Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
3. Предложить администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан разработать и утвердить аналогичные муниципальные прог...полностью>>
'Документ'
В целях обеспечения готовности органов управления, сил и средств МО «Ленский муниципальный район» к действиям по предупреждению и ликвидации возможны...полностью>>
'Документ'
Контактная, неорганизованная общность, характеризующаяся высокой степенью конформизма составляющих её индивидов, действующая эмоционально и относитель...полностью>>
'Реферат'
Я дружу с книгой давно. Сначала для меня читали мама и папа, а теперь я сама могу в любое время сесть и прочесть какую-нибудь сказку или стихотворени...полностью>>

Програма бест-зарплата пропонує облік праці та заробітної платні для малих І середніх підприємств. Вона дуже проста в користуванні І не вимагає від користувача тривалого навчання та спеціальних комп’ютерних знань.

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

БЕСТ-ЗАРПЛАТА

Програма БЕСТ-ЗАРПЛАТА пропонує облік праці та заробітної платні для малих і середніх підприємств. Вона дуже проста в користуванні і не вимагає від користувача тривалого навчання та спеціальних комп’ютерних знань.

Програма дозволяє повністю автоматизувати розрахунок заробітної платні по підприємству.

При будь-якому Вашому коригуванні даних по заробітній платні її розрахунок відбувається автоматично.

Розробники програми пропонують Вам типовий перелік видів оплат, фондів та їх нарахування. Ви можете користуватися як повним переліком видів оплат та фондів, встановленим по замовченню, так і налагодити та працювати із власним переліком, що містить лише потрібні саме Вам види оплат.

Вам також пропонують готові типові комплекти бухгалтерських звітів, що орієнтовані на підприємства з різними видами діяльності, та комплекти звітів до державних органів. БЕСТ-ЗАРПЛАТА автоматично формує звіти згідно вимог державних структур, до яких подається звітність. Якщо Ви вже користуєтесь програмним комплексом БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС (система формування звітів до державних структур), то програма передасть звітні документи в працюючий комплекс БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС автоматично.

Простий та універсальний механізм імпорту даних дозволить Вам легко інтегрувати програму БЕСТ-ЗАРПЛАТА із системами бухгалтерського обліку та управління підприємством, що працює у Вашій установі.

Програма легко і гармонічно інтегрується із системою 1С Підприємство 7.7, виконуючи як імпорт з указаної системи (довідник працівників та план рахунків), так і експорт даних до неї (довідник працівників та проведення по заробітній платі). Для цього Вам лише треба при первинному настроюванні програми налагодити зв’язок із системою 1С Підприємство 7.7, що працює на Вашому підприємстві.

Програма постачається разом з демонстраційними прикладами, які передбачають розрахунки заробітної платні для підприємств з різними видами діяльності і різними структурами. Демонстраційні приклади допоможуть Вам без проблем опанувати програмним комплексом та обрати специфічні, притаманні лише Вашій установі настройки системи. Якщо на Вашому підприємстві заробітна платня розраховується за типовою схемою приклада, настроювання проводити не потрібно.

Ви отримуєте автоматичний розрахунок заробітної платні по Вашому підприємству одразу після внесення необхідних для розрахунку даних стосовно Вашої установи. При цьому усі настроювання системи залишаються в тому вигляді, в якому вони були налагоджені Вами при роботі з демонстраційним прикладом.

Програма підтримує систему допомоги, за допомогою якої Ви легко розв’яжете всі Ваші питання стосовно роботи з комплексом.

Програма постачається користувачам на компакт-диску, обладнаному системою автоматичного запуску. Якщо Ваш комп’ютер підтримує таку функцію, Вам досить помістити диск у CD-ROM. На моніторі з’явиться зрозуміле меню. Після натиснення кнопки Встановити запуститься програма - інсталятор, яка встановить програмний комплекс на комп’ютер.

В разі, якщо Ваш комп’ютер не підтримує функцій автоматичного запуску дисків, встановлення програм запуску відбувається таким чином.

 1. Встановіть компакт-диск у CD-ROM.

 2. В панелі задач Windows натисніть Пуск / Виконати (Start / Run).

 3. В діалоговому вікні натисніть кнопку Огляд (Browse) та виберіть пристрій CD-ROM. Знайдіть та двічі натисніть на файл Setup.exe.

 4. Натисніть на кнопку OK.

 5. Послідовно виконуйте інструкції програми - інсталятора.

Програма проста в роботі, Ви легко зможете користуватися нею. Запорука тому – зрозуміла система меню та вікон. В усіх вікнах та режимах застосовуються спільні принципи управління та навігації.

Після запуску програми перед Вами відкривається головне вікно з реєстром особових рахунків робітників у вигляді розрахунково-платіжній відомості. З нього відбувається доступ до всіх режимів роботи з програмою та програмних модулів.

Ви можете провести індивідуальне настроювання виглядів реєстрів особових рахунків та виглядів документів для розрахунку заробітної платні, обрати сортування та фільтри для реєстру, встановити сортування та фільтри користувача, відредагувати інші параметри.

Панель інструментів вікна з інтуїтивно зрозумілими значками та підказками, контекстне меню, яке з’являється при натисканні правої клавіші мишки, та клавіші швидкого виклику дозволять легко виконати всі дії з настроювання програми та подальше працювати з нею. Система допомоги, в яку Ви можете потрапити після натиснення кнопки F1 чи після вибору стандартної кнопки допомоги на панелі інструментів, відповість на всі Ваші питання стосовно роботи з програмою.

Для користування програмою з даними, що стосуються Вашого підприємства, Вам слід спочатку вилучити дані демонстраційного приклада. Для цього в меню головного вікна програми виберіть пункт Сервіс / Початок промислової експлуатації. Якщо при роботі з демонстраційним прикладом Ви налагодили специфічні, притаманні Вашій установі настроювання системи, то при вилученні демонстраційного приклада налагоджені настройки не вилучаються.

Заповніть картку Вашої установи та заповніть чи імпортуйте список працівників підприємства і дані попередніх періодів. Заповніть та відкоригуйте індивідуальні довідники та графік роботи, що стосуються Вашого підприємства.

Уся необхідна для розрахунків інформація про співробітника знаходиться в особовому рахунку працівника. Програма також надає можливість зберігати в особовому рахунку фотографію працівника. Ви можете переглянути, відредагувати чи вилучити особові рахунки працівників, створити особовий рахунок для нового працівника, відкоригувати види оплат.

Програма передбачає можливість коригування типових програм розрахунку нарахувань і утримань та програм нарахування до фондів. Ви можете відредагувати типові програми таким чином, щоб вони виконувати специфічні, притаманні лише Вашій установі розрахунки. Ви також маєте можливість додати свої власні види нарахувань, утримань та нарахувань до фондів і створити свою власну програму їх розрахунку.

При необхідності відкоригувати групи пов’язаних між собою видів нарахувань та утримань чи фондів Вам слід відредагувати Таблицю входжень.

Останній крок - вибір необхідного поточного періоду.

Розрахунок заробітної платні працівника виконується автоматично при формуванні розрахункової відомості чи розрахункового листа. Будь-яке проведене Вами коригування викликає автоматичний перерахунок заробітної платні за обраний період. Робочі часи (дні) та суми видів оплат обраному працівнику Ви можете відкоригувати як в безпосередньо в самому реєстрі працівників, так і в розрахунковому листі обраного працівника, який служить для більш детальнішого перегляду стана рахунку робітника. При цьому внесена Вами інформація буде підсвічена блакитним кольором.

Перерахунок заробітної платні виконується автоматично і при коригуванні Вами планових даних, таких, як оклад, відпрацьований час. І в реєстрі працівників, і в розрахунковому листі обраного працівника Ви маєте можливість як коригувати автоматично розраховані суми по основним видам оплат, так і додавати до розрахунку заробітної платні працівника додаткові види нарахувань чи утримань, наприклад, відпустки, премії і т.п. Після введення Вами даних про відпустки чи лікарняні листки відпрацьований час робітника буде скоригований автоматично. Якщо час відпустки чи лікарняного листка стосується попередніх періодів, то при розрахунку заробітної платні відбувається автоматичні сторнування нарахованих в тих періодах сум та перерахунок податків. В розрахунковому листі за поточний період в цьому випадку інформація про вказані види оплат буде підсвічена червоним кольором.

Ви маєте можливість додавати види оплат як кожному обраному працівнику, так і одразу обраній Вами в реєстрі групі працівників. Для тих сум оплат, що були розраховані автоматично, Ви можете переглянути пояснення розрахунку суми оплати у вигляді детального протоколу. Це стосується як основних видів оплат, так і відпусток, лікарняних листів та тих видів премій, для яких сума оплати розраховується стосовно введених Вами відсотків. Обираючи попередні періоди, Ви маєте можливість переглянути та при необхідності коригувати архівну інформацію по заробітній платні як в реєстрі, так і в розрахунковому листку працівника. При цьому будуть збережені усі Ваші коригування даних стосовно поточного періоду.

Після всіх необхідних коригувань Ви можете сформувати та роздрукувати платіжні відомості та обраний Вами комплект звітів.

В комплект звітів програми БЕСТ–ЗАРПЛАТА входять усі необхідні згідно законодавству України звіти. Звітні документи формуються програмно згідно вимог державних структур, до яких подається звітність. При зміні законодавства розробник підтримує в актуальному стані всі розрахунки та звіти, які становляться доступними для подальшого користування одразу після оновлення Вами програми.

Усі сформовані в програмі БЕСТ-ЗАРПЛАТА бухгалтерські звітні форми і звітні документи можуть бути не тільки роздруковані, а і збережені у файлах для подальшої роботи з ними.

З указівкою відповідного параметра при формуванні звітів програма автоматично передасть сформовані звітні документи в працюючий комплекс БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС (система формування звітів до державних структур) до:

 • податкової інспекції

 • статистичних органів

 • пенсійного фонду

 • фондів соціального страхування.

Ви можете користуватися як повним типовим комплектом бухгалтерських звітних форм та звітів, встановленим по замовченню, так і налагодити та працювати із власним комплектом, що містить лише потрібні Вам форми звітності. В разі відсутності необхідного документу скористуйтеся редактором звітів, який дозволить легко створити власний бухгалтерський звіт.

При опануванні програми радимо Вам користуватися Системою допомоги програми, яка з’являється на екрані після натиснення кнопки F1 чи після вибору стандартної кнопки допомоги на панелі інструментів. Обрав в Системі допомоги підрозділ Технологія роботи / Технологія роботи з програмою, Ви отримуєте детальну покрокову інструкцію стосовно порядку роботи.

Після встановлення програма працює в демонстраційному режимі. В даному режимі в програмі блоковані функції закриття періоду та оновлення системи. Перехід до повнофункціонального режиму роботи здійснюється після введення коду ліцензії в настроєну систему. Код ліцензії видає розробник програми або його офіційні дилери.

При цьому забезпечується постійний супровід та технічна підтримка всіх легальних користувачів БЕСТ-ЗАРПЛАТА – телефонна гаряча лінія, консультації в пунктах та офісах розробника та його дилерів, своєчасне отримання пакетів оновлень до програми і т.п.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський університет туризму, економіки І права «Основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління
 2. Актуальні проблеми сучасної економічної науки

  Документ
  Собко О.М., директор Українсько-польської програми фінансів і страхування ТНЕУ, к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Другие похожие документы..