Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Під такою тематикою 21 лютого на базі Івано-Франківського професійного будівельного ліцею відбулася нарада-семінар заступників директорів з навчально...полностью>>
'Закон'
1. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее - Агентство) создано в соответствии с распоряжением Правительства Российск...полностью>>
'Документ'
В настоящий Прейскурант включены сведения об издаваемой и распространяемой ОАО «ЦПП» нормативной, методической, типовой проектной документации, справ...полностью>>
'Документ'
За  дорученням Першого віце-прем’єр-міністра Турчинова О.В., зверненнями Ради національної безпеки і оборони України, а також народних депутатів Украї...полностью>>

Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Психологічна та психотерапевтична

допомога дітям та молоді

М А Т Е Р І А Л И

доповідей та повідомлень

обласної науково-практичної конференції

(Ужгород, 25 ­- 26 травня 2007 року)

Ужгород – 2007

СЕКЦІЯ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ УСП

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УСП

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.ФРАНКА

Кафедра психології

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ім.АВГУСТИНА ВОЛОШИНА МАУП

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра соціальної работи

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ“Я ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ СІМ”Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

КОАЛІЦІЯ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ НАСИЛЬСТВА В СІМ”Ї

Психологічна та психотерапевтична

допомога дітям та молоді

М А Т Е Р І А Л И

доповідей та повідомлень

обласної науково-практичної конференції

(Ужгород, 25 26 травня 2007 року)

Ужгород – 2007

Почесний організаційний комітет конференції

Фільц Олександр Орестович – професор, головний лікар ЛОДКПЛ, завідувач кафедрою психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім..Данила Галицького, Президент ЄАП

Президент УСП

Католик Галина Вікторівна - канд.пс.н., доц.каф.психології ЛНУ ім.І.Франка, керівник секції дитячої та юнацької психотерапії УСП,

віце-президент Асоціації практикуючих психологів Львівської обл.

Данещук Василь Миколайович –директор Закарпатського інституту ім..Августина Волошина МАУП

Організаційний комітет

Онищук Вікторія – (м.Ужгород)

Кузьмик Магдалина - (м.Ужгород)

Братасюк Наталія - (м.Ужгород)

Башкірєв Володимир - (м.Ужгород)

Фурсова Снєжана – (м.Ужгород)

Скубенич Мирослава – (м.Ужгород)

Попович Олександра – (м.Свалява)

Мікла Надія – (м.Мукачево)

В збірнику представлено результати досліджень в галузі вікової психології, психології особистості, психології розвитку та досвід організації психологічної та психотерапевтичної допомоги дітям і молоді на основі сучасних психотерапевтичних підходів, зокрема, кататимно-імагінативної психотерапії, системної сімейної психотерапії, дитячої та юнацької психотерапії, гештальт-терапії.

Рекомендується практичним психологам, психотерапевтам, фахівцям соціальних служб, працівникам освіти, лікарям, студентам.

Матеріали подані в авторській редакції.

Схвалено на засіданні кафедри соціальної роботи УжНУ

( протокол № 11 від 25 червня 2007 р.)

ЗМІСТ

Басюк О.Б.

Особливості психотерапії особистості з високим рівнем невротичності.

Башкірєв В.А

Інтерактивні методи навчання як засіб профілактики насильства у молодіжному середовищі

Березовська Л.І.

Проблема внутрішньо особистісного конфлікту з позицій вітчизняної психологічної науки

Братасюк Н.М.

Викладання етики з врахуванням гештальт-підходу та основ теорії гендеру

Бушко Н.

Значення гри та іграшки в психічному розвитку дитини

Варга В.

Ігрова терапія із соматично хворими дітьми у навчально-виховному закладі

Василик І.Є., Голдобіна В.Ф., Дідковська Л.І., Шлемкевич О.Л.

Гештальт-підхід при розгляді формування рухових патернів в діаді "мати-дитина"

Едер В.

Робота студентської молоді з дітьми-сиротами

Коваль М.Є.

Вплив сімейних стосунків на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків

Кузьмик М.А

Психотерапевтична служба Закарпаття

Кухарук Світлана

Використання казкотерапії в оздоровленні дітей і дорослих

Кухарук Світлана

Корекція психогенного патохарактерологічного формування особистості

Лазос Г.П.

Негативні переживання підлітків та способи їх корекції

Ловска Б.І.

Психологічні проблеми дитини у мережі комунікаційних технологій

Михальчишин Г.Є.

Образ в психотерапії і психологічному консультуванні

Онищук В.В.

Організація змін соціальної ситуації розвитку дитини

ПартикоТ.Б.

Автономність як психологічна проблема особистості

Пащенко Т.

Як і чому „вигорають” спеціалісти різних професій

Попович Олександра

Прийомна сім”я: першочергові завдання психолога

Потокі Ф.Ф., Кузьмик М.А.

Холістичний підхід до лікування бронхіальної астми та алергічних станів у дітей в умовах ОАЛ

Прішутова А.

Взаємодія з гіперактивними дітьми та можливості надання допомоги їм

Слюсаренко Вікторія

Моббінг як демотивуючий фактор

Слюсаренко Вікторія

Cиндром вигорання (Burnout) як розвиток у напрямку кризи

Смук Оксана

Казкотерапія в корекційно-виховній роботі з дітьми молодшого шкільного віку, які перебувають в інтернатних закладах

Тихобаєва Г.В.

Діти-сироти: болючий досвід терапевта

Фомічова К.

Кризи в житті особистості

Фурсова Снежана

Безусловная любовь - фактор матери

Цяпець Г. Б., Цяпець С.В.

Інформативність тесту Керна-Йерасика та показників автономної регуляції серця для визначення ступеня готовності до навчання в школі одно- та двомовних дітей

Шльонська О.О

Використання кататимно-імагінативної психотерапії в роботі з батьками дезадаптованих підлітків

Штепа О.С.

Особливості особистісної зрілості у юнацькому віці

Яковлєва Н. Іванків Н.

Про страх без страху

Басюк Олександра Борисівна

Викл.Львівського державного університету внутрішніх справ,

аспірантка ЛНУ ім.Івана Франка

Особливості психотерапії особистості з високим рівнем невротичності

Описуючи особливості та психологічне наповнення невротика ( термін „невротик” застосовується до відносно здорових людей, котрі мають деякі труднощі, пов’язані з емоційними порушеннями), особливо, коли йдеться про донозологічні форми, неможливо не торкнутися своєрідності (в проявах неадекватності, нестабільності, злиття афективно-когнітивних складових) Я-концепції чи Образу Я. „Дефіцитарність”, „деформованість” Образу Я при високому рівні невротичності виступають як центральні і ключові порушення. Невротичні розлади завжди були, є і будуть (ще з часів становлення практичної психології) психогенною, функціональною категорією, а відтак, і тією нішею, де практичний психолог та психотерапевт можуть відчути свою ефективність та майстерність у найбільш розгорнутому вигляді. одтак, ми можемо стверджувати, що психокорекційна робота при підвищеному рівні невротичності може реалізовуватися в спосіб впливу на Я-концепцію. Розглянемо деякі сторони цього впливу.

Згідно методу гештальт-психології відмова від реалізації своєї Я-концепції приводить до порушення процесу саморегуляції. Тоді психотерапія повинна бути спрямована на знешкодження тих шляхів, що беруть участь у блокуванні власного досвіду та врахування маркерів порушення процесу саморегуляції. Це може відбуватися в спосіб (мовою гештальт-терапії) подолання інтроекції (незасвоєний досвід, переданий іншими), проекції (відчуження своїх якостей, оскільки вони не відповідають Я-концепції невротика), ретрофлексії (конфлікт між Я і іншими перетворюється у внутрішньо-особистісний конфлікт), конфлюенції (границі між Я і оточуючими стираються; тоді, і слід звертатися до гештальт-молитви: „Я-це Я, а Ти – це Ти...”). Майстерня клієнт-центрованого психотерапевта буде виглядати подібно – відновлення конгруентності клієнта, розпізнання і диференціація власних відчуттів та почуттів стосовно себе та інших. Ціль психосинтезу спрямована на подолання всього того, з чим наше Я ідентифікувало себе, в результаті чого індивід не знає своє справжнє Я, не реалізовує себе у всій повноті. óдтак, переслідується мета здобути переживання чистого Я. В трансактному аналізі виділяють Я батька, Я дитини і Я дорослого, і основне питання стоїть наступним чином: Хто Я? Яка частина мого Я переймає ініціативу в даний момент? В психоаналітичному напрямку теж йдеться про те, щоб повернути втрачені частини себе, і в результаті цього зробити Его більш цілісним та міцним. Проблема Я-концепції є тією центральною темою, котра скоріше об’єднує різні психотерапевтичні школи, аніж їх диференціює.Розширення самосвідомості, відмова від деформуючих захисних механізмів, з однієї сторони є важливою ціллю, а  з іншого боку – інструментом психологічної корекції невротичних особливостей. Через дуже поступове та деталізоване „роздягання Pseudo-Self” при психотерапевтичній та психокорекційній роботі фахівець допомагає клієнту відчути свою автентичність, прийняти себе, що в свою чергу сприяє інтеграційним процесам, вимальовує перспективу стабільного Я. Проблема труднощів криється в формуванні ідентичності та ініціативи (а не безпеки чи ін...). Невротична особистість здатна адекватно сприймати інтерпретацію захистів і переносу, тому в роботі з людьми невротичного складу характеру психотерапевти використовують інтенсивний аналіз, що включає в себе розкриття почуттів, конфліктів, захистів і інтерпретацію переносу. Разом з тим, важливо не забувати, а скоріше постійно мати на увазі і ще одну важливу проблему – складність діагностики донозологічних форм невротичного розвитку. Дане питання постає ще й тому (окрім стертості та недостатньої видності основної симптоматики), що стандартні методи та методики дослідження, на питання яких повинен відповідати сам досліджуваний, часто не проявляють „білих плям”, котрі є причиною, а водночас, і наслідком  Pseudo-Self, що фіксоване в рамках ригідних захисних стратегій. óдтак, досліджуваний чи клієнт, не здатний достовірно об’єктивувати „суб’єктивність” своєї Я-концепції (бо бачить себе лише так і не інакше, як здатен себе бачити), а тому необхідні інші методи дослідження – проективні методики чи то експеримент. Психотерапія у цьому відношенні може бути експериментом спільного пошуку терапевта і клієнта, що дозволяє зробити площину „білих плям” все більш обізнаною. Важливо, щоб клієнт асимілював довід про можливість отримання власного досвіду, а психотерапевт не підтвердив сценарій неврозогенної мами – „мами, що тримає дитину на короткому мотузку”(і особливо хочеться розірвати цей мотузок в підлітковому віці та перейти в інший статус - дорослого).

Башкірєв Володимир

Ужгородський Національний Університет

Коаліція по попередженню насильства в сім”ї

психолог

м.Ужгород

Інтерактивні методи навчання як засіб профілактики насильства у молодіжному середовищі

Підлітковий і юнацький вік – особливі періоди у становленні особистості. В цей час (від 11–12 до 24-25 р.) залежна від дорослих дитина має можливість стати відповідальним і самостійним дорослим, психологічно і соціально зрілою особистістю. Має можливість, а не стає такою автоматично з набуттям повноліття.

У психологічній літературі підлітковий вік визначається як перехідний і критичний. Його кризовий характер полягає у різкому (відносно кількості нових знань та ролей, які має засвоїти особистість, та часу, який на це відводиться) стрибку з дитинства в іншу соціально і психологічно визначену категорію - дорослий.

Підліток стикається з раніше невідомими йому суперечностями у взаєминах між людьми, в яких він губиться.

Підліток водночас є тендітним і сильним, вразливим і небезпечним, він в однаковій мірі є доступним і добру, і злу. Він легко і довірливо прив'язується, але може раптом обірвати, здавалось би, найбільш міцні зв'язки.

Багато труднощів і проблем підлітків пояснюються основною суперечністю його розвитку — рухом до відособлення і соціалізацією.

Смисл процесу відособлення полягає у пошуку підлітком своєї автономії. Такого стану індивідуального буття людини, коли вона усвідомлює свій особистий простір, його межі, здатна співвіднести свою автономію з автономією іншої людини, не допускає порушення кордонів не лише свого особистого, але й фізичного простору.

Відстоюючи свій особистий і фізичний простір, підліток ще не здатний серйозно, з повагою ставитися до автономії інших людей.

З іншого боку, у підлітка появляються нові „дорослі” бажання, потяги, почуття, які спонукають його до більшої активності у соціальному просторі, до урізноманітнення контактів, до вторгнення у сферу інтересів інших людей, до розширення свого поведінкового репертуару.

Ці суперечності роблять його дратівливим, нетерплячим, конфліктним та агресивним.

Відчуваючи себе іншим, майже дорослим, підліток вимагає, щоб і дорослі і однолітки визнавали це.

Ставлення підлітка до старших за нього стає суперечливим: він прагне бути незалежним від оцінок і суджень дорослих, від їх влади над собою, і в той же час прагне бути прийнятим у „клуб дорослих”, наслідує прояви дорослих, шукає порадника, авторитетного дорослого, який допоможе зорієнтуватися у складному, на відміну від звичного напівфантастичного світу дитинства, світі людських взаємин, відчути межу між добром і злом.

Як допомогти такому підлітку знайти відповіді на ці питання?

На питання про які слушно зауважив Едвін Фрідман: „питання –вічні. Відповіді – на сьогоденні ..”

Виходячи з природних закономірностей засвоєння знань, відкритих психологічною наукою, „методика навчання може бути дієвою тоді, коли вона будується на методах і прийомах, що активізують діяльність того, хто навчається, насамперед мислиневу, і служить розумовому розвитку особистості (Б.Ц.Бадмаєв, с.47).

Найбільш повно відповідають зазначеній характеристиці активні методи навчання, що поступово утверджуються в практиці викладання у школах і Вузах

Виділяють три групи методів активного навчання:

а) програмоване навчання;

б) проблемне навчання;

в) інтерактивне(комунікативне) навчання (Там же).

В даній статті розглянемо саме інтерактивні методи навчання, як такі, що виявились ефективними при навчанні підлітків та молоді, підготовці фахівців соціономічних професій (в тому числі педагогів, соціальних працівників, психологів, психотерапевтів, тощо).

За даними науково-методичної літератури „інтерактивним називається таке навчання, яке засновано на психології людських взаємовідношень і взаємодій” (Там же, с.74). Поняття „інтеракція” при цьому включає „внутрішньоособистісну” (різні частини особистості вступають в контакт одна з одною) і міжособистісну (людина вступає в контакт з іншими людьми) комунікацію (Фопель, с.10).

В діяльності викладача центральне місце займає не окремий індивід, а група людей, що взаємодіють між собою, які обговорюють питання, сперечаються, погоджуються між собою, стимулюють й активізують один одного. При застосуванні інтерактивних методів найбільший вплив на інтелектуальну активність має дух змагання, конкуренції, який проявляється тоді, коли люди колективно шукають істину. До того ж, діє такий психологічний феномен, як зараження, і будь-яка думка, висловлена сусідом, здатна мимовільно викликати власну, аналогічну чи близьку до висловленої, чи, навпаки, протилежну. Інтерактивні методи приносять найбільший ефект, не тільки навчальний, а й виховний, коли викладач впливає на обговорення не тільки висловленням науково обґрунтованої точки зору, а й виражає своє особистісне ставлення до проблеми, свою світоглядну та моральну позиції.

Таким чином, при інтерактивних методах навчання спільна навчальна діяльність учнів чи студентів, завдяки участі самого викладача в дискусіях з ними як би на рівних, перетворюється в певну модель соціального спілкування особистостей в реальній творчій (продуктивній) діяльності.

До методів інтерактивного навчання відносять: 1)евристичну бесіду, 2)метод дискусії, 3)”мозковий штурм”, 4)метод ”круглого стола”, 5)метод „ділової гри”, 6) конкурси практичних робіт з їх обговоренням, 7)тренінг.

В практиці вони виступають не „в чистому вигляді”, а їх елементи втілюються різною мірою в різні форми занять. (Бадмаєв, с.74-94).

Предметом нашого наукового інтересу є тренінг як один з методів інтерактивного навчання. Його застосування в практиці викладання в умовах університету нами було започатковано в рамках викладання соціальної психології для студентів, майбутніх фахівців соціальної роботи.

З 2005 року кафедрою соціальної роботи УжНУ спільно з громадською організацією „Коаліція по попередженню насильства в сім”ї” реалізується соціальний проект „Об”єднаймо наші зусилля за життя без насилля”. Основною складовою проекту є підготовка волонтерів з числа студентів соціальної роботи до проведення профілактичних інтерактивних занять з учнівською молоддю з проблем насильства. Така підготовка відбувається в тренінговій формі

Специфікою останньої Школи волонтера стало максимальне широке використання ідей інтерактивного навчання в підготовці студентів. Так, вони були залучені і до створення моделі інтерактивного заняття, і отримали досвід проведення тематичних занять з учнями шкіл міста, і мали супервізійний супровід (можливість пропрацювати, при необхідності – відкорегувати – як професійну, так і особистісну позицію в ставленні до проблем насильства).

До “Школи волонтерів” було залучено 27 учасників- студентів кафедри соціальної роботи та філологічного факультета УжНУ, практичної психології ЗІ ім.А.Волошина МАУП, молодіжного центра “Дозвілля” Ужгородської міської Ради.

Всього відбулось 5 занять Школи волонтера.

Перше і друге заняття – представлення тематичного матеріалу представниками „Коаліції”, ознайомлення з планованими заходами в рамках проекту, узгодження взаємоочікувань, внесення пропозицій студентами, проводилось у двох підгрупах (12 і 15 осіб відповідно) для забезпечення можливості активної участі кожного.

Третє заняття спрямовувалась на згуртованість та підбір оптимального складу трійок для роботи в ЗОШ. Також були опрацьовані складові інтерактивного заняття для учнівської молоді, узгоджено графік роботи волонтерів. Елементи інтерактивного заняття, які представлялись трійками, відразу обговорювались в групі з акцентом на сильних сторонах роботи студентів, моделювались складні ситуації, які можуть виникати в учнівських групах, знаходились потенційно можливі виходи з таких ситуацій.

Чотири трійки волонтерів провели інтерактивні заняття з молоддю в ЗОШ № 3 та 6 м.Ужгорода, угорській гімназії, Ужгородській гімназії, та в Благодійному фонді “Нова сім”я”(для дітей-сиріт міста). Вперше заняття було апробоване і в студентській аудиторії Загалом охоплено 244 особи віком 14-22 роки, з яких чверть - юнаки.

По завершенні роботи для волонтерів знов у підгрупах були проведені четверте і п”яте заняття Надана емоційна підтримка та фахові коментарі отриманому досвіду, відбувся зворотній зв”язок між членами робочих трійок та координатором роботи волонтерів, узгоджено наміри студентів щодо співпраці з “Коаліцією” в майбутньому.

Серед позитивних результатів проведеної роботи були відмічені переваги інтерактивних форм роботи з цільовими аудиторіями: безпосередня взаємодія дозволяла оперативно опрацьовувати актуальні запити учасників (в тому числі і щодо психокорекції власного досвіду пережитого насильства), допомагати їм в плануванні організації самодопомоги та уточнювати поверхневі уявлення про феномен насильства, його види, причини та наслідки.

Спостерігалось підвищення інтересу у студентів до інтерактивних методів роботи з молоддю та зацікавленість у набутті навичок конструктивного спілкування між з собою та з майбутніми клієнтами. Слід відмітити і більш усвідомлений вибір студентами тем наукових робіт, пов”язаних з проблемами насильства в нашому суспільстві.

Напрацьована спільно зі студентами модель інтерактивного заняття з профілактики насильства у молодіжному середовищі коротко може бути представлена таблицею.

План проведення інтерактивного заняття з підлітками 15-18 років з формування навичок запобігання і протидії насильству (Загальна тривалість 45 хвилин)

Вид роботи

Тривалість

Необхідні матеріали

Примітка

1.

Вступне слово

5 хв

Текст передмови (1 частина)

2.

Робота в малих групах

15 хв

По 2 аркуші А4 різного кольору на кожну групу, маркери чи фломастери, скотч, ножиці, класна дошка

3.

Інформаційне повідомлення

5 хв

Визначення видів насильства згідно Закона “Про попередження насильства в сім”ї”

Ксерокопії для кожного учня чи унаочнення на дошці

4.

Приклад переносу емоцій

5 хв

Ксерокопії малюнка Бідструпа

(1 на учнівський стіл)

можливі інші стимульні матеріали

5.

Вправа “Естафета протидії насильству”

10 хв

Індивідуальні зошити учнів; список організацій, служб, до яких підлітки можуть звернутися за допомогою

6.

Підсумки

5 хв

(Повна розробка виходить окремим виданням “Формування навичок запобігання та протидії насильству: що можуть робити спеціалісти?” підготовленою „Коаліцією з попередження насильства в сім”ї” в результаті узагальнення напрацьованого досвіду).

Матеріал допомагає вибудовувати заняття з формування у молоді чітких уявлень про механізми виникнення насильницьких проявів в людських стосунках, одночасно представити мережу місцевих організацій, діяльність яких орієнтована на запобігання та протидію насильству, замотивувати учасників занять до самоаналізу стереотипів поведінки зі значимими людьми, заохотити до розбудови ненасильницьких взаємовідносин.

Пропонована модель інтерактивного заняття апробована в групі волонтерів “Коаліції”. Була представлена на відкритій виховній годині для учнів 9 класу Ужгородської гімназії і отримала позитивні відгуки завучів з виховної роботи шкіл області, які були присутні на занятті.

Розширення ідеї запровадження інтерактивних методів навчання як засобу профілактики насильства у молодіжному середовищі передбачає продовження роботи волонтерів в учнівських колективах, поширення її в студентських групах, популяризація інтерактивних методів серед широкого кола спеціалістів, дотичних до попередження та розв”язання проблем насильства.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологи. Учеб.-метод.пособие для преподават. и аспирантов вузов. – М., 1999.

 2. ФопельК. Технология ведения тренинга. Теорія и практика. Пер.с нем. – М., 2003.

Березовська Лариса Іванівна

викл Закарпатської філії Київського Славістичного університету,

практ. психологСкачать документ

Похожие документы:

 1. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 2. Завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

  Документ
  Родименко І. М., начальник відділу соціального захисту дитинства головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук.
 3. Рекомендації онмцппіср щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2009/2010 н р

  Документ
  В сучасному українському суспільстві освіта розглядається як стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені.
 4. “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”

  Документ
  Резолюція круглого столу на тему: “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”…… ……… 4
 5. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.

Другие похожие документы..