Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Актуальность. Образовательная программа чувашского фольклорного ансамбля «Парне» ориентирована на воспитание ребенка в традициях народной культуры, ф...полностью>>
'Документ'
Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (затверджена Постановою Верховної Ради України від 27....полностью>>
'Программа курса'
Курс «Налоговое право ЕС» предназначен для студентов магистратуры Института европейского права МГИМО (У) МИД России, направление «Юриспруденция», про...полностью>>
'Урок'
Личный финансовый план, страхование . основные принципы инвестиций 3....полностью>>

Авторські уроки з курсу

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Авторські уроки з курсу

"Християнська етика

в українській культурі"

Дорога Добра

Посібник для вчителя

1 клас

Видавництво………………………………………2007

Головне управління освіти і науки виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка

Всеукраїнське Православне педагогічне товариство

Рекомендовано вченою радою

Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка

(Протокол № 2 від 18.06.2007 р.)

Навчально-методичне видання

АВТОРСЬКІ УРОКИ З КУРСУ

"ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ"

1 КЛАС

Дорога Добра

Посібник для вчителя

Авторські уроки з курсу "Християнська етика в українській культурі"

1 клас Дорога Добра: Посібник для вчителя / Упоряд. Е.В. Бєлкіна, Ю.В. Беззуб, В.П. Руденко – К.: Видавництво ………………………………………, 2007. – ……. с.

Збірка допоможе вчителю ґрунтовно підготуватися до уроку або на основі кількох тематично близьких розробок створити власний варіант заняття, зробити викладання матеріалу змістовним і насиченим. Різноманітний добір завдань дозволить оцінити рівень навчальних та практичних досягнень першокласників.

Видання розраховане на вчителів, які викладають курс "Християнська етика в українській культурі" в 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів та студентів педагогічних вузів.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті в Інтернеті: .ua

© Е.В. Бєлкіна, Ю.В. Беззуб,

В.П. Руденко, упорядкування, 2007

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Пропонуємо Вашій увазі збірку планів-конспектів уроків та виховних заходів з курсу "Християнська етика в українській культурі" для 1-х класів. Цей курс успішно викладається у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва.

До збірки увійшли методичні розробки вчителів київських шкіл, які пройшли підготовку на семінарі з методики викладання курсу в Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка та протягом року викладали предмет у столичних школах в рамках педагогічного експерименту з вивчення курсу "Християнська етика в українській культурі" за навчально-методичним комплексом "Дорога добра" для 1-го класу. Викладання курсу здійснюється за рахунок варіативної складової навчального плану з обов'язковим урахуванням бажання (письмовою згодою) батьків.

Переважна більшість педагогів-практиків позитивно оцінила зміст навчально-методичного комплексу "Дорога Добра", відзначивши, що він розроблений з урахуванням завдань морально-духовного виховання дітей молодшого шкільного віку, вікових особливостей першокласників, а навчальний матеріал спрямований на активізацію пізнавальної діяльності, мотивації до навчання, формування духовних потреб маленького учня.

Важливо, що й переважна більшість батьків задоволена тим, що їхні діти вивчають курс, спрямований на формування позитивних світоглядних позицій та особистісних якостей дитини.

Курс "Християнська етика в українській культурі" за змістом є світоглядним, культурологічним, етичним, а не віронавчальним, тобто в жодному разі не навертає учня до віри чи певної релігійної конфесії.

Основна мета уроків з християнської етики – надати першокласникам початкові знання про християнство, познайомити малюків з його духовно-моральним світом та християнськими моральними цінностями (людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю тощо), які глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими. Це сприятиме самоідентифікації особистості дитини, формуванню відчуття приналежності до певної культурної традиції. Курс побудований так, що дозволяє виховувати любов до Батьківщини, патріотизм, формувати систему моральних цінностей як мотивів поведінки. Накопичений київськими педагогами досвід підтверджує, що викладання курсу дійсно сприяє закладенню основ духовно-морального розвитку дітей, прищеплює їм любов до ближнього, до України.

Загалом збірка впорядкована відповідно до тем 1-го року навчання програми з "Християнської етики в українській культурі" для учнів 1-4 класів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В. Християнська етика в українській культурі: Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 30 с.).

Водночас окремі розробки уроків та виховних заходів розкривають авторські теми, підходи та знахідки у викладанні курсу, перетинаючись з темами чинної програми, і несуть у собі цікаві ідеї, методичні рішення та рекомендації. У них творчий учитель знайде для себе ту перлинку, яка допоможе йому зробити урок цікавим, пізнавальним, неповторним для учнів.

Збірка допоможе вчителю ґрунтовно підготуватися до уроку або на основі кількох тематично близьких розробок створити власний варіант заняття, зробити викладання матеріалу змістовним і насиченим. Різноманітний добір завдань дозволить оцінити рівень навчальних та практичних досягнень першокласників.

Сподіваємося, пропонована збірка допоможе вчителям посіяти в серцях малюків здорові зерна духовності, спираючись на християнські цінності, а предмет "Християнська етика в українській культурі" разом з іншими складовими навчально-виховного процесу у початковій школі закладе наріжні камені гармонійного розвитку особистості майбутнього громадянина України.

Упорядники

Урок 1. Подорож Дорогою Добра

Варіант уроку

Біляк Олена Олександрівна, вчитель ЗНЗ № 239 м. Києва

Мета: ознайомити дітей з новим предметом, підручником, зошитом "Дорога добра"; розкрити поняття доброти та зв'язок його з красою; виховувати любов до природи та ближнього; розвивати мислення.

Обладнання: підручник, зошит, музичний супровід, кольорові олівці, таблиця з сонечком та рисами характеру (додаток 1).

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Ознайомлення з предметом, підручником та зошитом "Дорога добра".

1. Ознайомлення з предметом.

– Сьогодні у нас перший і незвичайний урок нового предмету "Дорога добра". Завдяки цьому предмету ми з вами пізнаємо і розкриємо поняття добра і зла, будемо вчитися любити та шанувати рідний край, виховувати поважати до батьків та людей, які нас оточують, пізнаємо історію від початку створення всесвіту до нашого часу.

2. Розгляд підручника.

Давайте зараз розглянемо підручник. Спочатку звернемо увагу на обкладинку.

– Які кольори привернули вашу увагу? Чому? Що намальовано на обкладинці і привернуло вашу увагу?

Тож ми розпочинаємо мандрівку по дорозі добра до таємничої долини. На цій дорозі, як і в житті, нас будуть зустрічати перешкоди, які ми будемо долати разом, і вчитися гідно виходити зі скрутних ситуацій. Також ми будемо вчитися уникати таких ситуацій.

А тепер самостійно огляньте підручник та зошит.

III. Вивчення нового матеріалу.

Тема нашого першого уроку – "Дорога добра".

Найперше ми повинні дізнатися, що таке добро, доброта.

Прослуховування вірша:

Доброта

Добрим бути просто чи не просто?

Не залежить це від зросту.

І дитина робить добру справу,

Як не кине друга на поталу.

Як людей полюбиш – пошануєш,

Силу для добра в душі відчуєш.

І закрутиться Земля скоріше,

Якщо разом станемо добріші.

Доброта з роками не старіє,

Доброта від холоду зігріє.

І якщо вона, як сонце, світить,

То радіють і дорослі, й діти.

– Що для вас доброта? (Обговорення).

А тепер давайте послухаємо музичний уривок, який називається "Ранок" Е. Гріг. (Прослуховування)

– Ми з вами прокидаємося кожного дня. Скажіть, що найперше сповіщає нам про новий день? (Сонечко) Яке воно? (Жовтеньке, тепле, лагідне, дає життя усьому на Землі) (додаток 1).

Скільки промінчиків у сонечка, стільки і компонентів має доброта: (кожен компонент накладається на промінчик):

 1. доброзичливість;

 2. чуйність;

 3. приязність;

 4. надійність;

 5. старанність;

 6. сумлінність;

 7. ввічливість;

 8. ласка;

 9. любов;

 10. повага;

 11. співчуття;

 12. захист;

 13. турбота;

 14. шана;

 15. щирість;

 16. людяність.

Ці якості має кожна людина, але не кожна їх розвиває. Наше завдання полягає у розвитку кожної з них.

IV. Фізкультхвилинка.

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день осінній

І до сонця потягніться,

В різні боки похиліться,

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

V. Робота з підручником.

Давайте відкриємо підручник на темі номер 1. Ви розглядаєте малюнки та уважно слухаєте, а вчитель прочитає оповідь.

Хто головні герої цього твору?

Як звати дівчинку?

Як звати сусідку?

Що розказала Оленка татові?

Чому навчила Віра Петрівна дівчинку?

Як ви зрозуміли, що таке краса природи?

(Обговорення)

VI. Робота в зошиті.

Розкриємо зошити, теж під номером 1, розглянемо малюнок. Нам треба створити дуже гарний малюнок. Нам у цьому допоможуть кольорові олівці. Щоб картина була красивою та яскравою, які кольори ми будемо використовувати? (Кольори веселки)

Тож ви можете починати малювати. Під час розфарбовування ми будемо слухати пісню "Дорогою добра".

VII. Підсумок уроку.

Що вам сподобалося на сьогоднішньому уроці?

Що запам'яталося найбільше?

Чи хочеться і далі вам йти дорогою добра?

Урок 3. Божий світ навколо нас

Варіант уроку

Діденко Тетяна Василівна, вчитель ЗНЗ № 293 м. Києва

Мета уроку: розповісти учням про створення світу, розвивати світогляд; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття відповідальності перед природою.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: музичний супровід (Р. Глієр "Ранок"), малюнки з краєвидами рідного краю і тваринами, шаблони для самообробки, зошит, підручник, Біблія.

Хід уроку

1. Актуалізація знань, умінь, навичок учнів.

– Назвіть правила руху дорогою добра.

– Як ви розумієте таке правило "Твори добро, де тільки можеш"?

– А які з цих правил ти намагаєшся виконувати?

2. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і мети уроку.

– Сьогодні на уроці ми познайомимося зі створенням світу, у якого є Творець, дізнаємося багато цікавого про рослинний і тваринний світ, зробимо символічні предмети шести днів творення.

3. Пояснення нового матеріалу.

3.1. Бесіда з учнями:

– Давайте уважно подивимося навколо себе. Що ви бачите?

Усе, що існує навколо нас, що ми бачимо і не бачимо, – все це називається світом.

– А яке слово нагадує вам слово "світ"?

Нас з вами оточує чарівний світ: рослини і тварини, гори і моря, люди і зорі. Ми бачимо цей світ і розуміємо, що він створений гарно і мудро.

– Хто ж усе це створив? Хто є творцем усього живого? А також творцем самої землі і неба, гір і морів, річок і струмочків?

3.2. Читання біблії про створення світу.

3.3. Творча хвилинка (робота у зошитах).

– На власний розсуд намалюй найгарнішу рослину або тварину, створені Богом.

3.4 Прослуховування муз. супроводу (Р. Глієр "Ранок").

– Розкажи, чому саме таку тварину ти намалював. Чи робиш ти щось, щоб зберегти світ, подарований нам Творцем?

4. Систематизація та узагальнення знань, умінь, навичок учнів.

4.1. Розгадування загадок:

Поле не міряне, вівці не раховані, пастух рогатий (небо, зорі, місяць).

Червоні коромисла через ріку повисли (веселка).

Ноги на полі,

Середина на дворі,

Голова на столі (пшениця).

На городі молода

Пишні коси розпліта,

У зеленії хустинки

Золоті хова зернинки (кукурудза).

Які ноги заввишки,

Такий ніс завдовжки,

Хату на хаті має,

Жабам рахунок знає (лелека).

Під мостом крутить хвостом (риба).

4.2. Хвилинка допитливих.

Показ малюнків з тваринами і рослинами:

– Хто є царем звірів?

– Так, лев. Вони живуть великими родинами, полюють колективно. Пісочний колір шкіри допомагає левам ховатися та бути непомітними серед сухої трави африканської савани. Полюють зазвичай левиці.

– А хто є царицею серед квітів?

– А знаєте, хто є довгожителем серед домашньої птиці? (Гусак може жити 25 років).

– Хто вважається найрозповсюдженішим птахом на землі? (Домашня курка).

4.3. Виготовлення моделей.

У кожному предметі робимо дірку, одягаємо нитку і вішаємо на дріт. На кожному предметі ставимо цифру, якого дня це було створено Богом.

5. Підсумок уроку.

– Що таке світ?

– Хто знає, що таке Божий світ?

– Скільки часу Бог творив світ?

– На який день створив тварин?

Урок 5. Добро і зло в нашій душі.

Совість – голос Божий

Варіант уроку

Муль Алла Сергіївна, вчитель ЗНЗ № 158 м. Києва

Мета: визначити і окреслити суть категорій "добро" і "зло"; допомогти дітям усвідомити значення добра як життєвого вибору в духовному становленні особистості; створити ситуацію, за якою учень може виявити доброту і відчути від цього задоволення; виховувати схильність безкорисливо чинити добро.

Хід уроку

I. Організація класу. Режим роботи: вчитель-учень.

Я всміхаюсь сонечку:

– Здрастуй, золоте!

Я всміхаюсь квітоньці:

– Хай вона цвіте!

Я всміхаюсь дощику:

– Лийся, мов з відра!

Друзям усміхаюся

Зичу їм добра!

М. Познанська

– Який настрій передає цей віршик?

– На які гарні вчинки надихає радісний, гарний настрій?

– Який у тебе найчастіше настрій?

– Коли він буває гарним і радісним?

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми уроку.

Творче завдання "Сонце доброти". Намалюйте сонце доброти, у якого повинно бути стільки променів, скільки добрих вчинків різних людей ви згадаєте, потім кожен розповість про своє сонце доброти. (Виконання завдання та розповіді дітей).

Сьогодні ми будемо говорити про Добро і Зло в нашій душі і про те, хто ж нам підкаже, як робити добро і не робити зла.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда за малюнком "Добре діло роби сміло".

– Що сталося з цією старенькою жінкою?

– Як вона почувається?

– Як можна допомогти бабусі?

– Що для вас важливіше: почути слова подяки чи просто допомогти?

– Які добрі справи ви можете зробити для своїх бабусі та дідуся, стареньких сусідів, незнайомих стареньких людей .

2. Вправа "Як зробити так, щоб добро на планеті Земля примножувалось?"

– Самому робити добрі вчинки.

– Вирости гарною і доброю людиною.

– Щодня робити хоч маленькі, проте добрі справи.

– Ваші пропозиції.

3. Фізкультхвилинка. Пісня "Усмішка".

IV. Опрацювання нового матеріалу.

1. Вправа "Назви казку".

Проти ночі в ліс пішла,

Взимку квіти там знайшла:

Рік зустріла в день зимовий,

Хто це? Хто сказати готовий?

(Казка "12 Місяців").

Зайчика він захистив

І лисицю насварив,

А вона його злякалась,

Більше в хаті не з'являлась.

Він хоробрий, бойовий,

Відгадай-но, хто такий?

(Казка "Півник і Лисиця").

– Що відчувала дівчинка в лісі? А як почувався зайчик у лісі взимку? Як би ви їм допомогли?

2. Розповідь вчителя.

Людина прийшла у цей світ, щоб творити добро і добру пам'ять залишити по собі. Про це гарно сказала у своєму вірші "Людина починається з добра" Любов Забашта.

Учню казав мудрець:

– Живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай.

Лише в добро і вищу правду віра

Людину відрізня від мавпи і від звіра:

Хай оживає істина стара:

Людина починається з добра.

– До чого закликає нас автор цього вірша? Людина – творець добра. У характері нашого народу доброта і чуйність, щирість та уміння розділити чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину. З давніх-давен, гарні стосунки між людьми, взаємопідтримка, милосердя були основними у житті, і про це говорить народна мудрість.

Хто людям добра бажає, той і собі має.

Роби добро – не кайся, робиш зло – зла і сподівайся.

Все добре пам'ятай, а зла уникай.

Добре серце, як сонечко в небі.

Добрі вчинки потрібні нам у житті і залежать від наших душевних зусиль. Чому я так кажу? Тому що наші добрі думки і почуття знаходяться у наших душах. А що ж таке душа, як ви розумієте?

Душа – це живий відгук людської істоти на все, що відбувається. І якщо у людини цей відгук є, вона душевна людина, а якщо ні – черства і байдужа. Спробуємо заглянути у свою душу і намагатимемося визначити, які ми.

Будь ласка, продовжіть речення:

– Я плачу, коли…

– Я сміюся, коли...

– Я радію, коли...

3. Хвилинка фантазії.

Якщо б до вас прилетіла Фея Краси зі своїми чарівними подарунками, що б ви попросили у неї: красиві риси обличчя, чуйне серце, приємний голос чи ще щось?

Отже, зробимо висновок: кожна людина може формувати свою душу. Ви повинні прагнути до розвитку своєї душі.

4. Інсценівка вірша Б. Грінченка "Зорі". На лаві сидить мати в українському одязі, напроти неї – донечка.

Донечка:

Мамо, люба, глянь, як сяють ясні зорі золоті!

Мати:

– Кажуть люди: то не зорі,

Сяють душі то святі.

Кажуть, хто у нас на світі

Вік свій праведно прожив,

Хто умів людей любити,

Зла нікому не робив,

Бог послав того на небо,

Ясной зіркою сіять...

Донечка:

– Правда, мамо, то все душі,

А не зорі там горять.

Так навчи ж мене, голубко,

Щоб і я так прожила,

Щоб добро робити вміла,

І робить не вміла зла.

Учитель: Давайте і ми, діти, будемо робити лише добрі справи. Пам'ятайте народну мудрість: "Зло породжує зло", "Добро завжди перемагає зло". Бог подарував нам розум, щоб ми розуміли, як робити добро. Добре серце – щоб ми любили Бога і людей, і волю – щоб ми бажали робити добро. А чи завжди ми добре користуємося дарами, які дав нам Бог?

Буває і так, що ми втрачаємо Божий дарунок, коли не хочемо робити добра собі й іншим людям. Хтось із нас сердиться, ображається, лінується, не слухається батьків і не допомагає їм, отже, зло також знаходить місце в душі. Але наш Творець не залишає нас, він дав нам у душі особливий голос. Цей голос підказує нам, що добре, а що погано. Він є в душі кожної людини і називається совістю. Совість спонукає соромитися лихих вчинків і перемагати зло добром. Совість у нашій душі – це неначе вогник свічки (запалюю свічку), коли совість не спить – світло в душі людській. Якщо ми не забуватимемо про неї, питатимемо її: "Чи добре те, що я роблю?", то совість наша ніколи не згасне. А якщо не берегти її – будемо злими, байдужими до людей, ледачими, і вогник погасне, у душі запанує пітьма, і ніхто не підкаже, як робити добро і не чинити зла.

5. Робота у зошиті.

– Яке з трьох сердець може належати добрій людині?

– А людині, в серці якої є і добро, і зло?

– Розфарбуй кожне серце кольорами, які ти вважаєш доречними.

Вправа "Яке хто серце має?"

– Яке серце у...? Зле серце має Карабас-Барабас.

– Кам'яне серце у…

– Крижане серце у ...

– Байдуже серце у...

– Добре серце у…

– Чуйне серце у....

– У мене серце...

Приклади контрастних образів у музиці: Л. Працюк, "Різдвяна пісня", Е. Гріг "У печері гірського короля" (фрагмент із сюїти "Пер Гюнт").

– Які асоціації викликає у вас кожна із мелодій?

– Якби вас попросили намалювати малюнок до кожної з мелодій, які фарби ви б використали?

V. Підсумок уроку.

Варіант уроку

Андріяшик Ольга Анатоліївна,

вчитель спеціалізованої середньої школи № 301 м. Києва

Мета: визначити і окреслити суть категорій "добро" і "зло"; допомогти усвідомити значення добра як життєвого вибору в духовному становленні особистості. Учні мають усвідомити, що таке совість і сором, як пов'язані почуття совісті й відповідальності перед собою та перед іншими; спонукати дітей замислитися над тим, коли людині буває соромно, чому важливо знати думку інших про себе та коли люди відчувають провину; формувати вміння сприймати оцінку своїх учинків іншими і наводити приклади такої оцінки; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, уміння самооцінювати їх.

Ключові поняття.

Добро – це життя людини заради інших, щире бажання допомогти, любов до батьків, близьких, Батьківщини, здатність до самопожертви. Зло – бажання отримати від життя все можливе, не рахуючись ні з ким і ні з чим, замкненість і зосередженість на власних проблемах, інтересах, амбіціях. Совість і сором – це регулятори людської поведінки, совість взаємопов'язана з відповідальністю людини перед собою.

Кожній людині важливо знати думку інших про себе, вона оцінює свої вчинки очима сторонньої людини, іноді вона відчуває провину, їй буває соромно...Скачать документ

Похожие документы:

 1. Урок з курсу "Ділова активність "

  Урок
  Приклади національних і місцевих реклам (плакати, книги, журнали, листівки, сувенірна продукція). Індивідуальні тести. Відеозапис. ТСО: телевізор, відеомагнітофон, магнітофон.
 2. Авторська програма Навчально-тематичний план курсу «Інтернет для вчителя фізики» для слухачів курсів підвищення кваліфікації Мирошніченко Ю. Б. методист рмк

  Документ
  У сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні іншого освітнього середовища. В даний час актуальним є питання використання програмно-педагогічних і телекомунікаційних засобів у навчальному
 3. Ематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 4. Скачок Людмили Іванівни м. Кіровське, 2010 зміст самоаналіз педагогічної діяльності. Цикл урок

  Урок
  Я, Скачок Людмила Іванівна, працюю вчителем української мови і літератури в ЗОШ №2 з 1967 року. Маю вищу кваліфікаційну категорію. Педагогічний стаж складає 43 роки.
 5. Урок №1 Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Мистецтво основа художньої культури. Світ людини й образ світу в мистецьких шедеврах

  Урок
  Мета: Ознайомити із структурними компонентами культури, особливостями курсу «Художня культура»; дати поняття про специфіку та засоби художньої мови і виразності різних видів мистецтва; формувати інтерес до аналізу-інтерпретації художніх

Другие похожие документы..