Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
1. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязатель...полностью>>
'Реферат'
Хроніка літературно-мистецького процессу 60-80-х років засвідчує строкатість і нерівність розвитку української культури, а водночас і її невід‘ємніст...полностью>>
'Документ'
Создание рабочей группы из числа руководителей и специалистов финансового, экономического, правового и кадрового подразделения с участием представите...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Дисциплина "Основы теории управления" имеет цель научить студентов основным принципам функционирования, анализа и синтеза систем управления...полностью>>

Міністерство з питань житлово-комунального господарства україни наказ від 22. 03. 2010 №76 Київ Про затвердження форми звітності №1-ізт (річна)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22.03.2010 № 76

Київ

Про затвердження форми звітності № 1-ізт (річна)

Звіт про інженерний захист територій населених пунктів”

та Інструкції щодо її заповнення

На виконання ст. 7 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та з метою забезпечення проведення спостережень у сфері інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести у дію починаючи зі звіту за 2010 рік:

1.1. Форму звітності № 1-ізт (річна) “Звіт про інженерний захист територій населених пунктів” (далі – форма звітності № 1-ізт), що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ізт (річна) “Звіт про інженерний захист територій населених пунктів”, що додається.

 1. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування (О.П. Ігнатенко) довести затверджені пунктом 1 цього наказу форму звітності № 1-ізт та Інструкцію щодо її заповнення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та забезпечити щорічне узагальнення даних цієї звітності.

 1. Установити, що форма звітності № 1- ізт (річна) “Звіт про інженерний захист територій населених пунктів” та Інструкція щодо її заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, поширюються на юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність у сфері інженерного захисту населених пунктів.

 1. Структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити збирання, розроблення та подання інформації за формою звітності № 1-ізт (річна) “Звіт про інженерний захист територій населених пунктів” до Департаменту благоустрою та комунального обслуговування Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О.Б. Лотоцького.

Міністр О.П.Попов

ПОГОДЖЕНО

Голова Державного

комітету статистики України

__________________ О.Г.Осауленко

“23” березня 2010 р.

З В І Т Н І С Т Ь

Звіт про інженерний захист територій населених пунктів за 20___ рік

Подають:

Терміни подання

юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність у сфері інженерного захисту територій населених пунктів

- структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування;

структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування;

– структурним підрозділам з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севасто-польської міських державних адміністрацій;

структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

– центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

до

20 лютого

до

1 березня

до

10 березня

Форма № 1-ізт

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінжитлокомунгоспу

“22” березня 2010р. № 76

за погодженням з Держкомстатом

від “23 березня 2010р.

Респондент:

Найменування/Ім’я___________________________________________________

Місцезнаходження/Місце проживання_________________________________________________________

____________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________

будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Показники

Код

рядка

За звітний рік

А

Б

1

Розділ 1. Стан підтоплення населених пунктів

Загальна кількість населених пунктів, од.

у тому числі:

міст

селищ

сіл

Загальна площа населених пунктів, га

у тому числі:

міст

селищ

сіл

Кількість підтоплюваних населених пунктів, од.

у тому числі:

міст

селищ

сіл

Площа підтоплюваних територій населених пунктів, всього, га

у містах

у селищах

у селах

з них:

- площа потенційно підтоплених територій населених пунктів, га

міст

селищ

сіл

- площа підтоплених територій населених пунктів, га

міст

селищ

сіл

• у тому числі які потребують термінового захисту, га

міст

селищ

сіл

Загальна кількість спостережних свердловин, од.

у тому числі: у містах

у селищах

у селах

Кількість ділянок з проявами просідання грунтів в межах населених пунктів, од.

Кількість ділянок з проявами карсту в межах населених пунктів, од.

Розділ 2. Поверхневе водовідведення в межах населених пунктів

Загальна довжина систем поверхневого водовідведення – всього, км

у тому числі:

лотки поверхневого водовідведення

зливова каналізація

лінійне водовідведення

канали

придорожні кювети

Загальна кількість очисних споруд на системах поверхневого водовідведення, од.

Розділ 3. Дренажні системи в межах населених пунктів

Загальна довжина горизонтальних дренажів – всього, км

у тому числі:

закритих дренажів

Кількість вертикальних дренажних систем, од.

Кількість комбінованих дренажних систем, од.

Кількість променевих дренажних систем, од.

Кількість кільцевих дренажних систем, од.

Кількість насосних станцій на дренажних системах, од.

Розділ 4.Протиселеві споруди в межах населених пунктів

Кількість протиселевих споруд – всього, од.

у тому числі:

селезатримуючих

селепропускних

селенапрямних

стабілізуючих

Розділ 5. Протизсувні і протиобвальні споруди та заходи в межах населених пунктів

Кількість зсувних ділянок в межах населених пунктів, од.

Площа зсувних ділянок в межах населених пунктів, га

Кількість зсувонебезпечних ділянок в межах населених пунктів, од.

Площа зсувонебезпечних ділянок в межах населених пунктів, га

Кількість ділянок з проявами обвалів в межах населених пунктів, од.

Кількість затримуючих протизсувних споруд всього од.

у тому числі :

пальові конструкції, од.

анкерні кріплення, од.

Загальна довжина підтримуючих протизсувних споруд (підпірні стіни), км

Кількість затримуючих протиобвальних споруд, од.

в тому числі :

контрфорсів

опоясків

Загальна довжина затримуючих протиобвальних споруд, км

у тому числі :

підтримуючих та підпірних стін

протиобвальних галерей

облицювальних стін

Кількість уловлюючих протиобвальних споруд і пристроїв

(уловлювальних стін, траншей, сіток ), од.

Розділ 6. Протиерозійні споруди в межах населеного пункту

Загальна довжина протиерозійних споруд, м.п.

у тому числі:

водоутримувальних

водонапрямних

Кількість протиерозійних споруд всього, од.

у тому числі:

водоскидних

донних

Розділ 7. Берегоукріплення в межах населеного пункту

Загальна протяжність узбережжя морів, що зазнає абразійних процесів, км

Загальна протяжність берегів річок, водосховищ, озер, ставків, що розмиваються, км

Кількість хвилезахисних споруд, – всього, од.

у тому числі:

східчастих кріплень зі зміцненням основи терас

масивних хвилеломів

габіонів

Протяжність хвилезахисних споруд - підпірних берегових стінок (набережні), м.п.

Площа хвилезахисних споруд - монолітних покриттів з бетону (асфальтобетону, асфальту), кв.м.

Кількість споруд для гасіння хвиль, – всього, од.

у тому числі:

водопроникних споруд з пористою напірною гранню і хвилегасильними камерами

хвилеломів підводних

берм берегозахисних

штучних вільних пляжів

Кількість наносорегулюючих або пляжоутримувальних споруд – всього, од.

у тому числі:

бун

Молів

Банкетів

Кількість дамб, од.

Кількість гребель, од.

Загальна протяжність укріплених берегів, км

Розділ 8. Витрати на утримання об’єктів інженерного захисту в межах населеного пункту

Витрати на утримання об’єктів інженерного захисту населених пунктів – всього, тис. грн.

у тому числі: матеріальні витрати

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація основних засобів

інші операційні витрати

Примітка: Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність у сфері інженерного захисту територій заповнення розділу 8 необов`язкове

Показники

Код рядка

Обсяг виконаних робіт

Вартість робіт, тис. грн.

за

звітний рік

за

звітний рік

А

Б

1

2

Розділ 9. Ремонтно-будівельні роботи

Будівництво та реконструкція об’єктів поверхневого водовідведення, км

Капітальний ремонт об’єктів поверхневого водовідведення, км

Поточний ремонт об’єктів поверхневого водовідведення, км

Утримання об’єктів поверхневого водовідведення, км

Будівництво та реконструкція дренажних систем і споруд інженерного захисту, га

Капітальний ремонт дренажних систем і споруд інженерного захисту, га

Поточний ремонт дренажних систем і споруд інженерного захисту, га

Утримання дренажних систем і споруд інженерного захисту, га

Будівництво та реконструкція інженерних споруд (протизсувних, протиобвальних), од.

Капітальний ремонт інженерних споруд (протизсувних, протиобвальних), од.

Поточний ремонт інженерних споруд (протизсувних, протиобвальних), од.

Утримання інженерних споруд (протизсувних, протиобвальних), од.

Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд (протиселевих, протиерозійних ), од.

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд (протиселевих, протиерозійних), од.

Поточний ремонт гідротехнічних споруд (протиселевих, протиерозійних), од.

Утримання гідротехнічних споруд (протиселевих, протиерозійних), од.

Будівництво та реконструкція об’єктів берегоукріплення, км

Капітальний ремонт об’єктів берегоукріплення, км

Поточний ремонт об’єктів берегоукріплення, км

Утримання об’єктів берегоукріплення, км

Розчищення річок в межах населених пунктів, кмСкачать документ

Похожие документы:

 1. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46 перечень документов

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46
 2. Ої економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 3. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 4. Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина 2010» на 2010 рік

  Документ
  На підставі пунктів 1,2,3 частини першої статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 "Про делегування повноважень обласної ради обласній державній
 5. Міністерство освіти І науки україни одеський державний економічний університет екологічний менеджмент

  Документ
  II 21 Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк . - Київ, Центр навчальної літератури, 2004.- 407 с. ISBN 966-8365-15-1

Другие похожие документы..