Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» п. Спирово. Расположена по адресу: Тверская обл, п. Спирово ул. Дачная д.1...полностью>>
'Документ'
Имя Даниила Хармса является одним из самых загадочных в истории русского авангарда и в истории современной русской культуры. Размышляя о творчестве Х...полностью>>
'Программа'
Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине «Основы идеологии белорусского государств...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре методики русского языка и литературы государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «...полностью>>

Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07)

Главная > Литература
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Общие вопросы медицины

1. 61(07)

М54 Методичні матеріали до державної атестації випускників з спеціальностей 7.110101 лікувальна справа. 7.110104 педіатрія. - Івано-Франківськ, 2008 . - 595 с.

2. 61

Р33 Реєстр галузевих нововведень. (Випуск 28-29) . - К., 2008 . - 251 с.

2. Фармакология

1. 615.1(09)

Х76 Хоменко, В.Н. История аптечного дела в Донбассе. - К.: МОРИОН, 2008. - 272 с.

3. Онкология

1. 616-006(075.8)

В41 Вибрані лекції з клінічної онкології : навч. посібник. - Луганськ: Луганська обл. друкарня, 2009 . - 560 с.

2. 616-006(075.8)

Л43 Лекции по клинической онкологии: учебное пособие. - Луганск: Луганская обл. типография, 2009 . - 586 с.

4. Патологическая физиология

1. 616-092

П20 Патологічна фізіологія. Ч. 1: Нозологія : книга в трьох частинах. - Львiв: Сполом, 2009. - 290 с.

5. Болезни сердечно-сосудистой системы

1. 616.1/4

А Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов: рук -во для врачей. - К.:Книга плюс, 2008 . - 421с.

6. Пульмонология

1. 616.24

Р32 Регеда, М.С. Запальні захворювання легенів та бронхів. - Львiв, 2009 . - 206 с.

7. Гастроэнтерология

1. 616.36

Б12 Бабак, О.Я. Роль и место антигомотоксической терапии в лечении болезней печени. - К.: Книга плюс, 2008. - 202 с.

2. 616.37

К64 Кондратенко, П.Г. Острый панкреатит. - Донецк, 2008 . - 352 с.

8. Дерматология

1. 616.5

З-99 Зяблицев, С.В. Синдромы атопической болезни. - Донецк, 2008. - 260 с.

9. Неврология

1. 616.8(09)

Т16 Талейсник, С. Записки врача . - Holland house, 2008. - 231 с.

2. 616.83

Е57 Ельский, В.Н. Нейрогормональные регуляторные механизмы при черепно-мозговой травме. - Донецк, 2008 . - 240 с.

3. 616.83

Е57 Ельский, В.Н. Моделирование черепно-мозговой травмы. - Донецк: Новый мир, 2008 . - 140 с.

4. 616.83

К14 Казаков, В.Н. Прионные болезни. - Донецк: Донбасс, 2009 . - 444 с.

10. Хирургия

1. 617-089

С40 Сироид, Д.В. Техника оперативных навыков врача . - Донецк:Норд-Пресс, 2009. - 223 с.

II. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Т3(4УКР)

Н35 Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні . - К.:Вид-во ім. Олени Теліги, 2008 . - 1000 с.

2. Ч73

І-66 Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матеріали конференції (23-24 жовтня 2008 р., Донецьк). - Донецьк, 2008 . - 177 с.

3. Ш6(4РОС=РУС)6

Л84 Лункин, Г.М. Выше страха смерти. - Донецк: ФЛП Дмитренко, 2009. - 188 с.

4. Щ13

М64 Міртала Пилипенко. Скульптор і поет. - Нью-Йорк; Київ: Місіонер, 2007. - 136 с.

III. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

  1. Диссертации на соискание научной степени доктора

медицинских наук

1. Г567 Гнилорибов, А.М. Обгрунтування індивідуальної патогенетичної базисної терапії та її ефективність у хворих на ревматоїдний артрит (клініко-експериментальне дослідження) : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.12) . - Донецьк, 2008. - 392 с.

  1. Диссертации на соискание научной степени кандидата

медицинских наук

1. Б192 Бакер, Іяд Дж. Ш. Субкардіальна резекція шлунка при захворюванні на рак : дис. ... канд. мед. наук (14.01.07). - Донецьк, 2008. - 127 с.

2. Б36 Бевзенко, Т.Б. Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові і ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеродермію : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12). - Донецьк, 2009. - 141 с.

3. Б93 Бутенко, Є.В. Порівняльна оцінка методів ад'ювантної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні раку молочної залози (рандомізоване дослідження) : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07). - Донецьк, 2008. - 162 с.

4. В18 Варавка, І.П. Роль натрійуретичних пептидів у ремоделюванні серця та судин у хворих на гіпертонічну хворобу : дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Запорiжжя, 2009. - 167 с.

5. Г178 Галютіна, О.Ю. Метаболічні фактори ризику у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з перебігом захворювання та характером фармакотерапії : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12). - Вінниця, 2008. - 195 с.

6. Г631 Гольдіс, І.В. Особливості порушень структури та функції лівого шлуночка серця у хворих на цукровий діабет 2 типу із діабетичною нефропатією та шляхи їх корекції : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02). - Донецьк, 2008. - 130 с.

7. Г646 Гомозова, О.А. Клініко-патогенетичне значення змін пуринового обміну, мікроелементного статусу та їх корекція у хворих на ревматоїдний і реактивний артрити : дис. ... канд. мед. наук(14.01.12) . - Донецьк, 2008 . - 167 с.

8. З-378 Зауральський, Р.В. Діагностика, лікування і профілактика перинатальних ускладнень при ізоімунізації за антигенами системи АВ0 : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2008 . - 126 с.

9. Н636 Ніколенко, О.Ю. Порушення імунітету, оксидантної та антиоксидантної систем при хронічному гепатиті С (клініко-експериментальне дослідження): дис. ... канд. мед.наук (14.03.08). - Донецьк, 2009 . - 192 с.

10. С28 Северін, М.О. Клініко-патогенетичне значення змін вмісту металів в організмі хворих на остеоартроз : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12).. - Донецьк, 2008 . - 203 с.

11. Я927 Яценко, В.Ю. Діагностика, лікування та профілактика рецидивів функціональних кіст яєчників у дівчат-підлітків на тлі запальних захворювань геніталій : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2008 . - 190 с.

3.3. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени доктора медицинских наук

1. Г206 Гармаш О.І.-Клініко-функціональне обгрунтування диференційованого застосування фізичних чинників в санаторно-курортному лікуванні дітей з запальними захворюваннями суглобів: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.33)/ О.І. Гармаш; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2007. - 39 с.

2. Г429.-Геряк С.М.-Структурно-функціональні порушення в системах забезпечення вагітності та пологів у жінок із субклінічним гіпотиреозом: профілактика, лікування та прогнозування ускладнень: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01)/ С.М. Геряк; Одеський мед. ун-т . - Одеса, 2008. - 40 с.

3. Д396.-Децик О.З.-Медико-соціальне обгрунтування системи управління здоров'ям жінок в інволюційному періоді: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03)/ О.З. Децик; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2008. -36 с.

4. Д361.-Дерев'янко Л.П.-Стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової та симпато-адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випромінення та коригування виявлених порушень: автореф. дис. ... д-ра біол. наук (03.00.01)/ Л.П. Дерев'янко; Науковий центр радіаційної медицини. - К., 2007. - 39 с.

5. Д427.-Джужа Д.О.-Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.23)/ Д.О. Джужа; Ін-т онкології. - К., 2007. - 40 с

6. Д792.-Дубініна В.Г.-Прогнозування та рання діагностика пухлинних захворювань ендометрія : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01)/ В.Г. Дубініна; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2007. - 35 с.

7. Д991 Дягіль І.С.-Стан гемопоезу та закономірності формування онкогематологічної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.01, 14.01.31)/ І.С. Дягіль; Науковий центр радіаційної медицини .-К., 2006. - 43 с.

8. Д994 Дядик О.О.-Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікувальний патоморфоз, прогнозування перебігу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.02)/ О.О. Дядик; Кримський мед. ун-т ім.С.І.Георгієвського. -Сімферополь, 2006. - 37 с.

9. К21 Карабань, М.В. Комплексна патогенетична терапія хвороби Паркінсона (клінічні, діагностичні, медико-соціальні аспекти) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.15). - К., 2007 . - 33 с.

10. К316 Кашуба, М.О. Професійне здоров'я електрозварників в Україні і шляхи його покращення : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.01) . - К., 2007 . - 32 с.

11. К325 Кваша, В.П. Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21) . - Харкiв, 2007 . - 32 с.

12. К548 Князькова, І.І. Клініко-гемодинамічні, патогенетичні механізми розвитку післяінфарктної дисфункції лівого шліночка та можливості її фармакологічної корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) . - Харкiв, 2007 . - 44 с.

13. К562.-Коваленко О.Є.-Клініко-діагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально-базилярному басейні при патології шийного відділу хребта: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.15)/ О.Є. Коваленко; Нац. мед. академія післядипломної освіти.- К., 2007. - 36 с.

14. К59 Козаренко, Т.М. Променеві методи дослідження в діагностиці та оцінці ефективності лікування гестаційної трофобластичної хвороби : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.23). - К., 2007. - 34 с.

15. К648 Коноплянко, В.О. Вісцеральні функції організму на різних стадіях естрального циклу, при гонадній недостатності та її корекції : дис. ... канд. мед. наук (14.03.03). - Донецьк, 2008 . - 168 с.

16. К695 Корсунська, Л.Л. Вікові особливості взаємозв'язків гемодинаміки, біоелектричної активності, метаболізму головного мозку у розвитку цереброваскулярної патології : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.15). - Харкiв, 2007. - 36 с.

17. К772 Кравченко, В.М. Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну : автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (14.01.32). - К., 2007. - 36 с.

3.4. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени кандидата медицинских наук

1. Г124.-Гавриленко М.А.-Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / М.А. Гавриленко; Ін-т стоматології.- Одеса, 2008. - 19 с.

2. Г14.-Гай О.Ю.-Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / О.Ю. Гай; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2008. - 19 с.

3. Г14.-Гайдаєв Ю.О.-Наукове обгрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров'я народу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03)/ Ю.О. Гайдаєв; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2007. - 26 с.

4. Г142.-Гайдучок І.Г.-Взаємозв'язки хламідійної інфекції та імунодефіциту: імунопатогенез та імунодіагностика: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / І.Г. Гайдучок; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопiль, 2008. - 18 с.

5. Г152.-Галаченко О.О.-Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і N-ацетилцистеїну (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / О.О. Галаченко; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2008. - 24 с.

6. Г157.-Галінська В.О.-Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia pneumoniae: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) / В.О. Галінська; Ін-т фтизіатрії і пульмонології. - К., 2007. - 20 с.

7. Г296.-Гейнц Н.Є.-Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "Сімейні пологи": автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Н.Є. Гейнц; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2008. - 21 с.

8. Г37.-Герасименко Л.В.-Особливості порушень периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та їх корекція лізоноприлом і метопрололом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Л.В. Герасименко; Ін-т гастроентерології . - Дніпропетровськ, 2007. - 21 с.

9. Г37.-Герасименко Є.О.-Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Є.О. Герасименко; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака. - Донецьк, 2007. - 23 с.

10. Г371.-Герасимова Л.М.-Оцінка факторів ризику раку шлунка в системі скринингу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / Л.М. Герасимова; Нац. ін-т раку. - К., 2008. - 22 с.

11. Г371.-Герасютенко Д.Е.-Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / Д.Е. Герасютенко; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.

12.Г498.-Гінчицька Л.В.-Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріектомії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Л.В. Гінчицька; Тернопільський мед. ун-т. -Тернопiль, 2008. - 20 с.

13. Д131.-Давидова А.Г.-Особливості формування алергічних захворювань у підлітків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / А.Г. Давидова; Ін-т гастроентерології . - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.

14. Д182.-Данилішина М.В.-Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.02) / М.В. Данилішина; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця. -К., 2007. - 19 с.

15. Д215.-Дацюк І.О.-Спадковий рак молочної залози: клінічні, морфологічні та імуногістохімічні особливості: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / І.О. Дацюк; Ін-т експериментальної патології,онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького. - К., 2008. - 19 с.

16. Д217.-Дащенко Ю.О.-Ефективність різних варіантів периопераційної інтенсивної терапії гострої печінкової недостатності у хворих з обтураційною жовтяницею: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / Ю.О. Дащенко; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2008. - 20 с

17. Д261.-Дегтярьова О.В.-Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.В. Дегтярьова; Харківський мед. ун-т. - Харкiв, 2008. - 19 с.

18. Д395.-Дехтярьов Ю.П.-Руховий режим та рівень фізичного здоров'я людини в зв'язку з ризиком розвитку ішемічної хвороби серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.24) / Ю.П. Дехтярьов; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с.

19. Д403.-Джафар А.Х.-Профілактика та лікування ранових ускладнень після грижовисічення з алопластикою з приводу защемленої грижі: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / А.Х. Джафар; Дніпропетровська мед. академ. -Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.

20. Д506.-Дичка Л.В.-Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров'я населення: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / Л.В. Дичка; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева. - К., 2008. - 20 с.

21.Д534.-Дмитрієв К.М.-Особливості травм голови і надання нейрохірургічної допомоги в умовах шахтного регіону: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / К.М. Дмитрієв; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова. - К., 2008. - 19 с.

22. Д534.-Дмитрієва Н.Б.-Обгрунтування методу хейлопластики у хворих із вродженою двосторонньою поєднаною розщілиною верхньої губи: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Н.Б. Дмитрієва; Ін-т стоматології. - Одеса, 2007. - 20 с.

23. Д58.-Довгопола О.О.-Профілактична цитокінотерапія в лікуванні хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / О.О. Довгопола; Ін-т онкології . - К., 2007. - 20 с.

24. Д678.-Донцов В.В.-Рання діагностика та комплексне лікування гострої ішемії м'язів при травмах кінцівок у постраждалих в дорожно-транспортних подіях: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / В.В. Донцов; Ін-т патології хребта та суглобів. - Харкiв, 2008. - 19 с.

25. Д701 Досенко І.В.-Застосування полімерних фібринових композицій при лікуванні хворих з пухлинами та кістозними утвореннями молочних залоз: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / І.В. Досенко; Ін-т онкології. -К., 2006. - 20 с.

26. Д725 Драновський А.Л.-Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний простатит: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06) / А.Л. Драновський; Ін-т урології. - К., 2006. - 20 с.

27. Д758.-Дроненко В.Г.-Обгрунтування нового методу формування антирефлюксного ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / В.Г. Дроненко; Вінницький мед. ун-т. – Вінниця, 2007. - 20 с.

28. Д729.-Драчевська М.М.-Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / М.М. Драчевська; Вінницький мед. ун-т. - Вінниця, 2008. - 19 с.

29. Д796.-Дубова Г.В.-Якість життя та його шляхи поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Г.В. Дубова; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007. - 24 с.

30. Д815.-Дужа-Еластал О.І.-Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / О.І. Дужа-Еластал; Тернопільський мед. ун-т. -Тернопiль, 2007. - 20 с.

31. Є741.-Єрмолаєв Є.В.-Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзій стегново-підколінно-гомілкового сегменту у хворих на цукровий діабет: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Є.В. Єрмолаєв; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти. - Запорiжжя, 2008. - 23 с.

32. К142 Казанцева, Т.В. Метаболічні порушення та структурно-функціональні зміни серця у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом другого типу та ожирінням і шляхи їх корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11). - К., 2007. - 20 с.

33. К17 Калашник, Д.М. Матриксна металопротеїназа-9 та інші маркери запалення при ішемічній хворобі серця в динаміці лікування статинами : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11). - Харкiв, 2007 . - 20 с.

34. К17 Калашнікова, В.С. Комплексна корекція біоритмологічних порушень гормонів адаптації, інтерлейкінів у хворих на хронічну екзему : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.20). - Харкiв, 2007. - 18 с.

35. К171 Каленська, Г.Ю. Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади: автореф. дис. ... канд. пситхол. наук (19.00.04 . - К., 2007. - 20 с.

36. К172 Калимон, О.Р. Ультразвукові допплерографічні показники перебігу хронічного гепатиту та цирозу печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23). - К., 2007. - 18 с.

37. К172 Калінін, Є.В. Обгрунтування вибору тактики лікування хворих з ранніми формами раку прямої кишки (Т1-2N0M0) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07). - К., 2007. - 19 с.

38. К182 Камінський, О.В. Лікування відкритих ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21). - Харкiв, 2007. - 20 с.

39. К198 Канут, М.І. Використання низькочастотного ультразвуку та магнітолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33). - Одеса, 2008. - 20 с.

40. К216 Карачевська, К.О. Клінічні та морфофункціональні особливості ураження тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, їх лікування та профілактика : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22). - К., 2007. - 17 с.

41. К262 Карпенко, Є.О. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30). - Донецьк, 2008. - 20 с.

42. К263 Карпин, О.М. Діагностика та корекція розладів гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Львiв, 2007. - 18 с.

43. К27 Картель, В.М. Профілактика і лікування гестозів вагітних з використанням санаторно-курортних факторів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Одеса, 2008. - 20 с.

44. К289 Касянчук, Н.Ю. Наукове обгрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2008 . - 20 с.

45. Кацал, В.А. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих з розповсюдженим гнійним перитонітом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03). - Вінниця, 2008 . - 23 с.

46. К31 Кашанська, О.К. Структурно-функціональні зміни судин в процесі формування антрациклінової кардіоміопатії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11). - Донецьк, 2008. - 20 с.

47. К316 Каштальян, М.М. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Одеса, 2008. - 18 с.

48. К412 Кіндій, О.Л. Обгрунтування диференційованої лікувальної тактики при загрозі передчасних пологів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Львiв, 2007. - 19 с.

49. К43 Кірді, М. Послідовне застосування фізіотерапевтичних методів у комплексній терапії хворих з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33). - Ялта, 2008 . - 24 с.

50. К431 Кириченко, В.Ю. Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21). - Харкiв, 2008. - 20 с.

51. К439 Кір'якова, Л.С. Епідеміологічні та екологічні особливості 7-ї пандемії холери в Україні : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.02) . - К., 2007. - 20 с.

.

52. К492.-Климчук М.А.-Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських районів Львівської області та його вплив на стан здоров'я населення: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / М.А. Климчук; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева. - К., 2007. - 20 с.

 1. К509.-Клочко О.В. Зміни нейрогуморального стану, системної

гемодинаміки та фібринолітичних факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.В. Клочко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця. - К., 2007. - 20 с.

54. К562 Коваленко, Л.М. Підвищення ефективності субепітеліальної фоторефракційної кератектомії при корекції міопії високого ступеню : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18). - К., 2008. - 20 с.

55. К563 Ковальов, П.М. Діагностика, прогнозування метастазування раку передміхурової залози з врахуванням динаміки простатичного специфічного антигену та його похідних : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06). - К., 2007. - 18 с.

56. К563.-Ковальов К.О.-Хірургічні аспекти лікування метастатичного раку печінки: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / К.О. Ковальов; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти. - Запорiжжя, 2008. - 20 с.

57. К563.-Ковальова Н.В.-Нервова анорексія (клініка, діагностика, терапія): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) / Н.В. Ковальова; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. - Харкiв, 2007. - 20 с.

58. К565 Ковганич, Т.О. Зміни функціонального стану центральної та периферичної ланок серцево-судинної системи у хворих на системну склеродермію та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.12). - К., 2007. - 20 с.

59. К574 Когут, В.В. Корекція гіпоцитратурії та гіперурикозурії в комплексній профілактиці повторного каменеутворення у хворих на щавлевокислий нефролітіаз : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06). - К., 2007 . - 19 с..

60. К59 Козарь, В.Я. Репродуктивне здоров'я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону з природним йододефіцитом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2007. - 22 с.

61. К59 Козаченко, О.В. Фактори ризику захворюваності і смертності немовлят в сільській місцевості : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03). - К., 2007. - 24 с.

62. К592 Козловський, Ю.К. Порушення і корекція реологічних властивостей крові в гострий період опікової хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30). - К., 2008. - 19 с.

63. К592 Козуб, М.М. Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування у відновленні репродуктивної функції хворих із дермоїдними кістами яєчників : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Одеса, 2008. - 20 с.

64. К603 Колеснік, О.П. Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07). - Донецьк, 2007. - 18 с.

65. К604 Колісник, І.А. Лікування крилопіднебінного гангліоніту імунобіологічними препаратами : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22). - Полтава, 2007. - 19 с.

66. К642 Кондаков, І.І. Антиатерогенна дія кріоконсервованої плаценти при експериментальному атеросклерозі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.35). - Харкiв, 2008. - 18 с.

67. К642 Кондрин, О.Є. Гіменолепідоз: стан ендогенної інтоксикації та дисбіотичні порушення; методи корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.13). - К., 2007. - 20 с.

68. К698 Коруля, І.А. Оптимізація лікування хворих хронічними гепатитами на фоні аліментарного ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02). - К., 2007. - 20 с.

69. К729 Косьяненко, С.М. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2007. - 21 с.

70. К72 Костенко, А.В. Адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого віку та метаболічна корекція їх порушень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10). - К., 2008. - 22 с.

71. К72 Костенко, Т.П. Фізичний і статевий розвиток хлопців, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.14). - Харкiв, 2007. - 20 с.

72. К725 Костриця, Р.Б. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23). - Харкiв, 2007. - 20 с.

73. К727 Костюковська, Г.Є. Структурно-функціональна характеристика лакунарних інфарктів головного мозку, особливості їх пербігу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15). - Харкiв, 2007. - 20 с.

74. К731 Котелевський, В.І. Патогенетичне обгрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції у реабілітації хворих на вертебральний остеохондроз : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33). - Одеса, 2007. - 22 с.

75. К75 Коханов, І.В. Перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого при антифосфоліпідному синдромі у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2007. - 23 с.

76. К76 Кошевський, Ю.І. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок III i IV стадій : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03). - К., 2008. - 24 с.

77. К967 Кущ, Є.Г. Клінічна оцінка аналізу видихувального газу у підлітків із гастродуоденальною патологією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10). - Харкiв, 2008. - 20 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. I. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины

  Литература
  Н35 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ). Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 17, Кн.
 2. «Медицинская литература» (1)

  Литература
  Текущий указатель новых поступлений «Медицинская литература» издается Кемеровской областной научной медицинской библиотекой совместно с научной медицинской библиотекой КГМА, Кемеровской областной научной библиотекой им.
 3. «Медицинская литература» (9)

  Литература
  Текущий указатель новых поступлений «Медицинская литература» издается Кемеровской областной научной медицинской библиотекой совместно с научной библиотекой КемГМА, Кемеровской областной научной библиотекой им.
 4. «Медицинская литература» (4)

  Литература
  Текущий указатель новых поступлений «Медицинская литература» издается Кемеровской областной научной медицинской библиотекой совместно с научной библиотекой КемГМА, Кемеровской областной научной библиотекой им.
 5. «Медицинская литература» (6)

  Литература
  Текущий указатель новых поступлений «Медицинская литература» издается Кемеровской областной научной медицинской библиотекой совместно с научной библиотекой КемГМА, Кемеровской областной научной библиотекой им.

Другие похожие документы..