Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Изложение'
Остроумное изложение, образные примеры, легкость подачи оригинального материала, отображение современного состояния разговорного языка и деловой переп...полностью>>
'Книга'
Книга содержит подробное описание шестнадцати деловых игр, построенных на теоретическом материале курса микроэкономики и смежных дисциплин. В работе ...полностью>>
'Документ'
Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков уже 15 лет успешно работает на рынке перевода, предоставляя российским и иностранным гражданам, малому и крупному ...полностью>>
'Автореферат'
Актуальность темы исследования. На рубеже нынешнего столетия страны Большой семерки (G-7) развернули беспрецедентное по масштабу и сценарию наступлен...полностью>>

Рівненська міська рада виконавчий комітет рішення (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 11 листопада 2008 року № 154

Про міську програму інформування

громадськості з питань європейської

та євроатлантичної інтеграції України

на 2008 – 2011 роки

Відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», Указу Президента України від 28.04.2004 № 493/2004 «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 502 «Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008 -2011 роки», від 2.07.2008 № 594 «Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.08.2008 року № 366 «Про обласну програму інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 – 2011 роки, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити міську програму інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 – 2011 роки (далі- Програма) згідно з додатком.

2. Відділу міжнародних зв’язків апарату ради і виконкому подати Програму на затвердження міській раді у встановленому порядку.

3. Структурним підрозділам міськвиконкому:

3.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3.2. Щороку до 10 грудня інформувати відділ міжнародних зв’язків міськвиконкому про хід виконання Програми.

4. Взяти до уваги, що фінансування заходів Програми може здійснюватись за рахунок залучених коштів з інших, не заборонених законодавством джерел. Управлінню бюджету і фінансів при формуванні міського бюджету на 2009-2011 роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Васильчука С.М.

Секретар міської ради Ю.Торгун

Керуючий справами

міськвиконкому С.Власюк

 Додаток до

рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради

від 11.11.2008 р. № 154

Міська програма

інформування громадськості з питань

європейської та євроатлантичної інтеграції України
на 2008–2011 роки

Загальна частина

Пріоритетом у роботі, пов’язаній з реалізацією стратегічного курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО, є підвищення рівня поінформованості громадян про зміст і шляхи реалізації національних інтересів, мету європейської та євроатлантичної інтеграції України, діяльність зазначених організацій та їх співробітництво з Україною.

Мета Програми

Метою Програми є подальше підвищення рівня поінформованості громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві та сприяння виконанню завдань євроатлантичної інтеграції України, створення умов для свідомого самовизначення громадян щодо приєднання України до НАТО, забезпечення підтримки державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Мету Програми передбачається досягти шляхом активізації роботи з інформування населення про європейську та євроатлантичну інтеграцію України та діяльність ЄС і НАТО, для чого необхідно забезпечити:

 • підвищення рівня поінформованості населення міста про європейські та євроатлантичні інтеграційні процеси, переваги членства в ЄС та НАТО, а також перспективи співробітництва України з Альянсом та Європейським Союзом;

 • формування запиту громадськості щодо проведення реформ відповідно до європейської моделі розвитку держави;

 • організацію та провадження інформаційно-просвітницькою діяльності в місті з питань ЄС та НАТО;

 • застосування принципу три секторного партнерства між органами виконавчої влади, державними і недержавними засобами масової інформації, а також громадськими організаціями.

Виконання цієї Програми забезпечується органами виконавчої влади, зокрема шляхом розміщення актуальної інформації на власних Інтернет-сторінках, участі у заходах з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, роз’яснення переваг реалізації цілей державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції із залученням:

громадських організацій – для здійснення в установленому порядку заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно на конкурсній основі. Конкурс проектів та програм з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями, проводиться в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

державних і недержавних засобів масової інформації - для підготовки та трансляції відповідно до законодавства телерадіопрограм, роликів, розміщення публікацій і розповсюдження додаткових тематичних інформаційних матеріалів до друкованих видань за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

державних друкованих та електронних засобів масової інформації – для розміщення публікацій та трансляції підготовлених у межах фінансування відповідних державних телерадіокомпаній згідно з державним замовленням телерадіопрограм і роликів;

міських бібліотек, бібліотек ЗОШ міста - для формування всеукраїнської мережі центрів європейської інформації і провадження інформаційної діяльності.

Впровадження механізму інформування громадськості

щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України передбачає:

створення потужних інформаційних ресурсів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції здійснюється шляхом формування бази даних про лідерів громадської думки, провідних експертів і фахівців у галузі євроатлантичної інтеграції та залучення їх до виконання завдань Програми;

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, вчителів і викладачів навчальних закладів з питань євроатлантичної інтеграції;

застосування у повному обсязі ресурсів держави з метою популяризації політики європейської та євроатлантичної інтеграції шляхом організації визначеними Кабінетом Міністрів України державними установами цілеспрямованої об’єктивної інформаційної кампанії;

поширення серед населення міста об’єктивної інформації з метою сприяння формуванню кожним громадянином власної думки щодо членства України в ЄС та НАТО;

підготовку та розповсюдження аналітичних матеріалів та іншої інформаційної продукції з питань європейської та євроатлантичної інтеграції для загальноосвітніх навчальних закладів; створення теле- і радіопрограм з роз’ясненням державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

моніторинг громадської думки проводиться шляхом всебічного аналізу результатів соціологічних опитувань і виявлення мотивацій, що формують ставлення населення міста до ЄС та НАТО і членства України в цих організаціях, а також дослідження факторів, які впливають на суспільну думку.

Подолання негативних стереотипів щодо співпраці України з ЄС та НАТО та формування позитивних мотивацій населення до членства в Євросоюзі і Альянсі здійснюється шляхом проведення широкої роз’яснювальної роботи із залученням органів державної влади, навчальних закладів, засобів масової інформації, недержавних організацій, іноземних представництв; об’єктивного інформування громадськості про діяльність та завдання Європейського Союзу та Альянсу; виявлення мотивацій, що формують ставлення цільових груп населення міста до ЄС і НАТО, членства України в цих організаціях; розроблення і виконання цільових регіональних інформаційних програм та проектів; інформування про зміст національних інтересів у відносинах з ЄС та НАТО, зокрема щодо гарантування незалежності України, її територіальної цілісності та суспільного прогресу, сприяння розвитку демократичних інститутів громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини; демонстрації позитивного досвіду та переваг від членства в Євросоюзі та НАТО сусідніх з Україною держав Центральної та Східної Європи.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для послідовного дотримання курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України; підвищити рівень поінформованості населення міста про функціонування системи безпеки в Європі, гарантії та обов’язки, які надає членство в Європейському Союзі та НАТО, результати приєднання до ЄС і НАТО для безпеки, економіки і соціальної сфери країни; посилити політичну підтримку членства України в НАТО та Євросоюзі.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, зацікавлених установ та організацій, інших передбачених законом джерел.

Програма не потребує створення додаткових матеріально-технічних ресурсів.

Основними структурами, що організаційно і методично забезпечуватимуть реалізацію Програми, є структурні підрозділи Рівненської міської ради та її виконавчого комітету разом з недержавними засобами масової інформації та громадськими організаціями.

  Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

Заходи

щодо виконання програми

інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008 – 2011 роки

пор.

Назва і зміст

заходу

Виконавці

Термін виконан

ня

Джерела фінансуван

ня

Обсяги фінансування (тис. грн.)

2009

2010

2011

1.

Проведення громадських слухань з актуальних питань європейської інтеграції

управління

освіти,

управління

культури та туризму,

інформаційно-аналітичний сектор, місцеві

громадські організації про європейського спрямування (за згодою)

щорічно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

5

6

7

2.

Розширення та розвиток мережі євроклубів

м. Рівне та підтримка їх діяльності

управління освіти,

координато-

ри ШЕКІВ, місцеві

громадські організації про європейського спрямування

(за згодою)

постійно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

7

7

7

3.

Створення та підтримка діяльності центрів Європейської інформації у бібліотечних закладах м. Рівне

управління

культури та туризму,

місцеві

громадські організації про європейського спрямування

(за згодою)

постійно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

8

8

8

4.

Проведення моніторингу рівня поінформованості населення міста та підтримки ними вступу України до ЄС

управління освіти,

відділ міжнародних зв’язків,

інформаційно -аналітичний сектор

щорічно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

8

10

10

5.

Підтримка проектів громадських організацій щодо інформування громадськості про європейську інтеграцію

заступники міського голови,

відділ міжнародних зв’язків, місцеві

громадські організації про європейського спрямування

(за згодою)

постійно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

10

10

20

6.

Виготовлення та розповсюдження довідкових та інформаційних матеріалів про Європейський Союз, відносини України та ЄС, процеси та перспективи інтеграції України до ЄС

управління економіки, управління

культури та туризму

щорічно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

12

15

17

7.

Підготовка та проведення заходів в рамках святкування Дня Європи в Україні

управління

культури та туризму,

управління освіти,

відділ міжнародних зв’язків, місцеві

громадські організації про європейського спрямування (за згодою)

щорічно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

10

20

20

8.

Проведення циклів семінарів та тренінгів для учнів та вчителів навчальних закладів м.Рівне в сфері європейської інтеграції

управління

освіти, місцеві

громадські організації про європейського спрямування

(за згодою)

щорічно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

5

8

8

9.

Створення у державних засобах масової інформації періодичних рубрик, присвячених популяризації євроатлантичної інтеграції (газета 7 днів)

інформаційно-аналітичний сектор,

газета «Сім днів», місцеві

громадські організації про європейського спрямування

(за згодою)

постійно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

7

8

8

10.

Створення та наповнення рубрик матеріалами щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, діяльності ЄС, Ради Європи та інших європейських структур на офіційній інтернет сторінці Рівненської міської ради та її виконавчого комітету

інформаційно-аналітичний сектор,

відділ автоматизації, інформаційного забезпечення та управління,

відділ міжнародних зв’язків

постійно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

---

---

---

11.

Проведення конференцій, засідань за круглим столом, семінарів за участю громадськості, представників органів місцевої влади, засобів масової інформації з метою обговорення актуальних питань євроатлантичної інтеграції

управління

освіти, управління культури і туризму, управління у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ міжнародних зв’язків, інформаційно-аналітичний сектор

постійно

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

4

5

5

12.

Проведення тематичного загальноміського Дня інформування населення

управління

освіти, інформаційно-аналітичний сектор,

відділ міжнародних зв’язків

щороку

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

5

5

5

13.

Реалізація проекту «Єврорейс». Навчально- ознайомчий візит представників органів місцевого самоврядування, депутатів міської ради до європейських структур (Рада Європи м.Стразбург, штаб-квартира НАТО

м. Брюссель та т.д.), з метою підвищення кваліфікації з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також

сприяння поширенню інформації щодо діяльності європейських структур та євроатлантичній інтеграції

заступники міського голови,

відділ

міжнародних зв’язків, місцеві

громадські організації про європейського спрямування

(за згодою)

2009 р.

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

60

---

---

14.

Проведення спільно з муніципалітетами міст-партнерів заходів (проектів, форумів, ознайомчих та навчальних, зустрічей візитів) що сприятимуть поширенню інформації щодо діяльності європейських структур та євроатлантичній інтеграції

заступники міського голови,

відділ

міжнародних зв’язків

у 2010 та 2011

роках

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

---

20

30

15.

Проведення бесід з вихованцями підліткових клубів за місцем проживання про Європейську інтеграцію України

управління

сім’ї, молоді та спорту,

управління

освіти

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

Згідно кошторисних призначень

16.

Проведення брейн-рингів, вікторин, конкурсів на кращі реферати, твори, плакати

управління

освіти,

директори ЗНЗ

щороку

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

3

4

5

17.

Організація міжнародного турніру з футболу між збірними команд м.Рівного та міст-партнерів в рамках інформування населення щодо європейської інтеграції та напередодні Чемпіонату Європи з футболу Євро 2012.

управління

сім’ї, молоді та спорту,

відділ міжнародних зв’язків

2011 р.

міський бюджет,

інші не заборонені законодавством джерела

---

---

40

18.

Розміщення на офіційній інтернет сторінці Рівненської міської ради та її виконавчого комітету інформації про хід виконання Програми.

інформаційно-аналітичний сектор,

відділ міжнародних зв’язків

постійно

міський бюджет

---

---

---

Всього:

144

126

190

Керуючий справами

міськвиконкому С.ВласюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Рівненська міська рада виконавчий комітет рішення (2)

  Документ
  З метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти та відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.
 2. Рівненська міська рада виконавчий комітет р І шенн я (2)

  Документ
  Розглянувши інформацію управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому про діяльність клубних закладів та шкіл естетичного виховання з розвитку народної аматорської та дитячої творчості,
 3. Рівненська міська рада виконавчий комітет р І шенн я (1)

  Документ
  Заслухавши та обговоривши звіт начальника відділу з надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг Н. Павленко про роботу відділу в 2004 році,
 4. Рівненська міська рада виконавчий комітет р І шенн я (3)

  Документ
  З метою забезпечення виконання необхідних обсягів та якості перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом, обмеження монополізації ринку даних послуг виконавчий комітет міської ради
 5. Рівненська міська рада виконавчий комітет (1)

  Документ
  З метою забезпечення надійної життєдіяльності населення та стабільного функціонування виробничих мереж об’єктів господарської діяльності в осінньо-зимовий період 2004-2005 років виконавчий комітет міської ради

Другие похожие документы..