Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
04.10.2011Сибирь- окружной информационный центр () (Новосибирск)Темпы подготовки объектов ЖКХ в регионах округа позволяют говорить о плановом прохожде...полностью>>
'Документ'
В текущем году по многим показателям животноводство сохранило положительную динамику в своем развитии. За 9 месяцев было произведено скота и птицы на...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель изучения курса заключается в углублении и увязке полученных знаний по смежным дисциплинам, в формировании у студентов теоретических знаний и пра...полностью>>
'Статья'
1. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используе...полностью>>

Назва модуля: Проектний аналіз Код модуля: епі 6042 С01

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Проектний аналіз

 2. Код модуля: ЕПІ_6042_С01

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: VII

 5. Обсяг модуля: загальна к-ть годин - 135 (кредитів ЄКТС -), аудитори!
  години - 70 (лекції - 32, практичні заняття - 32,модульний контроль - 6),
  самостійна робота - 65.

 6. Лектор: старший викладач Дашко Ірина Михайлівна

 7. Результати навчання:

В процесі вивчення дисципліни студент повинен: Оволодіти теорією
проектного аналізу; Освоїти основні прийоми та методи аналізу проектів.
Навчитись: розробляти техніко-економічне обґрунтування проектів;

калькулювати бюджет проекту; розробляти та аналізувати фінансові плани проекту; оцінювати життєздатність та ефективність проектів; здійснювати економічний, фінансовий та бюджетний аналіз проектів; вибори оптимальний варіант проекту.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пре реквізит -- планування діяльності підприємств, організація виробництва, інформаційні системи, економіка проектів, управління проектами ; кореквізит -

10. Зміст модуля:

Суть і зміст проектного аналізу. Концепція проекту. Життєвий цикл проекту. Концепція затрат і вигід у проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Грошовий потік. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. Комерційний аналіз. Технічний аналіз. Екологічний аналіз. Інституційний аналіз. Соціальний аналіз. Фінансовий аналіз Економічний аналіз.

11. Рекомендована література:

 • Анализ зкономической зффективности капиталовложений. Брошвич М.
  -М.:3ффект, 1995.

 • ОсновьІ инвестирования. Гитман . -М.: Статистика, 1996.

 • Организация финансирования инвестиционньїх проектов. - М.:
  Зкономика, 1997.

 • Управление инвестициями. Под. Ред. Шеремета. -М.: Вьісшая школа,
  1998.

 • Проектний аналіз. Відповід. Редактор Москві С.О. - Київ: «Лібра», 1998.

 1. Форми та методи навчання: лекційні заняття, практичні заняття,
  самостійна робта.

 2. Методи і критерії оцінювання: поточний контроль (40%): , підсумковий
  контроль (60%) .

 3. Мова навчання: українська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46 перечень документов

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46
 2. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.

Другие похожие документы..