Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Во-первых: Задача государственной системы образования – сохранить преемственность культурной традиции народов, создавших и населяющих наше государств...полностью>>
'Конкурс'
Работа выполняется на стандартных двойных тетрадных листах (в широкую линейку) аккуратным чётким подчерком синими (фиолетовыми) или чёрными чернилами...полностью>>
'Программа'
Литературной тропой – к постижению классики: учебно – познавательная экскурсия в музей-заповедник А.А.Блока (село Шахматово Солнечногорского района Мо...полностью>>
'Документ'
Ерзовское городское поселение организовано в 1777 году, расположено в Cеверовосточной части района и граничит на севере с Каменским сельским поселени...полностью>>

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика і обсяг

пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

3 семестр

Модуль №1 „Мова С++ в системному програмуванні”

1.1

Вступ. Література. Огляд програми, мета та задачі викладання курсу “Системне програмування”. Види занять та форми звіту. Короткий екскурс до історії розвитку системного програмування.

2

2

1.2.1

Основні поняття і визначення. Програми і програмне забезпечення. Етапи підготовки програми.

2

2

1.2.2

Мова С++: історична довідка, загальна характеристика, основні переваги для використання у системному програмуванні . Підготовка до виконання і виконання програм в операційному середовищі MS DOS. Підготовка до виконання і виконання програм в операційному середовищі MS Windows.

2

2

1.3.1

Поняття типу даних. Змінні і константи. Основні типи даних у мові С++: загальна характеристика, машинне представлення, опис даних у програмі. Числові, символьні і строкові константи.

2

2

1.3.2

Арифметичні операції й арифметичні вирази. Операції відношення, логічні операції і логічні вирази. Умовна операція. Автоматичне перетворення типів і операція приведення.

2

2

1.4

Масиви змінних як однорідні статичні структури даних. Рядки символів. Ініціалізація змінних і масивів. Керуючі конструкції мови С++.

2

2

1.5.1

Адреси і вказівники. Операції одержання адреси і непрямої адресації. Ототожнення масивів і вказівників. Адресна арифметика. Вказівники на масиви.

2

2

1.5.2

Масиви вказівників і багатомірні масиви. Динамічне виділення пам'яті під масиви. Ініціалізація вказівників

2

1

1.6

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №1

18

16

Модуль №2 „Особливості написання системних програм”

2.1.1

Функції в мові С++. Формальні і фактичні параметри. Механізм передачі параметрів.

2

1

2.1.2

Значення, що повертаються. Використання вказівників як аргументів функцій. Попередній опис функцій. Аргументи командного рядка.

2

1

2.2.1

Введення і виведення у мові С++: загальні концепції. Файли даних і каталоги файлів. Внутрішня організація і типи файлів.

2

1

2.2.2

Стандартні функції для роботи з файлами і каталогами. Зовнішні пристрої як спеціальні файли. Організація обміну зі стандартними зовнішніми пристроями.

2

1

2.3

Загальна структура програми мовою С++. Час існування і видимість змінних. Блоки. Класи пам'яті. Автоматичні, зовнішні, статичні і реєстрові змінні. Рекурсивні функції. Реалізація рекурсивних алгоритмів. Препроцесор мови С++: файли, що включаються, символічні імена і макровизначення.

2

2

2.4.1

Структури в мові С++: основні поняття. Масиви структур. Вказівники на структури. Вкладення структур.

2

2

2.4.2

Структури і функції. Об'єднання. Перерахування. Визначення і використання нових типів даних. Класи імен.

2

2

2.5

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №2

16

11

Усього за 3 семестр

34

27

4 семестр

Модуль №3 „Програмування на мові асемблер”

3.1.1

Структурна схема персонального комп'ютера.

2

2

3.1.2

Принципи мікропрограмного керування

2

2

3.2.1

Програмна модель мікропроцесора. Поняття регістрів

2

2

3.2.2

Регістри користувача. Регістри загального призначення. Описання використання регістрів загального призначення

2

2

3.2.3

Системні регістри. Описання використання системних регістрів. Регістри керування. Описання використання регістрів керування

2

2

3.3.1

Команди та інструкції. Макрокоманди. Директиви

2

2

3.3.2

Рядки коментарів. Синтаксис асемблера. Типи даних.

2

2

3.3.3

Описання операторів. Оператори і їх пріоритет

2

2

3.4

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №3

18

17

Модуль №4 „Структурні елементи у мові асемблер”

4.1.1

Особливості описання і використання одновимірних масивів.

2

2

4.1.2

Двовимірні масиви. Типові операції з масивами.

2

2

4.2

Шаблони структури. Екземпляр структури. Звернення до елементів структури. Особливості використання об’єднання. Поняття записів. Використання записів при зверненні до пам’яті

2

2

4.3

Поняття про макродирективи мови асемблер. Правила використання макродиректив. Псевдооператори. Макрокоманди. Директиви умовної компіляції.

2

2

4.4.1

Поняття переривань. Поняття функцій переривань. Переривання DOS та BIOS

2

2

4.4.2

Особливості обробки переривань під Windows ХР

2

2

4.5.1

Правила описання асемблерних вставок в мовах високого рівня. Вплив типу компілятора на роботу асемблерних вставок

2

2

4.5.2

Використання асемблерних вставок в візуальних компіляторах. Використання асемблерних вставок для управління апаратною частиною комп’ютера в операційній системі Windows ХР

2

1

4.6

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №4

18

16

Усього за 4 семестр

36

33

Усього за навчальною дисципліною

70

60

2.2.2 Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг

пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

Заняття

СРС

1

2

3

4

3 семестр

Модуль №1 „Мова С++ в системному програмуванні”

1.1

Розробка імітації входження в систему. З елементами розробки команд по зміні і коригуванню імен та паролів

2

2

1.2

Базові типи даних і введення-висновок.

Арифметичні операції і математичні функції мови

2

2

1.3

Бітові операції

2

2

1.4

Робота з матрицями. Структури і масиви структур

2

2

Усього за модулем №1

8

8

Модуль №2 „Особливості написання системних програм”

2.1

Покажчики, масиви, символьні рядки і функції

2

2

2.2

Перевірка обладнання, керування клавіатурою

2

2

2.3

Керування таймером під системою Windows 98

2

2

2.4

Керування відеоадаптером під системою Windows 98. Розробка драйверів обладнання для DOS

3

2

Усього за модулем №2

9

8

Усього за 3 семестр

17

16

4 семестр

Модуль №3 „Програмування на мові асемблер”

3.1

Введення та виведення тексту командами мови асемблер

2

4

3.2

Заміщення прописних літер строчними командами мови асемблер

2

2

3.3

Робота з таблицею ASCII в мові асемблер

2

2

3.4

Робота з одновимірними та двовимірними масивами в мові асемблер

2

2

Усього за модулем №3

8

10

Модуль №4 „Структурні елементи у мові асемблер”

4.1

Організація виведення дати та часу на екран

2

2

4.2

Вирішення задачі перетворення з однієї кодової таблиці в іншу

2

2

4.3

Виведення списку файлів в поточному каталозі

2

2

4.4

Використання асемблерних вставок в мовах високого рівня

2

1

4.5

Використання асемблерних вставок для організації роботи з перериваннями у системі Windows

2

2

Усього за модулем №4

10

9

Усього за 4 семестр

18

19

Усього за навчальною дисципліною

35

35Скачать документ

Похожие документы:

  1. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (1)

    Документ
    Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 502/03 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 6.091500 “Системне програмування”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”, індекс: НБ-4-8.

Другие похожие документы..