Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская медицинская академия...полностью>>
'Диплом'
Програма розроблена з урахуванням змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії та програми підготовки до І...полностью>>
'Документ'
Прежде чем ученики начнут изучать тему, необходимо активизировать знания, которые у них уже имеются. Мозговой штурм - стратегия, которая помогает учен...полностью>>
'Диплом'
4. Управление предприятием на основе стратегического анализа его деятельности5. Управление  маркетингом на предприятии.6. Управление инновационным пр...полностью>>

Аналіз впливу регуляторного акта

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз впливу регуляторного акта

«Про затвердження проекту «Нормативна грошова оцінка земель

м. Вознесенська Миколаївської області»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, а також оцінка важливості цієї проблеми

Згідно з чинним законодавством України використання землі є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, розміри яких визначаються залежно від грошової оцінки земель.

Рішенням № 16 від 26.05.1998 року сесії Вознесенської міської ради народних депутатів було затверджено грошову оцінку земель міста Вознесенська. Базова вартість одного квадратного метра земель міста Вознесенська обчислена відповідно до «Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» на момент набрання чинності рішення Вознесенської міської ради становила 17,59 грн/кв.м

Дане рішення вступило в силу з 01.01.1999року.

З часу затвердження попередньої нормативної грошової оцінки рішенням міської ради відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції магістральної вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, тепло-, електромережі, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000року №783 «Про проведення індексації грошової оціни земель» нормативна грошова оцінка земель підлягає індексації на розрахунковий коефіцієнт індексації, який розраховується виходячи з середньорічного індексу інфляції, відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого згаданою постановою Кабінету Міністрів України.

Станом на 01.01.2010року коефіцієнт індексації становить 3,2 та визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996рік – 1,703, 1997рік –1,059, 1998рік – 1,006, 1999рік–1,127, 2000рік–1,182, 2001рік–1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, за 2008рік – 1,152 та за 2009 рік – 1,059. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

Отже, базова вартість одного квадратного метра земель міста Вознесенська обчислена з урахуванням коефіцієнта індексації становить 56,29грн./кв.м (17,59 грн./кв.м х 3,2 )

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання.
Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення визначене Законом України «Про оцінку земель» і становило до лютого 2009року - з періодичністю один раз на 7-10 років, але в зв’язку із внесенням змін Законом України № 959-VI (959-17) від 05.02.2009р. до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться відтепер не рідше ніж один раз на 5-7 років, а земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів не рідше ніж один раз на 7-10 років.

Враховуючи вищезазначене, 2009рік є граничним щодо терміну дії нормативної грошової оцінки м. Вознесенська.

Отже, у будь-якому випадку, нормативну грошову оцінку м. Вознесенська необхідно оновити, враховуючи також і те, що останніми роками відбулися істотні і доволі значні зміни в інженерно - технічній структурі мережі міста, його подальшій розбудові, освоєно та облаштовано території, зросли капіталовкладення із розрахунку на 1 кв.м. землі, змінилося функціональне використання значної кількості земельних ділянок.

Статтею 13 Закону України «Про оцінку земель» зазначено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

визначення розміру земельного податку;

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності;

визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та
даруванні земельних ділянок згідно із законом;

визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва;

розробки показників та механізмів економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель.

В зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність прийняти рішення міської ради «Про затвердження проекту «Нормативна грошова оцінка земель м. Вознесенська Миколаївської області»».

 1. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

- економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель;

- визначення розміру земельного податку, розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок;

- збільшення дохідної частини міського бюджету.

3. Способи досягнення цілей.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перша альтернатива – прийняття рішення Вознесенською міською радою «Про затвердження проекту «Нормативна грошова оцінка земель м. Вознесенська Миколаївської області»» забезпечить застосування нової нормативної грошової оцінки земель для визначення плати за землю, розміру державного мита у відповідності до чинного законодавства України.

Друга альтернатива - не прийняття рішення порушує норми чинного законодавства. Така альтернатива є неприйнятною.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися:

 • шляхом визначення чіткого строку вводу в дію нормативної грошової оцінки земель міста, а саме: з 1 січня 2011року;

 • органами, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель міста, а саме: міською радою, її виконавчими органами, Вознесенською державною податковою інспекцією, Відділом Держкомзему у місті Вознесенську.

Представленим проектом регуляторного акту передбачається встановлення розміру грошової оцінки земель, відповідно до якого будуть проведені перерахунки плати за землю.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, який видається Відділом Держкомзему у місті Вознесенську.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження регуляторного акту дасть змогу забезпечити:

 • введення в дію нормативної грошової оцінки земель м. Вознесенська з 1 січня 2011року та її практичне застосування для визначення розміру земельного податку, розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального та ефективного використання та охорони земель в межах міста;

 • збільшення дохідної частини міського бюджету, направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

При прийнятті нової нормативної грошової оцінки базова вартість одного квадратного метра земель буде становити 83,89 грн./кв.м.

Запропонований проект регуляторного акту не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку суб’єктів господарювання.

Сфери та види впливу регулювання:

Вигоди

Втрати

Сфера інтересів держави

1. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.

2. Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

3. Збільшення обсягу надходжень до бюджету та державних цільових фондів.

4. Можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери міського господарства.

1. Витрати на виконання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Вознесенська.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у їх власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

2. Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок.

1. Витрати на виготовлення витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000р. № 1619 «Про затвердження порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів» та спільного Наказу Держкомзему України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 15.06.2001 № 97/298/124 «Про розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуги»).

2. Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю).

Сфера інтересів громадян

1. Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у їх власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

2. Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок.

1. Витрати на виготовлення витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 № 1619 «Про затвердження порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів» та спільного Наказу Держкомзему України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 15.06.2001 № 97/298/124 «Про розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуги»).

2. Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю).

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту обумовлений чинністю існуючої правової бази та може бути переглянутий у термін, визначений чинним законодавством України.

8. Показники результативності регуляторного акту

Головними показниками результативності запропонованого регуляторного акта є:

1. Сума надходжень до міського бюджету від плати за землю.

2. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які виконали перерахунки орендної плати за землю.

3. Кількість правовстановлюючих документів, що посвідчують право користування земельними ділянками, за якими буде перерахована плата землю.

4. Рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію даного рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження.

№ з/п

Заходи

Відповідальний за виконання

1.

Проведення аналізу кількості оформлених договорів оренди землі

Управління комунальної власності Вознесенської міської ради

2.

Проведення аналізу перерахунку орендної плати за землю

Управління комунальної власності Вознесенської міської ради

3.

Проведення аналізу надходжень до міського бюджету

Управління комунальної власності Вознесенської міської радиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Аналіз впливу регуляторного акту

  Документ
  до проекту рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради «Про встановлення тарифів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення, які надає комунальне
 2. Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення виконавчого комітету Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування»

  Конкурс
  впливу регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Голопристанської міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування»
 3. Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради

  Документ
  Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.
 4. Аналіз впливу регуляторних актів: проектів рішень Коцюбинської селищної ради

  Конкурс
  «Про Положення про конкурсний відбір експертів - суб'єктів оціночної діяльності та погодження виконаних ними звітів про оцінку майна омунальної власності,
 5. Аналіз впливу регуляторного акта – проекту рішення Нікопольської міської ради

  Документ
  Проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Нікополь» розроблено робочою групою, створеною рішенням міської ради від 27.

Другие похожие документы..