і вмінь в процесі виконання робіт з технології вирощування продукції рослинництва та тваринництва, а також укласти договори із ТОВ “Мikaland” для проходження виробничої практики, адаптації учнів у конкретних умовах та подальшого вдосконалення своєї кваліфікації.

Назва проекту: Випускник ПТНЗ – майбутній військовослужбовець за контрактом

Галузь застосування: професійно-технічна освіта

Суб’єкти інноваційної діяльності: Вище професійне училище № 34 м. Виноградів, 17 – а окрема бригадна артилерійська група, 534-ий інженерно-саперний батальйон, в/ч 1567 радіопеленгаторний центр.

Авторський колектив: Жиленко В.М. (викладач предмету “Захист Вітчизни”), Луканинець В.В. (методист), Пилип М.М. (старший майстер).

Рік розробки, рік впровадження: 2008, 2009 рр.

Коротка анотація: при підготовці і проведенні військово-польових зборів для учнів училища на базі військових підрозділів, які дислокуються у Виноградівському районі виявилося, що командування військових частин зацікавлене у прийнятті на військову службу за контрактом молодих юнаків та дівчат, які володіють спеціальностями механіка, слюсаря, електрика, водія, оператора комп’ютерного набору, а також мають хорошу фізичну та психологічну підготовку. Військова служба – це специфічний вид діяльності і випускник ПТНЗ повинен мати певну підготовку для швидкої адаптації в конкретних умовах праці. Тому метою даного проекту є створення системи військово-патріотичного виховання, яка забезпечить високу підготовку учнів у вивченні військової справи, вихованні громадянських почуттів і свідомості, соціальної активності, підвищенні фізичної загартованості для подальшого працевлаштування на контрактну службу у військових формуваннях.

Назва проекту: Використання нових форм самостійної і практичної роботи при підготовці лицювальників-плиточників

Галузь застосування: професійно-технічна освіта.

Суб’єкти інноваційної діяльності: Вище професійне училище № 34 м. Виноградів, ТзОВ “Дім”.

Авторський колектив: Горобець І.І. (майстер виробничого навчання), Шуберт А.В. (викладач спецдисциплін).

Рік розробки, рік впровадження: 2009, 2010 рр.

Коротка анотація: В основу даного проекту закладено метод проектування, який створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Даний інноваційний проект та ефективна співпраця його суб’єктів дозволяють забезпечити ефективне та якісне проведення виробничої практики, ліквідувати проблему працевлаштування учнів та адаптації їх до сучасних умов виробництва. Також завдяки спільній роботі з роботодавцями учні мають можливість ознайомлюватися з новітніми матеріалами та технологіями. А в училищі підвищується рівень благоустрою гуртожитку (житлових кімнат, коридорів, побутових приміщень).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вузів

  Документ
  Навчальний посібник містить виклад найбільш важливих проблем навчального курсу “Зв’язки з громадськістю”. У ньому розглядаються теорія комунікації, історія виникнення та розвитку паблік рилейшнз, характеризуються зв’язки з громадськістю
 2. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 3. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 4. Методичні рекомендації Рекомендовано до друку рішенням Науково-методичної

  Методичні рекомендації
  Н.І.Бугай - завідувач відділом прогнозування розвитку професійно-технічної освіти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..