Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В РАННЕМ ПОСТНЕОНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ И Е...полностью>>
'Документ'
На улице плясало, бегало, играло множество ребятишек. Одни были в лохмотьях, другие - в чистых белых платьях и с ленточками в косах; одни - дикие и б...полностью>>
'Документ'
Через научение мы получаем знания, овладеваем языком, формируем отношения, ценности, страхи, личностные черты и самооценку. Если личность является рез...полностью>>
'Доклад'
Цель программы добиться, чтобы каждый обучающийся имел свой образовательный маршрут. Педагогами, общественными организациями лицея проделана определе...полностью>>

Вступ. Аналіз роботи Центру «Грані» за 2011 рік та пріоритетні завдання на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

З М І С Т

 1. Вступ. Аналіз роботи Центру «Грані» за 2011 рік та пріоритетні завдання на

2012 рік…… .…………………………………..……………………………….…...3

 1. Створення організаційно-педагогічних умов для позашкільного навчання і

виховання дітей ……………….. ......................................................................................14

 1. Організація науково-методичної діяльності, підвищення професійної

майстерності педагогічних кадрів....................................................................................18

 1. Організаційно-масова діяльність ………………..........................................................25

 2. Матеріально-технічне забезпечення роботи закладу, фінансово-господарська

Діяльність…………………………………………………………………………..……...29

 1. Забезпечення заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я, безпеки життєдіяль-

ності гуртківців і працівників Центру «Грані».…………………………………..……32

 1. Управління та контроль позашкільним педагогічним процесом …………………...33

 2. Додатки до плану......................................................................................................35

 1. ВСТУП

Позашкільна освіта України, як одна з важливих складових системи освіти, здатна задовольнити різноманітні потреби особистості у творчій самореалізації, забезпечити її інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток. Особливого значення для збереження і зміцнення соціально-економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави, в період переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства набуває науково-технічний напрям позашкільної освіти.

Керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією про права дитини, «Положенням про позашкільний навчальний заклад», Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Програмою розвитку освіти Запорізької області на 2010 – 2012 роки, Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, якими визначено основні шляхи розвитку позашкільної освіти, наказами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, іншими нормативно-правовими документами з питань роботи позашкільних навчальних закладів, Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР), у 2011 році спрямував свою роботу на координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної і організаційно-масової діяльності позашкільних навчально-виховних закладів області та свого Центру. Поставивши перед собою завдання про підвищення ефективності навчально-виховного процесу й створення умов для всебічного розвитку вихованців, обласний Центр НТТУМ «Грані» працював над реалізацією основних напрямків розвитку науково-технічного, дослідно-експериментального та інших напрямів творчості учнівської молоді з урахуванням сучасних вимог.

КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР щорічно здійснює моніторинг стану функціонування та розвитку позашкільної освіти з НТТУМ та виконання обласних програм для визначення загальних проблем діяльності позашкільних навчальних закладів (ПНЗ) області і своєчасного вжиття заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу. За результатами моніторингу стану позашкільної освіти з НТТУМ у Запорізькій області станом на 01.12.2011 року збережена кількість позашкільних навчально-виховних закладів та відкрито Якимівський Будинок дитячої і юнацької творчості. У 2010-2011 навчальному році гуртки науково-технічного напряму функціонували у 46-ти позашкільних навчально-виховних закладах у містах і районах Запорізької області, з яких - 5 ПНЗ профільних: обласний Центр НТТУМ «Грані», станції юних техніків м. Запоріжжя, м. Бердянська та м. Мелітополя, Клуб НТТУМ «Політ» м. Запоріжжя; 38 комплексних закладів, а також 3 позашкільних заклади при підприємствах. В цих закладах надається позашкільна освіта з НТТУМ більш як за 70 напрямами (серед них авто-, авіа-, судномоделювання, макетування, конструювання екологічно-чистого транспорту, конструювання техніки, підводної техніки, радіоконструювання, електроніки, інформаційних технологій, WEB-дизайн, програмування, гуртків Малої Академії наук, декоративно-прикладної творчості та багато інших) понад 20-ти тисячам дітей. А загалом кількість учнів, які займаються науково-технічною творчістю у Запорізькій області (з урахуванням гуртків при загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, коледжах та інших освітніх закладах) сягає 30 тисяч.

На жаль, у більшості позашкільних закладів, особливо багатопрофільних, контингент гуртківців художньо-технічного профілю, забезпечення яких матеріальною базою та кадрами значно простіше, набагато перевищує кількість вихованців спортивно-технічного профілю. У 2010-2011 роках ще зменшилась кількість вихованців цього профілю. Треба відмітити декілька міст і районів, у яких все ж приділяється деяка увага розвитку спортивно-технічних гуртків: це міста Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Оріхівський та Приморський райони. Взагалі відсутні спортивно-технічні гуртки у навчальних закладах Жовтневого, Комунарського, Ленінського, Орджонікідзевського, Хортицького районів м. Запоріжжя, Бердянського, Великобілозерського, Веселівського, Гуляйпільського, Запорізького, Куйбишевського, Мелітопольського, Новомиколаївського, Пологівського, Приазовського, Токмацького, Розівського, Чернігівського і Якимівського районів. А саме ці напрями гуртків технічної творчості відволікають підлітків «від вулиці»!

Кадрове забезпечення залишається одним з найболючіших питань для позашкільних закладів з НТТУМ області, зокрема спортивно-технічного напряму. На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації N 704 від 16.12.2010 року «Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області на курсах та семінарах при ЗОІППО» у 2011 році 45 педагогів-позашкільників підвищили кваліфікацію з науково-технічної творчості, із них 11 педагогів Центру «Грані». Більше 130 учасників творчої групи взяли участь у семінарах-практикумах. Втім, відсутність мотиваційних привидів для залучення до позашкільної педагогіки у якості керівників гуртків інженерно-технічних спеціалістів, діючих спортсменів технічних напрямів (і в першу чергу, відповідної заробітної плати), не розуміння частиною керівних кадрів позашкільних установ області значущості завдань як відвернення підлітків від несприятливого впливу бездоглядності, так і конче необхідного для країни відновлення та поповнення інженерно-технічної еліти, не сприяє притоку педагогічних кадрів до цих напрямів гурткової роботи.

На подолання означених недоліків і було спрямовано стратегічний вектор діяльності педагогічного колективу Запорізького обласного Центру НТТУМ “Грані”.

Науково-методична робота

Науково-методична робота в Центрі «Грані» - це система цілеспрямованого професійного зростання педагогічних працівників, орієнтована на постійне примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу закладу. Система науково-методичної роботи з педагогами в Центрі «Грані» включає індивідуальні, групові та масові (колективні) форми роботи. З 2010 року педагогічний колектив Центру працює над єдиною науково-методичною проблемою «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини». 2011 рік – це етап реалізації – організація дослідної роботи. Протягом року здійснено: складання переліку рекомендованої літератури з проблеми; вдосконалення системи роботи керівників гуртків у контексті роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи педагогів інших позашкільних закладів, які працюють над аналогічними проблемами; організація наставництва, консультацій для молодих педагогів; активізація діяльності методичних об’єднань, координаційно-методичних рад; організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми тощо. Роботу над проблемною темою другий рік координує творча група (Ревков О. В., Бушманова О. О., Лукашева А. О., Матвієнко К. І.).

З метою підвищення професійних якостей організаторів позашкільної освіти, всебічного і якісного підвищення їх інноваційного творчого потенціалу, наукового і загальнокультурного рівня, збагачення його знань, вмінь навичок, педагогічної та виконавської майстерності, вдосконалення психолого-педагогічної освітньої діяльності педагогів-позашкільників, було сплановано і проведено відповідно до визначених проблемних питань обласні семінари:

►16 лютого - Майстер-клас для керівників гуртків автомоделювання на базі Мелітопольської станції юних техніків,

►10 березня - Майстер-клас для керівників гуртків художньої кераміки і гончарства ЗОЦНТТУМ «Грані» (на базі гімназії № 107 м. Запоріжжя)

►24 березня - «Особливості спільної роботи гуртків деревообробки і випалювання у розвитку пізнавальних інтересів творчої особистості» на базі Приазовського Будинку дитячої і юнацької творчості

►6 квітня - «Використання інформаційних технологій у розвитку творчої компетентності дитини» (ЗОЦНТТУМ «Грані»)

►27 квітня - «Упровадження нових технологій, спрямованих на розвиток дитини у гуртках технічної та декоративно-прикладної творчості» на базі Михайлівського Дитячого центру

►12 жовтня - «Вплив науково-технічної творчості на формування компетентностей особистості в гуртках судномоделювання» на базі Запорізької міської станції юних техніків.

►17 листопада - «Залучення учнів до гуртків науково-технічної творчості - один із шляхів організації змістовного дозвілля» - обласний Центр НТТУМ «Грані».

Всього у семінарах взяли участь біля 200 педагогів.

В межах обласних семінарів були проведені круглі столи та засідання координаційно-методичних рад, присвячені проблемним питанням розвитку науково-технічної творчості та обласним масовим заходам. Під час семінарів використовувались інтерактивні форми роботи, надавались методичні матеріали, працювали виставки дитячих робіт та навчально-методичної літератури, що сприяло підвищенню творчого потенціалу педагогів в організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах.

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації № 09 від 06.01.2010 «Про проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості» з метою виявлення та розповсюдження передового досвіду з науково-технічної творчості, залучення творчих педагогічних кадрів до вирішення нагальних проблем з науково-технічної творчості, упровадження в практику нових досягнень науки і техніки, ефективних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю у позашкільний час з 10 січня до 15 жовтня 2011 року обласним Центром НТТУМ «Грані» був проведений обласний конкурс «На кращу методичну розробку з науково-технічної творчості 2011 року».

Організаційну роботу з підготовки та направлення методичних матеріалів на конкурс виконали: органи управління освітою м. м. Бердянська, Запоріжжя, Мелітополя, Токмака, Бердянського, Василівського, Вільнянського, Куйбишевського, Мелітопольського, Оріхівського та Приморського районів.

На основі протоколів оцінки конкурсних матеріалів та висновків журі 9 педагогів нагороджені грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації та 15 педагогів – грамотами КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР, це на 6 призових робіт більше, ніж у 2010 році.

Протягом року постійно працювали при Центрі НТТУМ «Грані» консультаційні лабораторії та майстер-класи, що дало змогу надати методичну і практичну допомогу більше ніж 200 педагогам області  організаторам позашкільної і позакласної роботи, батькам, вчителям ЗНЗ, клубам юних техніків при підприємствах. Крім цього, підвищенню педагогічної майстерності приділяється велика увага і на місцях. Зокрема, на міських станціях юних техніків працюють методичні ради, методоб’єднання з різних напрямів, майстер-класи, школи педагогічної майстерності, практичні семінари, постійно діючі семінари, видаються інформаційно-методичні матеріали на допомогу організаторам і керівникам гуртків позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом 2011 року КЗ «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» ЗОР працював над проблемними завданнями: «Впровадження життєвої компетентності в навчально-виховний процес», «Створення умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково-технічної творчості», за програмою «Обдаровані діти».

З метою створення необхідних умов для забезпечення виконання поставлених завдань та надання методичної допомоги позашкільним закладам області підготовлено та зібрано методичні матеріали: навчальні програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації. Підготовлено реферати та курсові роботи з тем самоосвіти, серія буклетів про гуртки Центру, створено 19 методичних розробок, підбірок матеріалів, розробок занять, сценаріїв заходів, опубліковано 5 статей у газетах і журналах, розроблені або адаптовані 7 навчальних програм. Зокрема, програми гуртків «Найпростіші технічні моделі», «Економіка», «Деревообробка», «Металообробка», «Ігрова робототехніка», «Астрономія», «Комп’ютерне моделювання процесів і явищ» тощо. 8 доповідей на засіданнях педради та науково-методичної ради оформлені у вигляді презентацій. Було продовжено видання журналу «Школа юного вченого» («ШЮВ») під редакцією керівника гуртка МАН Білоус С. Ю. в якому друкуються в т. ч. і матеріали, підготовлені педагогами Центру, а також матеріал з досвіду роботи обласного Центру «Грані» у журналі «Позашкілля Запоріжжя».

Стаття про зразковий художній колектив «Дитячо-юнацька телестудія «Грані» була підготовлена та розміщена в першому випуску Енциклопедії дитячої творчості «Юні таланти України». Також підготовлено та надано в оргкомітет для розміщення у другому випуску Енциклопедії три статті про гуртки Центру: «автомоделювання», «аквабіотехніка», «конструювання екологічно чистого транспорту».

2011 рік був дуже активним і результативним щодо участі Центру «Грані» у методичних заходах Міжнародного та Всеукраїнського рівнів. На II Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011» (м. Київ, березень 2011) робота творчої групи педагогів Центру «Грані» «Життєве самовизначення особистості вихованця через включення його в значущу діяльність гуртків автомоделювання» одержала диплом. Керівник телерадіостудії «Грані» Едель М. Г. взяв участь у роботі Міжнародної Конференції «Образовательные технологии XXI века: информационная культура и медиаобразование» (м. Москва, 31.03.2011). На пленарному засіданні II Міжнародного Форуму «Личность в едином образовательном пространстве» та виставці «Освіта Запорізького краю - 2011» (04.05.2011 м. Запоріжжя), в підготовці та проведенні «круглого столу» Форуму брали участь педагоги обласного Центру «Грані». У Міжнародному медіафестивалі для школярів (телеміст з Москвою, грудень 2011) взяли участь телерадіостудія «Грані» та гурток «Журналістика та видавнича справа» (керівники гуртків з вихованцями).

Педагоги обласного Центру брали участь у 20 Всеукраїнських і регіональних семінарах і семінарах-практикумах з НТТУМ і МАН. Директор Центру «Грані» Едель М.Г. у складі делегації від Запорізької області брав участь у роботі III Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (Київ, 28.10.2011).

Не зважаючи на зменшення фінансування на відрядження, протягом навчального року продовжувалася робота кураторів позашкільних навчальних закладів сільських районів і міст області. Результатами цієї роботи є збільшення участі позашкільних навчальних закладів в обласних змаганнях і конкурсах з НТТ, покращання співпраці в організації та проведенні обласних і районних семінарів. Зокрема, крім вищезазначених обласних семінарів з НТТУМ, у квітні 2011 року педагоги Центру «Грані» Вороненко Л. В. і Писаревська Т. Г. надали допомогу в організації і проведенні районного семінару з інформаційних технологій для керівників гуртків і вчителів Бердянського району ( на базі Новопетрівського Будинку НДТ).

З метою надання методичної і практичної допомоги позашкільним закладам області здійснено виїзди педагогічних працівників Центру «Грані». У 2011 році наші педагоги побували у Енергодарі, Мелітополі, Бердянську, Оріхові, Вільнянську, Михайлівці, Великій Білозерці, Бердянському, К-Дніпровському, Приазовському, Новомиколаївському і Якимівському районах, смт. Комишувасі, а також у Клубі НТТУМ «Політ» та БДЮТ Заводського району м. Запоріжжя. Під час цих поїздок узгоджена, зокрема, і тематика обласних семінарів на 2012 рік. Результатом спільних дій облУОН, місцевої влади та неодноразових виїздів педагогів Центру «Грані» до смт. Якимівки, у 2011 році було відкрито комунальний заклад «Якимівський Будинок ДЮТ». Центр «Грані» продовжує працювати над розширенням мережі власних науково-технічних гуртків Центру за рахунок створення філій при освітніх закладах у місті Запоріжжі та прилеглих районах.

Однак, слід відмітити, що, на жаль, ні власні упереджувальні заходи, ні підключення місцевих та обласних органів управління освітою не змогли зашкодити фактичному злиттю профільних позашкільних закладів у м. Мелітополі, що не тільки протирічить нормативним актам України у царині розвитку позашкільної освіти, а й за фактом, вже призвело до зменшення гуртків науково-технічного напряму у цьому регіоні.

Керуючись Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року й поставленою проблемою «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини», програмами «Обдаровані діти» для створення системи ефективної діяльності педагогів обласного Центру з НТТУМ, методичні служби Центру «Грані» спрямували свою діяльність на удосконалення їх професійної майстерності.

З метою удосконалення структури, змісту та форм методичної роботи з педкадрами у обласному Центрі «Грані» проведено засідання науково-методичної ради за підсумками самоосвітньої діяльності в рамках роботи над проблемною темою закладу. Протягом року проведені 4 засідання педради та 4 засідання науково-методичної ради (НМР), де розглядались проблемні питання навчально-виховного процесу, методичного забезпечення, роботи з обдарованим дітьми та дітьми, які потребують особливої уваги тощо. На останній педраді у грудні були визначені проблемні питання та завдання колективу Центру «Грані» на 2012 рік, затверджено план роботи на рік.

Діяльність науково-методичної ради Центру «Грані» скерована на підвищення науково-методичного рівня і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, сприяння впровадженню у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій, що забезпечують розвиток особистості вихованців. Науково-методична рада Центру координує роботу таких форм, як Школа передового педагогічного досвіду (ППД) та Школа молодого педагога. Широко використовуються в Школі ППД нетрадиційні методи навчання, інтерактивні ігри, відвідування педагогами гурткових занять і виховних заходів у колег з метою вивчення досвіду їх роботи.

Педагогічний колектив обласного Центру НТТУМ «Грані» протягом 2011 року продовжив роботу з підвищення професійного рівня за темою «Розвиток педагогічної майстерності і творчості педагога» за участю кафедри теорії і методики виховання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППО), в основу занять яких покладено розділи: педагогічна майстерність, майстерність вихователя, педагогічна техніка.

На допомогу позашкільним закладам області в Центрі НТТУМ «Грані» видаються Інформаційні вісники, навчальні програми, методичні матеріали, рекомендації, реферати, умови проведення обласних конкурсів, тощо.

Навчально-виховна робота

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр НТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради охоплює гуртковою роботою 2008 вихованців м. Запоріжжя та ряду філій у Оріхівському та Михайлівькому районах, які навчаються у 136 групах за понад тридцятьма напрямами науково-технічної творчості.

Педагогічний колектив обласного Центру НТТУМ «Грані» у 2011 році працював над завданням по впровадженню життєвих компетенцій у навчально-виховний процес, створенню умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково-технічної творчості, програмою «Обдаровані діти» та «Діти з обмеженими фізичними можливостями».

Всі ці завдання керівники гуртків реалізують через гурткову, клубну, студійну, лекційну, експедиційну, оздоровчу роботу у Центрі та на філіях, а також шляхом конкурсів і змагань різного рівня.

Завдяки зусиллям педагогів поставлені завдання в цілому виконуються.

Як приклад:

 • вихованці Зразкового художнього колективу телестудія «Грані» являються активними учасниками всіх масових заходів Центру, завдяки чому створено відеофільми про обласні масові заходи, курсові індивідуальні роботи вихованців студії та проведено їхній публічний перегляд в Центрі «Грані» (кіно-відео гурток), заходи постійно висвітлюються фотороботами на сайті Центру «Грані» (фотогурток), регулярно виходить газета «Грані» (гурток «Журналістика та видавнича справа»), вихованцями створюються мультфільми за національною, культурною та патріотичною тематикою (гурток комп’ютерної графіки та анімації);

 • у гуртку «Аквабіотехніка»  забезпечено роботу клубу підводних плавців «Грані», проведено літні навчальні експедиції на р. Дніпро;

 • вихованці гуртка стендового моделювання стали призерами обласного конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»; представили більше 40 авіамоделей та моделей бойової техніки на міській виставці стендових моделей, присвяченій 66-ій річниці Великої Перемоги. В 2011 році було запроваджено проведення обласного конкурсу зі стендового моделювання, присвяченого Дню захисника.

 • у автомодельній, авіамодельній, судномодельній лабораторіях спроектовано та виготовлено моделі до обласних і Всеукраїнських змагань;

 • у гуртку «екологічно чистий транспорт» конструюються веломобілі, які вже другий рік поспіль отримують Дипломи переможців на Всеукраїнських виставках;

у гуртках «Декоративно-прикладна творчість» та «Техніка, природа, фантазія»  продовжено освоєння художнього моделювання з пластиліну, дроту, природних матеріалів, деревини, нетрадиційних матеріалів; розширюється робота в техніці орігамі; з метою додаткової пропаганди серед учнів підготовлено і організовано виставку дитячих поробок цих гуртків (літературних і народних образів, казкових персонажів) у Центрі «Грані», міській бібліотеці «Юний читач» та районній бібліотеці Орджонікідзевського району.

  • в гуртках, які орієнтовані на школярів наймолодшого віку, впроваджується система морального та інтелектуального, художньо-творчого, національно-патріотичного та громадянського виховання, вивчення родинно-побутової культури, інших духовних цінностей через створення образів літературних героїв, народних героїв та казкових персонажів. Вихованці гуртків для молодших школярів брали участь у конкурсах «Космічні фантазії», початкового технічного моделювання, «Наш пошук і творчість тобі, Україно» та інших.

Розширюється тематична мережа гуртків, і в першу чергу, нетрадиційних і інноваційних напрямів – у 2011 році започатковано роботу гуртків:

  • «Ігрова робототехніка»;

  • «Комп’ютерне моделювання процесів і явищ»;

  • «WЕВ-дизайн»;

  • «Конструювання повітряних зміїв» (на базі філій Центру в Михайлівському районному дитячому центрі, Оріхівському БДТ та Комишуваському БДТ);

  • ведуться пошуки спонсорів для матеріального забезпечення створення гуртка “Комп’ютерна робототехніка”

З метою впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес майже всі гуртки використовують комп’ютерні технології у навчальному процесі (практично кожна навчальна лабораторія оснащена комп’ютерною технікою з доступом до Інтернету), методичні служби об’єднані єдиним мережевим ресурсом. Всі педагоги Центру навчаються за програмою «Інтел».

У Центрі НТТУМ «Грані» успішно продовжується робота з обдарованою молоддю. Учні, які мають високий рівень знань з фізики та математики, здібності до пошуково-дослідницької роботи залучаються до широкої мережі гуртків Малої академії наук науково-технічного напрямку, що працюють у Центрі та філіях. Вихованці гуртків МАН Центру «Грані» постійно беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Всеукраїнських конкурсах УМАКО “Сузір’я”, конкурсах винахідників та раціоналізаторів та інших предметних турнірах, де досягають високих результатів. У 2011 році троє учнів-гуртківців МАН стали стипендіатами Президента України. Це Мінаєв Борис (гурток інформатики), Аббасов Тимур (гурток «Математика як універсальна мова фізики») і Свєтлова Олена (гурток «Математичне моделювання у фізиці»).

У 2011 році при обласних закладах освіти інтернатного типу ЗОШІ №2 та № 4 для дітей із вадами здоров’я та розвитку продовжили роботу філії з гуртками «Комп’ютерна графіка та анімація», «Моделювання сувенірів», «Декоративна деревообробка».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджую прийнятий на засіданні (1)

  Документ
  Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,
 2. Вступ аналіз роботи відділу освіти, навчальних закладів району за 2008 рік

  Документ
  У 2008 році відділ освіти Дергачівської райдержадміністрації забезпечував якісну реалізацію основних завдань держаної політики в галузі освіти . Робота відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації, навчальних закладів району здійснювалася згідно
 3. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 4. Соціально-економічний розвиток Хмельницької області у 2010-2011 роках

  Документ
  Програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік (далі – Програма) розроблено з метою втілення єдиної політики розвитку регіону у 2012 році.
 5. Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району за 2011 рік та

  Документ
  Відповідно до статей 119,143 Конституції України та пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми соціально – економічного

Другие похожие документы..