Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Начальный курс является частью целостного еди­ного учебного предмета «География». В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечи­ва...полностью>>
'Презентация'
Выставка конкурсных проектов: порядка 100 конкурсных проектов были представлены на стендах 34 участников, каждый стенд – произведение искусства, ориги...полностью>>
'Документ'
засідання комісії зі схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань «учитель-методи...полностью>>
'Документ'
майонез) 175 0 100-00 «Охотник» (язык, говядина, маринованный огурец, помидор, перец болгарский, зелень масло растительное, лук репка) 150 110-00 «Фа...полностью>>

Затвердити план заходів щодо протидії проявам корупції в Заліщицькому районі на 2011 рік, згідно з додатком 1

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 18 серпня 2011 року м. Заліщики № 536

 

Про забезпечення вимог

антикорупційного законодавства

Керуючись статтями 6 і 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Законами України “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, Указом Президента України від 11.09.2006 № 742/2006 “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної політики на період до 2011 року” та з метою активізації роботи щодо запобігання корупційним правопорушенням у місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування: 

 1. Затвердити план заходів щодо протидії проявам корупції в Заліщицькому районі на 2011 рік, згідно з додатком 1.

 2. Затвердити процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання державними службовцями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Заліщицького району службових обов'язків, згідно з додатком 2.

 3. Затвердити перелік посад державних службовців районної державної адміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, згідно з додатком 3.

 4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та головам міськсільвиконкомів:

  1. Забезпечити безумовне виконання  плану заходів щодо протидії проявам корупції в Заліщицькому районі на 2011 рік.

  2. Про хід та результати виконання плану заходів щодо протидії проявам корупції в Заліщицькому районі на 2011 рік інформувати сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації щомісячно до 30 числа, що настає за звітним періодом.

  3. Розробити та затвердити аналогічні процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання державними службовцями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Заліщицького району службових обов'язків та забезпечити їх виконання.

  4. Розробити та затвердити переліки посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

  5. Закріпити відповідальних за організацію роботи у сфері запобігання та протидії корупції.

  6. Розглядати на нарадах, семінарах питання, що стосуються запобігання та протидії корупції про що інформувати сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації щомісячно до 30 числа, що настає за звітним періодом за формою згідно з додатком 4.

 5. Про стан виконання даного розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 30 серпня 2011 року.

 6. Визнати таким, що втратило чинність, доручення голови районної державної адміністрації від 22 лютого 2011 року № 20 “Про стан злочинності та протидію злочинним проявам і корупції у 2010 році в районі

7. Контроль   за   виконанням   цього   розпорядження   залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                         О.О.БАРЧУК

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

18.08.2011 № 536

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо протидії проявам корупції

в Заліщицькому районі на 2011 рік

  

1. Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на нарадах (колегіях), вживати додаткових заходів щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політики.

 

 

Керівники структурних підрозділів

райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів

Щомісяця

 2. Провести навчання з державними службовцями та посадовими особами, на яких розглянути основні положення та вимоги Закону України     “ Про засади запобігання та протидії корупції ”.

 

 

Керівники структурних підрозділів

райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів

Протягом року

  3. Посилити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання та протидію корупційним проявам у структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями вимог чинного законодавства та нормативно – правових актів України з питань державної служби та антикорупційної політики.

  

 

Керівники структурних підрозділів

райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів

Протягом року

  4. Вжити заходів щодо широкого висвітлення в колективах структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування кожного факту корупційних діянь і своєчасного повідомлення громадськості про застосування відповідних стягнень до правопорушників. 

 

Керівники структурних підрозділів

райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів

Протягом року

 5. З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності місцевих органів виконавчої влади на веб-сайті райдержадміністрації у рубриці “Запобігання проявам корупції” забезпечити висвітлення інформації про стан та результати роботи щодо боротьби з корупцією та попередження корупційних правопорушень.

 

 

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Постійно

  6. Вивчити та узагальнити практику реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями й посадовими особами, відповідно до вимог ст. 30 Закону України “Про державну службу” та інших актів чинного законодавства.

 

Керівники структурних підрозділів

райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Протягом року 

7. Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивну атестацію; удосконалити механізм контролю за достовірністю декларацій про доходи державних службовців.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Протягом року

8. Підвищити ефективність роботи конкурсних комісій у частині ретельної перевірки даних щодо кандидатів на посади в місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; включити до їх складу працівників, які згідно з посадовими обов'язками займаються питаннями запобігання та протидії корупції.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Протягом року

9. Проводити спеціальні семінари з працівниками органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, що займаються попередженням корупції серед державних службовців, з метою поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури.

 

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Протягом року

10. Провести перевірки з наданням практичної допомоги в структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування, щодо додержання вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України, виконання розпоряджень голів райдержадміністрації та облдержадміністрації з питань державної служби, запобігання та протидії корупції.

 

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Протягом року

11. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь та організувати:

11.1. Висвітлення у засобах масової інформації питань протидії корупції, зокрема, з метою формування  негативного ставлення громадян до її проявів і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

 

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Протягом року

 11.2. Інформування громадськості про розроблені законопроекти з питань боротьби з корупцією та запобігання її виникненню, залучення  громадян і представників громадських організацій до участі в обговоренні таких проектів.

 

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Протягом року

11.3.Проведення в навчальних закладах району виховних заходів з метою формування негативного ставлення учнівської та студентської молоді до корупційних проявів.

 

Відділ з питань освіти райдержадміністрації

Протягом року

12. Забезпечити своєчасне подання сектору з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації інформації про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Щомісячно

Керівник апарату

райдержадміністрації С.С.ПІДЛІСНИЙ

В.В.Галайдіда

 

Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

18.08.2011 № 536

 

ПРОЦЕДУРНІ ЗАХОДИ,

що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання державними службовцями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Заліщицького району службових обов'язків

1. Процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання державними службовцями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Заліщицького району службових обов'язків (далі-Процедурні заходи) розроблені на виконання вимог та положень Закону України "Про державну службу", Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності", схваленої Указом Президента України від 11 вересня 2006 № 742, з урахуванням Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 26 грудня 2007 № 337 та з метою підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням у райдержадміністрації для забезпечення повного і всебічного виконання вимог чинного антикорупційного законодавства.

2.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1220 "Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією" основними суб'єктами здійснення заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, є визначені в межах існуючої штатної чисельності апарату районної державної адміністрації (далі – апарат) відповідальні працівники з питань запобігання корупційним і злочинним проявам:

за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам – керівник органу чи підрозділу;

за організацію вказаної роботи та виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам – спеціаліст, що визначений наказом керівника (далі – відповідальна особа);

До цих службових осіб можуть звертатися державні службовці та інші особи уповноважені на виконання функцій держави, якщо потрібно, то конфіденційно.

Основними завданнями відповідальної особи є:

надання порад, роз'яснень;

нагляд за поведінкою державних службовців;

надання пропозицій керівникам щодо проведення внутрішніх перевірок, службових розслідувань, заходів щодо інформування органів, які відповідно до антикорупційного законодавства ведуть боротьбу з корупцією, при виникненні підкріпленої фактами підозри у вчиненні корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією.

3. Основними напрямами діяльності щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, є:

постійний аналіз стану дотримання антикорупційного законодавства в райдержадміністрації, визначення управлінських процедур, при здійсненні яких найбільш часто вчиняються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, розробка додаткових щодо них спеціальних заходів запобігання корупції;

розробка пропозицій щодо проведення антикорупційних організаційних заходів у кадровій політиці (систематичні перевірки, своєчасна ротація кадрів тощо);

систематичний нагляд за поведінкою державних службовців, виявлення фактів вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із ко-рупцією, та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб;

створення каналів отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, вчинені посадовими особами даного органу державної влади, місцевого самоврядування;

проведення спеціальних занять з державними службовцями, спрямованими на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, висвітлення в засобах масової інформації виявлених фактів корупційних діянь в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування з метою налагодження співробітництва з населенням щодо отримання інформації з цих питань.

4.Для розробки спеціальних запобіжних заходів при здійсненні управлінських процедур, у ході яких найбільш часто вчинюються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, необхідно постійно аналізується практика їх реалізації.

До таких управлінських процедур можна віднести:

 • здійснення контролю та нагляду;

 • підготовка та прийняття рішення про виділення бюджетних коштів у великому обсязі, надання державних замовлень або субсидій;

 • підготовка та прийняття рішення про надання додаткових виплат, ліцензій, дозволів тощо, визначення та стягнення податків;

 • робота з конфіденційною внутрішньою інформацією, яка може становити значний інтерес для громадян, підприємств, установ та організацій.

Для формування такої оцінки управлінської процедури необхідно проводити роботу з метою знаходження відповідей на питання:

чи були вже випадки вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку державних службовців, які беруть участь у здійсненні таких процедур? Як часто і у яких формах здійснювався на цих державних службовців корупційний вплив? Чи існує інформація про випадки вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією на схожих посадах в інших органах влади? Чи чітко врегульовані дана процедура та окремі управлінські дії, з яких вона складається?

  1. Нагляд за поведінкою державних службовців повинен здійснюватися з метою раннього виявлення ознак, що свідчать про підвищення ймовірності вчинення ними корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією. До таких ознак належать:

 • встановлення родинних стосунків з представниками бізнесових структур;

 • виникнення алкогольної або наркотичної залежності;

 • стійке захоплення азартними іграми;

 • здійснення витрат, які явно не відповідають рівню оплати праці;

 • тісні приватні контакти між працівником та клієнтами (регулярні запрошення до ресторану, на відпочинок тощо);

 • нетипова поведінка, замкненість, різкі зміни у стосунках з колегами та керівництвом;

 • особисте знайомство з представниками бізнесових структур, особами, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних діянь та злочинів. Якщо стають відомі такі обставини, слід спробувати їх з'ясувати, - наприклад за допомогою співбесіди з працівником, його керівником, або відповідальним за запобігання корупції. За результатами такого з'ясування приймається рішення про подальші дії щодо даного державного службовця, усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь державним службовцем, або іншого запобігання корупційним проявам.

Під час здійснення контролю за роботою державного службовця, перевірок, підготовки атестаційних документів слід звертати увагу на обставини, які можуть свідчити про підвищену ймовірність вчинення ним корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією. До таких обставин можна віднести:

 • ухилення або нехтування інструкціями; накопичення "незначних" відхилень від норм; розбіжності між реальним виконанням справ та пізніше оформленою документацією;

 • нетипові рішення без обґрунтувань;

 • різниця в оцінці та прийнятті рішень по однотипних справах але відносно різних клієнтів;

 • дрібні зловживання службовими повноваженнями;

 • приховування документації або робочих процесів;

 • розгляд справи з винесенням необґрунтованого рішення;

 • систематичне необґрунтоване відстоювання інтересів певних клієнтів;

 • незаконне намагання впливати на рішення, які не належать до власної компетенції і в яких йдеться про інтереси третіх осіб;

 • замовчування невірних дій, особливо протизаконних;

 • відсутність контролю на тих ділянках роботи, де він вкрай необхідний;

 • відсутність реакції на події та випадки, що викликають підозру.

6. Особлива відповідальність за усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, покладається на заступників голови райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів апарату. Заступники та керівники мають бути зразком для своїх підлеглих. їх особиста поведінка та уважність має відігравати значну роль у запобіганні корупційним діянням та іншим правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

Для ефективного запобігання вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, керівники мають дотримуватися наступних принципів та правил:

 • принцип "багатьох очей". Мається на увазі скорочення випадків прийняття державними службовцями відвідувачів сам-на-сам, здійснення контролю за діяльністю державного службовця на робочому місці, влаштування по можливості приміщень із "скляними перегородками" для осіб, що працюють з відвідувачами, спеціальної опіки державних службовців, що беруть участь у реалізації управлінських процедур, в ході яких найбільш часто вчинюються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією;

 • постійного врахування рівня службового та психологічного навантаження на кожного підлеглого працівника;

 • постійного діалогу з кожним підлеглим працівником;

 • поінформованості та врахування службових та особистих проблеми і негараздів кожного підлеглого працівника;

 • виявлення особливої уваги до підлеглих працівників, які мають проблеми.

7. Необхідною складовою заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють корупції, є інформування працівників щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки, проведення спеціальних занять, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією. Основними формами цієї роботи є:

 • бесіди при прийомі на державну службу;

 • складання службової присяги;

 • бесіди з конкретних питань службової діяльності;

 • спеціальні заняття;

 • тематичні конференцій, семінари, круглі столи, складання тестів та заліків з метою визначення рівня професійних знань кожної особи та її схильності до вчинення корупційних діянь. В ході цієї роботи слід звертати особливу увагу на роз'яснення та забезпечення дотримання у повсякденній діяльності Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. № 58, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 р. за № 783/5004.

Також необхідно постійно формувати у державних службовців установку на неухильне дотримання наступних правил поведінки:

 • одразу відхиляйте спроби корупційного впливу і невідкладно інформуйте відповідальну особу та Вашого керівника;

 • при зовнішніх контактах, наприклад при виконанні контрольної діяльності, Ви маєте з самого початку встановити чіткі стосунки і відхиляти будь-які спроби корупції. Не повинно виникати враження, що Ви прийматимете "незначні подарунки". Не соромтеся відмовитися від подарунку або відіслати його назад. Попросіть з розумінням поставитися до діючих відносно Вас правил;

 • якщо сторонні попросили Вас про сумнівну послугу, одразу ж поінформуйте про це Вашого керівника та відповідального за боротьбу з корупцією. Це допомагає, по-перше, самому уникнути підозри в корупції, а по-друге, вжити правових заходів проти відповідної особи. Якщо Ви самі відмовитесь від сумнівної пропозиції, але не повідомите про це, то Ваш опонент спробує звернутися до Вашого колеги. Захистіть також і Ваших колег від намагань сторонніх осіб корумпувати їх. Всі працівники (керівники та співробітники) мають працювати в одному напрямку;

 • якщо Вам здається, що хтось хоче попросити Вас про незаконну послугу, візьміть з собою колегу як свідка;

 • інколи Вам доводиться проводити бесіду, під час якої Ви відчуваєте, що Вам можуть зробити сумнівну пропозицію, від якої Вам нелегко буде відмовитися. В таких випадках часто не допомагає і чітка відмова. Тоді Вам слід не залишатися наодинці із співбесідником, а попросити когось із колег бути свідком розмови. Поговоріть з ним і попросіть, щоб і він своєю поведінкою чітко давав зрозуміти неприйняття спроб корупційного впливу;

 • стиль роботи має бути прозорим та зрозумілим для кожного. Оскільки Ви, як правило, колись залишите це місце (отримаєте нове завдання, будете переведені на нове місце роботи) або будете тимчасово відсутні (через хворобу або відпустку), Ваша робота має бути настільки прозорою, щоб Ваш наступник або заступник у будь-який час міг її продовжити. "Додаткової документації" слід уникати, щоб виключити будь-яке враження нечесності. Підручні документи слід вести лише якщо це необхідно для виконання роботи;

 • чітке розмежування службових обов'язків та приватного життя. Перевірте, чи не призводять Ваші приватні інтереси до конфлікту з Вашими службовими обов'язками;

 • спроби корупції часто розпочинаються з того, що сторонні намагаються розширити службові контакти на приватну сферу. Як відомо, дуже важко відмовити у "послузі", якщо у приватній сфері чудово розумієшся з людиною, а також сам отримуєш певні послуги та переваги (квитки на концерт, запрошення на дорогу вечерю та ін.). Тому при приватних стосунках Ви маєте з самого початку чітко визначити, що повинні розмежовувати службу та приватне життя, щоб на Вас не впала підозра користування неприпустимими послугами;

 • таке чітке розмежування між приватними інтересами та службовими завданнями Ви маєте проводити під час усієї службової діяльності. Ваша організація та кожен громадянин мають право на Вашу чесну, ділову позапартійну поведінку. Тому Вам слід перевіряти кожного разу, чи не заважають Ваші приватні інтереси або інтереси Ваших родичів або, наприклад, організацій, яким Ви зобов'язані, Вашим професійним обов'язкам. Уникайте кожного небажаного враження щодо Вашої упередженості. Потурбуйтеся про те, щоб ні у кого не виникало сумнівів щодо Вас;

 • якщо Ви бачите, що виконання якогось конкретного завдання стикається з Вашими приватними інтересами або інтересами сторонніх осіб, відносно яких Ви відчуваєте себе зобов'язаним, одразу ж повідомте про це свого керівника, щоб він міг відповідно відреагувати, наприклад звільнити Вас від виконання якогось конкретного завдання;

- незалежно від того, рано чи пізно це зашкодить Вашому авторитету та авторитету державної служби, якщо у конфліктному випадку Ви віддасте перевагу приватним інтересам. Особливо якщо Ви займаєте впливову посаду;

- корупції можна запобігти, якщо кожен відчуватиме відповідальність за свою організацію і всі прагнутимуть до вільного від корупції органу управління, як до спільної мети. Це означає, що кожен в рамках своїх можливостей піклується про те, щоб сторонні не могли впливати на прийняття рішень;

 • обов'язок кожного – зробити свій внесок щодо викриття злочинів і захистити власну організацію від корупційних діянь. Одна "погана вівця" псує все стадо, тому не беріть участі в спробах приховати корупцію.

Не вагайтеся поспілкуватися з відповідальним за запобігання корупції працівником, якщо Ви маєте конкретні підозри в корумпованості колег. Ваш співбесідник збереже це в таємниці і прийме рішення щодо необхідних заходів. Але важливо висловлювати підозру, лише якщо вона обґрунтована. Не можна зводити наклеп на колег без відповідних конкретних підстав та доказів.

8.Важливим заходом щодо усунення причин та умов, які сприяють корупції, є систематичне отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, вчинені посадовими особами даного органу державної влади, місцевого самоврядування.

9.Необхідно підтримувати стабільні зв'язки з засобами масової інформації та постійно оприлюднювати матеріали щодо:

 • правил та процедур вирішення питань в апараті райдержадміністрації;

 • практики встановлення доброчинних відносин між державними службовцями та громадянами, підприємствами установами та організаціями;

 • викриття державних службовців, які вчинили корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією;

 • роз'яснення шкідливості для суспільства, держави та окремих державних службовців корупційних відносин;

 • інформації про розташування органів, що ведуть боротьбу з корупцією, часи їх роботи та контактні телефони посадових осіб цих органів.

Керівник апарату

райдержадміністрації С.С.ПІДЛІСНИЙ

В.В.Галайдіда

Додаток 3

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

18.08.2011 № 536

 

ПЕРЕЛІК  ПОСАД

державних службовців районної державної адміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції

з/п

Діяльність

Сфери, де існує високий ризик прояву корупції

Орієнтовний перелік посад

1.

Управлінська діяльність у місцевих органах державної виконавчої влади

Органи державної виконавчої влади

Голова райдержадміністрації

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

        

Заступники голови райдержадміністрації

Керівник апарату

Керівники апарату, інших структурних підрозділів райдержадміністрації

Освіта

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

Сільське господарство 

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Торгівля та побутове обслуговування населення

Начальник управління економіки та підприємництва райдержадміністрації

Охорона здоров’я

Начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

Фінанси

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.

Розпорядження коштами, адміністративно-господарська діяльність

Економіка

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Головні бухгалтери структурних підрозділів райдержадміністрації

Будівництво

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3.

Надання дозволів (ліцензій, патентів) у різних сферах

Торгівля та побутове обслуговування населення

Начальник управління економіки райдержадміністрації

Освіта

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

Будівництво

Начальник відділу містобудування, архітектури та індустрії будівельних матеріалів райдержадміністрації

Охорона здоров’я

Начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

Підприємництво

Начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців райдержадміністрації

Державний адміністратор

4.

Робота з кадрами

Кадрова служба

Заступник начальника відділу організаційно – кадрової роботи та апарату райдержадміністрації

5.

Реалізація соціальної політики

 

Зайнятість населення, праця

Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Заступник начальника - начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Спеціалісти відділу праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Оформлення соціальних виплат

Начальник, спеціалісти відділу соціальних виплат  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Керівник апарату

райдержадміністрації С.С.ПІДЛІСНИЙ

В.В.Галайдіда

 

Додаток 4

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

18.08.2011 № 536

ІНФОРМАЦІЯ

про розгляд питань, що стосуються запобігання та протидії корупції

за ________ 20__ року

№ п/п

Назва

органу (підроділу)

Розглянуто

на нарадах

стан протидії

корупції

кільк.

Виявлено корупцій-них проявів збитки

кільк.

Припине-но пере-бування на держ-службі кільк.

Притяг-нуто до дисцип лінарної

відпові-дальності кільк.

Притяг-нуто

до адмі-ністра тивної

відповідаль ності кільк. Сума штрафу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

В разі розгляду питань щодо протидії та запобіганню корупції необхідно зазначити:

__.__.20__ року на нараді при _____________________________ розгляну питання “Про_____________” на нараді були присутні ___ державних службовців.

__________________ _____________ __________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 2. Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.
 3. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.
 4. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік

  Документ
  Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік
 5. Верховної Ради України на пленарних засіданнях 4 листопада 2010 року. Розглянуто 25 питань порядку денного. За результатами їх розгляду прийнято 6 закон

  Закон
  ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему „Рада”.

Другие похожие документы..