Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Підручники з математики для учнів 1 – 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Підручник(и створено з урахуванням нормативних вимог д...полностью>>
'Лекция'
1. Коростелев В. С. Сущность процесса формирования лексических навыков при коммуни­кативном методе обучения говорению Проблемы коммуникативного мето...полностью>>
'Документ'
Целью подготовки является воспитание высококвалифицированного специалиста в области машиностроения, ориентированного на проектирования, изготовления ...полностью>>
'Реферат'
Возникновение средневековой философии очень   часто связывают с падением Западной Римской империи (476  год  н. э.), однако такая датировка является ...полностью>>

Законодавчий акт,відповідно до якого видається дозвільний документ  (з визначенням статті)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація  суб’єктам  підприємницької діяльності для одержання документів дозвільного характеру

 

П/П

Найменування дозвільного документа

Законодавчий акт ,відповідно до якого видається дозвільний документ  (з визначенням статті)

Структурний підрозділ ОДА, що забезпечує видачу дозвільної документації

Вартість дозвільного документу (грн.)

Нормативно - правовий акт, на підставі якого визначено вартість дозвільного документу

Перелік документів, необхідних для отримання дозвільного документу

Телефон для довідок

 

1

Ліцензія

  на  виробництво теплової енергії  транспортування її магістральними та місцевими(розподільчими) тепловими    мережами, постачання теплової енергії(крім певних видів господарської  діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях  когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"  від 01.06.2000 №1775-111.Ст.9 п.72

Постанова   Кабінету  Міністрів України  від14.11.2000     №1698

" Про затвердження  переліку органів ліцензування"

Постанова    Кабінету  Міністрів  України  від 04.07.2001  №756

"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

Головне управління

містобудування

архітектури та житлова комунального господарства облдержадміністрації – с сумарною потужністю джерел теплової енергії   не більше 50,0Гкал/год;

Міністерство з питань житлова комунального господарства - с сумарною потужністю

джерел теплової енергії більше 50,0Гкал/год

Плата за  видачу ліцензії  справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян якщо орган ліцензування є

 центральний  орган    виконавчої влади (340грн.);

справляється у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян якщо орган  ліцензування є місцевий орган виконавчої   влади (255 грн.);

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про терміни дії                             ліцензії              на

 провадження певних видів господарської

діяльності, розмір і

порядок зарахування

плати за її видачу"

від29.11.2000 №1755

засвідчені в установленому  порядку копія установчих  документів;

засвідчена в установленому  порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарської діяльності 

або оренди ним виробничих об’єктів де проводиться відповідний від діяльності;

відомості заявника - суб’єкта господарської діяльності про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування ;

засвідчені в установленому порядку копії, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

перелік нормативного забезпечення необхідного для виконання заявлених робіт.

 

 

 

 

 

 

 

3407379

 

 

 

 

 

 

№ П/П

Найменування дозвільного документа

Законодавчий акт, відповідно до якого видається дозвільний документ  (з визначенням статті)

Структурний підрозділ ОДА, що забезпечує видачу дозвільної документації

Вартість дозвільного документу (грн.)

нормативно - правовий акт, на підставі якого визначено вартість дозвільного документу

Перелік  документів ,необхідних для отримання дозвільного документу

Телефон для довідок

 

2

Ліцензія

на централізоване водопостачання та водовідведення

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"  від 01.06.2000 №1775-111.Ст.9 п.21

Постанова   Кабінету  Міністрів України  від14.11.2000     №1698

" Про затвердження  переліку органів ліцензування"

Постанова    Кабінету  Міністрів  України  від 04.07.2001  №756

"Про затвердження перліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

Головне управління

містобудування

архітектури та житлова комунального господар   ства облдержадміністрації – діяльність суб’єктів господарювання з централізованого  водопостачання та водовідведення, що проводять її у межах відповідних адміністра тивно – територіальних одиниць;

Міністерство з питань житлова комунального господарства діяльність суб’єктів господарювання  з централізованого

водопостачання та водовідведення, що надають послуги не менш ніж 100 тис .фізичних осіб ;

розташовані на території двох або більше областей;

спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за  видачу ліцензії  справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян якщо орган ліцензування є   центральний  орган виконавчої влади (340грн.);

справляється у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян якщо орган  ліцензування є місцевий орган виконавчої   влади (255 грн.);

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про терміни дії ліцензії на провадження певних видів господарської

діяльності, розмір і

порядок зарахування

плати за її видачу"

від 29.11.2000 №1755

відомість за підписом заявника - суб’єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної  для провадження відповідного виду господарської діяльності відомості  за підписом заявника-суб’єкта

 господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного  рівня нормативним вимогам провадження відповідного  виду господарської діяльності;

технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб’єкта господарської діяльності;

засвідчена в установлено му порядку копія атестата акредитації лабораторії, яка проводить виробничий лабораторний контроль,

або договорів на проведення таких робіт з

акредитованими лабораторіями інших

організацій.

3044311

                                                                                                                                                                                                                               

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Щербина В. С щ64 Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. І доп

  Документ
  У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні пра­вові інститути Загальної частини господарського права, а також питан­ня правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особ­лива частина) на основі Господарського
 2. Питання: Відповідно до Закону України від 23. 09. 2010 р

  Закон
  Питання: Відповідно до Закону України від 23.09.2010 р. № 2559-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" працедавець нараховує аванс найманим працівникам, але не виплачує
 3. Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію І проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього закон (1)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року N 2462-VI, від 10 липня 2010 року N 2487-VI, від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
 4. Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію І проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього закон (2)

  Закон
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами  N 2462-VI від 08.07.2010, N 2487-VI від 10.07.2010, N 2856-VI від 23.12.2010, N 2899-VI від 11.01.2011, N 2900-VI від 11.
 5. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;

Другие похожие документы..