Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сочинение'
Все знают, что такое выбирать профессию, рано или поздно через это проходят все. Некоторые при выборе профессии уделяют внимание заработку, некоторые ...полностью>>
'Документ'
Популярность Ауди говорит сама за себя. С каждым годом марка этого автомобиля все увереннее завоевывает признание, доверие и симпатии наших соотечеств...полностью>>
'Документ'
основ клинической диагностики слуховой функции головного мозга а также оценке их перспективных возможностей была применена методология системного под...полностью>>
'Документ'
Цель конференции – публикация научных результатов психологических и педагогических исследований ведущих ученых, аспирантов, докторантов, студентов ву...полностью>>

Реферат на тему: Пантелеймон Куліш життєвий та творчий шлях

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

Пантелеймон Куліш - життєвий та творчий шлях

Пантелеймон Куліш належить до тих діячів, які, будучи багатогранно обдарованими, зробили величезний внесок у розвиток української культури, літератури, мистецтва, мови, науки. Він був прозаїком, поетом, драматургом, перекладачем, з багатьох європейських мов, ученим-літературознавцем та критиком, фольклористом, істориком, етнографом, педагогом, дуже багато зробив як видавець, громадський діяч.

Уся творчість та громадська діяльність П.Куліша – неоднозначна, суперечлива. “Наділений великим талантом, але ще більшою амбіцією., Куліш протягом свого довгого життя переходив найрізноманітніші зміни, топтав найрізноманітніші сліди, виступав у найрізноманітніших ролях і полишив по собі багату літературну спадщину, в якій обік цінного, було багато схибленого, багато суперечностей..” – так відгукнувся про нього І.Франко в “Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 р.”.

Внесок П.Куліша в українську культуру, мову та літературу вагомий і безперечний. Довгий час у роки сталінщини та брежнєвського застою – його ім’я згадувалося дослідниками здебільшого в негативному плані, твори майже не видавалися. У роки відродження української культури П.Куліш, його творчий доробок поціновується об’єктивно і займає належне йому вагоме місце.

Народився Пантелеймон Куліш 1819 р. в містечку Вороніж Глухівського повіту на Чернігівщині. Батько його походив з козацької старшини, належав до дворянства, але, втративши права на нього, займався сільським господарством, мав власний хутір.

Грамоти П.Куліш навився удома, від старшої сестри Лесі. Від неї, а також від неписьменної матері перейняв багато пісень, приказок, прислів’їв. Освіту продовжив у Новгород-Сіверській гімназії директором якої був І.Тимківський – український педагог і письменник. Під його впливом у П.Куляша пробудився інтерес до народної творчості. Особливо велику роль відіграв у цьому збірник українських народних пісень, записаних М.Максимовичем. Тоді ж молодий гімназист почав збирати народні пісні та писати власні твори. Не закінчивши гімназії, П.Куліш зайнявся приватним учителюванням.

У 1837-1839 рр. навчається як вільний слухач у Київському університеті. Але царський міністр народної освіти Уваров, який інспектував цей учбовий заклад, дав вказівку виключити студентів походженням з “податных сословий”, тобто не дворян, які поширюють “неспрокойствие, безнравственность и неуважение к власти”.

Важливою сторінкою в житті П.Куліша є його довголітнє знайомство та дружба з Т.Шевченком. Їх єднала любов до України та її народу, її мови, славного минулого, прагнення служити батьківщині. “Глибинне чуття своєї народності була в обох їх однакою”, - зазначав П.Куліш. – Але було багато чого – й істотного! – що розділяло їх”. Письменник пізніше писав: “...це зійшовся низовий курінник, січовик із городовим козаком-кармазинником. А були справді вони представите лі двох половин козаччини... Один учивсь історії просто від гайдамацьких ватажків, читав її з ураженого серця козацького...; другий до розумувався української бувальщини від такого коліна, що з предку-віку не знало панщини...” І треба сказати, П.Куліш досить точно визначив ті відмінності, що й привели до розходжень ідейного характеру.

П.Куліш був учасником Кирило-Мефодіївського товариства. У 1845 р. переїхав до Петербурга, де викладав словесність у гімназії, а в університеті –російську мову іноземним студентам, самостійно вивчав іноземні мови, оскільки замислив зайнятися перекладацькою діяльністю.

На початку 1847 р. у Варшаві його заарештували за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві.

Власноручна приписка царя Миколи І веліла: “Запретить писать и на службу в Вологду”. Замість Вологди П.Куліша було відправлено в Тулу.

Після заслання П.Куліш розгортає активну громадську діяльність, багато пише, розпочинає ряд українських видань, для чого засновує власну друкарню. 1857 р. виходить друком роман “Чорна рада” та “Граматка”. П Куліш друкує “Сочинения и письма Н.Гоголя” в шести томах – чи не найповніше на той час видання творів великого письменника. У його друкарні побачили світ і “Народні оповідання” Марка Вовчка.

У розвитку народної школи на Україні помітну роль поряд із “Букварем южнорусским” Т.Шевченка відіграла Кулішеві “Граматка”, розроблений ним правопис української мови.

П.Куліш прагнув створити український щомісячний журнал “Хата”, проте дозволу на видання не дістав. З великими труднощами пощастило тільки видати 1860 р. альманах під цією ж назвою, в якому були надруковані твори Т.Шевченка, Марка Вовчка, Я.Гоголева, Ганни Барвінок, самого П.Куліша. Пізніше (1861-1862) почав виходити український журнал “Основа”, де П.Куліш завідував відділом критики. “Основа” відіграла значну роль у розвитку української літератури та культури, в утвердженні української літературної мови”.

Усе це малює образ П.Куліша, безумовно, темними барвами. Проте треба насамперед дивитися на те значене, корисне, що за зробив він для рідного народу, його культури, літератури, мови. А внесок його, безперечно, вагомий. “Дедалі все видніше й видніше стає, яку велику вагу в нашому письменстві має це славне ім’я; а яку матиме своїми роботами, що тільки тепер виявляються на світ, - про те можна догадуватися. Могучий майстер української мови й творець українського правопису, благородний поет “Досвіток”. Перекладач Шекспірових і Байронових творів, а також Біблії, автор “Записок о Южной Руси”, “Чорної ради” і сили інших цінних праць має право на нашу повагу і вдячність. Перед цими його заслугами забуваються тепер ті помилки, які йому траплялося робити, а виступає потреба вшанувати його працю”, - писав М.Коцюбинський у листі до І.Франка.

Слід відзначити й перекладацьку діяльність П.Куліша Він переклав твори великих геніїв світової літератури – Г.Гете, Й.Міллера, Г.Гейне, В.Шекспіра, над якими працював особливо багато (“Король Лір”, “Ромео і Джульєтта”, “Гамлет”, “Макбет”) інші всесвітньовідомі шедеври. У 1897 р. вийшла Кулішеві збірка перекладів “Позичена кобза”. Залишив П.Куліш і переклади та переспіви з священних писань, здійснив переклад “Нового завіту”.

Творчий доробок Панька Куліша, його титанічна діяльність в тяжких умовах царського деспотизму – помітне явище в нашій історії. Цілком слушно пише М.Олійник: І хай не все, далеко не все з того доробку влягається в прокрустове ложе нинішніх наших розмислів та критеріїв, - схилитися перед пам’яттю митця маємо доземно. Не шельмувати за гріхи і огріхи, не підтасовувати до власного, буває її вузьколобного розуміння, а саме вклонитися, вдарити козацьким чолом – за подвижницький труд, вічний пошук істини буття, за велику синовню любов до вітчизни”.

XIX століття ще не могло дати нам держав­ності, тобто того, без чого всі розмови про долю рідного краю залишалися лише благими поба­жаннями. А отже, Куліш кликав українців до важ­кої чорнової роботи, щоб підготувати грунт для власного визволення. В згаданому листі до укра­їнської інтелігенції він пояснює, що «ми не малий нарід». Бо, навіть «зоставшись без церковного, політичного, воїнського і наукового переводництва», Україна живе та відроджується. Він за­кликає земляків зробити так, щоб «поламався усякий плуг, котрий не сам нарід-абориген собі викує». Але шлях війни та насильства для нього неприйнятний. Він вірить, що відродження поч­неться зі звеличення рідного слова й освіти, бо це «сила невмируща», і ми «тією силою дійдемо колись до того зросту, який сама природа нам на ро­ду написала».

Пізніше В'ячеслав Липинський пояснить тим, хто не хотів зрозуміти Куліша, що лише «зі стихійної, а не з літературної свідомості може ви­рости наша нація», бо не можна «додумуватись і дочитуватись до українства». «Україна — це жит­тя, а не література, і українська літературна праця — це тільки засіб усвідомлення того життя, а не ціль, сама себе виставляюча». Саме цю істину підтвердив самовідданою працею для України Пантелеймон Куліш. Він сказав своєму народові пророчі слова правди. Він переконливо довів, що без єдності народу й національного проводу пов­ноцінного національного тіла бути не може. Це як діалектика національного та загальнолюдського: останнє — це коріння, на якому ростуть стовбур і крона першого. Разом утворюється цілісний ор­ганізм — дерево життя. І скрізь, де один орган не працює як слід або гине, дерево всихає.

От саме цим трагічним І болісним пошуком виходу з історичного глухокуття й стали твор­чість Шевченка й Куліша. Вони — два велети: Та­рас витворив цілісний світ української стихії, де все живе, горить, вибухає, пульсує. Це світ ор­ганічної єдності нашого колективного свідомого та підсвідомого. Куліш же намагався навчити го­ворити українською мовою наш національний розум, але не сухою мовою логіки, а пристрасною «мовою серця».

Кроку, плавність, благородство й поетичність роман “Чорна рада” відзначив Микола Костомаров. Шляхетність, велика розмаїтість підтверджується хоча б чисельними, забутими зараз формами людського спілкування в Україні. В жодному з класичних творів не вжито стільки форм звертання однієї людини до іншої, як тут: пане, брате, козаче, братику, добродію, побратиме, друзяко, пане господарю, моя дружино (до чоловіка), пане гетьмане, паноченьку ти наш коханий, панове, дідусю, паниченьку, пишний мій пане, татусю, батьку мій рідний, пане ясновельможний, любий зятю, сину мій коханий, мої рідні братики – і це лише до чоловіків.

Численні прислів’я, приказки: “Або пан, або пропав”, “Катюзі по заслузі”, “По сій же мові, бувайте здорові” та багато інших.

 • Використовується багато народних пісень: “Що ж ти милий, думаєш, гадаєш...”, “В світлоньку входить...”, “Ой коню, мій коню, заграй підо мною”, “Любив мене. Мати, запорожець...” тощо.

Тарас Шевченко писав: “Спасибі тобі, Богу милий, друже мій великий, за твої дуже добрі подарунки і, особливе спасибі тобі за “Чорну раду”. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більш нічого. Як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що надрукував “Чорну раду по0нашому. Я її прочитав в “Руській бесіді”, і там вона добра”, але по-нашому лучче”.

Належним чином оцінювали знання творчості Пантелеймона Куліша в українській літературній мові й інші літературознавці.

“Куліш – перша звіздар в нашому письменстві, великий знавець народної мови, а притім добрий знавець язиків та літератур європейських народів” Івана Франко.

“Тепер починається третя хвиля вивчення і видання спадщини одно з найпродуктивніших будителів національної самосвідомості українців, послідовного, хоча й суперечливого, бо ж був на цій дорозі одним із перших, осмолювача національної і соціальної долі українського народу, розбудовника його мови і культури, палкого прихильника справедливих міжнаціональних взаємин, високої культури людського співжиття, гармонійної взаємодії цивілізації і природного середовища, моралі і технічного прогресу, національної самобутності і загальнолюдських гуманістичних цінностей”.

Микола Жулинський.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему: Розвиток філософії в Україні

  Реферат
  У процесі національного відродження духовної культури українського народу важливе місце у комплексі наук належить історії  філософії, реалізації нею питань, структури, характеру і початку філософської думки України.
 2. Реферат на тему: " Лесь Курбас І театр ХХ століття"

  Реферат
  Неупереджений погляд на історію світового театру, становлення його форм, жанрів, театральних систем показує, що кожна доба у видовищному мистецтві починалася з появи нової міфології, культу, відповідного свята, навколо якого виростали
 3. Усе, що відбувається з нами, залишає той або інший слід у нашому житті. Усе на світі бере участь у створенні нас такими, які ми є

  Документ
  «Календар знаменних та пам’ятних дат на 2012 рік» – покажчик, що містить хронологічний перелік дат, які відзначаються світовою спільнотою, перелік найбільш важливих православних та народних свят, а також тих, що відзначаються в Україні
 4. Структура електронного навчально-методичного комплексу дисципліни, та його складові

  Документ
  навчатися самостійно опрацьовувати науково-методичну літературу відповідно до означеної проблематики та здійснювати художній аналіз рекомендованих до ознайомлення творів;
 5. Пантелеймон куліш (1)

  Документ
  Пантелеймон Олександрович Куліш — український буржуазно-ліберальний письменник, багатогранна діяльність якого (як поета і прозаїка, фольклориста і етнографа, перекладача і критика, редактора і видавця) охоплює кілька десятиліть.

Другие похожие документы..